OA a VOŠ Příbram patří mezi školy s dlouholetou tradicí - ekonomické disciplíny se zde vyučují již od roku 1920. V současné době existují dvě možnosti čtyřletého středoškolského vzdělávání, kterými jsou obchodní akademie a ekonomické lyceum. Absolventi mohou pokračovat také na Vyšší odbornou školu Příbram se zaměřením ekonomika a podnikání

Obchodní akademie a ekonomické lyceum

Obchodní akademie Příbram poskytuje kvalitní odborné vzdělání a rozšiřuje i vzdělání všeobecné. Hlavními předměty jsou ekonomika, účetnictví, informační technologie, obchodní korespondence, právo a dva světové jazyky. Od třetího ročníku mají studenti možnost vybrat si své zaměření díky volitelným předmětům. Odborné ekonomické a všeobecné gymnaziální studium pak spojuje ekonomické lyceum. Jeho hlavním cílem je zejména důkladná příprava na vysokoškolské studium hlavně ekonomických a právních směrů. 

Obchodní akademie a ekonomické lyceum nabízí svým studentům možnost absolvovat mezinárodní zkoušku z cizích jazyků. Kromě toho mohou studenti dokonce vycestovat na odborné stáže do Velké Británie či do Německa. Součástí studia jsou také exkurze a studenti si mohou zvolit i některé ze zájmových kroužků. 

OA a VOŠ Příbram

Studium obchodní akademie i ekonomického lycea je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole, což také většina z nich dělá. Možnost studia na VOŠ nabízí sama OA a VOŠ Příbram, a to v oboru finanční a ekonomické poradenství. Studium je ukončeno po třech letech absolutoriem, po jeho úspěšném zvládnutí se student stává diplomovaným specialistou. Má komplexní znalosti z práva, ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a dvou cizích jazyků. 

Skvělé znalosti i možnosti uplatnění studentů

OA a VOŠ Příbram se mohou pyšnit výbornými znalostmi svých studentů a také uplatněním svých absolventů. K jejich přednostem patří samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů.