Psychické problémy může řešit terapeut, kouč i mentor. Koho si vybrat?

img
30. 04. 2020

Psychické problémy jsou bohužel rozšířené. Naštěstí se zároveň s nimi rozšiřuje i počet různých odborníků, kteří nám mohou pomoci. Jak ale zjistit,…

Počet lidí, kteří mají psychické problémy, stále roste. Uspěchaná doba, stresový životní styl a nároky společnosti jsou jen jedny z faktorů, které psychické problémy způsobují. Psychika se většinou sama nespraví. Nejlepší je naše problémy začít řešit. Můžeme si vybírat z různých odborníků, jako je psychoterapeut, kouč nebo mentor. Poradíme, v čem se liší a kdo je nejlepší právě pro nás.

Psychické problémy: Jak poznat, koho naše psychika potřebuje?

Psychické problémy jsou bohužel rozšířené. Naštěstí se zároveň s nimi rozšiřuje i počet různých odborníků, kteří nám mohou pomoci. Jak ale zjistit, jestli naše psychika potřebuje kouče, mentora anebo terapeuta?

Čtěte také:

Behaviorismus - psychologie bez duše?

Psychické problémy: Mentor

Některé životní zkušenosti nejdou popsat, musí se prožít. A právě to je hlavní náplň mentora. Je to odborník s vlastní zkušeností s daným problémem.

 • Své svěřence vede názorně, vysvětluje na příkladech z vlastního života a dává důraz na praxi. Velkou výhodou je, že mentorova psychika si mohl projít stejnou zkušeností, jako máme my.
 • Víme, že nám neříká naučené poučky ani abstraktní pojmy. Porozumí nám a poradí osvědčené způsoby.
 • Setkáme se zde s osobním přístupem. Proto se mentor někdy označuje jako mistr anebo učitel.
 • Mentora je vhodné zvolit, pokud se naše psychické problémy vážou ke konkrétní životní obtíži, se kterou si nevíme rady. Dostane se nám účinných rad a zkušeného vedení na naší životní cestě.

Psychické problémy: Kouč

Může se nám stát, že se v životě cítíme na mrtvém bodě. Kouč nám tyto problémy pomůže překonat. Jeho specializací je podpora v našem jednání.

 • Kouč se stará o to, abychom co nejlépe využívali náš potenciál. Pracuje hodně s motivací a pomáhá odstraňovat vnitřní překážky. Podpoří náš osobní růst a rozvoj schopností, které máme.
 • Kouč nás dokáže nasměrovat a podpořit v životním rozhodování. Pomůže nám lépe pochopit, co chceme a jak našich cílů také dosáhnout.
 • Kouč je vhodný i pro zlepšení psychické pohody. Pokud jsou ale naše psychické problémy hlubší anebo závažnější, obraťme se raději na terapeuta.

Psychické problémy: Terapeut

Některé psychické problémy jsou pro nás hůře snesitelné. Buďto se dlouze vlečou anebo mají těžce snesitelný průběh. Terapeut nám dlouhodobě pomáhá najít opět životní klid a rovnováhu.

u psychologa

 • Terapeut je nejznámějším odborníkem na psychické problémy. Pomáhá nám pochopit, co leží za našimi negativními pocity, zdravě je zpracovat a najít vhodná řešení. Nenavádí nás k jednomu konkrétnímu řešení, ale otvírá dveře takovému, který sedí nejlépe právě nám.
 • Terapeut často pracuje s našim prožíváním a emocemi. Pomáhá najít hlubší příčinu, která psychické problémy způsobuje. Ať už je to potlačený negativní zážitek anebo problémy z dětství.
 • Typů terapeutů je celá řada. Od poradenství až po klinickou psychologii pro osoby s psychickými nemocemi. Každý může mít jiné zaměření a podle toho si můžeme vybírat toho, který bude na naše psychické problémy nejlepší.

Psychické problémy nejsou stigma

Navzdory lékařským závěrům které ukazují, jak vážné dopady mají psychické problémy na život člověka, ve společnosti stále převládá stigma. O psychických problémech se nemluví a trpící lidé se za ně stydí.

 • Psychické problémy neberme na lehkou váhu. Někdy za nimi stojí nešťastná událost a někdy i hlubší problém. Pokud si problém nevyřešíme, je šance, že ho naše psychika ponese dále.
 • Je důležité si uvědomit, že za psychické problémy nejsou naše vina. Pokud ale problém neřešíme, v našem trápení dobrovolně pokračujeme. Čím dříve vyhledáme odbornou pomoc, tím dříve nás psychické problémy přestanou trápit.
 • Psychika je komplikovaný systém, kterému není v našich silách zcela porozumět. Když máme fyzickou nemoc, také navštívíme lékaře. Psychika se v tomto neliší. I ona občas potřebuje svého lékaře.
 • Buďme ale opravdu pečliví s výběrem konkrétního odborníka. Najdeme jich sice celou řadu, ale ne každý z nich je schopný nám pomoci. Vybírejme si osvědčeného profesionála, nejlépe s certifikátem, osvědčením anebo lékařským vzděláním.
 • Nenechme se odradit, pokud nám vybraný odborník nebude sedět. Psychika každého z nás je jiná a i v životě si nerozumíme s každým. Hledejme dále, dokud nenalezneme někoho, kdo nám porozumí a pomůže.

Napsat komentář: Psychické problémy může řešit terapeut, kouč i mentor. Koho si vybrat?

RE: Psychické problémy může řešit terapeut, kouč i mentor. Koho si vybrat?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.