Keramické řemeslo

Rozdělení keramiky

Keramika je anorganický nekovový materiál vyrobený ze směsi práškových látek, jež se po vytvarování zpevní žárem. Podle jemnosti směsí a struktury výrobků se rozlišuje keramika jemná (např. porcelán) a hrubá (např. stavební keramika). Na výši teploty výpalu (1 000 – 1 800 °C) závisí, zda je keramika pórovitá či hutná (slinutá). Tradiční keramika (porcelán, kamenina a cihlářské výrobky, dále fajáns, majolika, terakota a hrnčířské výrobky) se vyrábí na bázi jílových surovin. V dnešní době se rozvíjí především keramika technická. Výroba keramiky je dnes složitým procesem, který zahrnuje rozličné materiály, chemické sloučeniny a různé výrobní postupy. Druhy keramiky můžeme dělit podle rozličných kritérií, jako je druh materiálu, výrobní technologie, chemické složení, účel využití, nasákavost atd. Jak se v tom všem zorientovat, a jaké druhy keramiky se dnes používají, se dozvíte...

POKRAČOVÁNÍ

Keramické řemeslo: Z historie keramiky

Výroba jednoduchých hliněných předmětů provázela rozvoj tvůrčích schopností člověka od nepaměti. Výrobky z hlíny, stejně jako výrobky ze dřeva a kamene, patří k nejdéle používaným...

Keramické řemeslo: Jak vám pomůže arteterapie?

Arteterapie je jednou z terapeutistických disciplín, které v současné době zažívají boom. Samotný název arteterapie se skládá ze slova ARTE (= nadání, později řemeslné...