Není ve vaší blízkosti energetický upír?

Fotolia_39860234_XSNení ve vaší blízkosti energetický upír?Současná doba na nás klade velké nároky. Většina z nás, ne-li vlastně všichni, žijeme v neustálém emočním a i fyzickém stresu a napětí. Když spolu komunikujeme, míváme i nevědomky tendenci vyvést druhého z rovnováhy a narušit si tak vzájemně své vnitřní naladění a duševní klid. Takoví lidé, kteří nás o energii obírají, se objevují v podobě našich kolegů v práci, jako naši zaměstnanci, nadřízení, náhodný spolucestující v dopravním prostředku, sousedé a podobně. V horším případě může být takovýmto energetickým upírem náš kamarád nebo dokonce partner.

Lidé, kteří nám odebírají energii, toto mohou dělat úmyslně nebo neúmyslně. V některých případech nám dokonce energii mohou odčerpávat i domácí zvířata nebo rostliny. Důležité však je, že energii nám nikdo nemůže vzít jen tak. K odčerpání energie dochází pouze v případě, že my sami k tomu dáváme svolení a to už ať na vědomé úrovni, tak nevědomě.

Typy energetických upírů mezi lidmi

Mezi lidmi rozlišujeme několik typů energetických upírů. Pro každého z nich jsou charakteristické nějaké jiné vlastnosti a projevy.

Typ: Dotýkač

Vyhledává blízkost a komunikaci. Takovýto člověk pociťuje nedostatek komunikace s jinými lidmi a vyhledává ji. Rád se pohybuje v blízkosti jiných lidí. Rád se k někomu tiskne nebo se lidí dotýká více, než je jim příjemné.

Typ: Nešťastník, trpitel

Nešťastný člověk nebo člověk, který si na nešťastného pouze hraje. Hledá takové lidi, kteří jej politují a jakmile toto nastane, naváže se na ně a vysává z nich energii.

Typ: Milovník

Je velmi nebezpečný. Zastírá své činy láskou. Nechává druhé, aby se do něj zamilovávali, a pak jejich energii využívá. Ale bez lásky těchto lidí nemůže nadále fungovat.

Typ: Velitel

Velitelský, rozhodný až pánovitý typ. Pokud je například nadřízeným na pracovišti, dokáže odebírat energii druhým velice silně.

Typ: Sobec

Tento typ upíra vychází většinou z rozmazlených dětí. Tito jedinci jsou zvyklí v životě vše dostávat a nic nedávat zpět. Tyto návyky si však přinášejí i do dospělejšího života a do nových míst, například, do svojí nové rodiny. Takto v těchto rodinách vzniká uzavřený energetický systém, který je nebezpečný hlavně pro jejich nového partnera či partnerku.

Úmyslní energetičtí upíři

Jedná se o takové lidi, kteří energii druhých využívají zcela vědomě a promyšleně. Naučili se, že když někomu seberou, tedy vlastně ukradnou energii, tak se potom sami cítí lépe. Na energiích se pak stávají závislými. Provokují záměrně ostatní lidi ve svém okolí, aby tak vyvolali ostrou reakci, když se jim podaří druhého rozhodit, nejlépe zajistit se hněvivou reakci druhého, pak jsou spokojeni. (Silné emoce otevírají brány k interní energii) Jejich denní dávka energie je splněna.

Postup těchto energetických upírů bývá obvykle takový, že vyslovují znevažující nebo ponižující poznámky, které směřují na nápadné nebo pravděpodobně slabé jedince. Aby vyprovokovali takovou reakci, kterou potřebují, spustí také někdy dlouhý, povýšenecký nebo posměšný projev. V lidech se snaží vyvolat zuřivost, doprovázenou hlasitými projevy hněvu. V takový okamžik se totiž uvolní velké množství energie a z rozhněvaného přejde na energetického upíra. Tito lidé skutečně umí vyprovokovat hádku. Budou vás otravovat, iritovat, stále se vás na něco ptát. Budou po vás chtít radu, kterou však ve skutečnosti nepotřebují. K tomuto druhu upírů patří také všichni násilníci, neboť čerpají energii ze zoufalství, ze strachu a pocitu podřízenosti svých obětí.

Někteří z těchto energetických upírů si ani neuvědomují, že jsou vlastně upíry, ale zvykli si, že jim dělá dobře, když se ostatní cítí špatně. A tak se snaží dělat to, co jim samotným přináší uspokojení. Ve chvíli, kdy s takovýmto člověkem jednáme, začneme se my sami cítit hůře, zatím co on se cítí lépe, nežli předtím. Tito energetičtí upíři se také někdy snaží ve druhých vyvolat pocit viny, strachu, úzkosti. Své okolí drží v šachu přehnaným tajnůstkářstvím, používáním nedokončených vět a podobně.

Fotolia_43294737_XSV přílomnosti energetického upíra se zvláště citlivější jedinci cítí velmi špatně.

Neúmyslní energetičtí upíři

Neúmyslní energetičtí upíři mohou rovněž napáchat spousty škod. V mnoha případech se jedná o naše vlastní matky. Mezi matkou a dítětem totiž existuje energetická šňůra, podobná té pupeční. Cca do šesti let sdílíme s matkou aurický obal, jedná se o jakýsi ochranný obal a napojení mezi matkou a dítětem, energetická šňůra zde stále velmi silně existuje, avšak po dovršení šestého roku života dítěte začíná mizet. Pak získáváme vlastní energetický obal, autonomní energetickou bublinu.

Pokud má matka silnou potřebu přítomnosti svého dítěte, ať už je to z důvodu rozvodu či jiného druhu emočního úsilí, pak užívá jeho energie k tomu, aby sama zůstala emočně stabilizovaná. Dítě si nevědomě touto šňůrou k sobě takto přitahuje. Předává mu tak energii, aby zabránila vzájemnému oddělení. V takovémto propojení dochází k velice silnému, avšak rovněž silně turbulentnímu vztahu, který se mění od lásky k nenávisti a naopak.

Další možností je dusivá až sžíravá láska. Energie matky nedovolí dítěti postavit se na vlastní nohy a oni pak tráví celý život v jakémsi symbiotickém svazku, který však může být pro dítě velice energeticky vyčerpávající.

Energetičtí upíři dočasní

Toto je zřejmě nejčastější varianta energetického vampyrismu. Ve chvílích, kdy sami pociťujeme nedostatek energie, cítíme se nemocní, unavení a podobně, pak můžeme mít tendenci vyplakat se někomu na rameni, postěžovat si, být politováni. Svým utěšitelům však takto můžeme upít něco z jejich energie, zejména starší lidé mívají potřebu tímto způsobem energii z druhých čerpat. Tyto případy energetického odčerpání však nejsou až tak nebezpečné. Je možné se dočasně o svoji energii s někým podělit. Aura předanou energii rychle doplní a je možné, že tito lidé se časem zase podělí i svoji energii s vámi.

Neobávejte se poskytnout svoji energii někomu, kdo ji opravdu potřebuje. Dávejte si však pozor, abyste se příliš nevyčerpali. Dobrou radou je věnovat se energetickým cvičením, která stabilizují energetické pole a doplní vaši energii.

Když je partner/ka energetický upír  

Žít s energetickým upírem a sdílet s ním domácnost je každopádně náročné. Jen málo lidí pojme takového člověka za svého životního partnera, takovéto vztahy obvykle totiž dlouho nevydrží. Najdou se ale i takoví lidé, kteří mají s takovýmto člověkem pouto natolik silné, že se mu vlastně dobrovolně obětují. Po nějaké době je ale i takového sebeobětování vyčerpá. Začnou na sobě pozorovat příznaky podobné nemoci a vyčerpání.

Fotolia_57458739_XSVztah s energetickým upírem je dlouhodobě neudržitelný.

Ochrana proti domácímu energetickému upírovi prakticky neexistuje, ale aspoň částečně se jeho vlivu vysávání můžete zbavit tak, že na těle nebudete nosit to, co vám bylo energetickým upírem darováno, tedy náušnice, prstýnky, brože, řetízky, ale i oblečení. Odstraňte také veškeré fotografie, podobenky, obrázky daného člověka.

Jak se chránit před energetickým upírem

Na setkání s energetickým upírem zareagují citlivější lidé naprosto neomylně. Začne se jim hůře dýchat, cítí se oslabeni, mohou cítit tlak v těle nebo v břiše. Je dobrou radou z vlivu takového člověka, respektive z jeho přímé blízkosti, poodstoupit. Proti energetickému upírovi je možné se také bránit pomocí amuletů, kamenů, případně zaklínadel.

Ocitnete-li se v přítomnosti energetického upíra, pak je dobré co nejméně navazovat oční kontakt, je také vhodné vyhnout se emocím.  Projevem emocí otevíráme své interní dveře ke druhým. Stáváme se snadněji přístupnými a tím pádem uvolňujeme i cestu ke své energii energetickému upírovi.

Skvělou chvilkovou obranou proti energetickému upírovi je, že se k němu otočíme bokem a překřížíme malíčky na obou rukách. Tato ochrana je však pouze chvilková a dočasná. Dlouhodobějšími možnými přístupy, jak se před vlivem energetického upíra ochránit jsou metody: balení se do ochranné bubliny, vlastní kříž nebo Oko Hóra.

  • Balení se do ochranné bubliny je vlastním obranným systémem, které je možné kdykoliv obnovit. Znovuvytvoření energetické bubliny je poměrně nenáročné a postup lze kdykoliv během dne libovolně opakovat. Je dobré, obalit se do této bubliny preventivně již ráno, než vyjdete z domu. V klidu se posaďte, zavřete oči a představujte si, jak svoje tělo balíte do bílého, světelného obalu, který vám dosahuje několik centimetrů nad hlavu a pod nohy a chrání vás.
  • Další možností je vytvoření tzv. „vlastního kříže". Při setkání s osobou, která vás energeticky vyčerpává, je dobré překřížit nohy u kotníků a spojit prsty rukou, nebo jen palce a ukazováčky rukou. Váš energetický okruh je tím uzavřen a energie z energetického pole nemůže odejít.
  • Oko Hóra je velice silný energetický zářič, který lze užít i jako ochranu proti energetickému upírovi. V případě, že jej chcete užít, je potřeba na místo, kde je u symbolu oční panenka, umístit malý kousek zrcátka. Takovýto amulet vás bezpečně ochrání. Ve chvíli, kdy se vás totiž někdo chystá vysát, se díky střípku vše zase odrazí zpět k němu.

Jak dodat tělu i duši energii

Nezapomínejte na dostatečný, pravidelný a kvalitní spánek. Tělo by mělo odpočívat ve spánku po dobu aspoň 8 hodin denně, a pokud se vám podaří nastavit si svůj denní program tak, abyste uléhali i vstávali ve stejnou denní dobu každodenně, pak se jedná o situaci přímo ideální. Neberte si práci domů, dodržujte víkendy nebo dny volna. Dobít energii si ale můžete i uprostřed rušného dne činností, která vás baví, poslechem příjemné hudby nebo krátkou meditací či vizualizací.

Posaďte se pohodlně na chvíli doma, v kanceláři nebo v zaparkovaném autě. Zavřete oči a hluboce a pomalu dýchejte. Představte si, že jste na nějakém vašem oblíbeném místě v přírodě, na louce nebo v lese, někde, kde je klid a harmonie a v klidu po dobu pěti až deseti minut takto relaxujte. Za chvíli poznáte, že jste se uklidnili, uvolnili a stres ze sebe trochu dostali.

Vynechejte alkohol, ač jde o krátkodobé uvolnění, z dlouhodobějšího hlediska pití alkoholu spíše vyčerpává a unavuje. Zajděte si raději na procházku na čerstvý vzduch.

S doplněním energie vám mohou také pomoci ti, kteří s různými druhy energie dlouhodobě pracují. Mohou totiž také správněji než vy sami rozpoznat, na jaké úrovni vám energie chybí a dodat vám ji, nebo poradit správný postup dodání energie právě pro vás.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 30844x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Co myslíte tím Horovým okem - zrcátko uprostřed panenky? Nemůžu takové nikde najít..? Děkuji za odpověď

Od té doby, co jsem ve svém životě potkala vícero energetických upíru, přijdu si naprosto vysátá. Nemůžu si však pomoci, zřejmě tento typ mužů přitahuji. Překřižování malíčků mi ovšem příliš nepomáhá, spíše mi přijde, že je pro upíry spíše podbízivé… celý příspěvek

Ľudia, ktorí to necítia a nezažili, budú stále tvrdiť že je to nemožné a blud. Som doma a som vyšťavená. Ja veselý a radostný človek. Už ma napadlo, že ak sa budem otvárať svetu, teda srdce sa mi otvára tak budem aj nasávať energie. Všetko okolo nás je energia. Spať som šla s plačom, vyšťavila ma včerajšia šichta a dve kolegyne bola som medzi nimi 11 hodín. Dostalo ma to. Prvý príklad toho, že ku otváraniu patrí aj čistenie, keďže 70% ľudí je v… celý příspěvek

Vytvorila sa celá paveda okolo energií v medziľudských vzťahoch, ktorá je veľmi škodlivá práve pre nich. Poznám ľudí, ktorí podľahli praktikám vytvárania bariér okolo seba, aby sa ubránili tzv.energetickým upírom. Nie je treba dlho rozmýšľať, kam sa dostali. Do úplnej izolácie, nikto sa s nimi nerád baví. Na základe zdravého rozumu bude lepšie, ak… celý příspěvek

Tenhle popis sedí na každého člověka, který je v depresi, nebo je vyčerpaný z nějaké rány osudu.

Vyvolávat u lidí strach z těch, kteří potřebují pomoc, mi připomíná období temna. Je to hyenismus a ubohost.

Nenechte se vysávat, ale neodsuzujte.… celý příspěvek

V clanku naopak se pise ze se nemame obavat docasne nekomu pomoci a vydat svou energii, ze dotycnym to pomuze a mohou i pak oni dal davat. Bud nectete a nebo mate tyto veci dost nezpracovane a hazete to na ostatni a naopak Vy se chovate jak z doby… celý příspěvek

Energetická bublina je kravina.... přitáhne ho to o to víc a vysaje ji stejně....

Označit někoho, kdo ´´sedí´´ na upíraka, byť úmyslného, nemusí
o tom, ani kapkou své osobitosti, vědět. Může to mýt zcela přirozené a tudíš nenaučené i.. A co když právě až ve vztahu, se začne upevňovat, potažmo s jiným typem upíra, který mu to dá?

V žádném případě bych to nenazýval upírem, to může vyvolávat zbytečné obavy a posilovat víru v podobné věci. Může se najít i člověk řekněme nezasvěcený, a pak následným ztotožněním, nebo naopak… celý příspěvek

Dobrý článok ale. Prečo je vôbec niekto vampír a o čo im ide. Prečo sajú energiu a čo s ňou robia. Venoval som sa tomu dlho. Mal som ženu vampírku. Niekoľko rokov som sa jej vyhýbal až som s ňou začal chodiť a neviem prečo. Bola vždy tam kde som išiel. Ako vedela kde budem neviem. Vzal som si ju. Začalo to vtedy keď sme začali spolu žiť. Bolesti hlavy, depresia, nič ma nebavilo, nič sa mi nedarilo. Bol som vždy úspešný a zrazu presný opak. Dovtedy som mal zo života radosť. Neviem či uveríte tomu čo teraz napíšem. V jednom momente som náhle vyšiel zo spálne do predizby kde moja vtedajšia žena s ktorou som sa našťastie rozviedol stála pred… celý příspěvek

Petře, myslím, že jste viděl auru. Popisujete perfektně negativní barvy aury, resp. charakteristiku člověka, kterou tyto barvy má. .

Ja tedy clanek chapu a vubec v nem nevidim nic zavadejiciho.. naopak.. kazdy z nas ma pravo se nenechat prudit nebo "vysavat".. at uz kymkoli.. mne pro prudice typu "upir"..ten nazev v poho sedi! :) A je fuk, jestli dotycny to dela vedome nebo… celý příspěvek


Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Růženín + Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Lunární náramek je…

Cena: 340 Kč

Lunární náramek Karneol

Náramek z minerálních kamenů pro život v souladu s Měsícem Lunární…

Cena: 340 Kč

CHALCEDON náramek sekaný

Náramek  ze sekaných kousků chalcedonu, navlečených na gumičce Náramek je…

Cena: 79 Kč

JASPIS OBRÁZKOVÝ náramek sekaný

Náramek  ze sekaných kousků jaspisu, navlečených na gumičce Náramek je…

Cena: 49 Kč

Lampa elektrická RŮŽENÍN

Růženínová elektrická lampa Surový (neleštěný) kus růženínu je…

Cena: 1390 Kč

Lampa elektrická KŘIŠŤÁL

Elektrická lampa z křišťálu Surový (neleštěný) kus křišťálu je…

Cena: 1390 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte