Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?Třetí oko, duchovní, mystické oko má schopnosti mimosmyslové vnímání. Představuje mimořádnou možnost vnímání, předvídání, jasnozřivosti, jasnovidectví. Jedná se o fenomén, který je zmiňován v historii napříč různými kulturami. Třetí oko je oko, kterým nevidíme, ale můžeme jím prohlédnout to, co svýma běžnýma očima vidět schopni nejsme.

Dle vědeckého výkladu se jedná o šišinku mozkovou neboli epifýzu. Tento orgán je nepárový, umístěn uprostřed mozku, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza, která mimo jiné své funkce produkuje spánkový hormon melatonin. Tento hormon ovlivňuje cirkadiánní biorytmy, spánek a bdění a rovněž činnost pohlavních žláz.

Schopnost mimosmyslového vnímání spojují staré civilizace i novodobí mystikové s činností a tzv. aktivací třetího oka, jehož sídlem je právě stejné místo, kde se nachází zmiňovaná epifýza.

Třetí oko znali už ve Starém Egyptě

Zřejmě nejstarší zmínku o třetím oku nalézáme ve Starém Egyptě.  Z Egypta je známý symbol Hórova oka. Bůh Hor (také Horus) je ve starověkém egyptském náboženství symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Dle legendy při soupeření s tyranem Sutechem (také Sethem) ztratil bůh Horus oko (nebo obě oči), a tak stvořil další, přímo na čele uprostřed mezi obočím. To mu posléze umožňovalo vidět to, co je běžným očím skryto. To, co se nachází pod povrchem věcí a událostí. Tzv. Hórovo oko dohlíželo nad náboženskými obřady a zákony. Nejvíce asi známe symbol třetího oka z hinduismu. Nositelem třetího oka je zde Bůh Šiva, který představuje nejvyšší moudrost, pochopení zákonitostí světa a nadpřirozené schopnosti. Někdy je nazýván také Trinetríšvara = Pán se třema očima. Bůh vášně Káma byl spálen třetím okem Šivy, když se jej snažil přerušit v meditaci.

Když zabrousíme dále do legend a starého vyprávění, pak se se třetím okem setkáme u bájných bytostí – Kyklopů. Kyklopové jsou zmiňováni i ve Starém zákoně. Byli vysocí, velcí a měli pouze jediné oko uprostřed čela. Tento orgán uměly tyto bytosti mistrně ovládat, komunikovaly mezi sebou výhradně telepatickým přenosem. Později, vlivem hmotného světa, se vyvinuly oči dvě, které umožňují vidění v běžném pozemském světě.

čakryOlmécká kultura, jedna z nejstarších známých objevujících se ve střední Americe, zobrazuje některé své bohy s rýhou na čele, zřejmě se zde také jedná o znázornění třetího oka. Ve védské tradici je třetím okem šestá čakra. Symbolizuje emoční inteligencí, intuici, intelektuální schopnosti, poznávací funkce. Díky této čakře můžeme slyšet hlas vyššího já a vidět různé vize. Staří Číňané třetí oko nazývali nebeským okem. Taoisté užívají názvu palác niwan a filozof Descartes definoval šišinku jako sídlo naší lidské duše. Novověcí učenci předpokládali, že šišinka je sídlem schopnosti obrazotvornosti a díky ní má naše duše a mysl vliv na fyzické tělo. Je skutečně možné, že tento malý orgán ukrytý v našem mozku představuje potenciál k nahlížení do nepoznaných míst a má schopnosti, které věda nedokáže tak jednoznačně pochopit?

