Svatý Hostýn – útočiště poutníků i turistický cíl

img

Na vrcholku Svatého Hostýna, kopce v Hostýnských vrších, se nachází nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě. Každým rokem zde zavítají tisíce věřících, aby vkročili do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a pomodlili se. Kromě věřících sem míří také velké množství turistů, které láká mnoho cyklistických i turistických stezek, krásná příroda, architektura i bájná historie těchto míst. Co vše je možné na Svatém Hostýně zhlédnout a jakým způsobem se tam vypravit?                                                                                                                                               

Svatý Hostýn navštěvují turisté i věřící

Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě. V průběhu celého roku se zde konají poutě různého rozsahu i charakteru, těžko budete hledat týden bez poutnické cesty. Hostýn je však poutním místem od nepaměti. Podle dochovaných záznamů byly doby, kdy toto mariánské poutní místo navštívilo během roku i 250 000 poutníků! Zatímco v minulosti byla prakticky jedinou možností, jak se dostat k bazilice, pěší pouť, dnes se na vrchol Hostýnských vrchů dostaneme autem i autobusem.

Kromě věřících navštěvují Svatý Hostýn ve velké míře cyklisté i turisté. Celé Hostýnské vrchy jsou prošpikovány důkladně promyšlenými a různě náročnými turistickými cestami. Na vrchol Hostýna se lze dostat prakticky ze všech směrů, vybudovány jsou i cyklostezky, v zimním období pak cesty pro běžkaře. Ačkoliv je největší a nejviditelnější dominantou svatého Hostýna chrám Nanebevzetí Panny Marie, v okolí se nachází celá řada atraktivních a zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Za zmínku stojí např. rozhledna a větrná elektrárna, stará i nová křížová cesta, vodní kaple, poutní domy či prameny zázračné hostýnské vody. U jednotlivých památek a zajímavých míst se nyní pozastavíme.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie se pyšní titulem „basillica minor“, který byl udělen v roce 1982 při návštěvě papeže Jana Pavla II. Jde o pozdně barokní kostel, který byl postaven v roce 1747. O 37 let později byl však chrám v rámci reforem Josefa II. odsvěcen, zrušen a započalo jeho chátrání. Do dnešní podoby byl chrám na přání a petiční žádosti okolních farností upraven a znovu vysvěcen v polovině 19. století.  

Bazilika se nachází na místě původní mnohokrát přestavované kaple. Baziliku ohraničují dvě věže, nad vstupem můžete vidět mozaiku Hostýnské Madony, kterou vytvořil v roce 1912 významný pražský mozaikář Viktor Foerster. V okolí baziliky se nachází ochoz s kaplemi.

Nad hlavním oltářem stojí v bazilice socha Panny Marie s Ježíškem, metajícím blesky, v životní velikosti. Pod sochou je k vidění plastický reliéf, zobrazující výjev hostýnské legendy. Podle ní ochránila Panna Maria místní obyvatele před nájezdem Tatarů, když bleskem zapálila tatarské tábořiště. Pokud se do baziliky na Svatém Hostýně vydáte, neostýchejte se mimo mše svaté podívat přímo za oltář a nahlédnout na celosvětově unikátní dílo.

Po schodech k Vodní kapli na Svatém Hostýně

Sejdete-li od baziliky všech 250 schodů, ocitnete se u Vodní kaple. Pokud po těchto schodech půjdete, jistě si všimnete jmen, která jsou na jednotlivých schůdcích vytesána. Schody byly dostavěny a vysvěceny v roce 1910. 221 schodů je z pískovce, 29 pak ze žuly. Stavba takového schodiště byla mimořádně nákladná, vytesaná jména na schodech připomínají dárce jednotlivých stupňů. V roce 2000 proběhla oprava schodiště, v návaznosti na tradici jsou na schodech vytesány také jména nových dárců.

Vodní kaple se nachází nad pramenem, ze kterého vyvěrá hostýnská voda. Pod kaplí se nachází stánky s občerstvením a lavičky k odpočinku. Pokud to zdraví poutníkům dovoluje, vždy schody sejdou a napustí si do lahví na doma dostatečné množství vody s vírou, že jde o vodu zázračnou. Od Vodní kaple vede jedna z turistických cest, po které se dostanete až do Bystřice pod Hostýnem.

Rozhledna a větrná elektrárna Hostýn

Nedaleko od baziliky Nanebevzetí Panny Marie se tyčí rozhledna, veřejnosti přístupná od května do září. Je vysoká 15 metrů a umožňuje výhled na krásy Hostýnských vrchů i širšího okolí. Dnes je rozhledna důležitým bodem Integrovaného záchranného systému, je opatřena vysílacím stožárem a anténami. Při návštěvě rozhledny si nelze nevšimnou větrné elektrárny, která stojí v bezprostřední blízkosti rozhledny. Byla postavena v roce 1994, vyrobená elektrická energie slouží především církevnímu areálu na Svatém Hostýně.

Jurkovičova křížová cesta Hostýn

Dalším skvostem, který můžeme při návštěvě Hostýna spatřit, je Jurkovičova křížová cesta. Jednotlivá zastavení jsou navržena ve stylu tradičních lidových staveb na Valašsku. Křížovou cestu navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič. O výmalbu se postarali známí malíři Jožo Úprka a a Jano Köhler.

Výstavba křížové cesty započala v roce 1904, dokončena byla však až v roce 1933. Před několika lety proběhla rekonstrukce jednotlivých zastavení. Tato křížová cesta, tzv. „nová“, byla tehdy reakcí na první (dnes označovanou jako „starou“) křížovou cestu z počátku 20. století, která nebyla v uměleckých kruzích přijata.                                                                                                                                          

Ubytování na Svatém Hostýně

V blízkosti baziliky se nachází tři poutní domy, nabízející cenově přijatelné ubytování pro jednotlivce i celé rodiny. Celková kapacita ubytování činí 153 lůžek. Kromě jednotlivých návštěvníků jsou na poutních domech ubytovány také poutní výpravy, pořádají se zde duchovní cvičení. Poutní domy jsou vybaveny jednoduchým nábytkem, disponují společenskými místnostmi. Mimo poutních domů je možnost ubytování v hostinci Ovčárna. V blízkosti baziliky i poutních domů je k dispozici řada stravovacích zařízení.

Jak se na Svatý Hostýn dostat

I v dnešní době jsou stále oblíbené pěší pouti či túry a cyklovýlety, které obvykle začínají v Bystřici pod Hostýnem. Přímo na vrchol Hostýna vede silnice, po které z Bystřice pravidelně jezdí autobus. Pokud si chcete na Hostýn vyjet vlastním vozidlem, buďte na pozoru. Vjezd na silnici, vedoucí na vrchol Hostýnských vrchů, je možný jen po získání jednorázové povolenky.

Tu si můžete vyzvednout v informačním centru nebo v kanceláři městské policie v Bystřici pod Hostýnem. Každý den se vydává jen omezený počet povolení, pokud se tak na Hostýn chcete podívat v turisticky frekventovaném období nebo v době konání velké pouti, zvolte jinou možnost dopravy.

Svatý Hostýn vás dostane jedinečnou atmosférou, krásným prostředím a mnoha památkami s bohatou historií. Toto poutní místo je ideálním cílem pro rodiny i jednotlivce, kteří chtějí načerpat energii a odpočinout si.

Zdroj úvodního obrázku: apartmany-alsovka.cz

Napsat komentář: Svatý Hostýn – útočiště poutníků i turistický cíl

RE: Svatý Hostýn – útočiště poutníků i turistický cíl

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.