Nejoblíbenější svatební zvyky a tradice

img
16. 07. 2015 Přečteno: 4514x

Čeká Vás brzy svatební den a nemůžete se rozhodnout, kterými tradicemi se inspirovat a které naopak vynechat? V tomto článku najdete výčet nejběžnějších svatebních zvyků a tradic dodržovaných v Česku. Pro lepší orientaci a plánování jsme pro Vás tradice rozdělili podle časového průběhu svatebního dne.

Se svatebním dnem se pojí mnoho tradic a zvyků. Některé z těchto svatebních zvyků mají velmi dlouhou historii sahající až do doby starých pohanů, jiné jsou naopak čistě novodobé či převzaté z jiných kultur. Některé svatební tradice jsou široce sdílené (např. bílé šaty nevěsty), jiné se naopak liší region od regionu. Jak moc bude zrovna Vaše svatba tradicemi ovlivněna, je čistě na Vás, v každém případě je z čeho vybírat.

Před samotným svatebním dnem

Rozlučka se svobodou

Zvyk, který původně sloužil k odehnání zlých duchů noc před svatbou, v dnešní době dostává i díky popkultuře trochu jiný rozměr. Je zvykem, že nevěsta se svými kamarádkami a ženich zase se svými kamarády vyrážejí zhruba týden před svatbou odděleně slavit a loučit se tím se svým svobodným životem. Snoubenci od svých přátel většinou dostanou dary a různé ozdoby, plní různé úkoly, hrají hry a popíjejí. Plánování večera má v režii nejčastěji svědek a svědkyně či jiní blízcí přátelé snoubenců.

Svatební šaty a doplňky pro nevěstu

Podle tradice mají být svatební šaty nevěsty bílé, tato barva symbolizuje nevinnost a čistotu. Svatební šaty nevěsty by také měly zůstat tradičně až do svatby nespatřeny budoucím manželem, v opačném případě to přivolá na novomanžele neštěstí. Nevěsta by si také neměla svatební šaty sama šít, zároveň by šaty měl být došité až ve svatební den. Tato svatební tradice se v dnešní době řeší nejčastěji nějakým drobným doplňkem, který se k šatům přidá až ve svatební den.

První tanec novomanželů

Tradičně by součástí svatebních šatů měl být i závoj, který nevěstu do poslední chvíle ochraňuje před zlými duchy a symbolizuje její neposkvrněnost. Dnes je závoj spíše jen doplňkem svatebního účesu, ale mnoho nevěst na závoji stále trvá. Dalším tradičním svatebním doplňkem pro nevěstu je podvazek.

Nevěsta by u sebe ve svůj svatební den měla mít: něco starého jako symbol pokračování rodu, něco nového jako symbol nového začátku, něco půjčeného od šťastného přítele pro štěstí a něco modrého jako symbol věrnosti.

Ráno v den svatby

Děkování rodičům

Tento krásný zvyk velí snoubencům ráno v den svatby poděkovat vzájemně rodičům svým i jejich nastávajícího za výchovu, lásku a péči. Tato tradice udělá velkou radost a prohloubí vzájemné rodinné vztahy. Nejčastěji se se slovy díků předává rodičům i drobný dar např. malý dort.

Zkoušky pro ženicha a nevěstu

Před domem nevěsty se pro ženicha přichystá špalek se sekerou a láhev vína. Podle toho, čeho se ženich chopí, se ukáže, zda bude dobrý hospodář nebo opilec. Podobná zkouška je nachystaná pro nevěstu v domě ženicha, kde najde rozsypané smetí. Nevěstiným úkolem je chopit se připraveného koštěte, smetí zamést, a tím prokázat, že bude dobrou hospodyní.

Zaplacení výkupného

Svatebčané a kamarádi zatarasí snoubencům cestu na místo obřadu různými překážkami, ty jsou často nějak spojené s ženichovými „hříchy z mládí". Úkolem ženicha je pak zaplatit výkupné, aby překážky odstranili.

Rámusení cestou k oltáři

Tento svatební zvyk má za úkol odehnat zlé duchy. Dnes se plní nejčastěji troubením aut ve svatební koloně. Tato tradice (stejně jako předchozí) někdy následuje až po obřadu.

Po svatebním obřadu

Svatební špalír

Při opouštění místa obřadu svatební hosté utvoří uličku, kterou novomanželé musí projít. Dnes se špalírem pouze prochází, ale dříve se svatební hosté snažili novomanželům všemožně zabránit v projití špalírem. Tento zvyk připomíná společné překonávání překážek v manželství.

Házení rýže při odchodu z obřadu

Když novomanželé vycházejí z místa obřadu, svatebčané na ně házejí rýži. Ta symbolizuje bohatství a plodnost. V dnešní době bývá ale často házení rýže z důvodu bezpečnosti zakázáno. Proto je možné jako alternativu použít rozinky, bonbony, konfety nebo stále oblíbenější svatební bublifuky. Bubliny mají ještě tu výhodu, že není nutné je po použití uklízet.

Chomout či koule na ženichově noze

Po obřadu dostane ženich na krk chomout, který symbolizuje jeho svázání manželstvím. Vězeňská koule připevněná ke kotníku a uzamčena zámkem zase představuje ženichovy hříchy z mládí. Nevěsta dostane pilku na železo a má svého manžela osvobodit. Ženich však může svatebčany uplatit, získat tak klíček a osvobodit se sám.

Svatební tradice na hostině

Zametání střepů

Při příchodu na svatební hostinu personál o zem rozbije porcelánový talíř, novomanželé dostanou smetáček a lopatku na zametání, čímž prokazují svou vůli v manželství spolupracovat. Říká se, že ten, kdo se ujme lopatky, bude v rodině velet. Střepy novomanželům navíc přinášejí štěstí a hluk při rozbíjení zase odhání zlé duchy. Často také svatebčané novomanželům zametání ztrpčují, střepy jim opět rozsypávají z lopatky a podobně. Tím se opět testuje chuť novomanželů společně překonávat překážky a obtíže v budoucím společném životě.

Společná polévka z jednoho talíře

Když novomanželé usednou ke svatebnímu stolu, jsou společně obvázáni kolem krku bílým ubrusem. Dostanou polévku ze společného talíře a jen jednu lžíci, kterou se vzájemně krmí. Tato svatební tradice představuje život novomanželů jako jeden společný krajíc, ze kterého se bere a dává rovným dílem. Svatebčané zde opět mohou manželům klást překážky ke společnému překonávání, oblíbená je např. speciální lžíce s dírou, kterou polévka vytéká.

Rozkrojení svatebního dortu

Novomanželé mají společně rozkrájet a rozdat dort mezi svatebčany. Tento svatební zvyk opět symbolizuje spolupráci mezi manželi. Navíc se říká, že ten z manželů, který první uchopí nůž, bude v manželství velet. Žádný ze svatebčanů by neměl svatební dort odmítnout, jemu i novomanželům by to přineslo smůlu.

První novomanželský tanec

První tanec na svatební hostině je vyhrazen novomanželům a ostatní svatebčané kolem nich většinou vytvoří kruh. Poté se často dodržuje také pořadí, v jakém svatebčané postupně vstupují na taneční parket – nejprve jsou to rodiče, pak prarodiče, dále svědci, sourozenci, potom vzdálenější rodina a nakonec ostatní přátelé. Někdy se také dodržuje zvyk, že si nevěsta musí postupně zatančit se všemi přítomnými muži.

Únos nevěsty

V průběhu svatebního veselí přátelé ženicha „unesou" nevěstu do blízké hospůdky, ženich pak má za úkol nevěstu hledat. Útratu únosců po nalezení pak platí ženich. Nezapomeňte, že na vykonání této tradice by měl panovat souhlas obou novomanželů, nevěsty v poslední době od této tradice upouštějí, protože nechtějí čekat delší čas mimo hlavní svatební oslavu. Únos nevěsty by také neměl trvat příliš dlouho, aby se ostatní svatebčané na hostině nezačali nudit.

Napsat komentář: Nejoblíbenější svatební zvyky a tradice

RE: Nejoblíbenější svatební zvyky a tradice

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.