Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou (MěCKP) poskytuje zdravotní a sociální služby v pobytové, ambulantní i terénní formě. Cílem této příspěvkové organizace je zajistit pomoc a podporu starým a hendikepovaným osobám, kteří ji potřebují. Při poskytování všech služeb je prvořadou prioritou zachování důstojnosti člověka. S tím úzce souvisí i individuální přístup ke každému klientovi, který patří mezi hlavní pilíře činnosti organizace.

Poskytování sociálních služeb

MěCKP v Benátkách nad Jizerou poskytuje čtyři registrované sociální služby. V roce 2007 vznikla služba Domov pro seniory, a to jako náhrada za zaniklou službu Penzion pro důchodce, která fungovala od roku 1994. Jedná se o pobytovou službu s kapacitou 40 klientů. Organizace poskytuje také odlehčovací pobytové služby s kapacitou pro 10 klientů, jejíž cílem je usnadnit péči těm, kteří se o své příbuzné starají.

Denní stacionář a pečovatelská služba

K dispozici je také denní stacionář. Jedná se o ambulantní službu s kapacitou 4 klientů. Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Stacionář jim umožňuje aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí.

Od roku 2006 je v provozu také pečovatelská služba poskytující péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoc poskytuje i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domácí zdravotní péče

Do komplexu MěCKP v Benátkách nad Jizerou patří také domácí zdravotní péče. Ta je poskytovaná třemi zdravotními sestrami, a to v přirozeném sociálním prostředí pacientů na území města a v širším okolí. Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je zajišťována 7 dnů v týdnu 12 hodin denně.

SeniorCentrum Skuteč: domov pro seniory s pečovatelskou službou

Smetanova 946, 539 73 Skuteč
+420 725 101 646
SeniorCentrum Skuteč je zařízení určené k trvalému bydlení pro všechny seniory, o něž se rodina již nadále nedokáže sama postarat. Nabízí nepřetržitou pečovatelskou péči v domově se 115 lůžky. Cílem je především poskytnout seniorům přátelské a klidné prostředí, které se co nejvíce podobá tomu domácímu. Služby jsou určeny osobám nad 60 let se starobním či invalidním důchodem. Domov pro seniory Skuteč: důstojný život v klidném prostředí Domov pro seniory má k dispozici 115 lůžek v pokojích vybavených sociálním zařízením. Sociální služby jsou určeny všem seniorům, o než se rodina již nedokáže sama postarat, jelikož potřebují speciální péči. Domov se snaží co nejlépe nahradit poklidnou domácí atmosféru. Personál a pečovatelé vytvářejí svým vstřícným chováním přátelské a vlídné prostředí. Profesionální tým pracovníků jedná se seniory s respektem, úctou a vždy diskrétně s ohledem na soukromí. Profesionální pečovatelská služba Profesionální pečovatelská služba seniorům prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí je hlavním cílem domova pro seniory. Pomoc je určena všem, kteří se ocitli v situaci, kdy již potřebují pomoc, jež přesahuje možnosti vlastní rodiny a jiných pečovatelů. Cílem je udržet a zvyšovat soběstačnost klientů, udržovat kontakty klientů s rodinou a blízkými, pomoci při překlenutí přechodného zhoršeného zdravotního stavu nebo podpořit seniory v oblastech, při kterých jsou jeho schopnosti sníženy. Služby jsou poskytovány občanům města Skuteč i přidružených obcí. Domov nabízí služby i pro zdravotně postižené SeniorCentrum ve Skutči poskytuje služby nejen seniorům, ale také klientům se zdravotním postižením. Služby jsou určeny těm, kdo potřebují pomoc a nezvládají již nadále pobyt v původním prostředí z důvodu svého zdravotního postižení. Ve středu zájmu jsou potřeby a zájmy klientů, individuální přístup, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami klientů.
Centrum sociální pomoci a služeb je obecně prospěšnou společností, která poskytuje službu a podporu občanům v nepříznivé životní situaci. Usiluje o zlepšení kvality života tak, aby tito lidé mohli co nejdéle setrvat ve vlastní domácnosti a žít důstojným způsobem. Organizace zajišťuje pečovatelskou službu v domácnostech a provozuje denní stacionáře. V neposlední řadě se stará o provoz manželské a rodinné poradny, která nabízí odborné poradenství pro rodiny, partnery i pěstouny. Centrum sociální pomoci sídlí ve městě Hradec Králové, pobočky rodinných poraden naleznete také v Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Náchodě. Denní stacionáře pro seniory a pečovatelská služba Centrum sociální pomoci a služeb provozuje denní stacionáře Domovinka určené seniorům. Denní stacionáře pomáhají starým lidem a jejich rodinám zajistit pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomáhají při osobní hygieně a zajišťují i stravování a jiné sociální služby. Denní stacionáře zprostředkují kontakt se společenským prostředím a organizují i vzdělávací a aktivizační činnosti. Ve městě Hradec Králové v sídle společnosti se nachází také středisko osobní hygieny, které poskytuje praní prádla, pedikúru, koupání i masáže. Důležitou činností organizace je pečovatelská služba v domácnostech, která je určena seniorům a lidem v tíživé životní situaci. Manželská a rodinná poradna Centrum sociální pomoci a služeb zajišťuje pečovatelské a sociální služby, provozuje také manželské a rodinné poradny. Služby poskytují zkušení a kvalifikovaní terapeuti, psychologové a další pracovníci. Rodinné poradny se nachází ve městech Hradec Králové, Jičín, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Pečovatelská služba

Farní charita Veselíčko: Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko u Milevska
Farní charita Veselíčko nabízí pomocnou ruku všem matkám v těžké životní situaci. Domov sv. Alžběty pro matku a dítě poskytuje ubytování na přechodnou dobu nutnou pro vyřešení nejnáročnějšího období. Charita zajišťuje poradenské služby v azylovém komplexu s cílem zajistit lepší budoucnost, zázemí a potřebnou péči.  Ubytování a pomoc ženám v těžké životní situaci Farní charita Veselíčko má za cíl pomoct ženám s dětmi, které se ocitly v situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování je poskytováno na přechodnou dobu až 6 měsíců s možností prodloužení. Všechny služby závisí na individuální domluvě a potřebách. Domov pro matky s dětmi je tu pro všechny, kteří potřebují akutní pomoc.  Cílovými skupinami farní charity jsou osoby v krizi, především matky s dětmi, osoby bez přístřeší nebo děti a mládež od 6 do 26 let. Charita je tu pro všechny, kteří se dostali do ohrožení sociálním vyloučením nebo obětem domácího násilí. Ženy v tíživé životní situaci musí řešit problémy s bydlením, výchovou, případně vzděláním dítěte. S veškerými potížemi se charita snaží pomoct všemi dostupnými prostředky.  Poradenství a asistence při hledání zaměstnání, lékařské péče V rámci poskytovaných služeb zařizuje domov sv. Alžběty pro matku a dítě poradenské služby v mnoha oblastech. S cílem vyřešit nastalou situaci pomáhá Farní charita Veselíčko při vyřizování sociálních dávek, soudního jednání a dalších situacích potřebných k uplatnění práv a oprávněných zájmů. V případě potřeby jsou sestry ochotné osobně asistovat při jednání s úřady, lékaři a školami pro co největší ulehčení těžké životní situace.  Zprostředkování kontaktů pro lepší budoucnost Zaměstnanci charity jsou k dispozici při hledání ubytování a zaměstnání. Domov pro matky s dětmi představuje přechodné útočiště s komplexní azylovou pomocí včetně poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím obstarání. Osamělým ženám či matkám s dětmi jsou zprostředkovány kontakty na potřebná lékařská vyšetření, psychologa nebo školská zařízení.

Domov Kunšov s.r.o., Albrechtice u Drahonic

Albrechtice u Drahonic - Samota 16, 389 01 Vodňany
+420 602 851 771
Domov Kunšov v Albrechticích u Drahonic je domov se zvláštním režimem pro všechny, kteří se v důsledku zhoršeného zdravotního stavu ocitli v tíživé situaci a nemohou nadále žít v domácím prostředí. Hlavním cílem domova je poskytovat čtyřiadvaceti hodinovou kvalitní péči, aby se klienti cítili co nejvíce jako doma. Domov Kunšov: moderní vybavení a poklidné prostředí Domov Kunšov leží v nádherném a poklidném prostředí, v jehož blízkosti se nachází rybník a nedotčená příroda. Ubytování je vybaveno vlastním sociálním zařízením a z větší části také polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi. Ty jsou vhodné pro dlouhodobě ležící klienty, kterým hrozí proleženiny. Moderní lůžka tak usnadňují klientům běžné denní činnosti i lepší přístup ošetřovatele. Pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové, po domluvě se spolubydlícími je může klient vybavit a vyzdobit pro lepší pocit také předměty z vlastního domova. Domov se zvláštním režimem – profesionální přístup a kvalitní péče Domov se zvláštním režimem je vybaven tak, aby se klienti cítili co nejpohodlněji a měli pocit, že jsou v prostředí svého domova. Kromě základního vybavení v pokojích je k dispozici prostorná společenská místnost, jídelna, terapeutická místnost i rozlehlé venkovní prostory, kde je možné trávit volné chvilky. Domov se zvláštním režimem je určen osobám s duševním onemocněním, se stařeckou, alkoholovou i Alzheimerovou demencí a všem, kteří trpí ostatními typy demence. Domov Kunšov poskytuje svým klientům služby vysoké kvality, od ubytování a stravování, přes lékařskou a sociální péči až po terapie. Personál má vstřícný a přátelský přístup a za každých okolností je tu pro lepší život a pohodlí klientů. Domov se zvláštním režimem

Vyrobte si lahodný domácí řecký jogurt - snadno a rychle!

nevyrábím, nemám na to čas, koupim si tvarohový jogurt s příchutí čokolády a jsem spokojena

Ochutnejte vlastní mléčné výrobky: Domácí jogurt krok za krokem

nevyrábám, ale kupuji si čokoladové krémové... Jsou top mezi jogurty

5 potravin, které spolehlivě podpoří vaše trávení

potřebuji ho spíše stabilizovat a narovnat střevní mikrofloru