V krásném údolí řeky Teplé se rozkládá obec Teplička. Leží v Karlovarském kraji, asi patnáct kilometrů jižně od lázeňského města Karlovy Vary. Je součástí rozsáhlé CHKO Slavkovský les a nedaleko od ní se nachází vodní nádrž Stanovice. 

Pohnutá historie Tepličky

Obec Teplička vznikla na místě původního slovanského osídlení. Její název byl odvozen od řeky Teplé a postupně byl vlivem německé kolonizace poněmčován na Töppeles. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1475. Od té doby zemědělská osada postupně rostla na obec, která měla v roce 1930 přes 400 obyvatel. Poválečný odsun německého obyvatelstva měl za následek úbytek starousedlíků a také to, že řada domů zůstala opuštěná a chátrala. 

Do dnešních dob se přesto v obci zachovaly historicky i stavebně hodnotné budovy. Patří k nim kaplička z roku 1875 nebo školní budova, která je dominantou vesnice a v současnosti se v ní nachází depozitář muzea Karlovy Vary. Svůj původní vzhled si zachovala také dodnes funkční nádražní budova

Vesnice s bohatým společenským životem

V současné době má obec Teplička 117 obyvatel, avšak v letních měsících se jejich počet téměř zdvojnásobí díky chatařům a chalupářům. Ačkoliv je Teplička malou vesnicí, kvete tu bohatý společenský život. Různé spolky a kluby tu udržují tradice a kulturní akce, jako je třeba stavění májky, oslava Mezinárodního dne žen, letní slavnosti, pálení čarodějnic, dětské dny a mnoho dalších. Sportovní klub navíc vybudoval sportovní areál včetně hřiště na minikopanou a tenisového kurtu pro širokou veřejnost. 

Okolí láká chataře i rybáře

Obec Teplička se nachází v CHKO Slavkovský les. Okolí vesnice tvoří smíšené lesy, které jsou jako stvořené pro houbaření. Řeka Teplá s místním rybníkem jsou zase ideálními místy pro rybaření. Nedaleko odsud leží také vodní nádrž Stanovice

Krásné přírodní prostředí i mnoho původních opuštěných sídel v obci dalo vzniknout rekreační funkci Tepličky. Zchátralá stavení byla přestavěna na rekreační chalupy, došlo i k nové výstavbě rekreačních chat a zřízení zahrádkářské kolonie..