Jak funguje mozek? Ovládá nás pravá a levá hemisféra

img
10. 03. 2020 Přečteno: 1193x

V současné době je lidský mozek tak trošku v nemilosti. Je mu připisováno za vinu kde co. Jenže ruku na srdce (nebo na čelo), kde bychom bez myšlení…

Zajímá vás, jak funguje mozek? A také máte někdy pocit, že máte dvě osobnosti? Pak ten pocit bude pravděpodobně správný. Nejste však adeptem na psychiatrickou léčebnu, ale naopak na správné cestě za rovnováhou. Lidský mozek se totiž skládá ze dvou polovin. Jednu reprezentuje pravá hemisféra a druhou levá hemisféra.

Každá z těchto hemisfér má svou nezastupitelnou úlohu. Lidský mozek však nejlépe funguje, když spolu levá i pravá hemisféra spolupracují. Co udělat proto, aby byl mozek v jednotě?

Jak funguje mozek? Superpočítač na pranýři

V současné době je lidský mozek tak trošku v nemilosti. Je mu připisováno za vinu kde co. Jenže ruku na srdce (nebo na čelo), kde bychom bez myšlení byli? Vždyť právě vzdělání, pochopení souvislostí, zdravý úsudek a schopnost analýzy naši společnost v mnoha směrech obohacuje.Bez těchto dovedností bychom byli jen snadno ovládaný vystrašený dav. Problémem samozřejmě je, že nás lidský mozek vede i v situacích, kde by měla nastoupit spíše intuitivní část naší osobnosti. A co víc, nejde ani tak o mozek, ale o jeho jednu konkrétní část. Své výsadní postavení si uzurpuje levá hemisféra. Pomoci mohou ale i vitamíny na paměť.

Lidský mozek: Levá hemisféra – praktická rádkyně

Jak funguje mozek? V moderním západním světě jsou u jedinců oceňovány právě ty vlastnosti, které jsou charakteristické pro levou hemisféru:

 • analytické myšlení (myšlení v detailech)
 • práce s daty a fakty – zaměření na to, co lze změřit a zvážit
 • logika – pokud udělám A, stane se B (orientace v hmotném světě)
 • vůle – schopnost dotahování věcí do konce.
 • čísla a matematika – co je pro mne z hlediska výnosu výhodné

Lidé, u kterých je levá hemisféra dominantní se projevují jistým citovým chladem, krátkodobější pamětí a velmi často mají problémy ve vztazích (bohužel ty logicky uchopit nejdou). Na druhou stranu své věci mají pečlivě srovnané (často i skříně), své závazky plní včas a správně. A jak tedy funguje mozek? Převaha levé hemisféry se hodí se na úkoly s jasným popisem práce než na kreativní obory.

Lidský mozek: Pravá hemisféra – citlivá rádkyně

Naše druhá polovina je tak trošku zneužitou Popelkou. Místo rovnoprávného zapojení do procesu fungování mozku je bičována logikou. Jak funguje mozek? A co má za dary pravá hemisféra?

 • holistické myšlení – myšlení v souvislostech
 • fantazietvořivost a umění – svět, kam hmotný svět nemá přístup
 • intuice – šestý smysl, který většina matek získá po porodu
 • hudba a práce s rytmem – tanec je prostředek komunikace
 • emoce – citlivost k projevům svého těla
 • chuť a vůně – pravdu prostě vycítí

Přístup k pravé hemisféře mívají přirozeně spíše ženy než muži. Důvodem jsou častější hormonální bouře díky menstruačnímu cyklu. Lidé, u kterých převažuje pravá hemisféra jsou velmi empatičtí, ale někdy zmatení. Nechtějte po nich měsíční vyúčtování nákladů a rozhodně jim nedávejte důležité dokumenty. Na druhou cenu vám mohou ukázat „světy“, o kterých jste neměli ani zdání, případně navrhnout zcela netradiční řešení.

Jak funguje lidský mozek? Pravá a levá hemisféra jako jin a jang

Cílem v našem životě tedy není vyhnat činnost jedné hemisféry do extrému, respektive potlačovat aktivitu té druhé. Naopak cílem je nalézt způsob, jak vytěžit z jejich vzájemného spojení to nejsilnější. Proč?

 • Protože analýza bez souvislostí ztrácí na funkčnosti. Je jen uklízením faktů bez možnosti dalšího vývoje. Naopak hledání konspiračních souvislostí bez přihlédnutí k faktům vede spíš paranoie.
 • Protože logika bez emocí se stává pro společnost fanaticky nebezpečnou. Naopak bezbřehé emoce bez kousky zdravého úsudku (logiky) vedou spíš do zmíněné psychiatrické léčebny.

mozek hemisfera 

 • Protože vůle bez intuice a snů je často běh proti zdi. Naopak snění bez trocha vůle může skončit u moderní výmluvy „žití v proudu“ a nebo hledáním úniku z běžneé reality (drogy, alkohol, meditace).
 • Protože důvěrou jen k měřitelnému nemůžeme objevit vnitřní sílu ducha. Naopak věčným filozofováním nám může uniknout krása hmotného světa (příroda, vztahy, děti).
 • Protože kvůli zaměření na detail nám unikne souvislost. Naopak zaměřením na obecná fakta si můžeme nevšimnout bezprostředního nebezpečí.

Lidský mozek: V jednotě je síla

 • Levá hemisféra ovládá pravou část těla.
 • Pravá hemisféra ovládá levou část těla.
 • Mozkové hemisféry reagují nejen na pohyby rukou, ale i očí či nohou. Dokonce i naklonění hlavy doprava způsobí aktivaci levé hemisféry.
 • Jak funguje mozek? Výše popsaná pravidla platí pro většinu populace, kteří jsou však praváci. Leváci (i ti přeučení) mohou mít funkce obráceně a nebo přirozeně inklinovat k tvořivosti a v očích logických jedinců k chaotičnosti.

Levá a pravá hemisféra: Jak trénovat soulad?

Jak jsme naznačili, pravá hemisféra a levá hemisféra nejsou protivníci. Jsou to dvě poloviny mozku. A mozek bude nejlépe fungovat jako celek. Jak na to?

 1. Zapojujte méně používanou ruku do běžných činností (namazejte si chleba, namydlete se, věšte prádlo a nebo vyfénujte hlavu...)
 2. Pokud se něco učíte, choďte (střídáním nohou se zapojujete obě hemisféry).
 3. Po náročném logickém přemýšlení si nakreslete několik nesmyslných čar.
 4. Kdykoli si vzpomenete hýbejte očima (nikoli celou hlavou) a kreslete jimi „X“.
 5. Pořiďte si velkou čtvrtku a kreslete ležatou osmičku (držte tužku oběma rukama, přičemž střed osmičky je ve středu těla). Očima následujte dráhu tužky. Lze udělat i ve vzduchu rukama.

Napsat komentář: Jak funguje mozek? Ovládá nás pravá a levá hemisféra

RE: Jak funguje mozek? Ovládá nás pravá a levá hemisféra

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.