Třetí oko z pohledu současné vědy

Krom toho, že epifýza neboli šišinka mozková vykonává řadu důležitých funkcí, jako je ovlivňování sexuálního vývoje člověka, výroba melatoninu, řízení metabolismu a denního rytmu, pak u ní byly objeveny vlastnosti, pro které jednoznačné vědecké vysvětlení není tak jednoduché. Lékařská věda objevila, že krom výše zmíněných funkcí obsahuje tato žláza i fotočidlové buňky. Má důležitou fotosenzorickou funkci, tj. vědecky uznávaný tělesný proces.  Kdybychom odstranili obě oči a anatomickou část v přední části šišinky bychom následně vystavili světlu, pak by tento orgán stále byl schopen reagovat na podněty, podobně jako to umí naše oči. Tato skutečnost vede některé vědce k úvahám, zda není šišinka mozková víc, než jen zakrnělé oko. Je možné, že mnohé z dosud nepochopených procesů mozku sídlí v tomto kónickém prostoru. Dle názorů některých vědců souvisí aktivita šišinky blízce s psychickou aktivitou spojenou s meditací či zvýšenou představivostí. Šišinka je zodpovědná za vylučování DMT – dimethyltryptaminu, nazývaného také jako molekula duše. Uvolňování této molekuly je považováno za jeden z nejsilnějších známých halucinogenních neuropřevaděčů.

Třetí oko – sídlo intuice

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?Intuice znamená vhled nebo náhled, označuje schopnost rychlého chápání a rozhodování, které není podpořeno žádným logickým uvažováním a rozhodováním, přičemž je však provázeno pocitem jistoty a rozhodnosti. Je to schopnost vnímat a vyhodnocovat reálné i skryté motivy a situace. Otevřením třetího oka se otevírá rovněž kanál intuice. Pokud tuto schopnost získáme, pak je potřeba naslouchat intuici, vnitřnímu hlasu. Tyto impulzy postupem času nepřicházejí pouze v záblescích a krátkých myšlenkách, ale stávají se přesvědčením provázeným radostí a pocitem správného jednání. Když se nám podaří odstranit nefunkční systémy, které nás obklopovaly a brzdily v našem konání a jednání, pak jasnost našeho vědění zvýší naše sebevědomí i jistotu v konání.

Třetí oko je sídlem nejen intuice, ale i telepatických schopností. Otevřením třetího oka získáváme možnost vytvářet nové reality na fyzické a hmotné úrovni a ty staré rušit. Otevřením třetího oka získáme a zesílíme schopnost odpovídat sami za sebe. Mnoho lidí je velice odpovědných ve vztahu k ostatním, ale na sebe zapomíná. Jejich vlastní duše jsou pak velmi nenaplněné. Každý z nás má třetí oko, ale málokdo ho umí používat. Aktivizování třetího oka slouží především pro vlastní duchovní rozvoj a vývoj, pomáhá nám lépe si poradit s vlastním životem, správně se rozhodovat, rozvíjet svoje schopnosti a intuici.

Občas se můžeme setkat se zvýšenou citlivostí jedince na okolí a na materiální svět. Tato citlivost se projevuje nošením tmavých brýlí, patka nebo vlasy do čela, oči zakrývající si rukama. Tito lidé bývají vnitřně, i když třeba nevědomky přesvědčeni o tom, že v tomto světě nelze dosáhnout harmonie. Tito lidé bývají zranitelní a citliví na kritiku. Otevření třetího oka jim může velmi pomoci, třeba právě tím, že si uvědomí svoji vlastní hodnotu a schopnosti. Takovýto typ lidí potřebuje být ujištěn o tom, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí již dále schovávat.

Nemoci a problémy spojené s problematickou funkcí třetího oka:

  • bolesti hlavy a migrény
  • problémy s viděním, ať už krátkozrakost nebo dalekozrakost
  • záněty horních cest dýchacích
  • problémy s dutinami

Otevírání třetího oka

Pro otevírání třetího oka existuje celá řada cvičení a postupů, které vycházejí z různých filozofií a zkušeností. Setkat se tedy jistě můžete i s mnohými jinými, než zde uvedenými. Veskrze však jakékoliv cvičení na podporu otevření třetího oka by mělo mít pro vás pozitivní vliv. Stupňovat, podporovat a obohacovat vaše duchovní schopnosti a síly. Centrujete svoji energii a zároveň podporujete svoji lepší náladu a rozháníte depresivní stavy a nálady.

