Ekotechnické science centrum Alternátor v Třebíči moc dobře zná mnoho dětí i dospělých, kteří sem přijíždí za zábavou i poznáním. O jeho provoz se dlouhodobě stará společnost EKOBIOENERGO. Mezi další činnosti společnosti patří provoz stájí v Novém Dvoře či péče o archeologické naleziště Mstěnice.

Science centrum Alternátor v Třebíči

Třebíčské ekotechnické centrum Alternátor klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, který science centrum Alternátor navštíví, by si měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a nových užitečných informací. Expozice science centra jsou vhodné pro školní třídy ze všech stupňů, kterým obohatí výuku. Ekotechnické centrum však zve i rodiny s dětmi, seniory a další skupiny návštěvníků. Kromě stálých expozic a dočasných výstav se ve science centru Alternátor pravidelně uskutečňuje řada doprovodných akcí.

Stáj Nové Dvory

Kromě ekotechnického centra v Třebíčí provozuje společnost EKOBIOENERGO také stáje v Nových Dvorech. Zde chovají jedno z nejušlechtilejších plemen koní, a to starokladrubské vraníky. Jedná se o rod, který téměř vyhynul. Společnost napomáhá jeho obnově. Zásluhu na zachování plemene měl profesor František Bílek, který se pokusil o regeneraci rodu. Do roku 1941 se však zachovali jen tři hřebci-polobratři. Koně ve stájích Nové Dvory jsou jejich potomky. Společnost je hrdá na to, že může pokračovat v chovu koní, které obdivovali lidé už před čtyři sta lety.

Péče o archeologické naleziště Mstěnice

Součástí činností společnosti EKOBIOENERGO je péče o archeologické naleziště Mstěnice. Jde o archeologickou lokalitu, která zahrnuje středověkou vesnici spolu s tvrzí. Areál se nachází přibližně 3 kilometry jihovýchodně od městečka Hrotovice v okrese Třebíč. Systematický archeologický průzkum lokality byl zahájen už v roce 1960.