Montessori versus Waldorf: Která škola je pro vaše děti nejlepší?

Montessori waldorf skola

Řada rodičů volí pro své děti alternativní školy. Oproti tradičním mají řadu výhod. Rozvíjí dětskou kreativitu, mají individuální přístup a děti nejsou pod takovým tlakem. Mezi dvě nejznámější paří Montessori a Waldorf. Jaký je ale mezi nimi rozdíl a která dětem více prospívá?

Poradíme, co se pro vaši ratolest lépe hodí. Řekneme, v čem se školy liší, jaká mají pozitiva a negativa. Oba styly výuky mají větší řád, narozdíl například od takzvaných "svobodných škol".

Přístup Montessori a Waldorf je podobný, ale ne stejný

Správný výběr školy je velmi důležitý. Pokud uvažujeme o alternativním vzdělávání, jsou většinou Montessori a Waldorf první volbou. Jak si ale mezi nimi vybrat? Odpověď je celkem jednoduchá. Záleží na tom, co pro naše dítě vlastně chceme. Měli bychom se opravdu dobře seznámit s oběma školami předtím, než zde své dítě zapíšeme. Montessori i Waldorf mají podobný, ale rozhodně ne stejný přístup. Stejně tak i výuku a metody.

 • Waldorf: Dítě je podle Waldorfu nadanou a kreativní osobností. Úkolem školy je pak takovou osobnost co nejlépe rozvíjet. Dává podobný důraz nejenom na rozvíjení inteligenčních, ale také manuálních a pohybových dovedností. Pedagog zde není dozorcem, ale průvodcem. Snaží se, aby mělo dítě dobrý vztah jak s ním, tak se zbytkem třídy.
 • Montessori: Montessori vychází z toho, že dítě se samo chce rozvíjet a učit se. Úkolem pedagoga je mu pomoct. Proto se zde klade důraz na svobodnou volbu dítěte a motivaci. Dítě se učí, protože chce. Ne protože musí. Vše je individuální a hravé. K tomu slouží například Montessori hračky. Důležitý je dobrý kolektiv a přátelské prostředí.

Montessori a Waldorf: Jak vypadá výuka?

Oba druhy škol mají řadu společného. Dávají důraz na individuální přístup, svobodný rozvoj dítěte a podporu jeho kreativity. Waldorf a Montessori ale mají trochu odlišné cesty, jak takového cíle dosáhnout. Obě formy najdete nejen jako školu, ale už i jako školku. Jak vypadá výuka na školách Montessori a jak na školách Waldorf?

Výuka na školách Montessori

I Montessori má učící plán. Je to souhrn dovedností a znalostí, které by dítě mělo za určitou dobu zvládnout. Pořadí si ale vybírá samo dítě. Je jen na něm, čemu se bude chtít věnovat. Činnost ale musí dokončit.

 • Ve výuce jsou důležité Montessori hračky anebo pomůcky. Pomáhají dítěti hravěji a snadněji látku pochopit.
 • Výuka začíná kolektivními činnostmi, jako je třeba zpěv. Poté následují dva výukové bloky. Každý blok má 1,5 hodiny, po něm následuje půlhodinová přestávka, která pokračuje dalším blokem. Pak si dítě procvičuje.

montessori waldorfAlternativní styly výuky jsou nyní na vzestupu. Vládne jim právě Montessori a Waldorf

 • Součástí výuky jsou i praktické činnosti, které bude dítě v životě potřebovat. Praní prádla, starání se o květiny anebo o zvířata.
 • Nejsou zde známky. Montessori hodnotí slovně. Děti jsou vedené i k sebehodnocení.
 • Pro výuku se nepoužívají jen Montessori hračky. Ale i pracovní listy a osobní sešity.

Výuka na školách Waldorf

 • Základem jsou hlavní předměty. Mezi takové patří matematika, čeština anebo přírodověda. Dětem se zde nestřídají vyučovací hodiny s různými předměty. Učí se v takzvaných epochách. V praxi to vypadá tak, že na jeden hlavní vyučovací předmět se děti soustředí 3 až 4 týdny. Epochu pak doplňují ostatní předměty.
 • Metody výuky jsou velmi různorodé. Dítě poslouchá výklad od pedagoga, chvíli dělá pohybové aktivity a chvíli si procvičuje probranou látku.
 • K výuce se nepoužívají učebnice. Ty podle Waldorfu nemohou sloužit všem dětem stejně. Každé dítě je jiné, a tomu by se měly přizpůsobit i výukové metody.
 • Děti se učí ze sešitů. Tam si samy napíšou poznatky z výuky.
 • Waldorf neznámkuje. Má slovní hodnocení, které je více individuální.
 • Najdeme zde nejrůznější umělecké předměty. Stejně jako výuku řemesel.
 • Waldorf má oproti tradičnímu školství vlastní předměty. Jsou to eurytmie a kreslení forem.
 • Každý ročník má své vlastní téma, které se prolíná výukou. V prvním ročníku jsou to například pohádky.
 • Waldorf začíná děti učit cizí jazyky brzo. Výuka čtení a psaní je naopak pomalejší.
 • Aby si děti probíranou látku opravu zapamatovaly, vyučuje se hlavně prožitkem. A také pohybem.
 • Je zde větší zapojování rodičů.
 • Děti z Waldorfu mohou mít srovnatelné či dokonce lepší výsledky. Absolventi Waldorfu v maturitním didaktickém testu češtiny a angličtiny si vedly oproti jiným školám velmi dobře.

Jaké má Montessori negativa?

 • Kvalita výuky Montessori velmi záleží na vedení daného pedagoga. Musí umět balancovat mezi svobodným rozhodnutím dítěte a nasměrováním dítěte k vhodné činnosti. Jinak se děti nenaučí vše potřebné.
 • Po volnosti a svobodě dítěte ve škole Montessori může nastat tvrdý střet s realitou. Střední i vysoké školy jsou založené zcela jinak. Dítě může mít problém si na nový styl výuky zvyknout.
 • Pracovně vytíženým rodičům může dělat větší zapojování do školní činnosti Montessori problém.
 • Děti mohou méně přijímat názor autority, například i rodičů.

Jaké má Waldorf negativa?

 • Podle některých kritiků má Waldorf duchovní rozměr, což by podle většinového názoru do školství patřit nemělo.
 • Děti na prvním stupni nemusí být příliš intelektuálně rozvíjené. Je zde také pozdější učení plynulého čtení a psaní.
 • Waldorf není školou pro časově vytížené rodiče. Má ně totiž větší požadavky.
 • Je zde velký vliv učitele, záleží na jeho osobnosti a je to on, kdo určuje, jak celá výuka bude vypadat.
 • U mladších dětí Waldorf většinou nezařazuje či dokonce odmítá užívání moderních technologií.
 • Podle některých rodičů Waldorf potlačuje zdravé kritické myšlení jejich dětí. To potvrdila česká studie z roku 1997. Podle ní jsou výsledky dětí z Waldorfu v logickém a kritickém myšlení horší, než dětí z tradičních škol.
 • Žádný školský systém není bez problémů. A nejinak je na tom Waldorf. Vychází z původní filozofie antroposofie. Její zakladatel Rudolf Steiner zde pojednává o vědě, lidstvu i vesmíru. Některá jeho tvrzení jsou ale velmi problematická. Například upřednostňování bílé rasy, nesouhlas s postupem vědy anebo popírání evoluce a fyzikálních zákonů. Tvrzení, která jsou dnes již přežitkem, se ovšem objevila i v některých současných waldorfských školách. Protože Waldorf nemá učebnice a vše záleží na osobnosti pedagoga, je jen na něm, co se děti budou učit. Proto si před nástupem našeho dítěte na Waldorf ověřme, jaký postoj pedagog k antroposofii má.

Stáhnout v PDF
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte