Indigové a křišťálové děti

Fotolia_34920213_XSIndigové a křišťálové dětiIndigové děti a křišťálové děti je označení pro zrozence objevující se v posledních letech na naší planetě. Jedná se o děti, které disponují specifickými schopnostmi a mají významný podíl na tom, aby naše planeta Země vzkvétala a byla stále čistším a lepším místem k našemu bytí. Dle některých názorů tyto děti disponují dokonce různými až paranormálními schopnostmi, mezi něž patří i schopnost číst myšlenky druhých.

Označení a termín indigové děti pochází od Nancy Ann Tappeové, která tento koncept vytvořila v průběhu sedmdesátých let. Tato žena, jež působí jako parapsycholožka a médium si začala všímat toho, že mnoho dětí se začalo rodit s indigovou barvou aury. Odtud pochází název „indigové děti“. V jejich auře převažuje modrá barva, tyto dětí ví, jaké je jejich poslání zde na zemi. Rodiče těchto dětí by měli akceptovat jejich výlučné a specifické kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Hnutí indigových dětí podporuje tyto děti a především jejich rodiče v tom, aby rozvíjeli u těchto dětí vlastnosti, které v současné době běžnými autoritami bývají považovány za negativní. Indigové děti jsou považovány za velmi dokonalé bytosti, na vyšším stupni vývoje, než jejich rodiče.

Stoupenci věří, že tento typ dětí se zde začal objevovat z toho důvodu, aby nás upozornili na současný stav světa a nutnost jeho zlepšení. Jejich hlavními snahami jsou snaha o nastolení míru a pořádku, odstranění zkorumpovaných institucí a přechod k alternativním druhům medicíny a léčení.

Čtěte také:

Těhotenství, děti

Indigovým dětem je v současnosti cca od 13-ti do 31-ti let věku. Jsou to předchůdci křišťálových dětí. V hojném počtu se začaly obě generace rodit koncem minulého století - indigoví po r. 1978 a křišťáloví po r. 1995. Křišťálové děti jsou tedy ve věku 0 až 13 let. “První vlaštovičky” obou generací se samozřejmě objevily už poměrně dříve. Nepřekvapí zřejmě proto, že některým indigovým dětem je dnes už přes padesát let a někteří křišťáloví zrozenci jsou již dospělí.

Z historie indigových dětí

Teorie o lidech se zvláštními schopnostmi se začaly objevovat v Americe na konci 70. let minulého století. Pojednání o indigových jedincích poprvé zveřejnili roku 1999 v knize The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Indigové děti: Nové děti právě přišly) autoři L. Carroll a J. Tober. Uvedli, že tento koncept získali díky komunikaci se spirituální entitou známou jako Kryon.

V ruském deníku Pravda se v roce 2006 bylo možné dočíst: „Podle odborníků je až 95 % miminek, narozených po roce 1994, indigovými dětmi. Vnitřní orgány těchto dětí mají jiné funkce. A jejich imunitní systém je několikrát silnější než u průměrného člověka. Tyto děti mají také jinou DNA – mutovanou. Jinými slovy, pokud jde o DNA, miliony obyvatel této planety vůbec nejsou lidmi. Na jeviště se nyní pomalu ale jistě šplhá rasa nových bytostí."

Jak se poznají indigové děti – jejich charakteristika a projevy

 • Na svět přišli s jakýmsi pocitem vlastní urozenosti a také se tak mnohdy chovají
 • Říkají, že si „zasloužili být tady“ a pokud s nimi tyto pocity někdo nesdílí, bývají poměrně překvapeny
 • Nepřeceňují se
 • Velmi obtížně akceptují autority bez vysvětlení nebo bez možnosti volby
 • Některé věci jednoduše nedělají a neudělají
 • Pokud nejsou „se svými“, mohou působit poněkud asociálně
 • Kreativní myšlení je pro ně přirozeností, dogmatické systémy je stresují a frustrují
 • Je pro ně obvyklé, že ve škole nebo i doma často nacházejí nové způsoby řešení
 • Nereagují na výchovné styly užívající „pocity viny“
 • Nebojí si říci si o to, co skutečně potřebují

Další obecné charakteristiky indigových dětí

Již po narození si indigové děti často prohlížejí svoji maminku velmi upřeným pohledem. I nadále v dětství jejich pohled působí moudře až dospěle. Brzy se u nich projevuje abstraktní myšlení. Tyto děti bývají nadprůměrně inteligentní, nadané a talentované. Mají vrozený smysl pro spravedlnost, nespravedlnost a ústrky si ve svém nitru intenzivně a hluboce uvědomují. Bývají nezávislé, se smyslem pro čest a upřímnost. Mívají potíže s disciplínou a autoritami, potřebují však jasně vyhraněné hranice, musí je však pochopit a akceptovat ze svého přesvědčení.

Je obtížné je potrestat, filozofii trestu neakceptují, stejně jako jednoduché a tradiční vysvětlení a odpovědi. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ublížil nebo ukřivdil, vyžadují pravdivé odpovědi, mívají silnou schopnost vcítění se, empatie. Někdy naopak, jako by snad ani žádnou neměli. Spí poměrně málo, nepotřebují tolik spánku jako běžné děti, aby se zregenerovaly. Mají jemné vnímání reality, je proto možné je jednoduše předráždit nebo přetížit i neúmyslně. Bývají výrazně citlivé s náchylností k pláči.

Uvědomují si energii kolem nás, fyzický svět je pro ně iluzí. Vědí, že život máme žít v rovnováze se sebou samotnými i s okolím. Není neobvyklé, že v sobě spojují „mužské" i „ženské“ kvality. Bývají velice kreativní a poměrně nekonformní. Umí hledat správná a nová řešení. Bývají také však samotářští, špatně se ztotožňují s běžnými školními tématy, jsou spirituální. Nepřeceňují materiální svět, přesto je pro ně těžké se s věcmi rozloučit. Je to proto, že cítí jejich podstatu a duši.

Mívají silně vyvinuté intuitivní vnímání. Nevidí hranici mezi hrou, vztahy, výchovou a prací. Tyto děti potřebují podporu pro to, aby nalezly sami sebe, jsou tu proto, aby zlepšily tento svět. Pokud se rozvinou, pomohou nám všem k lepšímu světu a harmonii v něm.

Nejvýznamnější doporučení pro rodiče indigových dětí

 • Dětem poskytujte na jejich otázky co nejčestnější a nejupřímnější odpovědi. Buďte otevření a dávejte taková vysvětlení, která plně odpovídají jejich věku a zralosti, inteligenci.
 • Nezkoušejte manipulaci, s "indigem" nehnete.
 • Jsou menší, ale v mnohém moudřejší, buďte k nim proto přiměřeně uctiví. Nechovejte se povýšenecky, to nesou velmi nelibě, respektujte je, neboť si to zaslouží.
 • Nebojte se jednat s nimi jako se sobě rovnými. Dopřejte jim dostatek prostoru k tomu, aby rozvinuly svoji autonomii. Třeba tím, že je necháte, ať si samotné vybírají svoje oblečení. Respektujte jejich psychické schopnosti a pomáhejte jim je rozvinout.
 • Citlivě je třeba zacházet s jejich emocionálním prožíváním, Bývají velice citlivé, a tak se naučte je chránit a patřičně uzemňovat. Jejich časté změny nálad jsou způsobovány tím, že jednoduše přebírají emoce a energie ostatních. Nezlobte se proto na ně.
 • Pokud je to možné, pomáhejte jim dovídat se informace o jejich indigové povaze a životním poslání. Tyto děti mají jedinečné vlastnosti a schopnosti zlepšit tento svět, dokud si to neuvědomí, mohou mít velké psychické potíže, staňte se tedy jejich průvodci. Když vědí o svém poslání, lépe vše zvládají a mohou na něm v klidu pracovat.

Skeptické a kritické názory

Kritikové tvrdí, že tyto jejich vlastnosti nejsou vlastně vůbec nějak výjimečné a takovéto lze pozorovat u většiny dětí. Skeptikové poukazují také na to, že Indigové hnutí postrádá jakékoliv ověřitelné důkazy, které by existenci takovýchto dětí podpořili, celou teorii považují za pavědu. Dokonce se přiklánějí k názoru, že „problémové“ děti jsou označeny jakožto indigové, což může oddalovat jejich včasnou diagnózu a zahájení nápravy a pomoci.

Křišťálové děti

Křišťálové děti mají barevnou duhovou auru pastelových odstínů. Jsou citlivé a empatické. To, co Vás na těchto dětech obvykle upoutá jako první, jsou jejich oči. Tyto děti bývají velice smířlivé, tolerantní a vyrovnané až moudré. Bývají velmi muzikální, ale mluvené slovo se u nich objevuje později.

tehotenstvi-2Křišťálové děti kontaktují svoje maminky ještě před početím.Jejich vrozeným darem je schopnost telepatické komunikace. Často objímají ostatní tvory spontánně, zejména pak v těžkých situacích. Stává se, že křišťálové děti kontaktují svoje maminky ještě před početím. Těhotenství matek bývá silně spojeno s nevšedními zážitky a osobním růstem matky. Křišťálové děti bývají velice vnímavé, silně chápou společnou energii naší planety, cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní. Tyto děti učí přijímat lásku, mají soucit, jsou přirozeně optimistické, bývají silně propojeny s energií Země, Měsíce, hvězd, přírody, zvířaty. Dokážou ocenit jednoduchost a krásu přirozeného světa, nepotřebují drahé elektronické hračky. Jsou fascinovány květinou či noční oblohou. Jsou nositeli velmi jemné energie, proto se nám někdy může zdát, že jsou jakoby duchem částečně nepřítomny, na první pohled bývají nenápadní.

Obvykle mívají velmi silnou vazbu na některou osobu ze své rodiny, ať už se jedná o rodiče nebo prarodiče a jen neradi jsou od této osoby odloučeni. Tyto děti instinktivně vědí, jaké jsou na tomto světě jejich povinnosti a dělají je. Potřebují svobodu, aby mohly prožívat svoje pocity. Je vhodné je již v útlém věku naučit meditovat. Buďte trpělivými rodiči, nenuťte je do toho, jaké mají být. Učte se od nich, umí nám dávat krásné podněty. Dopřejte jim pravidelný režim, budou se cítit bezpečněji. Ze všeho nejvíce tyto děti potřebují Vaši podporu a lásku. Obvykle mají silnou schopnost vizualizace a silně vyvinutou představivost. Právě díky představivosti a za pomoci vizualizačních cvičení je možné, aby zvládly svoje nálady a chmury. Dobře reagují na křišťál, ametyst, růženín. Ve vizualizaci je můžete například navést, aby si představily růžové světlo, které od chodidel putuje nadále jejich celým tělem a zahaluje je jako přikrývka. Nechte je, ať si od tohoto světla něco přejí a ať jej vdechnou do sebe. Po takovéto vizualizaci bývají děti výrazně klidnější a spokojenější.

Křišťálové děti jsou rozenými léčiteli. Mají v srdci mnoho lásky a tak pouhá jejich přítomnost působí na okolí léčivě. Přinášejí nám světlo a učí nás, jak se stát tolerantnějšími, laskavějšími a radostnějšími. Jsou schopny telepatie a jsou také obdarovány jasnozřivostí.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 54267x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Zdravím Vás! Mně je třeba 14, teď od čtvrtého ledna, a dost možná, co jsem tak pochytila od okolí, jsem něco jako křišťálové dítě taky. Telepatii jsem nikdy neovládala, aspoň o tom nevím. Nikdy jsem ani neměla něco, jako je jasnozřivost. Asi mne to trochu mrzí, ale tak, co se dá dělat.
Od mala jsem vyrůstala v prostředí, ve kterém se pohybovalo mnoho fajn energie. Jak od prarodičů, tak ve výsledku i od rodičů.
Něco mi ale říká, že to, že jsem to křišťálové dítě, nějak špatně pobírám. Neumím se svou silou pracovat. Je lehké mne oklamat.… celý příspěvek

Jsem křištalová. Eva 14 let.
Byla bych taky moc ráda kdyby ste byli uochotni přečíst si cely tento slogan :D od pravého dětství očima stydlivé holky s nízkým sebevědomým co si myslela že když není jako ostatní tak je prostě hloupá na nic s tim udělat nemůže :( a o tom slovu ,,křistálové a indigové děti nikdy neslyšela teda až do svých 13 let.
Také možná pochopíte že ne každé křištálové dítě prožívá ,,vzácné chvíoe v růžovém sadu" jak se to všude píše.

)(Moji rodiče jsou...normální a zjištění našich aur jsme zjistili že můj starší bratr je indigový a já prý ,,čistě křišťálová".)

V tětství jsem do kolektivu zkrátka nezapadala kvůli své ,,odlišnosti". Ale i ten kolektiv mi nedokázal konkrétně říct proč. Nejbližší odpověd byla:--Máš zvláštní… celý příspěvek

Ahoj čítal osm tvoj kometar a mas velku pravdu!

Ahoj :) obávám se že křištálové děti to mají naopak velmi těžké vím o čem mluvíš ale až budeš starší tak pochopíš jak obrovský dar máš. Mím darem je vnitřní klid a zdá se že poznám když s nimi příjdu do kontaktu že to jsou právě křištálové děti v podobě takové obrovské emocionální vlny. Sama jsem měla auru indigo ale po nedávném probuzení… celý příspěvek

jsem také křištálové dítě,,, je mi 45 a vím to až ted o mé dobré kamarádky léčitelky , ona je také křištálové dítě,,,mám nosit právě křištál ,, na krku nebo u sebe , neukazovat ho raději,,pom,áhá nám křištálovým dětěm sejmout z nás cizí negativní pocity , emoce energie, prostě nás očistit, at jsem sami… celý příspěvek

Dobrý den,
Již několikrát jsem slyšela,že má dcera 7 let je křišťálové dítě.Jak to prosím Vás poznám? Je velice uzavřená a do kolektivu rozjařených dětí příliš nezapadá.Nejraději si maluje a hraje s plyšáky, se kterými si živě povídá a myslím ,že je tak šťastná.Kdykoliv se zeptám co holky,odpoví dobrý,ale moc si mě nevšímají a já nevím proč.Je mi… celý příspěvek

Dobrý den, pomoct jí můžete jen svím pochopení a podporou. Až bude starší tak jí můžete vysvětlit že má obrovský dar ale nejvíc asi tyhle děti trpí tím že si příjdou jiné a většinou neví proč tak jí dejte poznat že je úžasná a jedinečná a že její… celý příspěvek

Je to tak :) jsem narozen 5.11.1995 mám modrý oči nejradši mám modrou rád dělám lidem usměv na tváři :) O křišťálových dětech to co tu píšou je pravda :) takový dítě poznáte když je jinačí než ostatní, chová se jinak má strašně moc energie a v jeho blízkosti se cítíte fajn :)

Jedno takové "křišťálové dítě" mám doma..a je pravda,že se od něj denně učím já...zpomalit v životě,nezatěžovat se něčím,pro co není vysvětlení a relaxace...

Indigove dite je hloupost, kazda ucitelka kdyz to od nekoho slysi tak si tuka na celo a je ji jasne ze ma zase jednoho debila navic

Učitelka má za úkol naše děti učit ne si utkat má čelo takže jestli nejste rodič tukejte si na celo sám co jste sem napsal a jestli jste tak trošku rozumu my rodiče máme za úkol naše děti podpořit a milovat je takové jaké jsou a v dnešní době vůbec můj názor takže blbost to určitě není milej pane

Proc Vas to tak drazdi, jak vidno, zde Vam konci Vase moznosti veci brat tak tak jsou nebo mohou byt. je svoboda projevu a kdyz nekdo tak sve deti vidi, proc ne. A jestli si dnesni ucitelka tuka do cela, tak to me fakt nechava klidnym, jejich… celý příspěvek

Proč tebe tak dráždí nesouhlas? I to je svoboda projevu :-).

To, co se popisuje na eso stránkách jako indigové dítě, jsem ještě neviděl. Zato různým způsobem postižené nesoustředěné afektované děti s různými formami lehkého mentálního poškození jsou dneska ve školách bohužel běžné. Hysterický sebestředný egoistický spratek není indigové dítě.… celý příspěvek

No mne to nedrazdi, jen jsem reagoval na celkem agresivni komentar na tema deti a lepsi priznak me nenapadl. Mozna ani nemate deti nebo se moc nepodilite na vychove, jinak by bylo neprirozene proc nejste vice objektivnejsi. Nicmene je pravdou, ze mezi detmi je "spratku" - bez dobrych vzoru, rozmazlenych a nevychovanych celkem hodne. Jsou vsak deti, ktere proste nezapadaji a pri tom nemusi byt zle a nevychovane, nepasuji do tabulkoveho systemu,… celý příspěvek

V čem vám přijdu neobjektivní ?
Děti mám. S těmi o kterých mluvíte shodou okolností už pár let pracuju, ostatně celoživotně jsem se trvale nějak věnoval práci s dětmi, i když většinou ve volném čase. A vím i něco o tý esoterický teorii, která za tím údajným indigo fenoménem stojí. Takže mám dojem, že můj názor na to je celkem dost informovaný.
Je pravda, že reálným dětem často chybí prostě jen pochopení pro jejich individualitu. Stejně tak ale… celý příspěvek

Veškerý základ začíná v rodině. Tam by mela byt největší prvotní láska, respekt, úcta. Bohužel se začaly staré tradiční hodnoty vytrácet a naše generace si neuvědomuje, ze jít tímto směrem zloby, nenávisti, klamu a přetvářek je dost špatné. Začneme na začátku. Novy život se narodí do rodiny, kde se křičí, ubližuje...co čeká toho čistého tvorecka? Tento život. Minimálně do dospělosti, ale špatné vzorce chování už ma. Takže názor, který tu byl pod… celý příspěvek

Tak ted mluvite uplne jinak. Pred tim to vyznelo, jako kdyz si ulevi nekdo, koho uz Ti spratci vazne stvou. Osobne klidne rad budu verit na "nejake indigove deti", pokud to bude znamenat do nasi budoucnosti moralku, osobnostni uroven a nezkorumpovatelnost :-).

I my máme...:-) Je hrozně vtipná :D

Jak takové dítě poznám?


Doporučujeme k tématu

První pomoc Pastilky DÍTĚ Bio-Bachovky 45g

První pomoc pro dítě - kombinace Bachových esencí s esenciálními oleji…

Cena: 299 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte