Ekonomické školství v Ostravě má bohatou tradici – sahá až do počátku 20. století, kdy došlo k prudkému rozmachu obchodu a průmyslu. Na tradici dnes navazuje Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, která zajištuje kvalitní vzdělávání v ekonomicky zaměřených oborech zakončených maturitní zkouškou. Jeden z nabízených studijních oborů je pak úzce zaměřen na zahraniční obchod s důrazem na výuku cizích jazyků.

Vzdělávání s důrazem na praktickou i teoretickou výuku

Máte zájem o kvalitní vzdělávání ekonomického směru? Pak si vyberte některý ze studijních maturitních oborů Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory. Všechny programy jsou koncipovány s důrazem na praktické i teoretické vzdělávání a kvalitní přípravu pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření.

Studijní obory OA Ostrava – Mariánské Hory

Univerzálním oborem obchodně-podnikatelského zaměření je 4letý obor Obchodní akademie, který připravuje žáky pro výkon různorodých činností spojených s podnikáním v mnoha odvětvích. Dalším oblíbeným oborem je Obchodní akademie – zahraniční obchod. V rámci studia se žáci seznámí s problematikou mezinárodních financí, mezinárodního účetnictví, ekonomie, obchodu i práva. Odbornou praxi vykonávají v tuzemských firmách, ale také v zemích EU v rámci projektu Erasmus+.

Dalšími vyučovanými obory jsou Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost. U všech oborů je důležitá výuka cizích jazyků a rozhled v různých oblastech, který umožní absolventům dobré uplatnění na trhu práce.

Další služby – pronájem i možnost ubytování

Kromě vzdělávání v ekonomickém směru nabízí Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory několik doplňujících služeb. Patří mezi ně například možnost pronájmu učeben (multimediálních i klasických) za účelem pořádání kurzů, seminářů nebo školení. Pronajmout si můžete i konferenční sál s kapacitou až 168 posluchačů. Po domluvě s OA si můžete pronajmout i prostory auly a tělocvičny.

Mezi další služby patří možnost krátkodobého i dlouhodobého ubytování, a to na domově mládeže v klidném prostředí Mariánských Hor. Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením a bezdrátovým připojením k internetu.