Hlavička

Jak zařídit pohřeb krok po kroku

8. 9. 2015

Úmrtí blízké osoby je pro pozůstalé velmi bolestivou událostí. Ačkoliv bezprostředně po ní většina lidí obvykle nemá myšlenky na přípravu pohřbu, často jim chladná hlava a rychlé jednání ušetří spoustu starostí, průtahů a stresu. V dnešním článku vám přiblížíme, co vás v této náročné životní situaci čeká, a krok po kroku s vámi projdeme proces pohřbu spolu s informacemi, které Vám mohou pomoci.

V průběhu nejbližších hodin a dní po smrti blízkého člověka vás čeká především výběr pohřební služby, podoby pohřbu, informování příbuzných a přátel a také běhání s dokumenty po úřadech. V této tíživé životní situaci budete bohužel muset většinu úkonů obstarat sami, tato zaneprázdněnost spojená s přípravou pohřbu ale může být paradoxně něco, co vám pomůže fungovat a ztrátu lépe překonat. Tam, kde to je možné, se ale nebojte požádat o pomoc s organizací vaše blízké či profesionály z pohřební služby.

Co dělat bezprostředně po úmrtí

 • Pokud úmrtí nastalo doma

Nejprve je nutné přivolat praktického lékaře nebo záchrannou službu. Lékař zemřelého prohlédne a vypíše „List o prohlídce mrtvého" (tzv. ohledací list) a případně nařídí provedení pitvy. Po této prohlídce vyberte a zavolejte pohřební službu, která provede odvoz zemřelého. Kontakty na pohřební služby najdete na internetu nebo v telefonním seznamu. Na následné návštěvě pohřební služby ke sjednání rozsahu a podmínek pohřbu se domluvíte.

 • Pokud úmrtí nastalo ve zdravotnickém či pečovatelském zařízení

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál. Smrt blízkého vám bude oznámena spolu s výzvou k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Zdravotnický personál následně volá pohřební službu pro odvoz zemřelého. Detaily pohřebního obřadu si s nimi pak domlouváte vy. Můžete si vždy vybrat, zda pohřeb zařídí pohřební služba, u které se momentálně váš zesnulý nachází, nebo zda objednáte smuteční obřad u jiné pohřební služby.

 • Pokud úmrtí nastalo na veřejnosti

I zde musí být nejprve přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud na místě není nikdo z příbuzných, odvoz a dočasné uložení pohřební službou zajistí lékař nebo policie. Ta také informuje pozůstalé. Detaily pohřebního obřadu si s touto (či jinou) pohřební službou pak domlouváte vy.

Jak a kde objednat pohřeb

Výběr pohřební služby, která provede pohřeb, je na vás. Pokud vás ale nějaká pohřební služba kontaktuje sama, jedná se o nelegální a zákonem zakázané chování. Jakmile si vyberete, většinu dalších úkonů za vás může vykonat tato služba. Vy budete k objednání pohřbu potřebovat:

 • váš občanský průkaz
 • občanský průkaz a/nebo rodný list zemřelého, jsou-li k dispozici
 • občanský průkaz a/nebo oddací list partnera zemřelého, jsou-li k dispozici
 • oblečení pro zemřelého včetně spodního prádla a bot
 • fotografii zemřelého, budete-li si přát vyhotovení parte
 • peněžní zálohu na sjednané služby, celá platba pak také probíhá předem

S pohřební službou se domluvíte na formě pohřbu, nejčastěji to je:

Zpopelnění bez obřadu

Jedná se o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Je to nejlevnější variantou pohřbu.

Zpopelnění s rozloučením v obřadní síni nebo v kostele

Toto je dnes nejčastějším způsobem pohřbu. Rozloučení s mrtvým probíhá u rakve, která může být zavřená nebo otevřená. Obřad může zahrnovat živou nebo reprodukovanou hudbu, proslovy obřadníka, kněze či příbuzných, pohoštění pohřebních hostů nebo přímo hostinu, květinovou výzdobu.

Pohřeb s uložením do země

Klasický církevní pohřeb s uložením do země domluvte nejprve s patřičným farářem či knězem. Smuteční obřad může kromě výše uvedeného zahrnovat také oznámení úmrtí zvonem, různé náboženské úkony či smuteční průvod na hřbitov.

Nad rámec těchto služeb pohřební ústavy nabízejí i různé druhy rakví, úpravu těla zemřelého, návrh a tisk parte, dopravu pozůstalých, apod. Způsob obřadu si určete dle svého uvážení, rodinných zvyků a s ohledem na přání zemřelého. Ceny jednotlivých částí obřadu jsou ryze tržní a je na vás, abyste si vyjednali přesné podmínky.

Pohřeb se obvykle koná do jednoho týdne od úmrtí. Celý pohřeb se vším všudy vyjde průměrně na 18 tisíc korun, cenu nejvíce ovlivní výběr rakve a květinové výzdoby, vzdálenost při převozu zemřelého a doba, po kterou bylo tělo uloženo v chladicí komoře.

RakevZařizování pohřbu nepatří zrovna mezi jednoduché záležitosti. Naštěstí existuje celá řada pohřebních služeb, které nám s tím v těch nejtěžších chvílích pomohou.

Jak a kde objednat hrobové místo

Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít vždy písemnou formu, uzavíráte ji s vybraným hřbitovem či hřbitovní správou. Smlouva o nájmu by měla vždy obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Nájemné se platí většinou na 10 let.

Pokud jste se rozhodli pro kremaci zemřelého, od pohřební služby obdržíte urnu, pak přijde na pořad dne řešení obalu na urnu a urnový hrob. Urnu je možné uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích, nebo hrobech. Urnu s ostatky můžete uložit i jinde – třeba doma – nebo můžete popel zesnulého rozprášit.

Pokud nedošlo ke spálení, je tělo uloženo v rakvi. V tom případě bude potřebovat kamenictví na výrobu jednohrobu, dvojhrobu, hrobky či pomníku. Toto vše můžete zařídit např. přes internet a v klidu si vybrat z množství nápisů a smutečních motivů, vyberete si materiál i styl zpracování.

Vyřizování na úřadech

Prvním úřadem, kam byste po úmrtí blízkého měli zajít, je matrika obecního úřadu. Tam odevzdáte následující doklady:

 • občanský průkaz zemřelého
 • kopii rodného listu, případně oddacího listu
 • ohledací list na matriku posílá lékař

Matrika následně do třiceti dnů vyhotoví úmrtní list a zašle jej objednateli pohřbu.

Místa odevzdání dokladů po zemřelém:

 • řidičský průkaz zemřelého odevzdejte na dopravním inspektorátu
 • průkaz pojištěnce zemřelého odevzdejte na příslušné zdravotní pojišťovně
 • cestovní pas zemřelého odevzdejte na oddělení pasů
 • případnou vojenskou knížku zemřelého odevzdejte na vojenské správě
 • pokud byl zemřelý starobní důchodce, jeho úmrtí ohlásit na poště (kvůli výplatě důchodu)

Na co máte nárok při úmrtí v rodině

 • Pracovní volno na pohřeb

Při úmrtí manžela / manželky, druha / družky nebo dítěte má zaměstnanec nárok na tři dny placeného pracovního volna, z toho jeden den k účasti na pohřbu.

Při úmrtí rodiče nebo sourozence, rodiče či sourozence manžela / manželky či manžela / manželky dítěte či manžela / manželky sourozence má zaměstnanec nárok na jeden den placeného volna pouze při účasti na pohřbu. Pokud zaměstnanec navíc prokáže, že obstarává pohřeb, má nárok ještě na další den volna.

Při úmrtí prarodiče nebo vnuka / vnučky zaměstnance či prarodiče jeho manžela / manželky má zaměstnanec nárok na placené pracovní volno při účasti na pohřbu jen na nezbytně nutnou dobu, maximálně na jeden pracovní den. Pokud zaměstnanec navíc prokáže, že obstarává pohřeb, má nárok ještě na další den volna.

 • Pohřebné

Pohřebné v pevné částce 5 tisíc korun se vyplácí v případech, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti s trvalým pobyt na území České republiky. O pohřebné se žádá na Úřadu práce.

 • Vdovský a sirotčí důchod

Vdovský / vdovecký a sirotčí důchod se vyřizuje na správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Tam vám také poskytnou informaci, zda na něj máte nárok, v jaké výši a další podrobnosti. K žádosti pak doložíte:

 • občanský průkaz vdovy /vdovce, tj. žadatele
 • originál oddacího listu
 • úmrtní list
 • rozhodnutí o přiznání důchodu obou manželů
 • u zemřelých, kterým dosud nebyl přiznán důchod, je nutno předložit všechny doklady týkající se zemřelého, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku na starobní či plný nebo částečný invalidní důchod.
 • u sirotčího důchodu potvrzení o nezaopatřenosti dítěte / dětí

 

 

S přípravou pohřbu Vám pomůže pohřební služba Praha Pegas.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 6705x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Každý pohřební ústav by měl nabízet k dispozici také svého psychologa, ona je to někdy opravdu těžká chvíle..

Doporučujeme k tématu

RIGENFORTE kapsle pro růst vlasů 30ks

Doplněk stravy na vlasy, výživu pokožky a nehty s Biotinaxem, vitamíny,…

Cena: 172 Kč  212 Kč 

Glycerin čistý přírodní 150ml Ayumi

100% čistá a přírodní hydratace těla Kožní výhody glycerinu: hluboce…

Cena: 180 Kč  239 Kč 

Mýdlo Visaka 75g

Ájurvédské bylinné mýdlo Svěží pocit po umytí, příjemná limetková…

Cena: 49 Kč  59 Kč 

Nákupní taška ENVIROSAX® Havana

Ekologická nákupní taška vyznačující se kvalitou zpracování a nádherným…

Cena: 149 Kč  229 Kč 

Spektrum zdraví Academy - spektrum zdraví

Dobrý kontakt k tématu

1

Zdeňka Husáková: pohřebnictví Hradec Králové

O důstojné poslední rozloučení se zesnulými se v Hradci Králové stará přes 25 let pohřební služba...

Lucie Zvěřinová: Pohřební služba Děčín

Pohřební ústav Lucie Zvěřinové se sídlem v Děčíně se stará o kompletní zajištění služeb, souvisejících...

089

Pieta Trejbal s.r.o.: soukromá pohřební služba Pardubice a Přelouč

Stejně jako narození, i smrt je přirozenou součástí života. Soukromá pohřební...

nohel bg

Vincenc Nohel: Pohřební služba Vyškov a Brno

Pohřební služba Nohel s působností ve městech Vyškov a Brno je připravena podat pomocnou ruku...

pribylak vazba

Bohumír Přibylák s.r.o.: Pohřební služba Zlín

Pohřební služba Bohumír Přibylák s.r.o. ve Zlíně nabízí široké portfolio služeb v oboru...

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte