Japonská dotyková terapie shiatsu vám dodá novou životní sílu

Fotolia_38068726_XSJaponská dotyková terapie shiatsu vám dodá novou životní síluCílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Čchi v těle. Tělesně-duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku této energie. Shiatsu masáž zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu.

  • Shiatsu 指圧 (šiacu) je japonská masáž vycházející z tradic čínské medicíny a pracující s celým tělem celostním přístupem.
  • Shi znamená prst, Atsu tlak, nejedná se však pouze o masáž, ale celkovou dotykovou terapii.
  • Shiatsu znamená hluboce relaxační zážitek, ale také důkladné fyzické protažení a uvolnění.
  • Shiatsu je výborná preventivní metoda péče o tělo i ducha a přináší úlevu při chronických potížích.

Čínská medicína

Tradiční čínská medicína vychází z poznatků o člověku a jeho spojení s přírodou, propojení zákonitostí Země i Vesmíru, z propojení vnitřních i vnějších sil a vztahů. Člověk je vnímán jako přirozená součást tohoto celku, který na něj neustále působí. Mysl a tělo jsou vnímány jako propojené, proto musí být člověk ošetřován celostně.

Západní medicína většinou řeší následky již rozvinutých chorob, čínská medicína se však orientuje především na prevenci.

Zdraví je v čínské medicíně definováno jako stav energetické rovnováhy a nemoc je vychýlením na jednu nebo na druhou stranu. Dochází tím pádem k jejímu nedostatku nebo přebytku na jedné či druhé straně. Žádná „dobrá" nebo „špatná" energie neexistuje. Energie může být pouze v špatném poměru (jin-jang), nevyhovující množství v určité části těla nebo nemá správnou kvalitu. Vyrovnáním energií dojde k harmonizaci organismu.

V rámci tradiční čínské medicíny jsou zahrnuty i další důležité praktiky, kterými jsou: správná životospráva, pohyb, bylinné přípravky a shiatsu.

  • Správná výživa: To, co jíme, nás přímo ovlivňuje po stránce zdravotní i energetické a proto by měl být kladen důraz na pestrost stravy, přizpůsobení se ročnímu období, přihlédnutí k tělesné konstituci člověka a zdravotnímu stavu.
  • Vhodné pohybové aktivity: Aktivity jako je taiji nebo čchikung slouží především k udržování zdraví a prevenci, po nemoci naopak zabraňují opakování potíží. Člověka udržují v psychické a fyzické kondici, kompenzují jednostrannou zátěž, učí člověka správně dýchat, zlepšují koordinaci a práci mozku. Jako u všeho je důležitá pravidelnost cvičení; optimální je každodenní cvičení.
  • Bylinné přípravky: Čínská fototerapie je velmi propracovaná a účinná. Lidé používali části rostlin k léčení již odpradávna. Informace o používání čínských bylinných přípravků směřují do doby 3000 let př. n. l. Např. za vládce Shennonga (přezdíván božský zemědělec - mytický císař, jehož vláda je datována cca 2800 let př. n. l.) byla sestavena kniha 365 přípravků nejen rostlinného, ale i živočišného a nerostného původu. Čínské bylinné směsi mohou mít několik podob:

- Odvar (tang): Původní metoda podávání bylin, nejúčinnější ale také chuťově nejméně vábná.

- Bylinné granule/tablety: lisované bylinky v granulové formě. Chuťově bezproblémové, účinností nižší než odvary.

- Lisované pilulky (wan): Lisované tradiční směsi do malých kuliček. Chuťově naprosto bezproblémové, účinností opět nižší než u vařených bylin. Rovněž vhodné pro doléčení či u méně problémových stavů.

  • Shiatsu: je léčebná masáž, která pomáhá navodit uvolněný stav, pocit relaxace, radosti, vitality, rovnováhy, kvalitní spánek.

Historie shiatsu

Prapůvodní kořeny shiatsu sahají hluboko do historie čínského způsobu léčení. Novodobé shiatsu vzniklo zřejmě kolem roku 1925 v Japonsku. Namikoshi – zakladatel Kliniky tlakové terapie nepracuje se systémem meridiánů, jako je tomu u původního shiatsu, ale s tlakovými anatomickými body, odvozenými od jejich anatomického umístění. Upřednostňuje západní vědecký přístup před klasickou teorií. V současné době je rozvoji shiatsu zřejmě věnována větší pozornost na Západě, než v Japonsku samotném.

Co je shiatsu?

Shiatsu je forma masáže a dotyková terapie zahrnující akupresuru, reflexní terapii, relaxační techniky, masáže a moxování. Řeší zdravotní potíže s předstihem, v době, kdy je nemoc ještě skrytá a tělo dostává jen určité signály, že pravděpodobně něco není zcela v pořádku. Než nemoc vypukne ve zjevné podobě, může toto před-stádium trvat poměrně dlouho. Shiatsu neodstraňuje pouze příznaky nemoci, ale řeší skutečnou příčinu laděním energetické rovnováhy v organismu. Nejde jen o jakési dobíjení energie, ale o rozproudění, lépe řečeno znovu rozproudění energie, která se znovu dostane do oběhu. Energetické poměry se tak vyrovnají.

Cílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Čchi v těle. Tělesně-duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku této energie. Shiatsu masáž zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu.

Shiatsu je bezpečná a účinná technika, zaměřená především na prevenci, ale pro určitá onemocnění se používá také jako forma fyzioterapie. Působí prý na elektromagnetické síly těla, které jsou v obzvlášť vysokých nebo nízkých koncentracích v oblastech tlakových bodů. Stimulováním nebo uklidňováním těchto bodů se shiatsu snaží dosáhnout obnovení rovnováhy kvantity a kvality elektromagnetické energie rozváděné po meridiánech, z čehož má prospěch nejen tělo, ale také mysl, city a duch.

Proč jít na shiatsu?

Tato dotyková terapie a masáž Vám umožní cítit se lépe ve Vašem těle, lépe se v něm zabydlet. Působí úlevně při chronických potížích, jakými jsou například nespavost, nechutenství, stres, potíže s trávením a při dalších potížích, které snižují kvalitu života člověka. Posiluje zdraví člověka a je skvělou prevencí, léčbou i rehabilitací. Shiatsu je bezpečná a účinná metoda alternativní péče o tělo i ducha.

Jak shiatsu probíhá?

Shiatsu probíhá na rozdíl od zažitého standardu masáží na zemi – na podložce, či futonu. Tato forma je sice poněkud netradiční a tudíž pro některé klienty zpočátku nezvyklá, ale pro terapeuta je tato poloha velkou výhodou i ulehčením práce. Může totiž využívat celou váhu klienta.

První shiatsu bývá hodinové a provádí se obvykle přes bavlněný či jiný lehký a příjemný oděv. Nejprve terapeut zjistí stav energie „skenováním" pacientových zad. Zde vyčistí energetický potenciál. Dobré je se při shiatsu uvolnit, to se však většinou nepodaří každému napoprvé, proto první shiatsu bývá mimo jiné i o budování důvěry mezi klientem a terapeutem. O uvolnění a zklidnění, když klient zjistí, že prováděné techniky jsou nejen příjemné, ale i bezbolestné, pak jsou obvykle již schopni v klidu a beze strachu relaxovat.

Další fází je protažení svalů a kloubů. Místa, která jsou stažená, jsou obvykle ochranou hlubšího problému. Klasická masáž tyto zatuhlá místa sice rozmasíruje, ale tím jsou vlastně tělu odebrány tyto ochranné mechanismy bez toho, že by byly řešeny důvody jejich vzniku.

Součástí shiatsu může být i podpůrná bylinná léčba, konzultace ohledně stravování a sestavení jídelníčku.

Shiatsu je bezpečná a účinná metoda alternativní péče o tělo i ducha.

Účinky masáže jsou hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující. Shiatsu masáže, poskytované terapeutem s patřičným výcvikem, podporují obecné zdraví a mohou být užity jako prevence péče o zdraví. Mohou také pomoci lidem procházejícím krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Pomáhají při odstraňování širokého spektra fyzických obtíží.

Fotolia_23287395_XSShiatsu probíhá na rozdíl od zažitého standardu masáží na zemi.

Co léčí shiatsu?

Shiatsu je dnes použitelné víceméně u každé diagnózy, a to minimálně jako podpůrný prostředek. Pomáhá odstranit chronické bolesti, nespavost, bolesti hlavy, zažívací problémy, nespecifické bolesti různého charakteru apod.

Za pomoci shiatsu lze zmírňovat i psychické obtíže, kterými jsou deprese, psychická labilita, potíže s odolností vůče stresu a zátěžovým situacím. Pomocí shiatsu lze léčit i alergie, astma, sníženou imunitu organismu. Shiatsu může být dobrým pomocníkem ženám při potížích s otěhotněním.

Shiatsu používají jako kompenzační prostředek rovněž sportovci, jednak pro obnovení sil po výkonu a pravidelné uvolňování celého těla. I psychická relaxace je pro další výkon a celkový stav důležitá.

Po shiatsu

Po ošetření metodou shiatsu může dojít k tomu, že klient prožije nějakou reakci, která bývá běžnou součástí regeneračních procesů u všech celostních léčivých metod, tedy právě i u shiatsu. Mohou se objevit příznaky jako zvýšená citlivost, únava, žaludeční nevolnosti, bolesti svalů a kloubů nebo bolesti hlavy, chvilkové zhoršení dosavadních potíží a podobně. Tyto příznaky nejsou nebezpečné a obvykle ve lhůtě jednoho až tří dnů odezní. Projevují se jako přirozený následek ošetření shiatsu.

Ihned po ošetření byste měli zůstat spíše v klidnějším a odpočinkovém módu a pít dostatek tekutin. Není třeba si jít právě lehnout, ale určitě není vhodné běžet hned ze shiatsu na cvičení nebo pracovní schůzku.

Je vhodné pít po ošetření dostatek vody a to bez oxidu uhličitého, tedy bez bublinek. Pokud možno je dobré se aspoň těsně po ošetření nevystavovat většímu stresu, ať už tělesnému nebo ani duševnímu a vůbec nejlepší je dopřát si nějakou tu drobnou radost. V těle totiž započaly samoregenerační a hojivé procesy, a tak je dobré mu to usnadnit.

Vzhledem k tomu, že tyto jevy rozhodně nenastávají pokaždé, jsou přechodné a nejsou nebezpečné, je zbytečné se na ně předem příliš soustředit. Pokud by však vzniklé potíže trvaly déle než čtyři dny po ošetření, pak se raději svěřte svému praktikovi shiatsu a požádejte jej o radu.

Kontraindikace shiatsu

Shiatsu se obvykle nepoužívá v případech, kdy klient trpí nádorovým onemocněním. Tato dotyková terapie totiž mimo jiné zvyšuje proudění tekutin v cévním a lymfatickém systému, což by mohlo přispět k rozšíření choroby po těle.

Shiatsu není vhodné provádět při akutních horečnatých stavech. Horečka je totiž známkou toho, že tělo bojuje s infekcí a v takovéto chvíli není vhodné jej přetěžovat.

Shiatsu se rovněž neprovádí u klientek do třetího měsíce těhotenství.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 1709x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Aimil Ashwagandha 60kps.

REGENERACE ORGANISMU Ashwagandha je v ajurvédě přírodní adaptogen, který…

Cena: 239 Kč

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

Solná aromalampa na svíčku

Solná lampa na čajovou svíčku se stojánkem a kovovou miskou na vodu s aroma…

Cena: 250 Kč

Čakrový náramek ONYX

Stylový energetický náramek pro muže i ženy z matného onyxu a minerálů v…

Cena: 320 Kč

Panenka strachu se sáčkem

Mini magické panenky strachu a přání pomáhají dětem i dospělým zbavit se…

Cena: 59 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte