Spánková paralýza dokáže pořádně vyděsit

spánková paralýzaspánková paralýzaSpánková paralýza je jakýmsi mostem mezi světy. Je to stav, kdy se nacházíme mezi bděním a spánkem. Někdy se nazývá také spánková obrna. Je to krátkodobý stav, kdy tělo není schopno se pohnout, kosterní svalstvo je jakoby ochrnuté, ochablé, člověk není schopen provádět pohyby, je však při vědomí. Typickým projevem bývá, že člověk nemůže pohnout končetinami a trupem, zachováno je však dýchání a hybnost očima. Takový stav je vpravdě nepříjemný a pro mnohé je i poměrně děsivým zážitkem.

Paralýza nastává při usínání (hypnagogická) nebo při vzbouzení se (hypnopompická). Fyziologicky je tento stav spánkové obrny spojen s paralýzou, která přirozeně nastává během těch fází spánku, kdy máme sny (REM fáze – tzv. REM atonie). Náš mozek během REM fáze účinně funguje, ale tělo by mělo být ve spánku – tedy se nehýbat. Takováto atonie slouží k tomu, aby se naše „snové pohyby“ nepřenášely na naše fyzické tělo, tedy abychom se během spánku nezranili. Když se v této fázi najednou probudíme, tak mozek se domnívá, že spíme, a tělo zůstane v paralýze.

Spánková paralýza a halucinace

Během spánkové paralýzy může docházet k halucinacím. Můžeme vidět obrazy, vnímat v místnosti další osoby, slyšet podivné zvuky. Často lidé mívají pocit, že jsou někým sledováni a to i když jsou v místnosti sami. Špatně se člověku často i dýchá. Někteří lidé popisují stavy, kdy mají pocit, že jim „něco“ například těžký kámen leží na hrudníku, či že jim na hrudním koši dokonce nějaká neidentifikovatelná bytost sedí. Paralýza může trvat od několika sekund až po několik minut (některé prameny uvádějí, že dokonce až hodinu). Spánková paralýza bývá zařazována mezi poruchy spánku. Každý desátý člověk spánkovou paralýzu aspoň jednou v životě poznal a každý tisící ji zažívá opakovaně, a to několikrát do roka. Za frekvencí výskytu spánkové paralýzy stojí hlavně stres, důvody mohou být i únava, post-únavové stavy, fobie, zima v místnosti, nemoc a podobně. Často to bývá i kombinace více vlivů – chlad, nepravidelná strava, nepravidelný životní rytmus atd. 

Rizikové faktory a spouštěče spánkové paralýzy

 • Častý stres, vysoký stres, po-stresové stavy
 • Nepravidelná strava a nepravidelný životní rytmus
 • Nedostatek spánku a odpočinku, klimbání během dne
 • Spánek s vysoko vystlanými polštáři
 • Těsně po lucidním snu (Lucidní sny jsou zvláštním typem snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem, jak k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie.)

Pokud nás zaskočí spánková paralýza, kterou si uvědomujeme, pak je vhodné zahýbat trochu očima nebo svalstvem tváře. Lidé se v takovém stavu nejčastěji soustředí na nohy a ruce, ale ty bývají paralýzou zcela ochromené. Pokud spánkovou paralýzu rozeznáte, zkuste zachovat klid, nepanikařte, v klidu vyčkejte, až stav sám pomine.

Legendy o spánkové paralýze

Spánková paralýza bývá někdy nazývána syndromem „staré čarodějnice“. Tento název vyplývá z toho, že lidé často vnímali přítomnost další, jakoby nadpřirozené bytosti v jejich blízkosti, a zároveň nepříjemné pocity dušení a tlaku na hrudníku. V Africe je spánková paralýza označována jako čarodějnice, která jezdí po zádech ochromeného. Čínská kultura hovoří o duchovi, který člověka tlačí do postele. Japonci užívají pro tento stav název kanashibari, znamená svázaný, či dokonce kovem upevněný. V Turecku se označuje karabasan – temný lis. Legendy hovoří o stvoření, které ve spánku napadá lidi a tlačí jim na hrudník a vyráží jim dech. V Řecku a na Kypru lidé věřili, že spánková paralýza nastává ve chvíli, kdy duch se zvířecí podobou se snaží oběti ukrást řeč nebo jí sedí na hrudníku a chce ji udusit. Tento duch se jmenoval „Mora“, což je podobný název, který se pro tento stav užívá na Islandu a to „Mara“. Ve Vietnamu přichází uprostřed noci „Šedý duch" a unáší oběti daleko za hory. V Zanzibaru se úděsný Popobawa přitiskne lidem ve spánku na hrudník tak, že křičí, aniž by vydali hlásku.   

Spánková paralýza a umění

noční můrynoční můryDémoni přicházející v průběhu spánku a noci mučit nešťastníka jsou u umělců napříč stoletími známým jevem. Krom spánkové paralýzy jsou to i další spánkové obtíže, především noční děsy a noční můry. Typickým představitelem v umění, který trpíval spánkovou paralýzou, je Francisco Goya. Jeho příznaky byly typické. Vzbudil se ráno velmi brzo, s pocitem ochrnutí těla, koutkem oka viděl příchozí bytost. Dlouhá prodloužená jakoby klepetnatá černá ruka ho uchopila za tvář. Byl to strašný zážitek, Goya probraný z ochrnutí vyskočil nahoru ve zděšení a poté v uklidnění zjistil, že to byla jeho vlastní ruka. Spánkovou paralýzou a nočními děsy trpěl i nizozemský malíř a kreslíř Vincent van Gogh a švýcarský malíř Henry Fuseli, pravděpodobně i Hieronymus Bosch.  

Spánková paralýza a mystické zážitky

Stav, kdy se člověk nachází ve spánkové paralýze, je natolik zvláštní a netradiční, že bývá mnohdy lidmi, kteří jej zažili, spojován s nejrůznějšími běžné vědomí přesahujícími zážitky. Takovýto stav je obvykle doprovázen zrychlenou činností srdce, ztíženým dýcháním a pocitem hrůzy. Tento pocit děsu je stupňován tím, že ochrnutý si plně uvědomuje dění kolem sebe. Nejděsivějším příznakem spánkové paralýzy je pocit přítomnosti cizí osoby v místnosti. Nejdříve je to jen jakési tušení, posléze někdy bývá osobou stiženou spánkovou obrnou i spatřena. Její podoba se většinou liší od té lidské, bývá zvířecí, ďábelská nebo mimozemská. V takovémto stavu se velice často odehrávají i zážitky, které někteří lidé popisují jakožto únosy UFO.

Další poruchy spánku

Mezi nejrozšířenější spánkové poruchy patří:

 • Somniologie – mluvení ze spaní.
 • Somnambulismus – dochází k pohybům spícího (náměsíčnost). Člověk, který trpí somnambulismem, může vstát z lůžka, různě chodit po bytě nebo domě, hýbat a manipulovat s různými předměty, přitom má otevřené oči, dokáže se proto vyhýbat překážkám, ale nedokáže si uvědomovat důsledky svého chování a jednání, které by mohly nastat.
 • Insomnia – nespavost, „špatné spaní“. Projevuje se různě, např. časné probuzení, rychlé usnutí, krátký spánek, brzké probuzení, nebo porucha usínání, kdy člověk nemůže usnout (zejména v cizím prostředí), mělký noční spánek. Člověk, který se dobře nevyspal, je během dne celkově unavený, má špatnou, pesimistickou náladu.
 • Narkolepsie – chorobná spavost, opakující se nezvladatelné záchvaty ospalosti. Člověk, který trpí narkolepsií, je schopen usnout kdykoliv a kdekoliv. Narkoleptici usínají ve fázi REM, přeskakují fázi NON REM. Jedná se o velmi složitou poruchu, která ještě nebyla zcela objasněna.
 • Spánková apnoe – jedná se o dočasnou zástavu dechu ve spánku. U dospělých se projevuje chrápáním, ale u kojenců může způsobit smrt.
 • Noční děsy – nejčastější dětská porucha spánku. Dítě křičí ze spánku, je vyděšené, často vyběhne z postele, v šoku nepoznává lidi kolem sebe, snaží se dovolat pomoci. Teprve když se energicky probudí, uklidní se a opět uléhá a usíná. Příčiny této poruchy jsou různé, může jít o dřívější špatné zážitky, především rodinné problémy (hádky rodičů, ponižování dítěte apod.)

noční děsynoční děsy

Spánková paralýza – zkušenosti   

Prožít tento stav je převážně velmi nepříjemným zážitkem. Ti, kteří ji zažívají opakovaně, mívají mnohdy i strach jít spát, neradi usínají sami, neradi spí na cizích místech. Co osoba stižená spánkovou obrnou zažívá, asi nejlépe pochopíme, když si přečteme příběhy některých z nich:

„Důvod toho, co se mi děje, jsem objevila teprve nedávno. Po mnoha letech, kdy jsem žila s pocitem, že jsem „mimo“ a že o tom nemůžu nikomu říct, aby si nemysleli, že jsem se zbláznila. Tyto stavy, které bych nejlépe popsala jako fyzické napadení velmi zlou bytostí, se děly asi jednou za půl roku, někdy i každou noc. Zážitek byl vždy velmi skutečný. Měla jsem dojem, že jsem vzhůru a při plném vědomí, ale paralyzovaná strachem. Někdy vás to tahá z postele, někdy naopak tlačí dolů, bouchá do zad, ramenou atd. Chcete křičet, ale nejde to, chcete utéct, ale nemůžete se ani pohnout. Teď, když vím, že jde v podstatě o (pro mě celkem překvapivě) běžné zážitky, už nemám takový strach. Příště už budu alespoň vědět, o co jde.“

„Tyto stavy zažívám už asi 15 let přibližně jednou za 3 měsíce. Začíná to vždy stejně. „Probudím se“ ve stejné poloze jako při usínání, všechno vidím jako ve skutečnosti i s detaily pokoje. Najednou přijde pocit, že nejsem v místnosti sama, intenzivně vnímám přítomnost někoho nebo „něčeho“ zlého a s jistotou vím, že mi „to“ chce ublížit. Může se i stát, že toto „zlo“ vidím v podobě stínu, a to už pak končí veškerá legrace. Začne hučení v uších a zvuky, které nejde přesně popsat (kdo zažil, ví) a pocit, jako by mě „něco“ začalo dusit, jakoby tlačit k posteli nebo odtáhnout pryč. V té chvíli přichází panika a uvědomění si totální paralýzy. Chci se bránit a křičet, ale nic z toho není možné. Ze začátku jsem se i bála jít spát, aby se zážitek neopakoval, ale postupem času jsem se tyto stavy naučila ovládat. Jakmile se blíží paralýza, nejde dělat vůbec nic jiného, než si pořád opakovat, že se vám nic nemůže stát, že to za pár sekund přejde a snažit se (i když je to velmi těžké) myslet na něco pozitivního. Čím víc se bráníte, tím je to intenzivnější a tím větší panika přichází. S totálně vyčerpávajícím podvědomým úsilím „to“ od sebe odehnat se probudíte, ale zachovat klid a být „nad věcí“ pomáhá skvěle. Hodně pomohlo i to, že jsem  se v různých diskuzích dočetla, že tyto stavy zažívá velká spousta lidí, i když se o tom na veřejnosti moc nemluví, protože pro ty, kteří nezažili, to může znít hodně divně.“

Jsou vám tyto zážitky povědomé? Příběhy těch, kteří mají tento zážitek za sebou, jsou si velmi podobné, a první takováto zkušenost vyděsí téměř každého. Předcházet těmto „stavům“ lze navozením klidného spánku, s čímž souvisí i dodržování zdravého životního stylu.

Jak přilákat klidný spánek?

 • Vyvětraná ložnice
 • Uklidňující barvy
 • Nejméně hodinu před spaním nepijte kávu ani čaj
 • Pro klidný spánek si před spaním dopřejte koupel s levandulí nebo jasmínem
 • Před spaním uvolněte mysl relaxací, meditací, odpočinkem – např. posezením u svíčky nebo vonné lampy
 • Pokud se Vám do dvaceti minut po ulehnutí nepodaří usnout, zkuste vstát a číst si něco příjemného, rozhodně ne dlouhou dobu čekat, až se spánek dostaví.

Máte i Vy děsivou zkušenost se spánkovou paralýzou? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem, rozhodně v tom nejste sami!


Stáhnout v PDF

Přečteno: 175783x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Dneska se mi poprve zdálo to..nevěděla jsem co je realita a co je sen, měla jsem v hlavě zlo ( dabla) kterého jsem chtěla skrotit , vymýtala jsem ho..(zvláštní) měla jsem pak takový zvláštní pocity energie jakoby to bylo doopravdy..pak jsem se vratila zpátky k sobě, přítel spal vedle mě..P.S. Doopravdy jsem vzhůru asi nebyla, měla jsem úplný pocit… celý příspěvek

dnes jsem se poprvé dozvěděla o SP, kterou jsem zažila v době zkouškového období na studiích, a protože v té době mi zážitek připadal neuvěřitelný, moc jsem se s ním nesvěřovala. SP mě postihla, když jsem spala sama na kolejích nahoře na poschoďové posteli ; já jsem se probudila brzy nad ránem, hlavu jsem měla skloněnou jakoby dolů z postele, pak jsme se otočila na záda s tím, že ještě zavřu oči a zkusím znovu usnout, v té chvíli mi začalo… celý příspěvek

Ano ,stává se mi to.Naposledy to bylo,když jsem spala u přítele. Nahmatala jsem v posteli cizí tělo.Cizi ruce se snažily mne vysoupnout z postele.Dusila jsem se,nešlo se nadechnout.Lezelo mi to na nohách.Chtela jsem vzbudit přítele,ale nešlo to.Pak se mi tu domnělou osobu podařilo srazit z postele,ale ve chvíli tam byla zpět.A zas mi to leželo na… celý příspěvek

Dneska jsem ti opet prosel. Uz jsem si na to zvykl. Nicmene mam to trosku jine, nez tu ostatni popisuji.

1. Ano, dusim se, ale necitim pritomnost druhe osoby.
2. Strasnym zpusobem mi vari mozek. Po probuzeni mam extremni bolest hlavy a jsem opoceny jak prase na grilu.
3. Pomaha mi, kdyz si uvedomim, ze jsem opet ve spankove paralyze. Takze uklidnim mysl, a snazim se ji uspat - do par minut jsem opet tuhy a nevim o nicem.
4. To nejhorsi co mohu udelat je pravy opak. Snazit se probudit. Je to marny boj. Snazil jsem se kricet ze spani, snazil jsem… celý příspěvek

Tak je dobrý vědět že to má více lidí jsem si říkala jestli nejsem nějaká divná... Dřív když jsem ještě nebydlela s pritelem jsem to měla třeba při usinani večer vždy jsem usinala a najednou jsem cítila přítomnost ještě někoho v pokoji.. Pak mě to… celý příspěvek

Zažila jsem podobný zážitek. Byla jsem si jistá, že nespím, nemohla jsem usnout z důvodu horka. Lehla jsem si tedy na břicho a po chvilce ke mně někdo přistoupil, zavrzlala podlaha, držel mě za podkolenní jamky a já se nemohla hnout, křičet ..jen jsem byla při vědomí a mohla jsem hýbat očima .. ..slyšela jsem strašidelné hučení a byla jsem k smrti… celý příspěvek

SP je velmi podobné (e.v.p) zážitkům. Postavy, hlasy a přitomnost zla.

Před spaním vypněte zkrátka vše co vytváří bílý šum během spánku. Pokud máte malé děti doma vypínejte jim ty zvuky. Vytváříte tím jinak ideální podmínky k zážitkům, které k vám přichází.

Také mám za sebou pár zážitků se SP (že něco takového existuje se dozvídám až teď). Pro mě to byl většinou zážitek, který jsem měla spojený s kontaktem s druhou stranou (duchové, démoni), takže info o SP tomu ubírá na mysterióznosti :) Nicméně pořád v tom vidím spojitost i díky jiným zkušenostem. A teď k jedné ze zkušeností, pro mě nejděsivější - zdál se mi sen, byl to takový průřez životem nějaké dívky, dle prostředí ze středověku, najednou skok a já se vznášela nad mou postelí, kde jsem viděla spát samu sebe (že by astrální cestování?) a… celý příspěvek

..usnula jsem po pul třetí a probudila se před treti..spala jsem chvilinku..Ležím na matraci jako normálně i teď. Najedno u mé matrace sedi bývalý přítel , místnosti je tma, což je jasné když je i venku tma..drží me za ruce, nebo ja jeho..divně se to prolíná..je to silné drženi..něco divneho mi povida s divnosti v hlase , zlý hlas..chce mi sahnout na nohu..občas se prolne jako obraz, jako když blbne televize..chci se probudit, protože vim, že… celý příspěvek

Já se tomu postavil. A jsou to čáry já křičel pojď a bez kouzel. Něco jsem položil velkou silou k zemi i 2 patrova postel se ne rozlomila a pak mě to poslalo zpět ale já se nevzdal

Zdravím, já se spánkovou paralázou zkušenost nemám, ale přítel ano a to už od nějakých 9 let. Má to i několikrát za měsíc. Nevíte, u koho se tohle dá léčit? Nějaký psychoterapeut?

Dobrý den Všem. Vedecky vyzkum ohledne spankove paralyzy, ktery bych nechtela nijak znevazovat, je jiste zalozen na necich poznatcich a opravdu lidskou mysl ovlivnuje stres, spatny spanek, prepracovanost aj. Ale to jen faktor oslabujici lidskou mysl, aby byla vice ovlivnitelna pro něco co už vědci nemůžou jen tak prokázat. .Samo o sobe toto nezpusobuje to cemu vedci rikaji spánkova paralyza. Rada bych se podělila o sve poznatky z 22lete… celý příspěvek

Ahoj Lucie... Jsi tu někde?

Ahoj jsem;) napiš na email sefires@seznam.cz jestli chces;) Hezký den

SP jsem prožila několikrát v životě, naposledy asi před hodinou. Na chvíli jsem usnula, zdál se mi sen, jehož podstata byla, že sedím s někým ve tmavém domě u kulatého stolu, mluvíme spolu, ale nějaké moje slovo najednou způsobí, že se zdi spadne kalendář, poté mě něco uchopí do náruče a nese tím tmavým domem do jiné místnosti. Celou dobu jsem… celý příspěvek

Dobrý den, mám stejnou zkušenost i když jiný průběh. 22let se zabývám studií těchto a jiných věcí a doktorům věřim tak na 50% už jen z toho důvodu , že vse strkají do oblasti vědy a toto opravdu nemá s vědou nic společného.Pokud Vaše potíže… celý příspěvek

Poprvé jsem svoji spánkovou paralyzu zažila v 15 letech , v té době jsem ještě neměla tušení o co jde. Slyšela jsem hlasité dupání z chodby a najednou taková rána která zněla jako když se rozráží dveře u mě v pokoji a bouchnou o stěnu, usínala jsem z rukou a kolenem z pod peřiny a přesně za tyhle části mě něco chytlo a pevně škrtilo a do toho se mi v hlavě ozýval hlas mého táty který na mě křičel , nadával , slova už si nepamatuji (můj táta mě mimochodem nikdy netýral ;) ) chtěla jsem křičet , pohnout se , utéct ale nemohla jsem vůbec nic , až když všechno odeznělo vyskočila jsem z postele a půl hodiny brečela , nemohla jsem tak dvě hodiny… celý příspěvek

Jednou, uz je to pár chvil zpátky, jsem něco podobného zažila. Akorát s trochu jiným průběhem. Bylo to ve dne. Zdřímla jsem si na pohovce a při probouzení jsem se opravdu nemohla hnout, jenže ani otevřít oči. To se ještě dalo snést. Ovšem ten pocit, ty emoce, nekontrolovatelný chaos, a tak prudký nárůst cizí energie, cítila jsem, že mě něco… celý příspěvek

Dobrý den. Dnes jsem zažila něco nepopsatelneho. Zřejmě jsem zažila SP. Bylo to tak šílené, že už to nikdy nechci zažít. Usinala jsem a najednou jsem slyšela jak se v ložnici otevřeli dveře a také jsem slyšela ťapoty po podlaze. Šlo to až k posteli a začalo mi to zlehka stahovat deku a šátralo to pod dekou kde jsem měla schovanou ruku a nohu.… celý příspěvek

Take se mi to stalo. Pomodlete se třeba i během dne. Někdo to už psal a me to vždy pomohlo.

To ja mam tedy o hodne slabsi priznaky. Deje se mi to opakovane ale ze bych citil zlo nebo to co tady vy popisujete to ne. Proste se mi zda sen a najednou prijde v tom snu nejaka situace (vetsinou to je teda spise hnusny sen) byva zla nebo trapna ze ktere se nemuzu dostat jelikoz se nemuzu uz v tom snu hybat a nejakou dobu jsem porad v tom snu.… celý příspěvek

Jinak, dal jsem do kupy rychly souhrn mojich poznatku:
Shromazdeni logickych poznatku o spankove paralyze:
Cerne prizraky-symtomy
Paralyza celeho tela za jasneho vedomi
Dotycny citi pritomnost zla
Prizrak se patrne zivi jeho strachem
Prizrak muze patrne castecne ovlivnit navozeni paralyzy
Zvuky-dychani ktere pripomina zvuky z kyslikoveho pristroje, ale i dalsi
Řeč-telepaticka, naprosto srozumintelna
Prizrak jako by pohlcoval svetlo, nekdy mu sviti cervene oci a nevypada prilis jako normalni lidska postava, je to vyzablejsi jasne ohraniceny stin.
Prizrak ceka u postele, nebo vas zacne skrtit.

Pri vystupu z tela je clovek napojeny na energetickou snuru k telu.
V tele se navozuje urcity stav hormonalni cinnosti, ale ten neni pricinou techto zazitku,… celý příspěvek

Přesný popis evp. zážitků.

Souhlasim. Modlitba pomáhá.Nebo volani Andělicka strážnícka co známe z dětství. Pomůže Vás to se vzbudit i když to chvíli potrvá. Každopádně jak říkáš Já ...nejde o poruchu, ale o napadení jinými bytostmi v době kdy člověk spí.

Zkuste si vytvořit ochranné vajíčko. Najdete na webu. Mě to pomáhá :o)

více než ochranu je třeba řešit vyhnání přízraku

S paralyzou mam bohate zkusenosti. Nejhorsi jsou cerne prizraky ve vasem pokoji, nekdy na vas jen ziraji, jindy vas skrti a dusi, stalo se mi, ze me neco prikazovali. Dvakrat jsem videl ussknutou hlavu se vsema krasnyma detailama. Vzdycky citim nepopsatelne zlo a strach ktery by se dal krajet. Jednou jsem se vzbudil s odkrvenyma rukama bilyma jak krida, od te doby vim co znamena prislovi, ze mel takovy strach, ze by se v nem ani krve nedorezal.… celý příspěvek

Tak to máš velmi pestre zážitky

Mě se tohle stává ob den. Když usnu přes den a hlavně po každé noční směně, ale večer to mám taky. Nenávidím tyhle stavy. Děsí mě to, nerozeznávam sen od reality, dokonce se mi stalo, myslím dvakrát, že jsem nedokázala dýchat. Nikdy nedokážu rozeznat to co se kolem mě deje, všechno mi přijde jako reálné, protože vím ze teď jsem se probudila, ale takhle se během těchto stavím probudím třeba 4x a pokaždý je to jen probuzení ve snu a ve chvíli kdy… celý příspěvek

Mě je 13 let a dnes ráno se mi to stalo taky od 22:00 do 4:00 pokaždé jsem se vzbudila a zdál se mi 3-4× jiný horrorový sen nic si nepamatuju jenom poslední sen. Mě se v tom posledním snů zdálo že jsem měla vedle sebe mou kamarádku s kterou se známe už od 1 roku, bylo to tak že jsme byly před zrcadlem a koukali jsme do toho zrcadla jestli za náma nic není já se zeptala jestli tam nic není a ona odpověděla: ne není tu lili( Liliana) já řekla at… celý příspěvek

Znám to. Pokud máte v místnosti zrcadlo, ktere je naproti vaši posteli tak ho zakryjte když jdete spat.Je to brána do našeho světa .Jste zřejmý citliva osoba s sirokym podvedomim a proto se Vas tyto věci muzou stát.

Pokud se vam to deje takto casto, zvazila bych moznosti prace, kde nebudete pracovat na smeny. Nepravidelny spanek tyto stavy dokaze podporit. Zajdete si k lekari, ktery vas muze vysetrit, jestli to nejsou priznaky jinych problemu, a take vam muze… celý příspěvek

už jsem to tu psal mnohokrát, rád to opět zopakuji. Stačí během těchto stavů říct (nebo pomyslet): "Ve jménu Ježíše Krista, mého Pána a Spasitele, nařizuji ti odejdi a už se sem nikdy nevracej." Jedná se o tzv. autoexorcismus, který narozdíl od… celý příspěvek

Máte pravdu Tomáši

Ahoj, taky se mi to párkrát stalo, jednou mě "to" dokonce nadzvedlo asi metr nad postel, někdy před pár dny znehybnělo, zalehlo a dusilo. Halucinace, zrakové i zvukové, brnění, třes. Teď už vím jak s tím bojovat, během jedné motlitby( v duchu)… celý příspěvek

A

Spánkovou paralýzu jsem jednou zažil a byl to děsivý zážitek. Už nikdy více, doufám!!!

Jsem si jistá, že to, co dodnes straší mou mysl byla určitě spánková paralýza.
Ani už netuším, jak je to dlouho, ale několik let určitě. Šla jsem spát a během chvíle se zase probudila, tělo prohnuté v křeči, ústa bolestivě rozevřená do němého výkřiku, oči vypoulené jako umrlec. Ještě si živě pamatuji, jak můj dech byl těžší a těší, až z toho… celý příspěvek

Dobrý den, nevím, zda se jedná o SP, ale ráda bych se svěřila se svým dnešním příšerným zážitkem. Po dobré večeři s kamarádem a nějaké skleničce vína jsem upadla do něčeho, co bych popsala jako bdělé spaní. Zničehonic jsem se ocitla na Titanicu a prožila tak asi 2 hodiny příšerného utrpení všech těch umírajících lidí. Byla jsem tam s nimi, ale nikdo mě neviděl, cítila jsem chlad z oceánu a šílenou bolest všech těch umírajících. Kamarád mi potom… celý příspěvek

Ale Vy jste našla časoprostorovou smyčku.Tim nejste blazen, ale naopak.

Zdravím,
Jsem moc ráda, že nejsem sama, kdo tento problém má. Mně osobně se to zatím stalo dvakrát, poprvé asi rok a půl zpátky a podruhé dnes. Poprvé jsem spala u kamarádky, jejíž byt je naproti bytu mojí babičky, která v něm zemřela. Asi kolem druhé hodiny v noci jsem spadla to fáze, kdy jsem nevěděla jestli jsem ještě vzhůru, jestli se mi to zdá nebo jestli je to polospanek. Najednou jsem slyšela, jakoby někdo šeptal moje jméno asi třikrát po sobě. Chtěla jsem zavolat na kamaradku ať mi pomůže, ale nemohla jsem ze sebe vydat ani hlasku,… celý příspěvek

Zdravím,
jsem rád, že jsem narazil na tento článek. Netušil jsem, že se tohle běžně stává. Mám zkušenost cca rok nebo dva zpětně. Myslím, že jsem tenkrát žádnou bolest necítil, zvuky jsem také neslyšel. Jen jsem ležel nehybně na zádech, kolem postele několik černých-tmavých postav v hábytech. Nade mnou se nakláněl nějaký tmavý stín. Myslím, že později dostal tvar možná ženy,nevím, připadalo mi, že má dlouhé černé vlasy. Cítil jsem, že si chce lehnout do mého těla a asi by to byla možná i pro mě konečná, byl to velmi zvláštní pocit. Křičet… celý příspěvek

Mám také ty samé zkušenosti z SP už od 25ti let, nyní je mi 44 a nezmizelo to. Někdy se to stane jednou za půl roku, někdy 3x do měsíce a i 4x za jednu noc. Co jsem zjišťovala na internetu, je to hodně způsobeno stresem a špatným stravováním. Mám úplně stejné pocity, jako ostatní, úplná paralýza, hučení v uších, dotýká se mě cizí osoba, mačká mi ruce, lehá mi na hrudník a ze začátku se i ,,debilně" smála. Opravdu pomáhá jen mrkání očí, ničím… celý příspěvek

Příkládám svůj zážitek, SP jsem poprvé zažil v nemocnici, kdy jsem urychleně vyběhl za sestřičkou, že v tom pokoji nadále spát nechci, řekl jsem si, že jsem asi zažil něco zvláštního a hodil jsem to za hlavu, bylo to v podobě hlasitě nepříjemně šeptající bytosti ležící za mými zády.Později se mi to začalo stávat znova, v podobě hluboké toniny a… celý příspěvek

Příkládám svůj zážitek, SP jsem poprvé zažil v nemocnici, kdy jsem urychleně vyběhl za sestřičkou, že v tom pokoji nadále spát nechci, řekl jsem si, že jsem asi zažil něco zvláštního a hodil jsem to za hlavu, bylo to v podobě hlasitě nepříjemně šeptající bytosti ležící za mými zády.Později se mi to začalo stávat znova, v podobě hluboké toniny a… celý příspěvek

Ahoj... Je mi 15 a už po 2 se mi zdál jeden a ten samý sen, akorát jsem vždy někde jinde....v tom sni se mi zdál, že spím a nemohu se probudit, mohu se hýbat, křičím, ale nikdo mě neslyší, ani já sama sebe neslyším. V tom snu se probudím, ale je to jako bych byla strašně unavená a opět usínám, ale doopravdy se nemohu probudit.. Hrozně mě to děsí a… celý příspěvek

Rada bych Ti pomohla pokud mas porad stejny problém. Pokud chceš napiš mi na email sefires@seznam.cz

SP prožívám někdy jednou za půl roku, něldy třeba 3 týdny po sobě. Momentálně je mi 13. Když se mi to stalo poprvé, začalo to ve snu. O pojmenování těchto snů lucidními jsem doposud nevěděla a myslela jsem si, že mám jen já sama takové divné sny. Nikdo mě nikdy nepochopil. No tedy začalo to lucidím snem ve kterém jsem poté viděla už jen zrnito šedou barvu a zvláštní nevysvětlitelné zvuky a hlasy. Najednou jsem se “probudila” , byla jsem na zádech a koukala se do stropu. Zvuky jsem slyšela stále a začalo se mi hůře dýchat. Také mi začalo… celý příspěvek

Ahoj. Je mi 27 let a SP trpím už pátý rok. Objevuje se to jednou za půl roku někdy několikrát do měsíce,jak kdy. Když jsem SP zažila poprvé,hlídala jsem kamarádce syna a spala u ní. Najednou jsem se v noci vzbudila,uslyšela že někdo bere za kliku a otvírá dveře do pokoje. Pak už byly slyšet jen tři kroky na podlaze a v tu ránu jsem se neuměla pohnou,křičet nic. Od další SP vždy vnímám dech někoho jiného v místnosti i když vím že tam jsem jen já. Vidím jak se otvírají dveře do ložnice (že strachu už je preventivně zamykám) něco mne pozoruje a… celý příspěvek

Až včera jsem "náhodou" objevila video, které bylo původně odvysílané na ZOOM. Aniž bych do té doby, měla ponětí o tom, že to co dlouhé roky zažívám, se opravdu děje, že to není jen má "divná zkušenost" - jsem "to" nazývala divnou paralýzou...a včera čtu, že se to skutečně nazývá snovou paralýzou. Já mám navíc bohužel navíc tu zkušenost, že jsem byla v devatenácti letech skutečně kvadruplegikem, o to hůře prožívám tyhle děsné stavy - i když už kvadruplegik v současné době nejsem.Chci tím jen říct, že stav do kterého se i já dostávám, je pro mne navíc tím "kostlivcem ze skříně" a znám tak dobře ten stav nehybnosti.
U mne to mám odpozorované sice trochu jinak, než většina z vás tady popisuje, ale v podstatě jde o totéž. Chodívám si kvůli… celý příspěvek

můžete se modlit způsobem prosby k Bohu. V tomto případě je ale lepší autoexorcismus, tedy jednoznačný rozkaz Zlu: " ve jménu Ježíše Krista ti nařizuji odejdi a už se nikdy nevracej!" Zlo nemá jinou možnost než zmizet

Zdravím, máte pravdu, modlitba 100% pomůže a jednou se mi zdálo, jak mi nějaký hodný kluk ( asi anděl) vysvětluje právě Vámi popisovaný autoexorcismus, který se dá použít i v jiných případech napadení zlem, můžu potvrdit, že to funguje!

Vidíte věci jak doopravdy jsou, nebo jste ještě ve fázi hledání a rozpomínání? Ráda bych si promluvila s někým, kdo pochopil, že tento svět není jen hmota.

Moc vám děkuji za reakci...a máte naprostou pravdu, také jsem při svých pokusech - oslovovat v duchu anděle, Boha atd. selhávala, nebo spíše trvalo "dlouho" než byly prosby vyslyšeny.Když jsem začala odříkávát Otčenáš a Pane Ježíši....odešlo "to"… celý příspěvek

není třeba znát mnoho modliteb. Tady má obrovskou moc pouhé jméno - Ježíš Kristus. Démoni z něho mají obrovský respekt a panickou hrůzu. To je tak velká věc, kterou lidé ani netuší. ...,jinak nemá asi smysl vzývat anděly, protože ti jsou podřízeni… celý příspěvek

Vaše rada mi zní opravdu srozumitelná a ráda se jí budu řídit. Budu už vědět, že v tomto případě nemá smysl plýtvat "slovy" a spíše se plně soustředit na konkrétní a účinnou pomoc. Děkuji *Anna*

Mne pomohlo odstranit polstare na gauci, kdyz usinam u televize. A pokud se mi to nekdy stane, tak se snazim uklidnit a otocit se na bok a to lo chvili zabere.

Po přečtení většiny příspěvků, patřím k těm, kteří jsou paralyzováni nehybností a nemožností křičet o pomoc.
Několikrát se mi stalo, že se vzbudím, nemohu se hýbat, nemohu popadnout dech a náskedně křičet o pomoc. Když spatřím jakoby tmavé černé stýny - postavy v hábytech, něco jako burky. V jejich přítomnosti cítím bolest, potím se, vím, že se… celý příspěvek

Ahoj, před čtrnácti dny jsem měla stejný děsivý zážitek jako mnoho z Vás. Šla jsem si lehnout dost pozdě a nemohla jsem dlouho usnout, Potom se ale stalo, že že mne postupně od nohou až k ramenou něco přitlačovalo k posteli. Ležela jsem na břiše a nemohla se vůbec pohnout. Potom to pomalu odeznívalo postupně od ramen až k chodidlům. Když se mi to za tu stejnou noc stalo již po čtvrté, řekla jsem si, že jakmile to zase přijde zavolám na manžela.… celý příspěvek

Ahoj všem , mám taky takovou špatnou zkušenost když jsem šla spát po dvanácté v noci tak vím že spím zároveň koukám u okna stojí tmavá postava a kouá na mě najednou uplně cosi mi zaráží do postele popadla mě panika přítel spal v klidu vedle mně a ještěže byl při mě když na mě ta tmavá postava mluvila lezla na mě snažila sem křičet pusa mi nešla odevřít tak jsem vydávala zvuky jak když má ruku někdo na ústech a snaží řvát přitel mě chytil za ruku třásl semnou až jsem byla vzbuzená a ubrečená co to bylo???Nepřeji nikomu....navíc jsem zjistila že… celý příspěvek

Ahoj, taky přidám, co se mi přihodilo, měl jsem v učení ka-
maráda, kterého jsem znal mnoho let,měl ošklivou přes-
dívku a vždy se hodně zlobyl, když jí někdo vyslovil, byl až
zuřivý a každý by to schytal, tak jsem si dával velký pozor.
Za několik let zemřel a já při nějaké debatě , jsem to ohavné slovo vyslovil, což jsem neměl udělat, ( ani teď ne-… celý příspěvek

To zni desne zahadne :-) Prosim napiste tu presdivku, kvuli ktere se Vas posmrtny kamarad porad zlobi! ???

Pane Luboši, to nemyslíte vážně, to slovo si odnesu do
hrobu, a jestli ho posmrtně potkám, tak se mu omluvím.
Byl to dobrý kluk, ale tohle vysloveně nesnášel, ale měl
svoje chyby a proto mu někdo dal tuhle přesdívku. Milan.

.......ještě by mně zajímalo,jestli se mstí i na těch, co to
slovo vyslovili, nebo jsem to jenom já. My jsme spolu dobře
vycházeli, někdy jsem mu i pomohl.

