Test otcovství – laboratorní vyšetření, které přináší silné důkazy

img
28. 11. 2016 Přečteno: 3165x

V průběhu let se metody pro určování otcovství (tzv. paternitní testy) vyvíjely, až dospěly do dnešní podoby testů DNA. Ty dokáží přinést přesvědčivý výsledek o tom, je-li daný muž otcem konkrétního dítěte. V současnosti poskytuje testy DNA, tedy i otcovství, celá řada pracovišť, o to větší důraz by se však měl dbát při výběru konkrétní laboratoře. Špatně vyhodnocený test otcovství totiž zpravidla vyvolá další kroky, které mohou výrazně ovlivnit život celé rodiny.

Pojďme se na testy otcovství blíže zaměřit, nahlédněme do jejich historie a podívejme se na jednotlivé metody a jejich průběh.

Testy otcovství

Zatímco v minulosti byly možnosti pro spolehlivé určení otcovství značně omezené, díky moderní genetice je tomu dnes zcela jinak. Už neplatí staré pořekadlo, že matka je jistá vždy a že otec je nejistý. Díky moderním testům DNA lze spolehlivě určit, kdo je doopravdy biologickým otcem. Díky tomu si mohou jednoduše otcové ověřit, nevychovávají-li náhodou dítě někoho jiného.

Testy otcovství však využívají i matky, nejisté tím, který z několika mužů je skutečným biologickým otcem. Spolehlivý výsledek přitom často vede k dalším významným krokům, které životy jednotlivců i dítěte výrazně promění.

Určení otcovství z pohledu historie

Díky genetice lze provést test otcovství s takřka stoprocentní jistotou. V minulosti však nebyly laboratoře tak dokonalé a o genetice se toho vědělo podstatně méně, přistupovalo se proto k jiným metodám, které se v průběhu let proměňovaly a zdokonalovaly. Byly to:

Určení podle krevních skupin – snahy o určování otcovství byly zaznamenány již ve 20. letech minulého století. V té době bylo jediným možným způsobem určení podle krevní skupiny. Ve skutečnosti nejde o test otcovství jako takový, lze podle něj jen v určitých případech možnost otcovství vyloučit. Princip se zakládá na znalostech o dědičnosti krevních skupin. Pro určení je třeba znát krevní skupinu otce, matky i dítěte. Uveďme příklad. Otec má krevní skupinu A, matka také A. V takovém případě může mít dítě jen skupinu A nebo 0, pokud má skupinu B, otcem je někdo jiný.

Sérologické vyšetření – sérologické krevní vyšetření se používalo pro určení otcovství řadu let. Na počátku 30. let bylo testování založeno na několika krevních faktorech, lepší výsledky však přineslo až testování HLA typizace, používané až od 70. let. U této metody je vylučovací schopnost až 80 %. HLA typizace se provádí na základě srovnání souboru antigenů HLA, které každý dědí od svých biologických rodičů. Antigenů HLA existuje velké množství a jsou-li vzácné, určení může být spolehlivé. Pokud má však otec typ HLA, který je v populaci hojně rozšířený, nelze považovat výsledek testování za důvěryhodný.

Testy DNA – určit otcovství s přesností na 99,9 procent jsou schopny až testy DNA. Právě proto se až tento typ testování přijímá jako platný důkaz otcovství, který je uplatnitelný i při vyšetřování a u soudu. Již v 80. letech se začala využívat tzv. RFLP metoda, pomocí které bylo možné určit otcovství velmi přesně. Metoda spočívá na srovnávání jednotlivých fragmentů DNA. Tento způsob testování DNA vyžaduje spoustu vzorků a rozbor trvá poměrně dlouho. Výrazný průlom v DNA testování přinesla metoda PCR v 90. letech, kdy k provedení stačí velmi malý biologický vzorek z jakékoliv (až na výjimky) části těla. Obvykle se používá stěr z úst.

NÁŠ TIP:

Přečtěte si také, jak probíhá toxikologické vyšetření!

Průběh testování otcovství

A jak se tedy otcovství určuje dnes? Stačí do certifikované laboratoře, eventuálně společnosti, která tuto službu poskytuje, přinést biologický vzorek dítěte, předpokládaného otce a ideálně také matky, byť ten není zásadní. Jako biologický vzorek nejčastěji slouží stěr z dutiny ústní, který se provádí pomocí vatové tyčinky nebo speciální odběrové soupravy. Ačkoliv je teoreticky možné určení otcovství i podle dalšího materiálu, např. vlasů, spermatu apod., obvykle to společnosti, které test otcovství poskytují, neumožňují. Jednak pro to nemají vypracované laboratorní metody a především se snaží zabránit testování bez vědomí druhé strany.

Test otcovství v těhotenství

Velmi často se objevují dotazy, je-li možné provést test otcovství v těhotenství. Ačkoliv je určení otcovství v těhotenství z etického hlediska sporné, v současnosti existují moderní postupy, pomocí kterých lze provést testy DNA bez invazivního zákroku. Pomocí neinvazivního testování lze určit otcovství od 9. týdne v těhotenství, kdy se v krvi matky nachází již dostatečné množství DNA plodu.

Provést test otcovství v těhotenství je teoreticky možné ještě před 9. měsícem, ale neprovádí se to jak z důvodu etiky, tak nebezpečnosti vyšetření. Takové testování by totiž vyžadovalo invazivní zákrok, použití anestetik a odběr biologického materiálu přímo z části plodu dítěte, nejčastěji z plodové vody. K takovým zákrokům se přitom dnes přistupuje jen při závažných zdravotních rizicích a problémech, jedinou možností je tak testování neinvazivním zákrokem – odběrem krve matky. Cena za takový test však může stát i více než 30 tisíc korun.

Testy DNA - výsledky

Po provedení testu otcovství pomocí rozboru DNA můžete dojít ke dvěma závěrům. DNA test může otcovství vyloučit, a to se stoprocentní přesností. Pokud je výsledkem shoda otcovství, přesnost přesahuje 99,9 %. Otcovství nelze určit s přesností na sto procent z důvodu, že se v populaci vyskytují i jedinci, kteří mají stejné polymorfní znaky DNA, které se testují. Ovšem pravděpodobnost, že se dva muži se stejnými znaky vyskytují v přítomnosti jedné ženy je tak malá, že lze výsledek považovat za více než přesvědčivý.

Testy otcovství mohou vést k vyřešení mnoha problémů a nejasností. Nejčastěji o ně jeví zájem samotní otcové na pochybách, ale také matky, které si nejsou biologickým otcem dítěte jisté. Je třeba si však uvědomit, že testy dnes nabízí mnoho společností a ne všechny mohou být renomované. Špatný výsledek testování může způsobit katastrofu, proto si při hledání odborné certifikované laboratoře dejte záležet.

Napsat komentář: Test otcovství – laboratorní vyšetření, které přináší silné důkazy

RE: Test otcovství – laboratorní vyšetření, které přináší silné důkazy

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Radim Dvořák

  3. 9. 2018 11:56
  Dobrý den , chtěl bych se podělit o svou velmi dobrou osobní zkušenost s firmou https://www.dnatest.cz/ kde na stránce najdete další informace k tomuto tématu.
 • Dominus

  28. 7. 2017 08:08
  Dobrý den,

  velmi povedený článek.