Pyramidy a pyramidální energie

Pyramidy a jejich pyramidální energie mohou mít, ač se to nezdá, vliv také na naše zdraví a harmonické fungování.Pyramidy a jejich pyramidální energie mohou mít, ač se to nezdá, vliv také na naše zdraví a harmonické fungování.Bez aut, počítačů a složitých technologických vynálezů dnešních dnů byli naši předkové schopni postavit tak dech vyrážející stavby, jakými jsou pyramidy, nebo stavby typu Stonehenge. S postavením takových kolosů by vpravdě měla potíže asi i naše současná technika. Krom své majestátnosti působí podle mnohých názorů pyramidy a další stavby rovněž jako tzv. energetické zářiče a emulátory vesmírné energie. Pozitivních vlivů těchto energií pyramid můžeme různě využívat, ať už preventivně, či v léčbě a regeneraci nejen našeho organismu.  

Pod slovem „pyramida“ si zřejmě většina lidí představí klasickou stavbu - staroegyptskou pyramidu. Možná vás ale překvapí, že obdobný typ staveb vznikal v nejrůznějších dobách po celém světě.

Egyptské pyramidy

Egyptské pyramidy byly budovány ve starověkém Egyptě od doby vlády panovníka Džosera ze 3. dynastie až do doby prvního krále Ahmose I., jedná se tedy o dlouhé období přibližně 1500 let. Pyramidy byly budovány jakožto hrobky významných panovníků. Později také jejich manželek a dle některých domněnek i jejich matek. U egyptských pyramid mluvíme o takzvaných pyramidových komplexech, neboť každá z pyramid byla součástí rozsáhlého plánu nejen funkčně, ale i symbolicky náboženského významu. Jednotlivé stavby pyramid se však od sebe mohou různě lišit, což je způsobeno především proměnou náboženských představ v čase.

Význam egyptských pyramid

Tyto královské pyramidové komplexy měly ve své době velký význam náboženský, ideologický, politický i hospodářský. Přesný počet egyptských pyramid není znám, některé jsou doloženy písemnými prameny a nebyly dodnes nalezeny či identifikovány, jiné již zřejmě zcela zanikly. V současné době jich na egyptském území existuje zhruba kolem jedné stovky.

Největší pyramida v Egyptě

Vrcholným obdobím stavitelů egyptských pyramid je období vlády čtvrté dynastie. V tomto období vznikla zřejmě nejznámější z pyramid – Cheopsova pyramida, známá také pod názvem Chufuova pyramida nebo Velká pyramida v Gíze. Jedná se o největší známou kamennou stavbu vybudovanou v období starověku, je symbolem staroegyptské civilizace a jediným zachovaným z klasických sedmi divů světa. Nachází se na pyramidovém poli v Gíze na předměstí současné Káhiry. Krom své velikosti, vykazuje ve srovnání s ostatními pyramidami Chufuova (Cheopsova) pyramida další určité jedinečné rysy. Celý tento pyramidový komplex je jedním z archeologicky nejzkoumanějších objektů v celé, Egyptě a silně poutá pozornost i dalších mimovědeckých disciplín.

Mezopotámské pyramidy - zikkuraty

Také mezopotámské zikkuraty, architektonicky vypracované chrámy, v sobě nesou prvky pyramid. Zikkuraty se stavěly z nepálených cihel a tak se jich do do současnosti mnoho nezachovalo. Nejznámější je asi Urův velký zikkurat v blízkosti Bagdádu.

Mexické pyramidy

Další velmi známý komplex, zřejmě mayského původu, Chichén Itza s nejslavnější Kukulkanovou pyramidou (Kukulkan je mayský bůh slunce a nebes). Podle nedávných poznatků se vlastně jedná o jakýsi obrovský kalendář, jelikož na vrchol pyramidy vede z každé strany 91 schodů, což je dohromady 364 schodů, tedy stejný počet, jaký dnes známe v počtu dnů pro jeden rok.

Je postavena tak, že při jarní rovnodennosti, když zapadá slunce, ozáří pyramidu a s jeho postupujícím západem to vypadá, jakoby se po boku pyramidy plazil had a postupně mizel. Právě had byl znakem a symbolem boha Kukulkána.

Další slavné mexické pyramidy se nachází v El Tajínu nebo Palenque. Na tomto území se jich nachází velké množství a mnoho z nich je ukryto v pralese.

 Pyramidy najdeme na mnoha místech světa. Asi neznámnější jsou egyptské pyramidy a pyramidy v Mexiku.Pyramidy najdeme na mnoha místech světa. Asi neznámnější jsou egyptské pyramidy a pyramidy v Mexiku.

Pyramidy v Indii na seznamu UNESCO

Na jihu Indie je možno nalézt velké množství žulových chrámových pyramid vybudovaných za vlády dynastie Chola, z nichž řada je dodnes využívána k různým náboženským účelům. Nejlepšími příklady jsou Brihadisvarův chrám v Thanjavuru a dva chrámy v Darasuramu – všechny tyto tři stavby jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Největší pyramidovou oblastí v Indii je však Sri Rangam na ostrově Srirangam.

Čínské pyramidy

Čínské stavby, které jsou také nazývány pyramidami, jsou ve své podstatě původně mauzolea a pohřební pahorky. Nachází se především v blízkosti města Xi’an v provincii Shaanxi.

Nejznámější z celkových 38 staveb je zřejmě Mauzoleum prvního čínského císaře, které stojí necelé dva kilometry na západ od místa, kde byla nalezena slavná Terrakotova armáda. Vršky čínských pyramid jsou ploché, čímž se od těch egyptských liší a připomínají spíše ty na území jižní ameriky.

Pyramidy na území Evropy: Francie, Řecko i Itálie

Několik pyramid se nachází i na území Evropy. Jednou z těchto staveb je francouzská pyramida ve Falikonu, která pochází ještě z dob starověkého Říma. V Řecku se zachovaly dvě pyramidy vhodné ke zkoumání, jedna z nich v Hellenikonu a druhá v Lugourionu. Těm klasickým egyptským se však příliš nepodobaly, nebyly vyšší než 70 metrů a byly obklopeny stěnami. V Itálii na území Říma stávala také pyramida Meta Romuli, ta však byla zničena na konci 15. století n. l.

Pyramidologie: pyramida jako energetický zářič

Pyramidologie je směr, který se vyvinul v 19. století. Skeptikové jej považují za pavědecký neprokazatelný názor, ale najdeme mnoho odborníků, kteří myšlenku, že účinky tvaru pyramidy jsou takové, že kumulují energii a jsou energetickými zářiči, podporují.

Magické Ludolfovo číslo hraje v pyramidologii důležitou roli

Základem této teorie je fakt, že uvnitř pyramidy se kumuluje, koncentruje a transformuje kosmická energie. Důležité však je zachovat poměr základny a výšky pyramidy tak, aby výsledkem bylo Ludolfovo číslo – 3,14. Jedna ze stran pyramidy by navíc měla směřovat k severu.

Pyramidální energie

Nejvíce a nejintenzivněji se energie kumuluje kolem těžiště pyramidy, v 1/3 její výšky. Stoupá dále ve tvaru plamene ke špičce pyramidy. Ve špičce dále ve šroubovici stoupá vzhůru a podle některých zdrojů dokonce pozitivně ovlivňuje ozónovou vrstvu naší Země.

Tato pyramidální energie má zajímavý a příznivý vliv na člověka a jeho zdraví, na potraviny, rostliny a vodu.

Pyramida jako symbol

Pyramida je vnímána jakožto symbol cesty člověka ke světlu. Pyramidální energie synchronizuje člověka s nejvyšším kosmickým vědomím a napomáhá člověku oprostit se od zákonů fyzického světa. Lidé, kteří pravidelně meditují pod pyramidou, mívají pocit, že prožívají okamžiky spojení s nejvyšším vědomím. Když opustí pyramidu, jejich myšlenky jsou zcela zaplavené hlubokými pocity.

Pyramidy a meditace

Pobyt v pyramidě může vyvolávat řadu specifických duchovních prožitků. Ty se pak samozřejmě mohou nadále různit podle konkrétní citlivosti daného jedince. Je však možné zažívat pocity beztělesnosti, pocit vznášení se, projevy jasnovidectví, vzpomínky na minulé životy, putování v astrálu, podivuhodnou euforii nebo zvláštní klid jako tomu bývá například ve stavu hluboké meditace.

Pyramidy a pyramidální energie mohou složit jako důležité prvky při naší meditaci i léčení chorob.Pyramidy a pyramidální energie mohou složit jako důležité prvky při naší meditaci i léčení chorob.

Pyramidami proti stresu

Působení pyramidální energie je také protistresové. Je proto vhodné pro lidi se zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží. Energetické pole pyramidy má schopnost dát biomagnetické oscilace do rovnováhy, takže síly pyramidy působí proti projevům chorob.

Pyramida má velmi uklidňující účinek na stresované a nervózní lidi. Kdo se cítí vyčerpaný, už po několika minutách pobytu v pyramidě pociťuje obnovující a oživující účinek. V mnoha případech se tímto způsobem odstranily i deprese a úzkostné stavy. Pobyt v pyramidě navozuje pocity svěžesti, odpočinku a dobré nálady. Organismus se regeneruje a člověk se cítí odpočatě a uvolněně.

Pyramidální voda

Setkat se můžeme i s tzv. pyramidální vodou. Pyramidální voda má jinou molekulární strukturu, je nabita pyramidální energií, která se pitím přivádí přímo do těla. Svojí strukturou se podobá vodě, která je obsažena v buňkách našeho organismu, vstřebatelnost minerálů obsažených v této vodě je tudíž větší.

Pyramidální voda má detoxikační, energetické a výživové účinky. Je vhodné ji používat jak pro prevenci, tak k léčbě a posílení organismu při nemoci. V případě zalití bylinných čajů pyramidální vodou, se zvyšuje jejich účinnost. Pyramidální vodu lze užívat i k vaření nebo k zalévání rostlin, i ty na tuto vodu reagují a lépe pak rostou. Je vhodná k léčení povrchových zranění, k omývání při zánětech, popáleninách, kožních onemocněních nebo celkově pro lepší regeneraci kůže, vlasů a podobně.  

Léčení v pyramidě

Již po první návštěvě může návštěvník pyramidy pociťovat pozitivní změny. Optimální délka jedné terapie je půl hodiny až 45 minut. Díky pyramidě je možné znovuobnovit rovnováhu organismu nezbytnou pro plnohodnotný život. Nenahrazuje lékařskou péči, ale je vhodná pro doléčování pooperačních stavů, stavů po chemoterapii, zlepšuje nervový systém člověka, napomáhá mírnění bolestí nejrůznějšího původu.

Pyramida regeneruje a startuje a reguluje samouzdravovací procesy v lidském organismu. Pobyt v pyramidě příznivě ovlivňuje celkový psychický i fyzický stav. Pyramidální energie pomáhá při revmatismu, angíně, nachlazení, žaludečních vředech, při různých bolestech či zánětlivých stavech, při bolestech zad, degeneraci obratlů a vápenatění tepen, při otravě jater, problémech se srdcem. Působí pozitivně i na auru člověka.

Vliv má také barva pyramidy

Pokud si chcete do svého bytu pořídit pyramidu a nechat na sebe působit energii, kterou kumuluje, pak zvažujte i její barvu.

  • Červená pyramida slouží k posílení organismu, rovněž pomáhá zvyšovat sexuální aktivitu.

  • Žlutá pyramida pozitivně ovlivňuje nervovou soustavu, obveseluje a povzbuzuje.

  • Zelená pyramida uklidňuje a harmonizuje organismus, odbourává agresivitu, hněv a nenávist.

  • Modrá pyramida dodává klid, harmonii a pocit bezpečí. Nabíjí vírou ve vlastní sílu, dodává duchovní energii.

  • Fialová pyramida je symbolem splynutí s přírodou a kosmickou energií.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 9979x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Zajímám se o koupi modelu pyramidy, ve správném tvaru a se správnými úhly.
Jakoukoliv barvu, nejlépe všechny
Kde je možné pyramidy objednat?

je toto tvrzení správné - slouží k posílení organismu a ztrátě energie a vyčerpanosti ? Slouží ke ztrátě energie a vyčerpanosti?
Děkuji
Irena. K.

Dobrý den Ireno, děkujeme za upozornění, do článku se vloudila chybička, kterou jsme už opravili. Pěkný den Vám za redakci Spektra zdraví přeje Anička


Doporučujeme k tématu

Aimil Ashwagandha 60kps.

REGENERACE ORGANISMU Ashwagandha je v ajurvédě přírodní adaptogen, který…

Cena: 239 Kč

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

Čakrový náramek ONYX

Stylový energetický náramek pro muže i ženy z matného onyxu a minerálů v…

Cena: 320 Kč

Panenka strachu se sáčkem

Mini magické panenky strachu a přání pomáhají dětem i dospělým zbavit se…

Cena: 59 Kč

Magická panenka strachu

Mini magické panenky strachu a přání pomáhají dětem i dospělým zbavit se…

Cena: 39 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte