Kognitivně behaviorální terapie – léčba zaměřená na myšlení a chování

img
11. 06. 2020

Historii kognitivně behaviorální terapie můžeme datovat až do starověku, konkrétně tedy do starověkého Řecka. Pohnutkami člověka se v té době zabýval…

Terapeutických přístupů je v psychologii a psychiatrii požehnaně. Všechny mají stejný cíl, pochopit a vyléčit lidskou duši, která je poznamenaná různými vlivy. Jeden z přístupů však spojuje dva prvky zároveň, je jím kognitivně behaviorální terapie, v praxi se někdy používá i její zkratka, tj. KBT.

Kognitivně behaviorální terapie je jednou z nejúčinnějších a nejpoužívanějších metod při léčbě psychiatrických onemocnění. Cílí totiž na lidské myšlení a chování, které je v podstatě alfou a omegou celého našeho života. Komu a proč může tento přístup pomoci? Pojďme se na to podívat.

Čtěte také:

Aromaterapie jako cesta ke zklidnění

Hipoterapie: Kůň terapeutem

Terapie tancem pro tělo i duši

Kognitivně behaviorální terapie a její historie

Historii kognitivně behaviorální terapie můžeme datovat až do starověku, konkrétně tedy do starověkého Řecka. Pohnutkami člověka se v té době zabýval především Aristoteles, Epikuros a Epiktetos. Pokud se na časové přímce posuneme o kousek dál, ocitneme se v 19. století. V tomto období byl významným průkopníkem v poznávání lidské duše všemi známý Ivan Petrovič Pavlov, který přišel s teorií podmiňování. I jeho objev významně podpořil vývoj KBT. Vzniku kognitivně behaviorální terapie ale obecně předcházel samostatný směr, takzvaný behaviorismus. Ten se soustředil na lidské chování a jeho proměnlivost v souvislosti s působením vnějších vlivů. Když se psal rok 1913, psycholog J. B. Watson zkusil použít metodu behaviorismu poprvé v praxi.

Kognitivně behaviorální terapie a její vznik

Terapeutický přístup kognitivně behaviorální terapie vznikl v druhé polovině sedmdesátých let. Propojila se metoda kognitivní psychoterapie spojená s poznáváním, myšlením a metoda behaviorální psychoterapie, spojená s reakcemi, konkrétním chováním.

depressed-woman-sitting-chair-dark-room-home_53476-2193

Kognitivně behaviorální terapie a její principy

Metoda kognitivně behaviorální terapie má určité rysy, kterými je specifická. Jsou jimi:

  • vzájemná aktivní kooperace (spolupráce) pacienta a terapeuta
  • zaměření se na konkrétní problém a jeho identifikaci
  • časová omezenost (obvykle trvá jen několik měsíců, zřídka roky)
  • struktura a jasná definice cílů (mezi ten nedůležitější cíl patří navrácení soběstačnosti klienta)
  • cílení na chování a vědomé psychické procesy

Obecně lze říct, že pokud je metoda kognitivně behaviorální terapie úspěšná, podaří se konkretizovat příčinu potíží daného klienta, která následně vede k uvědomění si sebe sama a je dispozicí pro úplné uzdravení jedince.

Kognitivně behaviorální terapie – pro koho je nejvhodnější?

Přístup kognitivně behaviorální terapie je vhodný především pro skupiny klientů s: konkrétními fobiemi (agorafobie, sociální fobie), dále pak pro ty, co trpí posttraumatickou stresovou poruchou, akutními depresivními stavy, také se doporučuje u lidí s bipolární poruchou, u závislostí na alkoholu a drogách, při sexuálních dysfunkcích, i u poruch příjmu potravy, schizofrenie, nebo manželských, či partnerských problémech.

Autor článku: Iveta Berezkinová

Napsat komentář: Kognitivně behaviorální terapie – léčba zaměřená na myšlení a chování

RE: Kognitivně behaviorální terapie – léčba zaměřená na myšlení a chování

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.