Hejného metoda učí děti, jak si s matematikou poradit v běžném životě

img
21. 06. 2019

Určitě si každý z nás vzpomene na doby na základní škole, kde téměř všechny trápila a nudila matematika. Matematika dlouhodobě patřila k předmětům,…

Hejného metoda je dílo předního českého odborníka v didaktické matematice, jeho jméno je Milan Hejný. Cílem této metody je, aby se žáci naučili používat matematiku a logické schopnosti v reálném životě. Dokáží tak uspět v situacích, kdy nebudou mít zrovna po ruce žádné vzorce. Hejného metodu využívá dnes již celá řada základních škol i mnozí rodiče při domácí výuce. Rádi vám o této metodě výuky matematiky prozradíme více.

Hejného metoda - netradiční způsob výuky matematiky

Určitě si každý z nás vzpomene na doby na základní škole, kde téměř všechny trápila a nudila matematika. Matematika dlouhodobě patřila k předmětům, kde žáci často dosahovali těch nejhorších výsledků. Milan Hejný, český přední odborník v oblasti didaktické matematiky, však přišel s metodou, která děti nejen zabaví, ale naučí je poradit si s matematikou i v běžném životě levou zadní. Hejného metoda výuky matematiky zaujala také Itálii, Řecko, Kanadu nebo Švédsko.

Čtěte také:

Zapomínáte? Lecitin posiluje paměť a zlepšuje soustředění

12 klíčových principů Hejného metody

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů. Ty jsou složeny do uceleného konceptu takovým způsobem, aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Metoda vychází z dlouhých 40 let experimentů a využívá poznatky, které se v dějinách matematiky objevují již od starověkého Egypta. Metoda mohou aplikovat také Montessori školy a Waldorfské školy. 

Hejného metoda - autobus

Schéma je souhrn vzájemně propojených znalostí, které se týkají známého prostředí. Využívají se schémata autobusů, krokování, rodiny apod., která jsme si v dětství vytvořili a díky čemuž jsou děti schopné objevovat svět a lépe se učit matematiku. Zapamatovat si těžké matematické pojmy vám pomůžou také mnemotechnické pomůcky

Práce v prostředí

Když děti znají své prostředí a cítí se v něm dobře, nic je nerozptyluje a ony se mohou plně soustředit na dané úkoly. Učitel využívá různá prostředí (cesta autobusem, rodina,…) a děti jsou tak více motivovány k práci. Nemusí sedět celou hodinu za lavicemi, ale formují se do skupinek a vytvářejí stále nová prostředí.

Prolínání témat

Informace učitel dítěti nepředává samostatně, ale vždy je ukládá do známého schématu, které si může dítě kdykoliv vybavit. Nedochází k odtrhávání matematických jevů a pojmů, ale dochází k zapojení mnohých strategií řešení. V hodinách se tak již nesetkáme s výkřiky typu: „No ale to jsme dělali minulý rok, to už si nepamatujeme!“ Učitel předpokládá, že zapomínámí je normální i u dětí

Rozvoj osobnosti

Učitel nepředává hotové poznatky, ale učí děti hlavně argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Dětem metoda pomáhá respektovat druhé a učí je nést důsledky svého chování.

Skutečná motivace

Úkoly jsou nastaveny tak, aby jejich řešení děti bavilo. Správná motivace je ta vnitřní, nikoliv nucení zvenčí. Tleská se proto ve třídě všem, dokonce i těm kteří na dané řešení přijdou později.

Reálné zkušenosti

Při výuce matematiky stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, kterou si dítě samo vybudovalo a ze které potom žák dokáže udělat obecný úsudek. Děti třeba „šijí“ šaty pro krychli, čímž se naučí, kolik má stran, vrcholů, jak počítat povrch atd.

Hejného metoda - matematika jako radost

Nejúčinnější motivací je dětský pocit úspěchu a upřímná radost z vyřešeného úkolu. Je to radost z vlastních pokroků i z uznání spolužáků nebo učitelů. Děti proto nemají blok z matematiky, ale na hodiny se již dopředu těší.

Vlastní poznatek

Při učení má mnohem větší váhu vlastní poznatek než ten přejatý od druhého. Matematiku žák objevuje a cesta jde od zkušenosti k pojmu. Dítě sbírá zkušenosti, mluví o nich a konzultuje s ostatními.

Hejného metoda chápe učitele jako rádce

Role učitele se tu zřetelně proměňuje. Již nemá být chápán jako autorita, ale spíše rádce, který nechává žáky mluvit a hodinu organizuje, pobízí žáky k práci, zadává úkoly a raduje se z jejich objevů.

Práce s chybou

Analýzy chyby vedou k hlubší zkušenosti, díky čemuž si dítě daleko lépe pamatuje poznatky. Chyby jsou využívány jako prostředek k učení a není vůbec potřeba se za ně stydět. Učitel dokonce děti podporuje, aby si chyby našly samy a věděly, proč ji udělaly.

Přiměřené výzvy

Učebnice obsahují úlohy všech obtížností. Slabší žáci dokáží vyřešit vždy nějaké úkoly a tím se předchází pocitům hrůzy a úzkosti z hodin matematiky. Učitel žáky nepřetěžuje, ale zadává takové, aby děti motivoval.

Podpora spolupráce

Děti již nečekají, až je výsledek napsaný na tabuli, ale pracují ve skupinkách, po dvojicích, ale i samostatně. Každý pak dokáže říci, jak k výsledku došel a umí to vysvětlit druhým. Řešením je tak výsledek spolupráce.

Proč je Hejného metoda lepší volbou?

Mezi hlavní výhody Hejného metody patří především to, že děti matematika baví, nebojí se nadcházejících hodin a dokáží si poradit snadněji při řešení úkolů. Dalšími výhodami jsou:

  • Hejného metoda znamená, že děti umí používat logické schopnosti v reálném životě, když nemají k dispozici žádné vzorce
  • Učí se nacházet řešení díky vlastnímu logickému uvažování
  • Děti pracují hojně s metodou pokus-omyl
  • Aktivita během hodin matematiky je většinu času na straně dětí

Ovšem metoda má ale i své kritiky. Někteří odborníci tvrdí, že dětem neprospívá a ony pak zaostávají. Průzkumy však ukazují pravý opak. Ukazuje se, že žáci díky metodě dosahují i lepších výsledků nejen v matematice, ale i v dalších předmětech.

A co vy... líbí se vám Hejného metoda?

Napsat komentář: Hejného metoda učí děti, jak si s matematikou poradit v běžném životě

RE: Hejného metoda učí děti, jak si s matematikou poradit v běžném životě

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.