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?

Cvičení pro podporu otevírání třetího oka

Aktivace třetího oka v meditaci

Posaďte se do své oblíbené meditační pozice, případně se položte na podložku. Zasoustřeďte se na svůj dech a začněte pomalu nadechovat a vydechovat nosem a zavřete oči. Očima se jakoby dívejte a soustřeďte na bod dva prsty nad kořenem nosu mezi obočím (oči stále zavřené, cvik provádíme „za víčky“). Abyste podpořili soustředění na tento bod, nejdříve se tohoto místa dotkněte nebo jej i mírně sevřete prsty. Oči musíte mírně obrátit, je možné, že to pro vás bude mírně nepříjemné, ale zkuste vydržet.

Zhluboka se nadechněte a vydechněte, přitom však nezadržujte dech. Zkuste tuto pozici vydržet tak dlouho, jak jen je pro vás možné bez velké námahy. Posléze oči opět uvolněte, ale neotvírejte ihned.

Toto cvičení můžete opakovat několikrát za den, stupňují se takto vaše duchovní schopnosti a síly. Dochází k centrování energie a lepšímu hormonálnímu hospodaření. Toto cvičení můžete praktikovat také při silném psychickém vypětí, prospěje vám a rovněž pomůže rozhánět deprese a špatné nálady.

Aktivace třetího oka hleděním do zrcadla

Hleďte na svoji tvář v zrcadle se světlem tlumeným v pozadí. Trénujte jen v případě, že nejste úplně unavení, avšak drobná fyzická i mentální únava není ke škodě věci. Hleďte na svoji tvář v zrcadle a zkuste se uvolnit. Zaměřte se na jeden bod na vaší tváři, nejlépe na tzv. místo třetího oka a pohled již neměňte. Vydržte se na tento bod soustředit tak dlouho, jak jen to bude možné.

Za pár chvil ucítíte vibrace a teplo v oblasti krku a nad ním. Možná začnete cítit pulzující energie. Pokud pocítíte jakékoliv změny, které pro vás budou složité nebo namáhavé, můžete zavřít oči a potom je znovu otevřít. Buďte klidní a uvolnění. Staňte se pouze pozorovatelem, nesuďte a nezkoumejte to, co vidíte. Pokud po dvou až třech minutách tohoto cvičení nepocítíte změnu, pak cvičení přerušte a nechte na jindy. Hledění do zrcadla provádějte po dobu maximálně deset minut.

Aktivace třetího oka drahými kameny

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?Drahé kameny, které nám mohou pomoci aktivovat třetí oko, jsou ametyst, azurit, a chryzokol. Tyto kameny přikládáme na místo třetího oka, když jsme klidní a odpočíváme, dýcháme klidně a soustředíme se na svůj dech.

  • Ametyst je fialově zbarvená odrůda křemene. Jeho název pochází z řečtiny a znamená opojný. Je symbolem čistoty, klidu, lásky, ochrany a štěstí. Svou energií nás dokáže hluboce uvolnit a uklidnit. Pomůže navodit klid nutný k přijímání energie.
  • Typická barva azuritu je modrá. Má detoxikační účinky, pomáhá při problémech s kostmi a klouby, léčí rovněž kůži a je vhodný i při potížích s krkem. Celkově čistí čakry, odbourává stres a mírní obavy. Umožňuje nám lépe se ponořit do meditace, zvyšuje intuici a podporuje duchovní růst.
  • Chryzokol pochází z Peru, jeho barva je modrá až smaragdově zelená. Vyrovnává emoce, zmírňuje neklid a vtíravé pocity, učí trpělivosti, nadhledu, toleranci a klidu v řešení vypjatých situací.
  • Další kameny, které můžeme přikládat jsou sodalit, vltavín a křišťál.

Stáhnout v PDF

Přečteno: 166513x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Nedávno jsem byla u paní na kreniální masáž(alespoň si myslím že se to tak jmenuje) mezitím co jsem ležela tak jakobych viděla oči a po rár minutách tam bylo jenom jedno velké modré oko,(jeste potom se mi podařilo dostat do astrální dimenze) ale potom co jsem se dostala zase zpet do normalu , byla jsem uplne mimo (takovy to kdyz tvrde spite a… celý příspěvek

Mohl by pomoct červený nebo zelený pomander,
Uzemní po meditaci a podobných praxích. Udrží vás ve vašem vlastních prostoru. Vcelku, pohromadě :-)
Dá se vyzkoušet - prodává se i v 2,5ml minisprejících.

každý tady píše něco o bibli, a přitom je to jen sbírka zákonů, kterými by se měl hloupý člověk řídit, aby se nedopátral pravdy, a třetí oko je na to, aby se nám pravda ukázala, takže, kdyby někdo z vás to třetí oko měl, tak by dokázal zpochybnit celou bibli, kterou nám od věky věků upravují naše žití zde na zemi, myslím si že tak nějak by to… celý příspěvek

Víte víra v boha je pro některé lidi opravdu důležitá, pomáhá jim vidět věci tak že prostě bude lépe. Kdyby jim člověk tuto víru ihned vyvrátil, neměli by pro co žít. Víra jim dává naději v zázraky a to je myslím důležité. Bez radosti by byl život prázdný i kdyby víra skutečná nebyla a lidé to zjistili, někteří by se jí nedokázali vzdát. Lepší je… celý příspěvek

jedna vec je verit v boha (v dobro) a dalsia vec je verit v cirkev (zlo,zotrocovanie)

Já otevřel své třetí oko kvůli telekinezi, která mi díky tomu jde.

Dobrý den, poradíte mi jak na telekinezi, potřeboval bych poradit od někoho se zkušenostmi, děkuji.

Po otevření 3. oka opakovaně vidím vlčí oči a mám husí kůži, mám to vzdát?

@Franta Bastlik - vaše komentáre stoja za to ...

teda nevidím na tom nic složitýho,aktivovat třetí oko -mi de kdykoli vlastně se ním dívám dost často s vědomým že obsah těchto řekněme ("vizí") je můj vlastní a to bez nějakých technik a podobnejch,dovolim si napsat blbostí........nevim kdy přestat moh bych pokračovat do nekonečna =D =)

doporuč osvědčený praktiky rád se přiučím

No ctu to tady tak se musim s vama podelit .Meditaci jsem provadela vleze na luzku,zavrela oci uvolnila dech souatredila jsem se na stred cela nad oboci a po peti minutach zhruba jsem videla mali svitilko jako zablesk ato nekolik krat a potom jsen porad videla jakoby neco fialkoveho v podobi oka jako ze se otvira ale neuplne .Rikala jsem si ze to… celý příspěvek

Nesnižujte,prosím, pozitivní účinky aktivace třetího oka tím,že budete psát obludné gramatické chyby,stejně jako autor nahoře.To si všeobsáhlý Duch určitě nepřeje,aby se z nás stali negramotní tupci....!

… všechny příspěvky

jednou jsem zkoušela zrcadlo, viděla jsem svojí tvář se změnit, byla to tvář mladého muže s bradkou a knírkem, delšími světlými vlasy.Pak jsem upravila svoji fotografii o ty vousy, byla to přesně ona. Že by z minulého života? Musím to vyzkoušet znovu.

Já už pozoruji několik let, že když se dívám delší dobu do zrcadla, tak je přede mnou najednou tvář Ježíše. Vyloženě věřící nejsem, ale mám občas určité vidiny, pocity....Nedávno, je to pár dní jsem měla sen, že jsem se otočila na druhý bok v posteli a vedla mě ležel anděl. Viděla jsem jen hlavu, tělo ne, žádná křídla, ale byla jsem si jistá, že… celý příspěvek

A ještě malou poznámku - nejsem Svědek Jehovův. Organizace Strážná věž je dceřinnou společností zednářství. Stačí se podívat, co ve skutečnosti učil jejich zakladatel C. T. Russell, pyramidolog a okultista nejvyššího řádu, zednář a držitel posledního 33. stupně. Ale podvod a tajemství vládne tomuto světu a naprostá většina členů této organizace o tom nemá nejmenší tušení. Věří, že oni Bibli rozumět nemohou a jejich organizace je výhradním… celý příspěvek

Velmi zajímavé tvrzení. Ale v zásadě s Vámi souhlasím :) . Jen mám pochybnosti o autentičnosti Bible , lidský výklad nemusí být přesný, že? ;)

Bible je "poskladana" jen z del, ktere se tehdejsi cirkvi hodily. Jeste zazrak by byl, kdyby i tato vybrana dila byla ouvodni a nepozmenena,ani tomu neverim. Bylo mnoh vice zvesti Apostolskych. Vsechny je cirkev zlikvidovala, rika se ze vykreslovali Jezise a historie kolem neho a jeho vztah k "Bohu", k Jidasi a vubec obecne k zivotu casto uplne… celý příspěvek

Odvolávání se na selský rozum při zkoumání biblických textů není vůbec dobrý nápad. Inteligence našeho stvořitele je nesrovnatelně vyšší, než naše lidská inteligence. Pokud k tomu člověk přistupuje tak, že čemu nerozumím, to si upravím, abych tomu rozumněl, pak se dostane akorát do "bažin".
Řekl bych, že dnešní ateistická společnost je dokonale připravená k závěrečnému velkému podvodu, o němž Bible mluví. Ateista je je ten, kdo věří jen tomu, co vidí. Ateistovi ale stačí předložit pár šikovných eskamotérských kousků, které budou vysoko nad hranicí jeho rozlišovacích schopností a autorovi těchto kousků uvěří doslova vše a bude mu zobat z… celý příspěvek

Bible byla postupem času přepracovaná, z původních asi 30-ti evangilií bylo použity pouze 4, v roce 325 n.l. Konstantin vypustil z Bible jakoukoliv zmínku o reinkarnaci, která byla původně součástí učení Ježíšova. Někteří raní křesťané jako např. gnostici používali meditaci a některé techniky změny vědomí podobné jako u budhismu. Tyto křesťanské větve byly pronásledovány a věřící zabíjeni. Důvod, proč se křesťanské učení tolik změnilo je fakt, že ho využili mocní tehdejší doby a vytvořili z něj svůj nástroj moci k ovládání velkého počtu lidí.… celý příspěvek

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

… všechny příspěvky

Nemám absolutně žádné zkušenosti s třetím okem nebo jinými jevy. Všude je že třetí oko je na čele, no já mám problémy přímo u kořene nosu, nevím jestli za to může přímo třetí oko, pravděpodobně ne, ale jde o to že cokoliv se mi přiblíží ke kořenu nosu tak to silně tlačí a nemůžu kvůli tomu nosit ani brýle, je to fakt nepříjemné. Už jsem to… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Doporučujeme k tématu

Čakrový náramek RŮŽENÍN

Originální stylový náramek z drahých kamenů s kovovými korálky  Sedm…

Cena: 320 Kč

Čakrový náramek KŘIŠŤÁL

Originální stylový náramek z minerálů Sedm korálků z polodrahokamů v…

Cena: 320 Kč

Čakrový náramek TYRKENIT

Originální stylový náramek z minerálů, s kovovými korálky Náramek je…

Cena: 320 Kč

Lunární náramek Růženín + Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Lunární náramek je…

Cena: 340 Kč

Lunární náramek Karneol

Náramek z minerálních kamenů pro život v souladu s Měsícem Lunární…

Cena: 340 Kč

Čakrový náramek LÁVA

Originální stylový náramek z lávových kamenů a polodrahokamů, s kovovými…

Cena: 320 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte