Univerzita třetího věku: Skutečně je jen pro seniory?

img
27. 11. 2019

Speciální vzdělávací program pro osoby v seniorském věku má původ ve Francii. Jeden z prvních takovýchto studijních programů – něco jako dnešní …

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je celoživotní vzdělávání, zaměřené především na osoby v postproduktivním věku. Přihlásit se ke studiu na univerzitě třetího věku může každý, přednost však mají ti, kterým již byl přiznán starobní důchod. Základním posláním těchto univerzit je předávání novách poznatků, vědomostí a dovedností osobám především seniorského věku.

Univerzita třetího věku je jednou z variant systému celoživotního vzdělávání. Její účastníci mají status posluchačů univerzity, nemají však statut studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Čtěte také:

Reminiscenční terapie má za cíl vyvolat příjemné vzpomínky u seniorů

Univerzita třetího věku - původ

Speciální vzdělávací program pro osoby v seniorském věku má původ ve Francii. Jeden z prvních takovýchto studijních programů – něco jako dnešní "Univerzita třetího věku" – vznikl v roce 1973 na fakultě sociálních studií univerzity v Toulouse. V České republice byla první univerzita třetího věku založena v roce 1986 v Olomouci. Koncepce celoživotního vzdělávání se u nás plně rozvinula po roce 2000.

Univerzita třetího věku v České republice

V současné době nabízí vzdělávání na univerzitách třetího věku v naší republice 22 veřejných vysokých škol. Stoupá zájem o tento typ vzdělání a rozšiřuje se i nabídka oborů. V dnešní době studuje na českých vysokých školách přes 50 000 seniorů. Je skvělé, že i starší lidé mohou mít pro sebe vhodnou aktivitu, někde se dá studovat dokonce i škola online.

Vzdělávání seniorů má však v České republice mnohem delší historii. Senioři byli již před vznikem univerzit třetího věku vzděláváni v rámci Československého červeného kříže, či Klubu aktivního stáří. Jejich činnost sahá až do roku 1978. Klub aktivního stáří se věnoval vzdělávání seniorů v oblasti zdraví, kultury, tradicích a historii.

Senior škola pc 

České veřejné vysoké školy mají vesměs podobné požadavky na účastníky vzdělávacích kurzů. Studium je přednostně určeno lidem ve věku, kdy se jim přiznává nárok na statobní důchod. Teprve pak se dá Univerzita třetího věku studovat. Většina univerzit požaduje jako podmínku k přijetí ukončené minimálně středoškolské vzdělání, výjimkou je například univerzita Palackého v Olomouci, kde stačí k přijetí ke studiu minimální dosažené základní vzdělání. Některé univerzity nabízejí bezplatnou výuku, jinde je třeba složit zápisné

Univerzita třetího věku – formy a průběh studia 

Univerzita třetího věku si dává za cíl umožnit seniorům přístup k novým poznatkům a vědění, možnost setkávat se se svými vrstevníky a smysluplně trávit volný čas. Univerzita třetího věku obvykle nabízí dvou až tříleté všeobecně zaměřené obory, možné je také přihlásit se pouze do semestrálního kurzu nebo studovat školu online.

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají obvykle dvě vyučovací hodiny a konají se jednou za 14 dní. Pro úspěšné absolvování je třeba navštívit alespoň ¾ přednášek. Na každý kraj vychází minimálně jedna univerzita třetího věku, takže možnost studovat i v pozdějším věku je opravdu široká.

Absolvent univerzity třetího věku nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu.

Škola online: Virtuální univerzita třetího věku

Seniorská výuka probíhá rovněž ve formě škola online. Tento typ vzdělávání je výhodný pro osoby, kterým v denním studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol nebo zdravotní obtíže. Škola online je chápána jako forma distančního studia.

Systém výuky je založen na multimediálních přednáškách, které jsou předtočeny. Škola online zahrnuje také skupinové přednášky a společné testy. Po ukončení každého semestru obdrží účastník Pamětní list a po ukončení šesti semestrů obdrží Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. 

Napsat komentář: Univerzita třetího věku: Skutečně je jen pro seniory?

RE: Univerzita třetího věku: Skutečně je jen pro seniory?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.