Ahojte.. včera v noci som zažil svoju prvú a dúfam že poslednú sp.Pocity hrozný.zobudil som sa a nemohl ničím pohnout..pak jsem citil jak si nekdo sadol na postel a pochvili odesel a pak zase a opakovane..idem sa postaviť, pretože som sa lekl a… celý příspěvek

SP jsem měla před mnoha lety a tenkrát jsem netušila co to bylo. Spala jsem tenkrát u známého na chalupě sama v pokoji. Ráno jsem se probudila a najednou jsem se nemohla pohnout. Jen jsem zírala na strop kde visel takový ten igelitový drak v podobě vážky. Ten se najednou začal pomalu otáčet ačkoliv v místnosti nebyl žádný průvan. Pořád zrychloval a čím rychleji se točil tím hlasitější hučivý zvuk bylo slyšet. Nemohla jsem se pořád hýbat a čím dál hůř se mi dýchalo. Měla jsem pocit, že v místnosti cosi je, ale v tu chvíli jsem věděla, že to není nic živého. Byla to spíš síla než bytost. Nakonec jsem sebrala všechny svoje síly a podařilo se mi vyskočit z postele a utéct z místnosti. Od té doby se mi to znovu stalo až po letech, když mě… celý příspěvek

Spánkovou paralýzu prožívám docela často, ale už jsem si zvykla dost na to, abych se sama dokázala probudit (někdy stačí zavřít oči). Po těchto zkušenostech mi přijde spánková paralýza i poměrně vtipná, obzvlášť, když si to uvědomuji. Naposledy mi zíral do obličeje delfín. :D

Spánkové paralýzy mám už od dětství a cca od 20-ti let prožívám i časté lucidní snění, které občas končí právě paralýzou. Pokud to nastane, mám to obvykle opakovaně několikrát po sobě za jednu noc. Například dnes v noci, ležím v posteli a slyším jak se někdo pohybuje po bytě, kroky míří z předsíně do obýváku ( kde spím ), jsem za rohem, takže chvíli nic nevidím. Už jo, je to chlap, nevidím mu do obličeje, sklání nad hromadou věcí večer vyndaných na gauč ze sušičky a převléká se do oblíbených spodek a nátělníku mého přítele, který není doma. Už mi "to" nabíhá, už vím , že jsem ve snu. Muž se otáčí a blíží se ke mně. Neznám ho, stahuje trenky… celý příspěvek

Při párání po tom, co se mi včera stalo jsem se dostala na tuto stránku. Včera jsem zažila svoji první (a doufám, že i poslední) spánkovou paralýzu. Probudila jsem se s pocitem, že mi někdo vlezl pod peřinu a velice silně mě tiskne a mačká, takovým zlým způsobem. Byla jsem neskutečně vyděšená, ale nemohla jsem vůbec nic dělat. Nepodařilo se mi… celý příspěvek

SP zažívám a je to děs. Bojím se jít spát. Vidím vždy jen stín na zdi staré ženy, jak se nade mnou sklání a do toho slyším zvuky, jako jsou kroky nebo pohyb věcmi za mnou na stole, občas do toho slyším třeba hudbu, kterou má kamarádka doopravdy puštěnou ve vedlejším pokoji na intru. Je těžké občas rozeznat co z toho je skutečné a co ne. Nemůžu se… celý příspěvek

*jestli jste se někdo snažil najít pomoc. Zabývá se tímto třeba obyčejný psychiatr? Kam s tím mám zajít a co dělat?

Při spánkové paralýze vidím cokoliv od duchů po zvířata. Nebo mě něco bije šťouchá do mě a podobně. Nevím jestli nejsem divnej ale je mi to jedno. Nevadí mi to. Paralýzu mám cca 3-5 do měsíce a není to bůhví jaká překážka. Stačí si zvyknout.

Ahoj, já mám už nějaký čas problém,že při spaní nějakým způsobem umírám,třeba pád letadla,z výšky nebo jinak a chvilku cítím jako bych opravdu byl mrtvý;pak si jako uvědomím že to byl sen,ale nejde se mi probudit i když chci.Až po určité chvilce… celý příspěvek

taky přidám. V katolické církvi existuje funkce exorcisty. Je velice zajímavé přečíst si, jak probíhá křesťanský exorcismus. Nejdokonaleji ho má rozvinutý katolická církev. Zájemcům doporučuji knížky Gabriela Amortha, zakladatele novodobé katolické asociace exorcistů ve Vatikánu. Popisuje jak exorcismy probíhají, co se při nich s lidmi děje. Ještě… celý příspěvek

Nemám zkušenost se SP, ale přesto mi dovolte přispět svou hrstkou do mlýna. Od mládí se zabývám reinkarnací a experimenty s meditací. Příspěvky, uvedené zde v diskusi, mi svými projevy připomínají negativní stavy, spojené se změněným stavem vědomí. Protože ani oficiální věda zatím nenabídla exaktní vysvětlení popsané poruchy, rád připojím jednu teorii.
Všechny kultury mají osoby, označované za šamany, vědmy, jogíny, a jak je jenom nazvat. Všichni mají spoustu technik, jak změněného stavu vědomí dosáhnout. Je to stav mozku, kdy se vědomou manipulací ocitá mimo běžný provozní stav. Za optimálního průběhu je to řízený proces, kdy lze údajně i vystoupit ze svého těla, a tato osoba pak podává pozoruhodné výkony (rozuměno v duchovní rovině).… celý příspěvek

Ahoj Honzo moc mě zaujal tenhle příspěvek měla bych na Tebe par otázek byla bych ráda můžeš mi napsat na fb sabca caca chochy moc prosím dekuju

Známá regresní terapeutka D.C. (bohužel už není mezi námi) říkala, že SP je jen snaha duše opustit tělo.

Spankovou paralýzu zažívám několikrat za čas. Je to nepříjemny pocit. Jednou se mi stalo to že jsem byla v normálním snu pote jsem se probudila ve spankove paralyze, nevedela jsem co mam delat protoze tehdy to bylo poprve. Kolem me byla byla nejaka mlha ktera se na de mnou krouzila a najednou z ničeho nic se objevil nějaký černý zajíc, který chodil skoro jako člověk, kousek prošel okolo mista kde jsem ležela a pak zmizel. Byla jsem vyděšená a… celý příspěvek

Ač jsem člověk racionálně uvažující a upřednostňuji fakta před domněnkami, halucinace při poslední paralýze mi dala zabrat. Předtím jsem byl paralyzován dvakrát a pokaždé jsem slyšel nesrozumitelné mumlání a chechtání ve stylu nočního lesa v pohádce Sůl nad zlato. Posledně jsem však těsně před uvolněním zaslechl ženský šepot: "Nikdy se mě… celý příspěvek

Paralýza přijde jen jednou za čas. Někdy cely rok nic a pak se to z ničeho nic stane. Věřím, že to není jen tak. Zajímám se o svět těch druhých a taky věřím, že obrátit se k bohu pomůže...ale dnešní zážitek mě opravdu vyděsil.
..Přišla mi včera zpráva od sestry, že nám umírá kočička, tak jsem se za ni před spánkem modlila a pak přišlo něco… celý příspěvek

stačí když těm přízrakům přikážete: "ve jménu Ježíše Krista zmizte a už se nikdy nevracejte." A přestane to

Spánkovou paralízou trpím už asi rok. Momentálně je mi 16 let a dříve jsem to neřešila, protože jsem si vždy uměla zachovat klidnou hlavu, ale dneska to bylo něco jiného než to bývalo. Vždy když jsem se probudila, tak jsem upadla do spánkové paralýzi a nemohla jsem hýbat ničím jiným, než očima a cítila jsem přítomnost někoho dalšího, ale to není nic oproti tomu, co se mi stalo dnes. Probudila jsem se jako obvykle a upadla do spánkové paralýzi a cítila přítomnost někoho dalšího, a pak se mi začalo něco přibližovat k zátilku, když už to bylo… celý příspěvek

Tento děsivý zážitek se mi stal právě teď. Je mi 16 let, Už delší dobu vim, co to spánková paralýza je. Cca před půl rokem jsem si o tom přečetla snad všechny možné články. Dokonce jsem i sama chtěla ať se mi tohle aspoň jednou za život stalo. Přišlo to asi po měsíci, co jsem se o to přestala zajímat, ale nebyl to nějaký extrémní zážitek, jen taková úzkost malinkou chvíli. Ale dnes se mi to zopakovalo. Celou noc nespim, až když jsem se asi kolem… celý příspěvek

Zazil jsem ji uz 3x a i kdyz u tretiho pripadu jsem mel nacteno o co jde, vydesila me k smrti. Doufam ze uz nikdy vic!

Uz od detstvi si pamatuju spankovou paralyzu, kdyz jsem byla mala mela jsem ji kazdy den a hrozne jsem se bala usinat, mama mi to neverila a myslela si ze si vymyslim kdyz jsem za ni s placem behala a rikala ze se bojim ze me kazdy rano nekdo drzi. Po par letech to preslo, bohuzel ne na porad trva to pry od mych 3 let az do ted, jednou se mi stalo… celý příspěvek

Stačí se jen vší silou pohnout a pak se probudis. Nečekej na to co se bude dít dal je to pak ještě nepříjemnejsi :)

stačí v takové situaci požádat Boha o pomoc. Je to na dlouhé vyprávění, ale všechny ty přízraky se hrozně bojí Boha. Zvláštní bázeň mají z Ježíše Krista, stačí jen vyslovit jeho celé Jméno. Když nemůžete mluvit, tak ho při paralýze vyslovte aspoň v… celý příspěvek

Na prosto s vámi souhlasím. V takových to chvílích se obracím k Bohu.
Za ten čas co tohle prožívám jsem se tak nějak naučil toto přemáhat dvěma způsoby.
Když to jde v duchu odříkám celý otčenáš když se nedaří přidám zdrávas Maria a když ani s tímhle… celý příspěvek

Bude mi čtyřicet let a tyto stavy mne provázejí v podstatě celý život. Vědci to samozřejmě zdůvodnili jako všechno na tomto světě, ale myslím si, že na tom, jak to vnímali naší předkové něco bude.
U mne to je spojené s lucidním sněním, neboť si uvědomuji, že jsem ve snu a chci se z toho nepříjemného snu probudit a nejde to. Mívám to večer než usnu,… celý příspěvek

Dobry den, už třetí den, v 17ti letech zažívám spankovou paralyzu.. Nevim co už dělat, bojím se jít spát a tak.. Začne to tím, že se zbudim, a ne.že bych viděl neznámou osobu, je to moje přítelkyně které je 22. Vidim ji u segry v posteli (společný pokoj) a nebo jak sedí vedle mě, dokážu se hýbat, nikdo me nedusi, žádný takivy strašidelné věci.. Tuhle nkc sem vstal, a viděl pritelkyni.. tedy jenom hlavu, která koukala na mě jak ležím, tak sem se… celý příspěvek

Dobrý večer,
na dnešek v noci jsem se vzbudila a "něco" jsem viděla- v tu chvíli panika, obrovské bušení srdce a poté křik (manžel to popsal jako hororový křik :) ) až mě pak bolelo v krku, rychle jsem rozsvítila lampičku( takže v tu chvíli jsem nepocitovala žádné omezení hybnosti) ,ale to už v pokoji nic nebylo. Chvíli mi trvalo než jsem se… celý příspěvek

Mě se to taky občas stane. Vždy se snažím zachovat klid a říkám si že se mě to jenom zdá. Snažím se pohnout a naštěstí se to vždy podaří.

Spankovou paralyzu jsem zazil poprve dnes brzy rano a po probuzeni tela jsem z toho mel doslova radost. Vim totiz, k cemu to smeruje. Jiz nekolik mesicu se pokousim o astralni cestovani, resp. mit mimotelni zazitky a dostavam se do faze, kdy me fyzicke telo usina a me vedomi zustava pri vedomi a nespi.V tomto momente zacinam citit vybrace, nekdy zvuky, nekdy pocit tepla, a kdyz uz ocekavam, ze opustim telo, zazivam pocit, ze me nekdo sleduje.Z tela se bohuzel zatim nedostanu a oteviram oci a obvykle vstanu a uz se mi ani nechce spat. Zezacatku… celý příspěvek

... Chces - li do Ráje,projdi očistcem....

... Chces-li vstoupit do světlého-čistého a laskyplneho nekonečna Vesmíru, musíš projít temnou, hrůzu nahanejici branou...

Mohou, ale co když nejsou?
..... Můžete mi prosím napsat, jestli jste v astrální cestování, udělal přes. ,, SP BRÁNU " nějaké pokroky?
Už jako malá jsem si umělá ve snu uvědomit že spím a co má paměť sahá, tak jsem si ve zlém snů dokázala ricct:To nic, to se ti jen zdá, vzbud se. A vzbudit se. U SP je to ale jiné.... Mám různé zážitky.....jsou opravdu hruzostrasne.
Že se tomu říká Spanková paralyza, vím od včera. Nikdy jsem po názvech nějak… celý příspěvek

nechápu jednu věc. Píšete, že "je život cenný a smrt jen začátek". Ano, smrt je jenom začátek, ale nejsem si vůbec jist, že by byl život cenný. Prostě jsme zavření v mase v hmotném světě. Život uteče a je jedno, jestli shromáždíme miliónový majetek, sbalíme desítky holek, zplodíme desítky dětí, procestujeme exotický svět. Všechno je to marnost… celý příspěvek

Naprostý souhlas, cítím to také tak. Čím déle jsem na světě, tím intenzivnější je ten pocit dočasnosti a únavy v hmotném světě. Ačkoli se občas ocitám v lucidních snech (ale ne spontánně, dlouho na tom pracuji), pokud někoho potkám, není zlý a nebojím se. Zatím se vracím ráda, života si vážím, ale v tom jiném jemnohmotném světě je mi nádherně.… celý příspěvek

Naprostý souhlas, cítím to také tak. Čím déle jsem na světě, tím intenzivnější je ten pocit dočasnosti a únavy v hmotném světě. Ačkoli se občas ocitám v lucidních snech (ale ne spontánně, dlouho na tom pracuji), pokud někoho potkám, není zlý a nebojím se. Zatím se vracím ráda, života si vážím, ale v tom jiném jemnohmotném světě je mi nádherně.… celý příspěvek

Naprostý souhlas, cítím to také tak. Čím déle jsem na světě, tím intenzivnější je ten pocit dočasnosti a únavy v hmotném světě. Ačkoli se občas ocitám v lucidních snech (ale ne spontánně, dlouho na tom pracuji), pokud někoho potkám, není zlý a nebojím se. Zatím se vracím ráda, života si vážím, ale v tom jiném jemnohmotném světě je mi nádherně.… celý příspěvek

Zdravím. Je rozdíl mezi paralýzou která působí bolest a děsivé noční můry a mezi paralýzou co je klidná a dá se skrz ní dostat do lucidních snů a s trochou trpělivosti a odvahy klidně i do astrálního cestování. Ano čtete dobře. Nejspíš bych měl svůj první komentář uvést na správnou míru. Nejprve chci aby jste věděli, že to co napíšu jsou pouze mé zkušenosti, které někomu pomoci můžou a někomu ne. Nikdo z nás není guru a nemůže nikoho cokoliv učit, každý má své zkušenosti se spánkovou paralýzou, ale zážitky nejen nás všech, ale lidí po celém světě jsou si tak totožné, že nevidím důvod, proč by to nemohlo pomoct několika z vás. Rád bych se pokusil popsat poslední noc, která změnila můj pohled na spánkovou paralýzu, asi to bude trochu delší… celý příspěvek

hodně jsem četla o podobných zkušenostech. Lidé byli pod palbou démonů, kteří jim rvali kůži z těla, kousali, mučili. Když už vůbec nemohli, ač ateisti, zavolali z absolutního zoufalství o pomoc Boha. Najednou velký střih, démoni s křikem utekli,… celý příspěvek

Ahoj. Spánkovou paralýzu prožívám už 7 let. Všichni o to prožívají neustále znovu a znovu znamená jediné a to, že je neustále trápí něco co si nedokážou odpustit, nebo špatné zážitky ze života které posilnují strach , a právě ten strach je tvůrce spánkové paralýzy. Podle mě jde o to, že se nám strach promítá do reality v jakékoliv podobě za účelem sebe očisty a pochopení, že to vše si vytváříme sami, nejsou to paranormální jevy ani nic nadpřirozeného, ačkoliv mnoho z nás by chtěla aby tomu tak bylo. Chci tím řici, že záchranu nesmíte hledat u boha nebo u kohokoliv kdo právě leží vedle vás ale to jedině co to dokáže zastavit jste vy sami,… celý příspěvek

"záchranu nesmíte hledat u boha"? Co je to za kecy? Toto vaše "řešení" není žádné řešení....Jak jste to napsal, že jste si "musel vyžrat všechno to svinstvo". Proč? Úplně zbytečný masochismus. A vyřešil jste něco? Nic, jste nevyřešil, paralýzu máte… celý příspěvek

Takže převzít zodpovědnost za svůj život a svoje činy je zbytečný masochismus? Odříkat pár otčenášů vyřeší všechno za vás? Já naprosto souhlasím se Sempiternalem, protože mám úplně stejnou zkušenost. U mě stačilo snažit se pohnout prsty u nohou, je to snadnější než soustředit se na celé tělo. A nemusí to být vší silou, zabírá i intenzivnější soustředění přímo na jeden bod na těle. A mám dobrou zprávu, paralýza už je pryč dva roky, takže to jde! Vzpomínek na tyto zážitky se sice nezbavíte, ale o to víc si budete vážit toho, že už jsou… celý příspěvek

Jenže problém je v tom, že se chceme paralýzy zbavit, a ne ji umět přečkat. Jasně, díky za každou pomoc a rady, jenže musí být zpusob, jak z toho kompletně ven. Co tu paralýzu způsobuje? Nebo kdo? To že mám málo hořčíku? A ti démoni? To je halucinace, výplod mé fantazie?

To vám samozřejmě nikdo s naprostou jistotou neřekne. Podle mě je to nedostatek opravdu kvalitního a pravidelného spánku. Ten může narušovat v dnešní době spousta věcí (stres, negativní zážitky, trápení v rodině, rozchod, samota atd). U mě to tak pravděpodobně bylo. Umět to přečkat je první krok k tomu se paralýzy zbavit. Jakmile ji začnete ovládat, už se nebojíte jít spát, usínáte klidnější....já když jsem zjistil, že to mám pod kontrolou a umím to ovládat, nakonec zmizela úplně. Určitě pomohlo i zjištění, že v tom nejsem sám, že je nás… celý příspěvek

Já mívám zase spánkové paralýzy během zkouškového, když se učím pozdě do noci a pak už jsem přes den tak vyčerpaná, že si jdu na hodinku lehnout, nastavuji si i budík. Většinou si chodím lehnout hodinu před tím, než má přijít přítel z práce, takže ve snu podvědomě vím, že se mám v určitý čas probudit a když už se to k tomu času blíží, tak se to stane. První mám pocit, že jsem se opravdu probudila a mám potíže vstát, tak chvíli ležím, pak už se snažím donutit tělo hýbat a dokonce vnímám, že jsem se nadzvedla nebo si sedla do polosedu, ale s… celý příspěvek

Mívám podobné symptomy jako ty.Před paralýzou tlak a hučení v uších, někdy brnění těla.Před tím, než otevřu oči "do paralýzy", tak je kolem mě šedo, stoupám nad tělo a mám při tom otevřená ústa.Začnu kolem sebe velice těžce (jakoby ruce byly z olova) máchat rukama, které nevidím (buď jsou průhledné, že vidím jejich matný odstín nebo za sebou… celý příspěvek

Není to tak, že bych se vznášela nad svým tělem, ale mam pocit, že se hýbu, kolikrát jsem o tom naprosto přesvědčená. Dokud se ovšem nesnažím udělat nějaký složitější pohyb, jako třeba vstát... To už mi nejde a v tu chvíli mi dojde, že ještě nejsem… celý příspěvek

...že ještě spim. Nějaké nadpřirozeno v tom ovšem nevidím.. :)

Já sem měla i hučení v uších i to že mě nikdo neslyší i to že nešlo hýbat rukama nedávno se mi stalo šla sem spát moc unavená děti spály ani nevym jak sem usla a najednou sem vydělá kamarádku jak šla zamnou ze svy přítelem a říkají co ti je já je mi špatně motá se mi hlava a oni otchazeji a já kam dete pomoc a oni furt šly a pak sem si řekla to je sen a najednou sem tu chvyly otpadla a cejtim že něj sem sama najednou takový tlaky do hlavy a hučení nešlo se mi zbudil ubec as sem slyšela svého Sina jak zakasl a to mě hodilo do normálu a US sem byla zuru chtěla bych rýč že tohle bylo tet nedávno ale skoro po měsíci se mi stane í že se nemůžu… celý příspěvek

Moje spánková paralýza byla taková, že jsem byla nemocná, a usínala jsem u televize, tak jsme jí vypla s tím že bylo půl 12 a že si dám budík na půl 1, stalo se to odpoledne, chvíli se mi zdál sen, že jsem byla ve škole a tak, a pak najednou jsem vnímala to jak jsem ležela a říkám si tam vstanu, a najednou jsem cítila, jakoby mi někdo např. 100 kilový seděl na nohou, na zádech v oblasti za krkem až tedy pod lopatky jsem cítala hrozné horko, jakoby mě někdo právě opařil čajem, mé ušní bubínky zažívali nepopsatelnou bolest, asi jako když se… celý příspěvek

to je to nejzajímavější. Že i ateista, který se v hrůze obrátí k Bohu, na vlastní kůži pocítí, jak okamžitě ty přízraky zmizí. Zvláštní moc má vyslovení jména Ježíš Kristus (klidně i jen v duchu, pokud nelze mluvit). Všechny ty halucinace zmizí, jedno jestli je to demon, Hat man, příšerná postava.

To je tak maximálně ZBOŽNÉ přání. To je na tom nejzajímavější, že mnoho dogmaticky věřících lidí si myslí že jim 2000 let mrtvý tenkrát uznávaný guru pomůže a ve všem hledají znamení za každou cenu jako potvrzení :-).

zatím jsem neslyšel o nikom, komu by ta víra u spánkové paralýzy nepomohla, nebo dokonce ho zradila. Sto let jsme věřili, že hypotéza o gravitačních vlnách je správná, až loni se vlny podařilo dokázat. Copak musí být pravda jen to, co je hmotné, a… celý příspěvek

Tak to tedy prrr s dovolenim. Teorie astronomicke nejsou vira, ale exaktni vypocty mat/fyz vzorcu. Tak to prosim se vsi uctou k Vam neprekrucujte a nedavejte vedecke metode nalepku vira. Fyzikalni teorie se pak jen potvrdily jen diky zvyseni citlivosti pristroju. A zrovna gravitacni vlny nejsou dokazany zadnym hmotnym nebo viditelnym dukazem, ale zase jenom dalsimi teoriemi, ktere potvrzuji ty predchozi. Vira neni veda, vira na rozdil od matiky… celý příspěvek

Moje spánková paralýza.. no abych řekla pravdu, měla jsem jí několikrát, ale to bylo v pohodě. Protože mívám lucidní sny a tak jsem to přisuzovala tomu, že když jsem se donutila probudit, tak se logicky nemůžu ještě pohnout. Ale to co přišlo nedávno, Upřímně můžu říct, že jsem nikdy nic horšího nezažila. Totální paralýza a halucinace, Začalo to… celý příspěvek

Asi je to podobne akorad ja to bral jako neco uzasneho.. dokonce bych to chtel zazit znova.. jestli je to spankova paralyza kdyz jsem se probudil a drzel jsem nejakou vec po perinou a vedel sem ze to je vec ze snu a chrel jsem se podivat na ruku ale nic tam nebylo a ja chtel vztanou a spadl jsem a padal jsem do postele :D a myslel jsem ze to je… celý příspěvek

Zdravím lidičky,je mi 20 a taky už nějakou dobu zažívám spánkovou paralýzu. Někdy se mi to stává i 3x do měsíce,pokaždé ten samý stav, akorát průběh je vždy jiný,pokaždé je to ale hodně děsivý a nepříjemný zážitek. Nemůžeš se pohnout,dýchat,máš pocit,že na tebe někdo mluví,nebo tě sleduje,či dokonce se ti snaží ublížit. Už se mi dokonce stalo,že… celý příspěvek

Ahoj je to poprvé co čtu o spánkové paralýze,i když jí mám dost často.Začalo to před 11 lety,když jsem se osamostatnil a odstěhoval se od rodičů do nového bytu.Vlastně ani nevim jak začít můj příběh,protože jsem si to spojoval s jinýma věcma co se v tom bytě děli.Moje první noc byla děsivá a vlastně i ty další v průběhu 2 měsícu.Probudilo mě hučení v uších a nastal panickej strach.Měl jsem pocit,že ve tmě neco je a upřeně mě to sleduje.Chtěl jsem se pohnout,ale nešlo to v tu chvilku se mi zmocnila neotřesitelná panika a děs. Chtěl jsem křičet,ale marně mohl jsem jen hybat očima a sledovat tu hrůzu co se kolem mě dějě.Vzduchem prolétával zlý zvuk po celem pokoji a moje oči to nasledovali. Pokojem prorůstaly mohutné kořeny a spletali se do… celý příspěvek

K tomu magorovy v krámu, jsem to zapoměl nějak popsat = jde o to že ten jeden člověk nasere 20 lidí co jsi v klidu nakupujou a ty si aniž si to uvědomí si odnesou kus z toho zážitků(myslím tím že máte chvíli stav nasranosti, pak potkáte podobného debila ještě ten den a mate chuť mu dát pěstí :D no vždy se najde někdo kdo to udělá... ten to přenese na dalšího a jedem.. další a další , jo a to celé protože si jdu koupit 5 rohlíků .... pak magor co někoho zabije tak ho na 1o let zavřvou do krabice a čekaj že si to srovná v palici ... si děláte… celý příspěvek

Spánkovou paralýzu bych definoval tak že vznikla z toho jakým životem lidé žačli žít...=" žijeme prakticky všichni s prominutím v debilních klaustrofobickejch krabicích "a oni pak lidé nechápou že jsou ve světě jen ##### nechci nic říkat ale sme badna blbů a všechno špatné si děláme sami :( , rozhodně bych nezahazoval vlil negativní energie , která sice ve světě není dokázaná ale když se zamyslíte tak bych řekl že se tomu dá věřit,příklad půjdu do krámu , bude tam v " nějaký vyšinutý magor " třeba nadávat nebo tak = takhle podle mě vzniká negativní energie ;) , vzhledem k tomu co se ve světě děje pak lehko vysvětlím proč to všechny táhne k nasranosti musí bejt všude xD , to že nevidíme miniaturní částice co se můžou všude pohybovat… celý příspěvek

Od te doby co spim na brise a oblicejem ke zdi se mi to jeste nestalo :)

Tam mně se sp. paralýza děje ve všech možných polohách. A soudím, že ji prožívám nejvíce v období stresu, kdy mám plnou hlavu starostí a překážek.

Ahoj, právě jsem zažila spánkovou paralýzu a teď samozřejmě nemohu usnout, protože to byl děs. Tento jev zaživám už od dětství a vždy jsem si myslela, že jsem nějak spojená s jiným světem. Pokaždé co se to děje, je to noční můra, kterou vnímám, ale nemůžu se z toho dostat... někdy se mi to stává i přes den, ale nikdy tam není ten děs v průběhu… celý příspěvek

I kdyz clovek usina na boku, nebo na brise, tak si ho ta sila v prubehu noci otoci na zada, prikurtuje ho k posteli, jakoby mu rikala: Ted tady budes, abys zazival desivou scenu, dokud neporozumis. Priklanim se k nazoru, ze je lepsi porozumet, proc… celý příspěvek

Terka to popsala uplně přesně, také se mi to stává, když usínám na zádech. Dnes se mi to stalo poprvé při probuzení , jinak pravidelně při usínání. Pak pár měsíců klid, a když si myslím, že jsem se toho zbavil je to tu znova. Je to velmi nepříjemný pocit. Žádné halucinace nemám, jen si plně uvědomuji že jsem bdělí a nemohu se hýbat, vždy se snažím volat, mluvit. Nejde to.Snažím se otáčet hlavou. Nakonec to prostě rozhýbám, je to uklidnující a… celý příspěvek

Znám a dovedlo mě to k lucidnímu snění a dalším věcem. Jen by mě zajímalo, jestli je možné nějak vysvětlit fyziologicky původ, když se tolik lidí shodne, že se jim to stává vleže na zádech. Moje poslední příhoda byla asi před 3 roky, vždy se mi to míchá se snem, spíše tedy noční můrou. Ve snu jsem visela za ramena nad obrovským vodopádem, těsně nad hladinou, kde se valí voda do hloubky. Bylo mi jasné, že se musím chytit kmenů po straně, ale… celý příspěvek

Znám a dovedlo mě to k lucidnímu snění a dalším věcem. Jen by mě zajímalo, jestli je možné nějak vysvětlit fyziologicky původ, když se tolik lidí shodne, že se jim to stává vleže na zádech. Moje poslední příhoda byla asi před 3 roky, vždy se mi to míchá se snem, spíše tedy noční můrou. Ve snu jsem visela za ramena nad obrovským vodopádem, těsně nad hladinou, kde se valí voda do hloubky. Bylo mi jasné, že se musím chytit kmenů po straně, ale… celý příspěvek

Zdravím, je mi 20 let a též mám problémy asi 2 roky se spánkovou paralýzou. Poprvé to bylo něco šílenýho a pamatuji si to až do teď. Probudil jsem se na gauči u televize a nemohl jsem se hýbat ale všechno ostatní jsem vnímal, matku jak vaří, bratra jak si hraje s autíčkama apod. snažil jsem se na mamku mluvit, ale ta mě neslyšela. Po chvíli to přešlo a já jsem úplně vyděšenej se slzami v očích, jí říkal jakto, že mě neslyšela a ona mi řekla že jsem mluvil strašně potichu a že si myslela že mluvím ze spaní, Spánkovou paralýzu prožívám poměrně… celý příspěvek

jsem moc ráda že jsem si tento článek přečetla..dlouho mě to trápilo ale bála jsem se to někomu říct..a když jsem se svěřila, bylo mi řečeno že mám vyhledat lékaře.. zažívala jsem to dost často, někdy byl půl roku klid a někdy i několikrát do týdne..byl to hrozní pocit že je něco se mnou v pokoji a rozbušilo se mi strachy srdce, nemohla jsem dýchat, volat o pomoc, pohnout se..občas jsem cítila jak se třesu..někdy jsem mívala halucinace že mě to tahá z postele na zem nebo se to ke mě blíži od nohou a hlasitě to dýcha a blíží se ke mě..někdy… celý příspěvek

zlo není nedostatek dobra. Zlo je hmatatelné. Mozek si může dělat co chce, přenášet vzruchy, acetylcholín, serotonin, dopamin, endorfiny...může pracovat na hladinách alfa, theta....anatomii, patfýzu, biochemku dobře znám. Přesto věřím, že tyto přeludy nejsou jen výplodem fantazie. Až už vůbec ne ty, které zažijete v bdělém stavu. To hned změníte… celý příspěvek

Ahoj. Paralyzu jsem zacal mit cca pred pul rokem, je mi 24 let a zatim jsem vypozoroval pouze to ze se mi to deje v soucasnem byte kde bydlim. Deje se to zatim tak jednou za tyden ale nedavno jsem byl tyden mimo bydliste a nestalo se mi to ani jednou.
O paralyze jsem se dozvedel asi pred 14 dny. Cetl jsem co to muze zpusobovat. Jedine co by mi to mohlo zpusobit je nedostatecny spanek nebo nepravidelny zivotni styl. Jenze ten u sem mel nepravidelny jiz drive a zadnou paralyzu jsem nikdy nemel. V mem stavu se mi ,, zatim ,, deje pouze to ze se… celý příspěvek

Mívám spánkovou paralýzu docela často. Někdy se mi i stane, že když se probudím z paralýzy, nastoupí okamžitě druhá (jako když se ze snu probudíte do dalšího snu). Nejvíce mi na to pomáhá neusínat večer na zádech, ale když se paralýza dostaví i při usnutí na břiše, snažím se křičet na někoho o kom vím, že je se mnou v pokoji, aby mě probudil. Když… celý příspěvek

Ahoj, o spánkové paralýze jsem se dozvěděla až tento víkend, kdy jsem své zážitky vyprávěla kamarádům na chalupě a jeden z nich měl podobnou zkušenost. Do té doby jsem si myslela, že jsem blázen :). První zážitek jsem měla v 7 letech – spala jsem u babičky s ní v posteli, v noci jsem se probudila a viděla u postele postavu v kápi s lampou v ruce, osobě nešlo vidět do tváře. Strašně jsem se bála a chtěla babičku probudit, ale nešlo to, stejně tak jsem nemohla vydat jediný výkřik. Další příhodu jsem měla během nemoci v 15 letech, trpěla jsem velkými teplotami - měla jsem mononukleózu. Ležela jsem v posteli a probudil mě zvuk vedle v místnosti - někdo tam chodil. Žili jsme v 100 let starém domě, kde vrzaly podlahy, takže to nebylo moc… celý příspěvek

Ahoj, spánkovou paralýzou si procházim cca posledních pár let, dřív jsem nevěděl co to je a bál jsem se,ale od doby kdy se mi to stává poslední dobou skoro každej den, tak jsem začal zkoušet různé věci když to na mě přijde,povedlo se mi lehce hnout rukama a nohama , ale fakt jen lehce, ldyž jsem se snažil křičet tak snad to mohlo znít jako bych šeptal,ale taky vim jak to spustit při snění,už jsem to zkusil několikrát a pokaždé když se mi zdá sen… celý příspěvek

Pisu sem zrovna po dalsim zazitku,kdy byla moje spankova paralyza nebo co to je neskutecne desiva,az me to probralo.mam to uz od svych 17 let,nyni je mi 26 let. Nekdy to mam denne,pak mam treba 14 dni klid. Snazila jsem se pozorovat "priznaky" a podle me to zadnou vnejsi souvislost nema. Je jedno jestli mam nebo nemam stres apod. Nenasla jsem zadny spoustec. Za tu dobu jsem prozila uz hodne stavu,vselijakych halucinaci,drive ke mne prichazely "bytosti",neco ma stahovalo z postele,slysim ruzne zvuky,nekdy mi tam hraje hudba,mam pudovou… celý příspěvek

ahoj..spánková paralýza u mne začala nedávno,cca před půl rokem.Nejdříve jsem nevěděla co se to děje a neuměla si to vysvětlit..až nakonec jsem začala hledat na netu a našla tento článek.Trošku mě to uklidnilo(ale ne moc)je to hrozně nepříjemný pocit :( a zvlášt´ když Vás to NĚCO chce odtáhnout pryč,nebo Vám to dupe u postele nebo naopak z té… celý příspěvek

Bohužel asi nedokážeme (zatím). Říká se, že cca po čtyřicítce paralýzy samy od sebe vymizí, ale není to pravidlo.A neznám nikoho, kdo by se SP sám zbavil.Ráda bych pomohla, jenže si taky nevím rady.Snažila jsem se celou dobu přiklánět k racionálními… celý příspěvek

Dobry den,dekuji za reakci. Cetla jsem si i Vas prispevek,17 let to je silenost...ale zase alespon znate nekoho,kdo to ma. Ja to rekla par lidem,vetsina mi rekla,ze to je sen atd. nechapou to. Ale prece jenom jsem vypozorovala tuto vec,a to ze paralyzu nemam kdyz jdu spat po alkoholu. Nikdy.Tam by se dalo najit prece vysvetleni. Na boku jak… celý příspěvek

Nemáte zač :) měli bychom se podporovat aspoň slovy nebo radami (i když někdy málo účinnými). Je to nápor na psychiku. No, já právě nikoho s SP osobně neznám, jen z netu.A těm, kterým jsem o tom osobně vyprávěla ne mě koukají jak na podivína, ale už to neřeším a nebojím se o tom mluvit.Je to spánková porucha jako každá jiná, takže se to snažím… celý příspěvek

Dobry den,dekuji za reakci. Cetla jsem si i Vas prispevek,17 let to je silenost...ale zase alespon znate nekoho,kdo to ma. Ja to rekla par lidem,vetsina mi rekla,ze to je sen atd. nechapou to. Ale prece jenom jsem vypozorovala tuto vec,a to ze paralyzu nemam kdyz jdu spat po alkoholu. Nikdy.Tam by se dalo najit prece vysvetleni. Na boku jak… celý příspěvek

Zvykl jsem na to, tento měsíc mně pokusili 2x zabít udušením, zmáčknout vlastní srdce tak před mým zrakem jak citlivě tluče srdce, boj s duchem zla a jak anděl mně vytáhl z pekla, atd. Ale jedna věc mně vrtá hlavou, jestli to už patří k spánkové paralýze nebo ne,- mluvil jsem s Ježíšem v nebi, ale v tom pak přiběhl voják a Ježíš hned řekl mě… celý příspěvek

Paralýzy mám 17 let a zkusila jsem mnoho.Vykuřování, solení, kropení svěcenou vodou, modlitby, pomoc Boha a Ježíše, křesťanské formule, nošení svěceného amuletu, vyvarování se nadměrného stresu, změna životosprávy, pozitivní myšlení, návštěva neurologa a vyšetření (všechna negativní), nic z toho úlevu nepřineslo. Neméně otravné je silné pískání v uších po probuzení z paralýz, bušení srdce, sucho v ústech, druhý den únava, ospalost, úbytek energie... Nezáleží jestli je období před paralýzou šťastné a optimistické nebo plné obav a stresu.Paralýzy přicházejí v jakémkoliv období, což popírá logiku, když nám lékaři tvrdí že za tím stojí stres.Na druhou stranu se říká, že paralýzy nemají nic společného s nadpřirozenem, duchy a démony. Tak co je… celý příspěvek

Napište mi na emai prosím , podle mě vznik paralýz jde vysvětlit jednoduše :) , mam je sam od malicka a ted uz je to dost mazec , vlastně jsem to zjistil zhruba minulý týden když to kamarádka sdílela na facebooku a já jsi vlastně uvědomil co mě celý… celý příspěvek

Dukyfrc@gmail.com

Mohla by jste mě kontaktovat na: theseuscz@gmail.com
Chtěl bych s Vámi váš stav víc probrat. Děkuji Karel M.

Vy jste ale tak neskonale stupidní s tím archandělem..

U nás v rodine je paralýza dedičná.Mňa a mojich surodencov učila naša nebohá mama ako s tým žiť.Ja som mával so surodencov najťažšie paralýzy,ale teraz už dlhodobo som v pohode.Raz za čas ju mám,ale nič si z nej nerobím.Nesmiete sa toho báť,čím viac… celý příspěvek

V rodině jsem se ptala a nikdo paralýzy nemá.Nebo je měli třeba jednou a neví o tom.Právě že z paralýz (po tom, co jsem zjistila, že jde o neškodný stav) mám strach jen minimální.Mohla bych uvést příklady.Nedávno jsem měla dost hnusnou paralýzu - dostala jsem se cca 8x do časové smyčky - děj se mi opakoval v různých obměnách a to tak, že mě neznámá "osoba" docela brutálně znásilňovala, měla enormní sílu a já se nemohla vůbec bránit, potom na mě promluvila a řekla - "Ukážu ti tolik zážitků, že na ně nikdy nezapomeneš".A tohle se mi stalo v týdnu, kdy jsem byla opravdu šťastná a mou mysl nic nezatěžovalo.Před dvěma týdny jsem se ocitla v jiné místnosti i s postelí a ve stejné poloze v jaké jsem šla spát (na boku). Slyšela jsem rychlé kroky… celý příspěvek

Paralýzy sa nedá len tak zbaviť,ale pribudajucím vekom slabne.Tie zážitky čo opisujete su podobné aké som aj ja zažíval.Skusim Vám poradiť ako to robím ja.Ráno ked sa zobudíte po silnej paralýze,tak na nu nemyslite ani ju s príbuznímí dopodrobna nerozoberajte.Viem ,že je to ťažké,ale musíte mať trpezlivosť.Ak sa budete týmto zážitkom cez deň venovať a báť sa ich tak tie paralýzy budu aj nadalej silné.Dobré je ked sa cez den fyzicky unavíte bud prácou alebo športom.Ak v paralýze vidite postavy,ktoré Vám robia zle,opisujete sex.utoky,môžu na Vás… celý příspěvek

Jak jsem psala, vyzkoušela jsem kde co, i lucidně snít, ale vím, že je to jen v mé hlavě, i když je někdy těžké tomu uvěřit. Člověk raději uvěří "duchařině", než aby přebral zodpovědnost za "svou mysl". Po těžké fyzické práci mám právě dost hrozné paralýzy. Po alkoholu nemám paralýzy žádné, takže můžu bez problémů usínat na zádech (tím nemyslím,… celý příspěvek

Už 2 týdny, mám každý den dva sny. Jsou rozlišné, ovšem vždy jsou dva a hrozně bláznivé. Včera večer, a předevčírem mě vždy, když se mi podařilo usnout probudilo buď pískání, pocit že se ke mě blíží ruce které mě chtějí zranit nebo naopak - obejmout. Včera už jsem žádné sny neměla, potom co se to uklidnilo. Není to nějaké slabší stádium paralýzy?… celý příspěvek

Znám to. Vždycky zabere křesťanská modlitba. Proti takové kapacitě satan nemá zbraně.

Blbost....

pouhá dlouhodobá zkušenost...

Se vší úctou...
Je to asi to samé jako by jste se modlila ve chvíli kdy máte chřipku...a můžete tomu říkat satan, belzezub, mephisto, etc a je to úplně fuk.
Výsledek je takový, že buď se vaše tělo dokáže s chorobou poprat nebo ne.
Modlitba může(ale nemusí) zafungovat jako placebo.
Což je samozřejmě ovlivněno vírou člověka.
Ale nepleťte to s vírou v boha. To je zcela rozdílná věc...
Protože v tu chvíli nevěříta v Boha, ale pouze v danou skutečnost,… celý příspěvek

Víra v Boha je vztah. Pro udržení vztahu je zpravidla potřebná komunikace. Modlitba je komunikace s Bohem. Bůh, jakožto Otec vyžaduje, abychom se k Němu obraceli, protože je to dobré i pro nás. V opačném případě si škodíme sami sobě. Nevím jak Vy, ale já mám s modlitbou za 20 let bytí katoličkou, bohaté a vždy jen dobré zkušenosti. Dobrý strom také nemůže nést špatné ovoce. Když mám chřipku apod. tak se pochopitelně týká o zcela biologický… celý příspěvek

Z historického hlediska je víra v Boha, popřípadě bohy vyjádřením lidské neznalosti...

Hodně zkráceně...před Kristem se věřilo v x bohů...a byl to bůh pro kdejaké prdnutí, protože prostě lidé neměli dostatek zkušeností a zejména toho čeho se báli a nerozuměli tomu, tak tam narvali boha.
Následně přišla náboženská reforma, mnohobožství se zavrhlo a zvolil se jen jeden Bůh...s tím přišlo i křesťanství a monopol získala církev, které se více či méně… celý příspěvek

Bůh touží po naší lásce, stvořil nás pro sebe. Pro koho jiného. Nemůže dosáhnout vyšší "mety" než je On sám. Ze zkušenosti vím, že láska modlitbou sílí. Modlitba znamená "obracení se k Bohu". Církev učí, že Satan je padlé boží stvoření, padlý anděl. Tak to je, to nepopírám. Co se týče té církve, souhlasím s Vámi, že během těch staletí udělala… celý příspěvek

pouhá dlouhodobá zkušenost...

pouhá dlouhodobá zkušenost...

pouhá dlouhodobá zkušenost...

já to měl spánkovou paralýzu když mi bylo cca 9-10 let a nejhorší bylo vidět když jste s někym příbuznym v pokoji a najednou něco vyleze z vaší skříně a začne to křičet do ucha a podobný věc a příbuzný člověk nic nedělá..spíš od doby co jsem se… celý příspěvek

tyhle stavy jsem měl celý týden ze začátku

Dřív jsem tyto stavy také měla, ale většinou když jsem usnula třeba odpoledne a pak jsem se chtěla probudit. Nešlo to, nemohla jsem nic dělat, chtěla jsem křičet, nic. V místnosti zvuky, které mě děsily. Nikdy jsem si ten stav nedokázala vysvětlit, teď už alespoň vím, o co jde.

Ahoj, je mi 28 a spankovou paralyzu mam tak 3 roky. Vetsinou me tento stav prekvapi vecer kdyz usinam nebo rano, presne jak je zmineno v clanku. Projevy jsou vzdy desive, absolutni nehybnost, huceni v hlave, halucinace, duseni, citim, jak si na me leha nejake stvoreni, volam o pomoc mam pocit ze jsem vzhuru kdyz kricim, vidim treba nekoho z… celý příspěvek

Ahoj, je mi 27 let a spánkovou paralýzu zažívám velmi často již tak 5-6 let, se vším co tady popisujete, tlak na hrudi, nohách, do uch mi šeptá hlas neznámou řeči, v pokoji někdo je atd..
Už jsem se s tím nějak naučil žít, ale když to bylo moc časté tak jsem zkoušel různé věci, jak se to toho zbavit. Měl jsem vždy klidnou noc, když jsem měl přes… celý příspěvek

Jestli věříš v posmrtný život, tak nedělej nic čím si nejsi jistý, zdali je to správné, jinak si můžeš být jist, že se do toho ještě více zamotáš. Ezetorika je špatná, okulismus a spiritismus je špatný. Lidi, kteří dělali jedno z těchto pokusů, měli… celý příspěvek

Ahoj, spánkovou paralýzu mám už hodně dlouho. Dřív to bývalo, že jsem ,,jen" nemohla pohnout tělem a nemohla křičet, ale dnes jsem zažila ten největší hnus, kdy jsem se vyloženě dusila a nemohla jsem se nadechnout vůbec. Zároveň jsem cítila přítomnost někoho nebo něčeho v pokoji. Jindy se mi zase stalo, že mě něco úplně vytáhlo z těla a smýkalo to se mnou po pokoji, tahalo mě to před zrcadlo, kde jsem měla úplně zrůdný a znetvořený obličej. Kolikrát jsem si myslela, že už jsem vzhůru, jakoby jsem si dívala na mobil, nebo o tom někomu říkala a… celý příspěvek

Můžete mi prosím napsat na email: teheseuscz@gmail.com

Děkuji, Karel M.

Psala jsem Vám email, ale vrátil se mi, jako že emailová stránka neexistuje.

Dobrý den,
emailova adresa je v pořádku, zkuste to znovu.

Tak já Vám nic nechci, pokud se chcete na něco zeptat Vy, napište mi na email carlota1@seznam.cz

Ahoj, jen přidám pár poznámek:
1. Je potřeba odlišit spánkovou paralýzu od narcoleptických útoků, protože jsou téměř totožné. Pravidlem bývá, že ke spánkové paralýze dochází před probuzením, zatímco k narcoleptickým útokům po usnutí (většinou, ovšem ne vždy).
2. Další z relativně velkých faktorů zvyšujících riziko spánkové paralýzy je spaní v… celý příspěvek

ahoj. Nikdy nespím na zádech, ale pár krát jsem usnul a měl jsem zajímavé zážitky a nevěděl jsem čím to je. Bádal jsem, hledal ale nepřišel. Napadlo mě jestli to není tou polohou na zádech. ANO JE. dělal jsem asi 3x pokus a bylo to tím, ale zajímavé… celý příspěvek

Me je 29 a mam to několik let.
Třeba se to dlouho neozve a potom je období kdy to mam v týdnu každý den.
Na začátku to bylo hučení v hlavě a pískání v uších. Někdy zase nějaké zvatlani hlasy, nekdy smích.
Těžko se jde probudit, protože se mi chce vždy proste spát, ale vím, ze se musím probudit.
Tohle se mi, ale teďka zmenilo a mam ty stavy kdy ležím… celý příspěvek

Je mi skoro 17 a tyhle stavy mám poslední 2-3 roky. Já mám strašnou fobii ze škrcení a celkově toho, když mi někdo šahá na krk. A to se mi promítá do této paralýzy. Předevčírem ta paralýza byla nejintenzivnější ze všech, kdy jsem si to plně uvědomila, v hlavě jsem měla myšlenku, že to brzy přejde, ale moje tělo a hlasivky dělaly něco jiného. Já totiž vydávám zvuky, slabé křičení a to mě vždy pak ze stavu probere. Hrozný pocit je i po probuzení, když se vzbudím, je noc a já jsem sama v pokoji, bojím se jakkoli pohnout natož dojít za mamkou. Rodiče mě snad slyšeli křičet jenom jednou, takže si občas myslím, jestli to moje kňourání není jenom… celý příspěvek

Taky mam sp.paralyzu. Asi ze stresu. Je mi pres 40 a mela jsem ji 2x. Pripada mi to zajimave. Nevadi mi ani tolik,ze se nemuzu pohnout,jako neschopnost zakricet. Aspon vim,ze doprovodne jevy jsou jen halucinace.

Dobrý den.

Těmito stavy trpím poslední dva roky s každodenní pravidelností, hlavně když se snažím usnout. Kolikrát to trvá i hodinu. Většinou mě to velmi děsí a dokáže mě to psychicky rozhodit i na celý den, zvláště když přitom vídám různé běsy a slyším zvuky, neznámou řeč i srozumitelný slova. Začíná to u mě pocitem pádu/letu, kterému se nedokážu ubránit, ten pocit přetrvává po celou dobu stavu mezi vědomím/nevědomím. Paralýza končetin už mě ani tolik neděsí. Nejhorší je když mám pocit, že nemůžu dýchat a nevnímám tlukot srdce. Občas se… celý příspěvek

Se spánkovou paralýzou mám několikaleté zkušenosti.
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že hlavním spouštěčem je aktuální stav žití. Tím myslím zejména stres.
Zároveň můžou být spouštečem i různé medikamenti...např. ibalgin atp.

Nějaké rady ve stylu pomodlete se atp?
To jsou keci...
Je fakt, že mě částečně "pomohl" takzvaný lapač snů.
Ale jen do té míry, do které jsem chtěl věřit, že pomůže.
Prostě klasické placebo.
Jestliže budete opravdu věřit, že vám proti paralýze bude pomáhat smradlavá ponožka pod polštářem, tak vám ta ponožka z 99% opravdu pomůže.
To k té víře...(aneb placebo)

Jinak rady z praxe...
Byly dny, kdy jsem se bál usínat...ale čím víc… celý příspěvek

Ahoj Karle. Vím o tvém problému hodně. Nemyslím si, že jsi blázen. Nejprve bych popřemýšlel, zdali jsi nedělal něco co se nemá. Stačí jít k věštkyni. Spiritismus a okultimus nezkoušej. Stačí poslouchat nějakou písen - tantru. Jóga, homeopatie. To jsou totiž věci s duchovní tématikou a mají na člověka vliv. Domnívám se, že ,, astrálně cestuješ,, pro astrální cestování je potřeba,, umrtvit tělo,, opuštění těla. Tím sis sám vyzkoušel, že po smrti… celý příspěvek

Právě ted při usínání sem měl další ze svých častých kombinovaných paralýz...když vnímám ale nemůžu se hnout je to ještě ta lepší varianta věřte mi,v drtivé většině mi příšerně řve v uších,syčí,kvílí,píská a nebo mám pocit že semnou někdo háže po pokoji někdy i přes zed ven a nebo že na mě cosi sáhlo a to je pak příšerný mrazení v celým těle a… celý příspěvek

Čau je mi 15 let a chtěl jsem se podělit o mou prihodu asi před 3 měsíci jsem byl doma sám. Ráno v 6 hodin jsem se probudil a koukam do zdi v leži. Najednou mne něco tlačí hlavu k posteli a já rvu a dycham rychle ale ani řvát sem vlastně nemohl.… celý příspěvek

Ahoj. Pry to souviselo v mem pripade s pubertou. A s otresem mozku v 15 letech.To mi alespon rekli na neurologii. Ale drzim palce, protoze vim, ze tyto zazitky jsou hrozne. Do maturity se mi takove stavy stavaly i nekolikrat rocne. Nekdy si toho okoli vsimlo nekdy ne. Jednou na me dokonce nasi zavolali zachranku, protoze jsem nahle pri odpocinku (… celý příspěvek

Ahoj je mi 20 let , prave se mi stalo totéž uz po třetí dvakrát se mi to stalo, když sem dělala aupair v Anglii bydlela jsem v domě s velkými stropy jeden vecer jsem se probudila s vnímala jsem, ale na půl jsem spala a zdál se mi ten sen, furt sem si říkala ze to je jen sen hrozné sem se bála ze někdo na me boucha do dveří s ja kricim... Ale zároveň sem nemohla hnout tělem a věděla sem ze jsem vzhůru ted sem se probudila a totéž ale o něco horší .... Opět sem vnímala probudila jsem se s koukala na dveře a zároveň zas usla ve snu šlo o halucinace v tom snu mi stále říkali ze to jsou jen halucinace a ze spím potkala sem tam několik příbuzných… celý příspěvek

Hezky vecer ,me se to stalo uz hodnekrat ale nedavno to bylo desivy ,proste jsem usinala a najednou jsem vedela ze nekdo me ovlada a taha me z postele a ja se nemuzu branit vnimam asi i koukam a nemuzu nic ,dokonce litam po pokoji ..je to hruza tak se snazim probudit to se mi po chvíli povede a pak cumim kolem sebe a bojim se znovu usnout ..a rano… celý příspěvek

Zdravím mílí paralyzování spolubojovníci.
Tyto stavy zažívám asi od svých 15 let do teď (to je 6 let). Zrovna dnes ráno se mi povedlo mít spánkovou paralýzu několikrát po sobě a rozhodla jsem se podívat se na internet, protože už jsem, začala být vážně vyděšená z toho, co se se mnou děje. Díky bohu jsem děsivé stíny a "démony" v životě viděla asi jenom pětkrát. Nutno podotknout, že nejděsivější to bylo, když jsem usnula ve škole a nešlo se mi nadechnout a když jsem se probrala, měla jsem hrůzu z toho, jestli někdo něco neslyšel, nebo si něčeho nevšiml.
Většinou to zažívám tak jeden týden skoro každou noc po půl roce. Nejhorší je, že když… celý příspěvek

Pratele, mam to take. Zaclo to v mych 34 letech. Trpim tim rok a uz mam slusnou fobii z toho jit spat. Bojim se usnout, protoze "TO" prijde. Bojim se rana, protoze uz "TO" zase budu mit. Chci jit spat, ale kvuli strachu spim tak malo jak to jen jde.
Rano, kdyz me vzbudi budik, lezim totalne zmrzly pod perinou, nemohu se pohnout, jsem vzdy v krecich zkrouceny do polohy embria, tezce dycham a citim kazdou zilu v tele, protoze mi tam tece led. Citim svoje ledove vnitrnosti, ledviny i jatra, jakoby je nekdo mackal ledovymi prsty. Jsem na hranici… celý příspěvek

Znám... Měla jsem to v baráku taky. Spím, a stálo to přímo u mě. Tři velké postavy. Přesně ten pocit,jako když cítíš, že ti někdo čte přes rameno. Jenže 100x nepříjemnější, hrůzostrašnější. Asi 10 x za noc jsem rozsvítila a snažila se číst. Trvalo to asi 10 dní a už jsem fakt nemohla.Obrátila jsem se na Lukáše Putze, aby mě "toho"(čili cizích entit) zbavil. Měla jsem tu i faráře, vysvětit barák. Pronesl něco, co mělo svou logiku: když pracujete… celý příspěvek

Spankovou paralyzu mam uz asi 7let.nejakou dobu sem myslela ze sem magor, ale pak sem si to nasla na netu. Jsou casy kdy to mivam kazdou noc treba nekolik mesicu v tahu i nekolikrat za noc, ale pak se zase stava ze mam dva mesice id a tak.. Kdyz spim vedle nekoho tak se mi to skoro nestava. Jsem z toho vzdycky uplne vystresovana a bonim se usnout. Kdyz se mi to stane tak az to odezni a ja se muzu hybat tak rychle vylezu z postele a du se… celý příspěvek

Spankovou paralyzu mam uz asi 7let.nejakou dobu sem myslela ze sem magor, ale pak sem si to nasla na netu. Jsou casy kdy to mivam kazdou noc treba nekolik mesicu v tahu i nekolikrat za noc, ale pak se zase stava ze mam dva mesice id a tak.. Kdyz spim vedle nekoho tak se mi to skoro nestava. Jsem z toho vzdycky uplne vystresovana a bonim se usnout. Kdyz se mi to stane tak az to odezni a ja se muzu hybat tak rychle vylezu z postele a du se… celý příspěvek

Dobry den, konecne jsem ted po dlouhe dobe zjistila co se semnou deje. Tyto stavy se spankovou paralyzou se mi staly uz nekolikrat a nikdy jsem nevedela co to znamena nebo proc se mi to deje. Konecne to vim. Ale nikomu tohle nepreji, neni to nic… celý příspěvek

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Zdravím.... mne tohle začalo už v ranním Velu 13-14 let. Pak to přestalo a začalo to znovu ted každý den porad to stejne. Mam pocit ze za mnou někdo stoji a snaží se me zatlačit do postele nebo udusit. Proc se to děje se ptát už nebudu už jsem to zjistila a úplný to souhlasi... Jen by me zajímalo jestli tohle nemá nějaký negativní vliv na mozek...… celý příspěvek

Nedávno jsem ji měla dvakrát za sebou. Začíná to hučením a tlakem v hlavě, jsem paralyzovaná. Úporné snažení se probudit, modlitby a boj s paralýzou jen stupňuje tlak a hučení v hlavě na nesnesitelnou míru, že mám pocit, že nepřežiju a rozletí se mi hlava...Jak jsem zjistila, že jsem ve druhé paralýze, ta jsem už nikoho nežádala o pomoc a totálně jsem se naštvala - to vedlo k tomu, že jsem vyletěla z těla a plula jsem si po pokoji - byla to jen… celý příspěvek

Je to děsný, trpí tím moje matka. :-( Děkuji Vám za článek.

Velmi děkuji za tento článek! Vědomí toho, že se mi děje něco o čem už se obecně ví, a že to není nic dosud medicínsky nepopsaného, je uklidňující už samo o sobě. První stav spánkové paralýzy jsem zažila asi v 16 letech (tedy před dvaceti lety). Později přicházel nepravidelně po cca 3-6 měsících, ale někdy i 3x do měsíce. Už při první zkušenosti jsem si uvědomovala, že pravděpodobně ještě nejsem zcela vzhůru, a proto jsem to zprvu řešila vehementní snahou se "doprobudit". Tento stav však u mě nastává po usnutí v době snění a "doprobuzení" pak… celý příspěvek

Když jsem byla malá trápila mě spánková paralýza skoro každou noc. Začalo to, když jsme se nastěhovaly do nového bytu - bylo mi asi 6let a trvalo to pár let. Moje máma byla vždycky velmi věřící a i já jsem pokřtěná a chodila jsem tenkrát pravidelně do kostela.Co se náboženské stránky týče zkoušely jsme všechno. Posvěcené věci pod polštářem, jednou u nás dokonce byl kněz aby vysvětil byt. Často jsem se modlila k bohu aby mi pomohl, ale nic se nestalo. Několik let mě ve snu navštěvovala stále stejná osoba. Stejně jako ostatní i já jsem cítila,… celý příspěvek

no a to je obvykle ono - přestěhování, genius loci. Přestěhovaly jste se do místa, kde byl duch, démon, zlá síla. Že vám modlitba k Bohu nepomohla, to se divím. Velice pomáhá autoexorcismus, člověk se zkoncentruje a sebere.

No a když ta paralýza přejde ze spánkového režimu do reality , co s tím pak ? Když se děs stane reálným v bdělém stavu a to i před svědky ? Lze to pak vůbec nějak vysvětlit ? Je známo , že si lidé snaží vysvětlit vše , čeho se lekají , čeho se obávají , aby se tím tak zbavili strachu . Ale jsou některé věci , které jen tak vysvětlit nelze , nelze… celý příspěvek

Můžeš být přesnější? V jakém slova smyslu jsi zažil děs z paralýzy na veřejnosti? Jak tedy pátrat po příčině SP, když s určitostí nevíme co ji vyvolává. Stresy, nepravidelný režim atd. mohou být jen uklidňující náplastí na nic neřešící hloubku problému.

Uplně přesně jste to popsala. Na chlup stejne zkusenosti. Mysite byt nad veci, mam pocit, ze me "to" pak nemuze ohrozit. Pomaha to. A jeste bych doplnila, u me to vubec nesouvisi s faktory, jako je stres, naopak vetsinou se mi to stavalo, kdyz jsem byla v naproste pohode.

Stalo se mi něco podobného za posledních cca 10 let mnohokrát.
Na rozdíl od popisovaného průběhu to zažívám VŽDY při usínání, tedy nikoliv uprostřed noci nebo k ránu.
Stačí třeba 15-20 minut, ale mám pocit jako by to trvalo hodiny.
Nesetkávám se s žádnými monstry (s výjimkou prvního zážitku, kdy mě tehdy ještě živý S.Husajn dvakrát střelil do břicha :D). Spíše se mi "zdává" o sobě v nepříjemných situacích. Například, že jsem uprostřed davu lidí, ale já se nemohoucně mezi nima válím na zemi. Snažím se promluvit, snažím se pohnout, ale nejde to.

Zároveň si uvědomuju, že to není skutečnost a jediná cesta jak se z toho dostat je probudit se.… celý příspěvek

Mně se to stává už od gymnázia (je mi 35), občas jsem se ráno probudila v této paralýze, hrozně mi hučelo v uších, ale spíše to tedy bylo tak hlučné, jako by kolem jel vlak. Nemohla jsem se vůbec pohnout a navíc, když jsem se tomu více poddala, měla jsem pocit vystoupení z těla a vznášení se asi půl metru nad postelí. Naštěstí mi kamarádka vyprávěla něco podobného, tak jsem neměla strach, že jsem nemocná nebo blázen :-) Čas od času se mi to… celý příspěvek

Mám to už od dětství, dřív to bývali i noční můry, že mě honí po bytě nějaká bytost, zmutované zvíře nebo čert. Do toho často tyto stavy. Najednou jste paralyzovaní, cítíte přítomnost něčeho v pokoji, kde je tma, snažíte se křičet, ale jde vydávat jen slabé zvuky, táta, který spával přes dvoje dveře v ložnici se pokaždé vzbudil a když jsem se ho ptal, jestli jsem řval, tak mi řekl, že slyšel zvuky. Já se pokaždé chvíli po tom, co jsem se takhle snažil řvát vzbudil. Po té, co jsem spával sám na intru, bytě nebo v jiném pokoji dál od ložnice… celý příspěvek

Já myslím,že pomůže přivodit si příjemný sny a dbát na spánkovou hygienu. Taky bych se zamyslela nad životem,co mně stresuje a řešila problémy.Tady je mini návod,jak si přivodit pěkné sny :) www.drsleep.cz/cs/novinky/nemoci-v-posteli-vii-nocni-mury

Dobrý den,
léta žiji mezi snem a bděním, v domnění, že se jedná o nějaký můj vnitřní problém.Na doporučení poradny hledamzdravi si pomáhám kyselinou phytinovou v tabletach, abych přes den nebyla jak zoombie, a teď vidím že je to obvyklé a nejsem v tom sama. Já ty stavy mám docela ráda, ráda se pohybuji mimo, ovšem nejhorší je návrat do těla, to… celý příspěvek

Dobrý den,
asi tak před půlrokem jsem se dozvěděla o Spánkové paralýze. Mamka to našla na internetu, po tom, co jsem jí vyprávěla, co se mi už několik měsíců děje. Myslela jsem, že je to něco jen ve mně a že pro to nemůže existovat ani název. Trochu se mi ulevilo, když jsem zjistila, že to nemám sama. Když popíšu svoje jevy, tak je většinou, když jdu spát a nejsem totálně unavená. Jen si lehnu a čekám na spánek. V tom to ale přichází, vidím vše jako v reálu- svůj pokoj- všechny věci. Někdy vidím i sebe zvrchu na posteli a nemohu se hýbat, cítím, jak je tělo ochrnuté, chce se mi křičet o pomoc, ale nemám hlas. Mám pocit, že je se mnou ještě… celý příspěvek

ja to mam od malička, raz som spala pri sestre kde je na chodbe zrkadlo, videla som v nom ako som sa postavila na postel, aj ked som sa nemohla pohnut, mam vždy pocit že mi chce z tela vyletiet duša, bojim sa že ju stratim raz som ju pustila,… celý příspěvek

... v boha nevěřím, některe zažitky byly pozitivní, některé nevativní, ale pomohlo mi, když jsem v duchu prosila a jednoduše opakovala" prosim tě nedotýkej se mě a odejdi" pomohlo to. Poradil mi tehdy lektor v Józe, který mi řekl, že si k tĕlu za žádnou cenu nesmím žádnou sílu připustit, dvakrát se totiž stalo, že byla pozitivní a objímala mne. I… celý příspěvek

Mému dobrému příteli se něco obdobného stalo před několika měsíci. Já sama se zabívát nejen psychologií ale i wiccou, horoskopy. S tímto kamarádem se známe teprave asi půl roku. Našli jsme si stejná témata. Požádal mě abych mu řekla něco o jeho auře a sestavila mu obsáhlý horoskop. Byl překvapen , že vše dokonale seděla a já ho přitom do takového detailu neznám.Ten den v noci byl úpněk. Den na to říkal , že v noci nemohl dýchat. Prý se dusil a… celý příspěvek

Dobrý den, taky trpím touto poruchou spánku, ale mé stavy se liší tím, že když se chci už probudit tak mi to nejde a přitom vnímám okolí, hlasy nebo vidím detaily pokoje a pokaždé mi je strašné vedro ale nemůžu se odkrýt, odkopat, mluvit, křičet nebo drbnout do přítele vedle mě, přitom tohle všechno okolo sebe vnímám, těmito stavy trpím už pár… celý příspěvek

Já tady budu asi jediný, kdo má k spánkové paralýze kladný vztah. Když se mrknete na jakékoliv stránky o astrálním cestování nebo lucidním snění, se spánkovou paralýzou se tam setkáte. Tento stav, kdy je člověk odpojen od těla, ale při vědomí, je ideální pro astrální cestu. Zpravidla bývá doprovázen hlasitými zvuky jako jsou vibrace, hřmění, hlasitý hovor, bouchání dveří, kroky po pokoji apod. Pak může následovat pocit stoupání ke stropu, nebo propadání dolů, vytažení z těla a podobně. Spánková paralýza, když se mi ji konečně podaří vyvolat,… celý příspěvek

A věříš na astrální dimenzi, nebo myslíš, že je to jen výplod našeho mozku a snů? Někdo popisuje, že "cestuje" na místa, na která jen pomyslí. Já jsem se jednou "astrálníma očima" rozhlédla po místnosti a na skříni visela kytara, která v té… celý příspěvek

to by mě zajímalo, čím se Lukáš prohřešil, že jste ho cenzurovali jako za komunismu? Nadával sprostě?

Smazeme i zcela jen lidsky zle, nenavistne a agresivni prispevky, prispevky ktere pomlouvaji a napadaji ostatni a prispevky, ktere jsou komercni. Lide maji portal Spektrum Zdravi radi i proto,ze je tu klid. Lide chodi se sem ptat na ruzne dotazy souvisejici s tematy portalu, radit se, dat zajimavy dalsi tip, ktery treba tedakce neuvedla v clanku a podobne. Portal Spektrum Zdravi neni ani misto pro zadne agresivni diskuse kde si jedinci resi sve… celý příspěvek

Toto přirovnání nebylo nutné. Každá diskuze má svá pravidla a v případě jejich porušení je příspěvek smazán. To je zcela běžný postup i v tomto režimu.

Děkujeme za pochopení
redakce

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Péťo, co znamená "řeším duchovno"? Vyvolávala jste duchy apod.?

Hodně jsem to zjednodušila, pokud řeším duchovno, myslím tím, že se snažím rozvíjet i duchovní aspekt života (četbou slov moudřejších, nebo aktivně sama na sobě - např.meditací). S tímto mi ale paralýza až tak vlastně nesouvisí, zjednodušila jsem to. Spíše to asi souvisí se strachem (možná) - naposledy jsem zrovna zkoumala informace o… celý příspěvek

Tento stav jsem za svůj život zažila přibližně 6x. Poprvé asi před 3-4mi lety (je mi 24) a toho večera jsme se bavili o nadpřirozených jevech. Po probuzení v noci jsem se nemohla pohnout, ale halucinace jsem neměla. Měla jsem pocit, jakoby se o mě "něco pokoušelo", pocit brnění a hučení v uších (stupňující se), jakobych se někam měla propadnout. Prosila jsem boha a anděly ať mi pomohou (avšak křesťanka nejsem). Jak jsem se z toho dostala, opět jsem začala upadat, ne usínat, ale jakoby někam padat. Opět brnění a hučení, pocit, že je tam "něco"… celý příspěvek

Mno, narazil jsem na tuhle diskuzi ze stejných důvodů. Všechno může mít racionální vysvětlení, ale kdoví. Podělím se o svojí zkušenost. Pocity toho, zvláště při usínání, že s vámi někdo v místnosti je, že vás někdo pozoruje, že je okolo až moc velké ticho (auta nejezdí, nepraská nábytek - prostě nic, žádný zvuk), tak tyhlety pocity mám taky. Zvláštní na tom je to, že se to vyřeší tím, že se otočím zády k tomu údajnému něčemu, co je v pokoji a snažím se usnout a většinou se to povede, netrvá to dlouho, ale člověk to prostě musí se snažit přestat řešit. Jenže si myslím, že s poruchami spánku to vůbec souviset ani nemusí, protože jsem byl plně při vědomí - možná to spíš může způsobovat velká aktivita a nabuzenost v noci, takže vám i ta… celý příspěvek

A to, že jste slyšel volání svého jména je také zajímavá věc, to se mi stalo asi v mých 16-17 letech, kdy mě probudilo " Péťo..." Vykulila jsem oči, zvedla hlavu a pak znovu "Péťo!" Když jsem se zeptala "No?" Bylo ticho, byl to neutrální, vlídný,… celý příspěvek

Váš odkaz na video nejde, můžete to zkusit prosím znovu? :-) Je to fakt velmi zajímavý sen o tom zeleném světle, co popisujete! Osobně mi nedělá problém připustit, že svět zahrnuje více, než jsme schopni zachytit běžnými smysly. Naopak mi to připadá… celý příspěvek

Stalo sa mi to prvy krat na vyske, na intraku ked som bol som na izbe a nahodou som mal zapnutu lampicku.. Videl som ju, ale nevedel som sa pohnut a stavalo sa mi, ze z tohto stavu som presiel znovu do spanku .. takze som to neriesil a bral ako zaujimavy "sen".. Z 20x krat co sa mi to stalo za posledncyh 5 rokov som mal iba 1x zly poccit, ze je so mnou nieco a zakrada sa to okolo postele - bolo to neskutocne hnusne.. Ale casom som zistil ze… celý příspěvek

Spánkovou paralýzou trpím už asi 10 let. Je to opravdu odporný zàžitek. Podle mých zkušeností je nejlepší nepanikařit, opakovat si, že se vám nemůže nic stát a snažit se pomaličku rozhýbavat ochrnuté tělo. Pomohlo mi to alespoň v tom, že se doba SP… celý příspěvek

Ja zazila to same a ted nejak po precteni vasich zazitku se mi ani nechce mluvit o tom co se stalo me. Ja jen neslysela zadne zvuky v usich ale ten pocit toho zla co zamnou stalo?jezisi ja mela strasny strach a neslo nic delat nastesti to trvalo dle me par sekund. Dalsi zazitek?zavru oci a vidim,mucednika co se na me najednou podiva a ja spatrila dle me satana nebo dabla oci jsem ihned otevrela.posledni dobou mam pocit ze neco semnou v byte je… celý příspěvek

Také se mi to stává, těd už tri mesice skoro porad. Najednou se vzbudím a nemohu se hábat jen vyděšene bohybuji ocima a snažím se pohnout a nejde. Bije mi srdce strachy a mam pocit ze semnou nekdo je v mistnosti. A najednou se zase muzu hybat. Je to strašné. Nevím co tím dělat...

Ahoj....mám spánkovou paralýzu už několik let,ale dnes se mi při usínání stalo něco,co neznám.Začalo mi v té paralýze hučet v uších a tepat v hlavě.Bylo to děsně strašidelné.A čím víc jsem se snažila být v klidu a spát,tím to bylo horší.V jednu chvíli jsem stiskla spícího přítele a poškrábala ho a pak mě zase něco paralyzovalo.Měla jsem pocit,že… celý příspěvek

klidně si říkejte co chcete, ale každý,kdo se v přítomnosti děsivé spánkové paralýzy obrátí o pomoc na Boha a v duchu (protože nemůže pohnout rty) vysloví jméno Ježíš Kristus (rozkáže "ve jménu Ježíše Krista odejdi"), tak ty přízraky a děs hned zmizí. To není legrace ani bigotnost, ale fakt.

Mě pomohla tato formulace při odvedení přivtělené bytosti za bdělého stavu. Při paralýze také pokaždé vnímám nějakou nepříjemnou bytost. Snad si příště vzpomenu a použiji to.

Opravdu každý? Vy jste na to dělal/a nějakou studii, že jste si tak jistý/á?

Dobrý den Veroniko, já mám to hučení v uších/hlavě pokaždé. Pomáhá mi (i když je to někdy velmi těžké) uvědomit si, že je to normální a zachovat klid, snažit se i přes ten "nápor" myslet na něco uklidňujícího. Postupně pak začnu (alespoň v hlavě,… celý příspěvek

Dobrý den pane Jiří...většinou se snažím být v klidu,ale opravdu to není jednoduché.Jednou jsem v té paralýze zažila něco,co by se dalo charakterizovat jako astrální cesta.Viděla jsem svou duši...opravdu zajímavý zážitek.Já na tyto věci věřím,a… celý příspěvek

Tyto stavy jsem dříve zažívala celkem často, ale vždy jsem je připisovala přítomnosti ducha apod., jelikož na tyto věci věřím. Chci se ale zeptat, je možné při tomto stavu mít jakoby zkřivenou pusu, jako při mrtvici? Stalo se to někomu také?

Uplně náhodou jsem narazil na tento článek.. okamžitě jsem stuhnul.. tento jev se mi děje už pár let...myslel jsem že to jsou jenom sny ale nybl jsem si tím jisty... nikdy mě nenapadlo o tom něco hledat.. ted už vím že v tom nejsem sám.. u mě byl většinou spouštěč to , že jsem usínal v uplném tichu.. kdykoliv usínam v tichu tak se mi SP dostaví.. od doby co jsem na to přišel spím se zaplou televizí .. písničkama. a jíné.. nesnašel jsem to.. bál jsem se.. strašně.. dokonce se mi tyhle stavy dostavili i několikrát za den.. vždycky jsem se s… celý příspěvek

Jako kdybych četl svůj vlastní příspěvek. Do puntíku se mi děje to samé a jak zde uvádíš, je to opravdu nesnesitelné. Ta úzkost... zvlášť na tom je nejhorší to, když se Ti to děje častěji za noc, aspoň v mém případě začínají být halucinace a zvuky… celý příspěvek

Stává se mi to celkem často. Mám pocit, jako by to už nikdy nepřestalo a strašný strach, že se už nikdy nebudu moci pohnout, V mém případě je spouštěčem nejspíš stres.

Ted jsem si precetl co tady pisete. Ja to mam asi pul roku. Mam taky sluchove a zrakove halucinace. Hlavne nemoznost se vubec probudit. Clovek sebou hazi a pritom se nepohne. Ten pocit strachu je ..... proste nepopsatelny. Na druhou stranu je to strasne zajimavy ......

Ted jsem si precetl co tady pisete. Ja to mam asi pul roku. Mam taky sluchove a zrakove halucinace. Hlavne nemoznost se vubec probudit. Clovek sebou hazi a pritom se nepohne. Ten pocit strachu je ..... proste nepopsatelny. Na druhou stranu je to strasne zajimavy ......

Ahoj, poslal bys mi prosím email, že bychom o tom hodili řeč? podobné stavy mě pronásledují takřka celý život a jak píšeš, je to opravdu zajímavé.

Přesně jak píšete. Děsivé..ale zajímavé! :)

Zdravím, konečně jsem se dočetla co se mi stávalo několik let.Vždy to začalo probuzením a zjištěním, že se nemohu ani pohnout, po chvilce jsem uslyšela velmi vysoký hlasitý zvuk a pocit, jak mi někdo skenuje tím tonem celé tělo.Vždy mě to vyděsilo a omdlela jsem.Nědy jsem si uvědomila, jak mi můj skenr dojel až k nohám.naposledy jsem vydržela… celý příspěvek

Mam to stejne.Prave tymto clankem jsem si uvedomil co to prave mam.Stava sa mi to asi tak jednou za 2-3 mesice..Nekdy casteji a nekdy mene..Tuto noc sa mi to stalo 2X po sebe.Raz to bolo poriadne silne ze ked som vztal tka som nevedel co sa deje.Druhy krat to bolo slabsie ale zato trochu ine i strasnejsie (mal som sen a myslel som si ze sa zobudim,ale nejako sa nedalo zobudit.Naopak som bol paralizovany ale potom sa mi podarilo zobudit ze som… celý příspěvek

Stalo se mi už dvakrát, posledně jsem ležel, otevřel oči a automaticky upřeně zíral na dveře u kterých mi stálo něco vysokého a černého (ráno to byl obyčený stín z oblečení na věšácích) nevěděl jsem co to je tak jsem chtěl zavolat rodiče. V tom jsem si uvědomil je nemůžu mluvit, chtěl jsem utíct z pokoje ale nešlo se ani trochu pohnout, mohl jsem jen hýbat očima do stran, ale měl jsem hrozný strach a upřeně se díval na "něco" u dvěří. Snažil… celý příspěvek

Poprvé mě SP postihla asi v 15-ti letech. Bylo to brzo k ránu. Můj mozek se probudil, hýbala jsem očima, ale nebyla jsem schopna se jakkoliv pohnout, ani otevřít víčka. Měla jsem pocit, jakoby na mně ležela jakási bytost. Ten strach, co jsem měla je nepopsatelný. Nevím, jak dlouho ten stav trval, asi několik minut. Hned co jsem byla schopna pohybu jsem vyletěla z postele a utíkala vzbudit tátu. Tento stav se opakoval i několikrát týdně, někdy… celý příspěvek

Dobrý den,
spánkovou paralýzu jsem zažila mockrát, co pamatuji, tak už v dětství, ale nejhorší to bylo v období dospívání až do mých 27 let. To se to opakovalo třeba i několikrát v týdnu. Též jsem měla pocit, že se mnou v místnosti něco zlého je, viděla jsem i jakousi "mlhovinu", pocit, že mě dusí a sedí na hrudi, chtěla jsem křičet, ale nevydala sem ze sebe nikdy ani hlásku, šílený strach.. bylo to hodně děsivé. Taky jsem si myslela, že asi… celý příspěvek

Mávam to tiež celkom často, väčšinou ráno keď je už svetlo, alebo v noci keď sa ešte svieti, niekedy mám pocit že som nad tým vyhral a už sa môžem hýbať, ale potom zistím že som sa vôbec nepohol, mávam popri tom nepríjemný pocit a pár krát som mal… celý příspěvek

Dobrý den - tyto stavy jsem prožívala každý rok - nyní je to pátý rok a přicházelo to vždy začátkem března a koncem dubna byl klid. Někdy každou noc, někdy jen 2x týdně. Jelikož jsem tento název - spánková paralýza neznala, zažívala jsem psychické vypětí, až jsem skončila na psychiatrii a u psychologa. Vše se začalo dít po úmrtí jednoho člena rodiny, se kterým jsem neměla dobré vztahy a měla po jeho smrti pár materiálních věcí doma. Poté jsem… celý příspěvek

Zažívám to 6 let, domnívám se, že to začalo nedlouho po smrti dědy. Po třech letech jsem se přestěhovala, chvíli byl klid, nicméně se to vrátilo. Někdy je to častější, někdy dokonce i půl roku klid. Na duchy nebo spíš energie věřím. Vždy se dá vše… celý příspěvek

V poslední době stale sliším o te paralize, zistil jsem že to si jenom mozeg namišli hrůzy kvuli dnu napřiklad když jste měli horrorovy den nebo kvuli stresu a strach na paralizu. stane se že snažiš se zaspat a paraliza te napdane dřiv to protože mozeg si myslí že už spíš proto vivolal paralizu v tele došlo k poruche signalu. když jsem byl malej zobudil jsem se otevřel oči a videl jsem svuj byt a svetlu hmlu všechno bylo svetle a nikoho jsem… celý příspěvek

Mě se to stalo 2x v životě a málem jsem se zbláznila hrůzou,ale musím říct,že jsem vůbec nespala a ani to nebylo po probuzení.Prostě jsem se šla natáhnout odpoledne,byla jsem doma sama a po pár minutách mě něco obejmulo a já jsem nemohla křičet,hýbat se,nic,jen oči a mozek fungovaly...trvalo to nějakou chvíli a byla jsem vyděšená k smrti a pořád… celý příspěvek

Mám uplně stejný zážitek... Stalo se mi to díky bohu jen jednou, ale za naprosto šílených okolností. Měla jsem hned vedle postele věci z domu muže, který ten den zemřel. "probudily" mne uprostřed noci najednou zničehonic takové zvuky, jako když někdo škrábe na okno. Větve to nemohly být, žádný strom tam není. Vtom najednou začal štěkat za dvěřmi pes, který si dveře normálně umí otevřít. Teď to ale neudělal, jakoby se bál a nebo mu něco bránilo… celý příspěvek

Dobrý den, SP zažívám skoro dvacet let. Konečně vím, co to je. Ale nevím, s tím pocitem, že vás někdo dusí a vy opravdu nemůžete dýchat, asi nezvládnu ležet v klidu. Jednou jsem to zkoušela a bylo to ještě horší. Strach mám pořád, halucinace nemám… celý příspěvek

Poslední dobou se mi opakovaně zdají podivné sny.Mám v nich pocit že nemůžu dýchat.Většinou jsem to neřešila,ale dnes se mi zdál divný sen.Ležela jsem na zádech a nemohla se pohnout,někdo mě dusil polštářem a já nemohla nic dělat,nemohla se… celý příspěvek

Me se to stava pomerne casto , vetsinou se mi jen spatne dychalo chtel jsem se pohnout neslo to a pak jsem hned usnul a po nejake chvili jsem se probudil uz vpohode. Vetsinou se mi to stava kdyz spim v obyvaku odpoledne po skole je tam celkem vysoke operatko na ruku na kterem mam hlavu takze asi to ,ze lezite na vysokem polstari a mate SP je dost pravdepodobne ,ale ted nedavno jak jsem si sel zdrimnou tak sem mel zase SP ,ale tentokrat jsem… celý příspěvek

Ahojte,

Včera keď som si ľahol, som začal počuť ako by sa niekto zapínal a vypínal pero, potom sa ten zvuk zmenil na tikajúce hodinky (také nemáme v celom dome). A keď som sa chcel postaviť, že si pozriem čo je to, som ssi nevedel ani iba sadnúť, max na 50%, popritom som cítil tlak na hrudi, ťažko sa mi dýchalo, chcel som kričať aby som prebudil… celý příspěvek

Noční děsy jsou holt nějakým způsobem přitahovány některými lidmi a pocity stavů "mimo tělo" jsou ve skutečnosti výlety do astrální roviny. Jediná šance je s démonem duševně bojovat, pokud se nemůžete probudit.

Hmm, tak tohle zažívám poměrně často při probouzení, k tomu ještě mívám "halucinace", že jsem se konečně pohnula, šáhla po tom pípajícím mobilu, pak si uvědomím, že jsem se nepohnula ani o kousek a takhle se to opakuje dokola, ale jinak žádný děsivý průběh nemám. Jenom vždycky dlouho bojuju o to moct se pohnout a stejně to nakonec skončí tím, že… celý příspěvek

Přátelé, se spánkovou paralýzou mám také své zkušenosti - přepadala mě a děsila delší dobu. Nyní naštěstí už vím, co je její příčinou a jak se tomuto útoku bránit. Ač to pro mnohé zní absurdně, neviditelný/duchovní svět je reálný, stejně jako svět viditelný/fyzický. Spánková paralýza je útok démona, který má za cíl člověka manipulovat, děsit a zastrašovat. Jedinou efektivní a účinnou obranou je zaštítit se v momentu paralýzy/útoku silnější… celý příspěvek

Trpěla jsem na to mnoho let a ano bylo to i stresem a nepravidelným životním rytmem, ale máte pravdu Rujeko, že je to záležitost dalších energií, které vstupují do hry. Já osobně bych to démonem nenazvala, spíše jen energií, která se na nás nalepila a neumí si sama poradit a odejít a tak se vlastně dusíme oba. A mimochodem nebývají to vždy zlé… celý příspěvek

Je to tak, tyto stavy se mi jedno období děly dost často, jelikož jsem si jednou hrála s tabulkou Ouia a pak jsem 8 let nevědomě žila "pod nadvládou" jiných bytostí. Až jedna paní to u mě objevila a poradila zajít do kostela, zapálit za ně svíčky, omluvit se a poslat je zpět. Poté se mi úplně změnil život a vrátily se mi normální sny (předtím jsem sny neměla, jen ty paralýzy, které už byly v podstatě na denním pořádku). Od té doby - je to už asi… celý příspěvek

také jsem měla takový zážitek, vzpomněla jsem si na Boha a volala k Ježíši o pomoc (v myšlenkách) a pomohl mi. Také si myslím, že je to duchovní svět a člověku může pomoct akorát Bůh. Na tyhle věci je člověk krátný. Pokud v to nevěříte, můžete aspoň vyzkoušet, za zkoušku člověk nic nedá :-)

Určitě to zkusím, protože jsem už vyzkoušela zůstat v klidu a bylo to ještě horší, dusila jsem se víc a víc.

Jméno a energie Ježíše má velkou sílu a ačkoliv nejsem věřící v tom známém slova smyslu, tak v Ježíše věřím. Pomohl mi už několikrát při práci s přivtělenci. Myslím že z něj mají velký "respekt" i v astrálním světě :)

Filipským 2:9-11
Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval,
aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

ne jen samotná energie, ale Ježíš, Bůh který se smilovává nad člověkem v jeho trápení. Je to Bůh, který má moc nad každou bytostí, protože vše stvořil. A také je milosrdný a vidí, když k němu člověk volá o pomoc.

Ať je to cokoliv (demon nebo nervova soustava) Ježiše Krista jsem nevyvolaval pač na židovske pohadky neveřim. Pocit je to děsivy, včetně sluchovych halucinaci, ale když u toho začnu myslet a přat že se chci hybat za každou cenu, tak to povoli a je po "demonach" :)

Stalo se někomu, že i po prodělané spánkové paralýze to "stvoření" viděl? V mém případě "to" viděl i svědek události. Nejspíš se jedná o nějakou skupinovou halucinaci, nebo co.
Spánkovou paralýzou trpím už od puberty. Stává se mi to tak jednou za půl roku. Ale v létě před dvěma roky to bylo trochu jiné. Ležela jsem na posteli (na zádech) a v polospánku prošla dveřmi vysoká postava, šla až ke mně a strčila mi ruce do břicha, ozvaly se strašné zvuky (jako, když zabíjíte myši) a bolelo mě to. Za nic jsem se nemohla probudit. Zírala jsem na "to" a… celý příspěvek

Mela by jste věřit v nadprirozeno. Stalo se mi totéž. A žádna halucinace to není.

Dobry den, jsem dokumetarista z Ceske televize a prave davame dohromady dokumentarni cyklus, do ktereho by jsme radi zahrnuli i fenomen spankove paralyzy. Pokud by nekdo z Vas byl ochoten o teto zkusenosti povypravet i na kameru ozvete se mi na… celý příspěvek

Dobrý den,dnes jsem se konečně dověděla,že to,co mne trápí již několik let je zřejmě spánková obrna.Mohla bych o tom vyprávět hodiny,nebot jsemzažila tolik hrůzy,že jsou dny,kdy se opravdu bojím jít spát.Můj manžel byl několikrát svědkem toho,kdy se probudím uprostřed noci a prosím ho,at mě drží,že se bojím.Pocit strachu a ta šílená bolest spojena… celý příspěvek

Tato věc se mi stává poměrně často, vždycky ale vidím nebo cítím někoho. Je to hrozný, přímo šílený.. V pokojíku mám na podlaze koberec, když jsem se probudila "do té paralýzy" byla jsem otočená ke stěně, nemohla jsem se hnout, ani prstem-nic. A slyšela jsem jak se mi dveře do pokojíku otevírají (zvuk když se otevírají dvěře po koberci). Pak jsem slyšela kroky, když šouráte nohama o zem, "to" se zastavilo přímo za mnou a slyšela jsem jen dýchání… celý příspěvek

Terezo, taky citim přitomnost nečeho ciziho! Řekni mu NE a necha te...!

Taky to mam a docela si to uživam :) Ze začatku jsem byl vystrašeny ale teď se bavim! Ten pocit že silou vůli přeberu zpet veleni nad svim telem je fascinujici .)

Taky se mi to různě stává i několikrát do týdne, 100% vždy když spím na zádech a mám pod hlavou polštář, nebo ruku, takže když nechci, spím na břiše :). Postupně jsem se naučil to trochu ovládat, a když ve snu cítím, že to se blíží to "ZLO" tak se prostě probudím, ale nefunguje to vždy. Když otevřu oči pozoruji stíny a duchy, tak strach necítím a… celý příspěvek

predjímajte predstavu a prejdite skrz dvere, objavite sa inde. Kričat či sebou tahat mi velmo nepomohlo ale predjimat v duchu.

Když si pročítám články o lidech se spánkovou parylýzou, všiml jsem si, že lidé s SP často popisují velice dobré zkušenosti se zvládáním a zaháněním děsivých objektů pokud věří v Boha (Boha Bible, Hospodina - trojjediného Boha. Nikoliv… celý příspěvek

tak to tě musím vyvrátit ja víru nemam žádnou křesťany bych vyplenil přesto mam velmi silnou formu narko. kataplex. SP momentalně jsaem na argofanu 3x 150mg denně a prostě už si tělo zvyká i na takovou dávku čekam na schválení xyremu ale pojištovna se nějak nemá jestli můžu nějak poradit jak na SP mám dobrou obranu míval jsem až 30 spánkových… celý příspěvek

vy jste Kájo nejenže nic nevyvrátil, naopak jste už první větou o vyhlazování nechtěně potvrdil, co tu Tomáš napsal. Možná je to nějaká vaše zatvrzelost nebo zlost....... asi vás ta paralýza hodně trápí, když jste kvůli tomu skončil v psychiatrické… celý příspěvek

Mě se to stává poměrně pravidelně už několik let. Naštěstí pro mě tím občas trpí i můj otec, takže když jsem byla ještě malá, tak mi hned vysvětlil, co to je. Už jsem se dokonce naučila rozezenávat, kdy to na mě přijde a předcházím tomuhle stavu tím, že si rozsvítím a snažím se probrat. Nejvíce se mi tyto stavy stávají, pokud mám ráno brzo vztávat a nemůžu usnout a strašně moc se snažím, abych spala, protože nechci být ráno ospalá. Pokud se dostanu do tohohle stavu, tak si musím uvědomit, že spím a že to není reálné. To opravdu po několika zkušenostech jde celkem bez problému. Taky mi velmi pomáhá prosit o pomoc Boha. Já jsem věřící, takže… celý příspěvek

Je mi 11let a toto se mi stávalo pořád teď mám na to fígl vždy když usínám ujistím se,že mohu hýbat prsty na nohou a rukou.A vždy když cítím že se nemohu moc hýbat začnu mačkat prsty (rychle).Vždy slyším hučení nebo pískání v uších. Poprvé se mi to stalo když jsem spala s mamkou v pokoji.Trpí tím i mamka výpravěla mi, že viděla spadenou židli u… celý příspěvek

Tady to vypadá jak na nějaké spiritistické seanci. Taky se podělím se svou zkušeností a bude to trochu delší. Sic telepatii, psychokinezi apod. nijak nepopírám, ale z mého hlediska tato „problematika“ zanesena takovým množstvím podvodníků a snílků, že ji moc pozornosti nevěnuji. Proto asi i mám zkušenosti spíše jak z povídky Turgeněva. Totiž občas mne při spánkové obrně navštěvujeí menší pes. Přeběhne přeze mne podélně, či napříč a lehne si mi k hlavě a funí do ucha. Přesně tak jak to občas dělal náš pes. Ale pozor, žádná duchařina, poprvé sie mi to stalo, když ještě žil a já byl už odstěhovaný z domova.
Poprve jsem s touto spánkovou poruchou setkával , aniž bych tehdy ještě věděl o co jde, jako ostatně jednou za čs mnoho lidí. A to při… celý příspěvek

Stalo se mi něco podobného dvakrát v posledním roce. Poprvé se mi to stalo, když jsem si šel zdřímnout odpoledne, následně jsem se jakoby vzbudil, vstal a šel si sednout vedle do místnosti do křesla, vše bylo naprosto skutečné, žádná halucinace, myslel jsem, že jsem se normálně vzbudil, akorát mi přišlo, že je všude strašné ticho, žádné zvuky, jako bych byl hluchý, jenže po chvíli mi začalo být trochu chladno a vrátil jsem se zpátky do ložnice pro oblečení, jenže nastal šok, když jsem přišel do ložnice, viděl jsem sám sebe jak ležím na posteli. Leknul jsem se naprosto příšerně, byl to snad jen okamžik,ani se to nedá popsat časem, neboť to uvědomění, že vidím sám sebe netrvalo žádnou měřitelnou dobu, prostě takový nekonečně krátký okamžik a… celý příspěvek

Rekl bych ze jste zazil lucidni sneni ,aspon tak je popisovano. Brneni tela ,vidite sam seme ,ze spite. Chtel bych to taky nekdy zazit prej muzete cestovat kam chcete ,ale nevim chci v to verit ,ale nejsem nejak duchovne zalozeny a verim spise na vedu ,ale duchovno me hodne zajima.

Měla jsem podobnou zkušenost, ale ne ve spánku. I když spánkovou paralýzu jsem jednu dobu mívala skoro každý den, i výlety z těla během dne.. To, co popisujete, se nápadně shoduje s mým zážitkem. Kdy jsme s přáteli experimentovali s "vymítáním ducha" z (od) jedné kamarádky, na kterou se nalepil. Já jsem to brala spíše jako zábavu a po nějaké době jsem s přítelem z té seance odešla, nicméně "něco" odešlo se mnou. Po hrůzyplné noční cestě domů, kdy jsme si mimochodem stopli pohřební vůz, jsme přišli domů.. Celou dobu jsem na sobě cítila obrovskou tíhu, přičítala jsem to únavě. Jakmile jsem si doma lehla do postele, najednou jsem začala brnět jako od elektřiny, celé tělo.. Vtom jsem skoro hmatatelně cítila v místnosti něco hutného, nějaký… celý příspěvek

Ahoj, tento stav zažívám několikrát do měsíce. Vždy se spustí na základě myšlenky nebo snu. Lépe řečeno, dostanu se do fáze, kdy jsem schopná si zdát o čem chci, aby se mi zdálo a někdy je to velmi příjemné, když se v této fázi dokážu udržet. Ale často se to zvrtne a začnu si představovat (aniž bych chtěla) velmi nepříjemné a strach nahánějící zážitky a tak nějak to nejde ovlivnit a v tu chvíli to přijde: hučení v učích, mám pocit jako by do mě… celý příspěvek

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

nejsem žádný fanatik. Spíše přírodovědně a technicky založený člověk, který se oklikou a vlastní zkušeností dostal zpět k víře.... zeptám se, zkusili jste se v těchto hrůzných chvílích během paralýzy požádat o pomoc Ježíše Krista? V klidu s hlubokou důvěrou a oddaním se. Nic za to nedáte, nikomu se nemusíte svěřovat. Nic nemusíte nacvičovat. Je… celý příspěvek

Ahoj ,moje matka bojovala s duchy,podle všech příznaků,něco jí dusilo ve spánku,lítala jí peřina,cítila průvan ,viděla stíny,které se nad ní sklání a byla z toho dost na nervy,bála se jít spát po půlnoci,nikdo jsme jí nevěřili.Požádala… celý příspěvek

mam sestru a jeden cas spankovou paralyzou take trpela (ja ji obcas zazivam tak vim o cem je rec tez) ..mel s tim velke starosti, kvuli straci, ktery nebyl prijemny.. spontanne me napadlo, at si vzdy, kdyz to prijde zavola me, jednak v tu dobu vetsinou take spim, kdyz ona.. a take ja jsem se s temi strachy dokazal nakonec vyporadat..a postavit se tomu..(od Teb doby se mi to vlastne temer nedelo) ..A tak to sestra zkusila.. a hned poprve ji to… celý příspěvek

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Jezisi.. Vy jste normalne hotova sekta. Na to jsou jine portaly urcite :-) Strasite jak katolicti knezi po tisicovku let nevedome venkovany. Je ale 21 stoleti a lidi uz tak nevedomi nejsou..alespon se certu tyce :-))))))

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Také trpím spánkovou paralýzou. Je to zvláštní stav, člověk má pocit, že je mezi nebem a zemí. Často mívám strach znovu usnout, aby se mi to znovu nevrátilo. Mívám halucinace, dříve to byly spíš zrakové (viděla jsem pavouky, myši, cizí osoby, které se mě dotýkaly, nebo mi do obličeje lítala obrovská vážka, v pokoji hořelo, atd.)..v poslední době… celý příspěvek

Zdravim, spankovou paralyzu jsem zazila taky...je to dost neprijemne a nedokazu se tomu stavu nijak ubranit. Ted uz mam nejakou dobu klid...ale predtim jsem paralyzu mela asi 5x do mesice. Nevedela jsem co mam delat, myslela jsem si ze z toho snad zesilim. Tesne po tom co lezim a zavru oci, slysim hlucne piskani v usich, slysim křik jako by vychazel z myho tela, driv jsem si myslela ze kricim ja, ale muj partner lezel vedle me a po tom stavu jsem se probudila a partner stale spal. Pak jsem si uvedomila ze ten křik vede z meho tela. Pri spankovy paralyze nemuzu poradne dychat ani se hybat, kolikrat cejtim jako kdyby mi nejake ruce drzeli nohy a ruce abych se nemohla pohnout. Halucinace jsou taky nekdy dost desive. Jednou jsem mela… celý příspěvek

tento stav sem si prožil poměrně nedávno, prvně a snad i naposled, probudil sem se z noční můry a nemohl sem se hýbat, v tý chvíli sem začal panikařit a chtěl sem i křičet o pomoc když sem cejtil že mě něco tlačí směrem dolů, bohůžel zapřičiněním pozůstatku z noční můry jsem věděl že to není něco ale síla milionu lidí kteří mě opravu nemají rádi… celý příspěvek

Zrovna dnes jsem si tento stav patrně navodil sám. Při usínání jsem si přál astrálně cestovat a tesně před usnutím jsem meditoval. Vzbudil jsem se ze snu, těsně nad peřinou se v sedě míhala stínová postava. Nemohl jsem se pohnout, silně a bojovně jsem se však tomu stavu postavil a během okamžiku jsem se už mohl pohnout.
Chápu, že vysvětkení spankové paralýzy postupným zapínaním mozku je logické. Ale není mi jasné proč se často vyskytuje v… celý příspěvek

Dobrý deň,
tiež som to raz zažil keď som mal vysoké horúčky, naštastie sa venujem meditáciám a mystike, tak som hneď vedel o čo ide a využil som to vo svoj prospech. Keď som sa uprostred noci prebudil a nemohol hýbať, snažil som sa nespanikáriť a experimentovať so zážitkom. Po pár pokusoch vyjsť z nehybného tela sa mi napokon podarilo preletieť po dome, dvore až na ulicu pred dom, kde som mohol cítiť a vidieť nočnú rosu na tráve. V spojení so… celý příspěvek

Ahoj,

touhle absurditou trpím už od 17 let (dnes je mi 37). Jako každého, kdo si tímhle prošel mě to poprvé vyděsilo tak, že jsem se bával chodit spát a když už jsem usnul budil jsem se každou hodinu. Dnes už vím co očekávat a jak to ovlivnit, aby se z toho nestala životní překážka a vzpamatovávat se z toho až do oběda. Vždycky mi pomohlo soustředit se na malíček na pravé ruce a zkusit ním pohnout, jakmile s ním pohnu mám vyhráno, to je asi u každého idividuální, ale mě to pomáhá. Popravdě není to příjemné být uzamknutý ve vlastním těle a mít… celý příspěvek

Ahoj. Stalo se mi to dvakrát a pokaždé při nemoci v případě, že jsem před ulehnutím použil ibalgin. Od tý doby na ten prášek před spaním nešáhnu. Naštěstí jsem nemocný max 1 za rok.
Probudil jsem se, ale nemohl jsem se pohnout. Ochrnutí. Řikám si, co to je ? Nemohl jsem nic. Snažil jsem se vztát, ale jedinné co jsem mohl, bylo hýbat hlavou a svaly v obličeji. Přišla panika. Nejhorší na tom bylo, že jsem po chvíli začal s něčím, nebo někým… celý příspěvek

Práškem to určite nebylo

Zdravim dneska večer se mě to poprvý stalo a protože jsem nevěděl že jde o běžnou nemoc bylo to dost hustý rád bych jsem napsal jak jsem to prožil a nasledně publikoval na FB - Vzbudil jsem a vstal protože jsem měl po celém těle divný pocit,ušel jsem pár kroků a cítil jak celé moje tělo ochabuje a ztrácím nad ním kontrolu zatimco mě divně brní. Taky oči se mě divně mlžili a já ztracel zrak v bílím oparu.Se vší vůlí a silou kterou jsem v sobě vzal jsem došel do kuchyně ale to jsem už definitivně ztratil zrak a naslepo tápal kuchyní.Zdálky jsem nezřetelně slyšel jak na mě mluví rodiče ale nerozuměl jsem jim snažil jsem se stát ale síla v… celý příspěvek

Dobrý den,
se spánkovou paralýzou mám již velkou řadu dlouhodobých zkušeností. Spoustu let mi trvalo, než jsem k této "nemoci" našel opravdové jméno, Vše začalo již v dětství, kdy mě tzv. bubáci neustále strašily a já jim nemohl za žádnou cenu uniknout a probudit se.ze snění. Postupem času se to začalo zhoršovat a pro mě bylo téměř nemyslitelné spát ze strachu sám. Po několika letech ovšem přišlo něco mnohem horšího. Po zavření očí následovalo velmi silné mrazení "mravenčení" celého těla spolu s halucinacemi a následnou paralýzou (těm kteří… celý příspěvek

Ahoj, mám úplně stejnou zkušenost jako ty, mohl bych se s tebou kontaktovat emailem? Napiš, prosím,

Jasný, email: slangr@seznam.cz

Před pár lety jsem to zažila, třikrát v jednom roce, a pořádně mě to vyděsilo. Pokaždé se mi to stalo vleže na zádech, proto od té doby nikdy na zádech nespím, ani pokud možno neodpočívám a neležím, protože se bojím, že bych znovu mohla upadnout do toho děsivého stavu.

Co mi od toho pomáhalo? Soustředit se vší silou na to, abych pohnula konečky prstů. Nevím, jak jsem na to přišla, ale když to na mě přišlo poprvé, popadl mě děs, že se nemůžu pohnout, a tak jsem se zoufale snažila začít s něčím malým, tedy s těmi prsty. Ve chvíli, kdy jsem jen nepatrně pohnula prstem, to ze mě celé spadlo a mohla jsem se převalit na bok a vydýchat to.

Bylo to možná o něco míň děsivé, ale zase o to divnější, že se mi to stalo normálně přes den, za světla. A… celý příspěvek

Zdravim,

Tento stav, teď už vím, že spánkovou paralýzu, jsem také několikrát zažil..
Přesně jak píšete v leže na zádech!!
Já spím většinou na boku, ale jakmile někdy usnu na zádech, začínají se dít věci...

Přesně jak tu většina lidí píše, otevřu oči a vidím děsivý obličej v bezprostřední blízkosti od toho mého, vlní se jako duch a mění grimasy.
Samozřejmě nemůžu nic dělat, jen na něj zírat.
Naštěstí mě to nikdy netrvá moc dlouho, do 20ti sekund je… celý příspěvek

Zdravím, Jakube,
dnes jsem vložila svůj příspěvek ke SP a začala si pročítat diskuzi. Mám úplně husí kůži po přečtení toho vašeho, který je takřka stejný, jako se přihodil mi před cca 22 lety.Naštěstí už jsem (podle výzkumů) dospěla do věku, kdy se mi SP nevrátí.

Tento stav mívám celkem dost často .... ale jakmile už to začínalo být až příliš často a věděl sem že se mi nemůže nic stát začal sem to zkoumat ..v tomto stavu dokážu ovládnout svůj strach tep i dýchání tak aby to vše bylo v normálu ... dokážu se i… celý příspěvek

Dobrý den,

také mám zkušenosti se spánkovou paralýzou. Stávalo se mi to na střední, když jsem přišla domů unavená a schrupla si :) Dokázala jsem tak usnout velmi tvrdě, ale věděla jsem, že bych měla vstávat. Ocitla jsem se ve vlastním těle uvězněná. Dokonce jsem měla pocit, že jsem slyšela a vnímala úplně všechno, co se okolo mě dělo, i to že mě bratr budil a otravoval mě. Je velmi těžké nepropadnout panice, ale po několikáté jsem už věděla, jak… celý příspěvek

Spánkovú paralýzu už dôverne poznam, síce som sa o tom ešte nikde nedočítala, ale určite je istým spôsobom aj dedičná, pretože ked sa mi to začalo (tesne pred maturitou, teraz uz viem prečo ;-)), opakovalo sa to každú noc, niekoľko krat, uz som to psychycky nezvladala, tak som sa zverila mame, ktora mi povedala, ze jej sa tiez pravidelne paralýza opakuje a starkej tak isto, nie je to zase tak bežné, aby to bola náhoda a vsetky to mame len tak... A poviem vám, pomáha mi jedine cvik, ked sa to objaví,hrôzu prežívam stále rovnakú, ale uz si… celý příspěvek

Dorbý den,

diky za tenhle clanek konecne vim co se to deje. Mam v poslednich dnech evidentne spankovou paralizu, ale asi o mnoho horoorvejsi nez tady ctu.

Lezim v postely zavru oci ale jako bych je nezavrel vidim porad to same a po strope a po stenach… celý příspěvek

Vidíte duchy .Mám to samé.

Ještě dodatek, je fakt, že stoprocentně nevím, jestli to, co mě otravovalo byl bratr. Tak jak tu ostatní píší, jsem měla pocit, že se na mě dívá velmi zblízka a směje se mi. Ne zle, ale tak uchichtává. Tehdy jsem se ho neptala, protože jsem si… celý příspěvek

Pardon, tohle mělo navázat na můj komentář z 8. 10. 2013.

Dobrý den,
mám podobný problém jako je zde popsán.

První moje zkušenost přišla asi před 5lety...
Probudil jsem se s pocitem mrazení v zádech a když jsem otevřel oči, tak jsem viděl jak mi u postele stojí jakási postava...nebo přesněji jen stín...nevím jak to popsat.
Oči jsem zase zavřel a když jsem je znovu otevřel, tak už jsem nic zvláštního neviděl.
Tahle zkušenost se obešla bez vědomé paralýze, protože jsem se ani nepokoušel pohnout.

Další zkušenosti jsou už ale s paralýzou.
Všechno to začne tím, že se chvíli po usnutí nebo během noci probudím s… celý příspěvek

Dobrý den Karle, s paralýzou jsem si "užila" dost, takže můžu poradit, že nedělat nic je to nejlepší, co můžete udělat :-). Pokuste se v tom stavu zavřít oči a vybavit si nějaké hezké zážitky. Je to ze začátku těžké, ale postupem času to jde naučit. Čím víc se bráníte, tím víc si paralýzu uvědomujete, ale pokud to neháte být a soustředíte myšlenky… celý příspěvek

Docela pravidelné. Ráno jdu do fitneska, pořádně si zacvičím, přetáhnu se až mne vše bolí, pak jídlo a měl bych začít pracovat. Jenže tělo vyžaduje regeneraci, po jídle je navíc překrvený žaludek. Padám do postele. Spánek přes den - nejhorší věc. Vstávám po dvou hodinách, dávám kafe a začínám pracovat. Dělám u PC, soustředění se na milion věcí. Čas letí jak voda. Střídám kávy (slabounké - půl lžičky kávy, lžičku medu, půl hrnku mléka), čaje, většinou phuer, abych nemusel sladit. Jedu takto až do nočních hodin. Spát jdu kolem půlnoci. Spím tak… celý příspěvek

Příteli tohle je ale něco naprosto jiného

Také se mi to stává, teď ale už 3 noci za sebou. V místnosti slyším nepříjemný hluk, kroky, zvedne se vítr, něco se mnou hází- přitom ležím stejně, tlačí mne to z postele dolu a já se nemohu bránit. je to děsivé, vše si uvědomuji, ale nemohu se… celý příspěvek

Zkuste zvýšit denní příjem hořčíku, mně to pomohlo, už půl roku mám klid ;-) předtím jsem zažívala podobné "stavy" několikrát do měsíce.

Jé, děkuji za radu, určitě zkusím :)


Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Malachit + Onyx

Náramek z minerálů pro život v souladu s Měsícem Lunární náramek je…

Cena: 420 Kč

Aimil Ashwagandha 60kps.

REGENERACE ORGANISMU Ashwagandha je v ajurvédě přírodní adaptogen, který…

Cena: 239 Kč

Lunární náramek Angelit + Dumortierit

Unikátní náramek z minerálů pro život v souladu s Měsícem Lunární…

Cena: 340 Kč

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

Čakrový náramek ONYX

Stylový energetický náramek pro muže i ženy z matného onyxu a minerálů v…

Cena: 320 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte