První pomoc při poranění břicha

img
11. 05. 2017 Přečteno: 2175x

O zavřené neboli kryté poranění břicha se jedná tehdy, když nedošlo k perforaci břišní dutiny. K zavřenému poranění břicha dochází nejčastěji při…

Poranění břicha patří mezi závažné úrazy, se kterými se můžeme často setkat. Může k němu dojít při běžných činnostech - stačí spadnout ze schodů nebo narazit na ostrý předmět. K poranění břicha dochází často také při sportu nebo při vážných autonehodách.

Při poranění břicha může dojít k zasažení životně důležitých orgánů jako játra, slezina, slinivka či ledviny. Hrozí také proděravění střev, roztržení močových cest nebo poranění pohlavních orgánů, což je extrémně závažné v případě těhotenství. Pokud dojde k poranění bránice, projeví se to okamžitou naléhavou dechovou nedostatečností. Poranění břišní dutiny bývají často spojeny s trestnými činy (bodnutí, kopnutí). Včasně poskytnutá první pomoc hraje klíčovou roli i při tomto druhu zranění.

Zavřená poranění břicha

O zavřené neboli kryté poranění břicha se jedná tehdy, když nedošlo k perforaci břišní dutiny. K zavřenému poranění břicha dochází nejčastěji při pádu, nárazu nebo kopnutí. Může jít o vážný, život ohrožující stav, i když viditelné projevy jsou na první pohled minimální.

Příznaky zavřeného poranění břicha:

 • nemusí být na první pohled patrné
 • na břiše může být třeba jen modřina
 • objevuje se silná bolest břicha
 • většinou i nucení na zvracení nebo zvracení
 • pokud došlo k vnitřnímu krvácení, dochází k rozvoji šoku.
 • příznaky šoku jsou bledost, studený pot, slabě hmatný tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo netečnost, případně spavost.
 • postižený zaujímá polohu klubíčka, která ulevuje od bolesti
 • Pokud je břišní svalstvo výrazně napnuté a bolest při doteku je silná, s největší pravděpodobností se jedná o vnitřní krvácení!

První pomoc při poranění břicha – zavřené zranění

 • Neprodleně voláme ZZS na tel. 155 (případně 112).
 • Pokud je postižený při vědomí, necháme jej ve skrčené poloze. Pokud to není nezbytně nutné, nemanipulujeme s ním!
 • Nepodáváme postiženému žádné jídlo, nápoje ani léky.
 • Pravděpodobně bude nutné provést protišoková opatření – postiženého uklidňujeme, hovoříme s ním a zajistíme mu teplo a klid.
 • Postiženého stále kontrolujeme, především jeho základní životní funkce.
 • Pokud postižený upadá do bezvědomí, nepravidelně dýchá, nebo dochází k úplné zástavě dechu, musíme zahájit resuscitaci, kterou provádíme až do příjezdu záchranářů, pokud je to nutné.

Otevřená poranění břicha

V případě viditelného zranění, při kterém došlo k perforaci břišní dutiny, se jedná o tzv. otevřené poranění břicha. Nejčastěji bývá způsobeno bodnutím, řeznou či střelnou ranou, pádem na ostrý předmět nebo při autonehodách. Důležité je si uvědomit, že i rána, která nevypadá zvenku příliš závažně, může v břiše zasáhnout důležitý orgán. I drobné poranění se tak může stát život ohrožujícím.

Příznaky otevřeného poranění břicha

 • viditelná rána v břiše
 • krvácení
 • cizí těleso zabodnuté do břišní dutiny
 • bolest a poloha postiženého na boku
 • rozvoj šoku

První pomoc při poranění břicha – otevřené zranění

 • Neprodleně voláme ZZS na tel. 155 (nebo tel. 112 v případě autonehody).
 • Postiženého šetrně uložíme na záda (pokud pro bolesti není možné zraněného polohovat, snažíme se jej nechat v pro něj nejvýhodnější poloze)
 • V případě masivního krvácení přiložíme silnou odsávací vrstvu a stlačíme holou dlaní
 • Při mírném krvácení z rány stačí sterilní krytí
 • Cizí předmět v ráně fixujeme v břišní stěně – nikdy předmět nevytahujeme, ani s ním nehýbeme! (předmět v ráně blokuje rozvoj masivního krvácení)
 • Pokud došlo k výhřezu orgánů, ničeho se rukama nedotýkáme, sterilně kryjeme, vhodné je sterilní krytí namočit v čisté vodě a udržovat jej vlhké, nikdy neobvazujeme obinadlem dokola kolem těla!
 • Provádíme protišoková opatření - postiženého uklidňujeme a zajistíme teplo
 • Postiženého kontrolujeme, zda je při vědomí
 • Pokud postižený upadá do bezvědomí, nepravidelně dýchá, nebo dochází k úplné zástavě dechu, musíme zahájit resuscitaci, kterou provádíme až do příjezdu záchranářů.

Poranění břicha s přidruženým poraněním pánve

Poměrně často se můžeme setkat s tím, že s poraněním břicha dojde i k poranění pánve, resp. ke zlomenině pánevních kostí. K tomu může dojít silným stlačením spodní části břicha a pánve. Poranění pánve může být také příčinou nebezpečného vnitřního krvácení s významnou ztrátou krve. I v tomto případě přivolejte odbornou první pomoc bez váhání!

Poranění břicha a septický šok

S poraněním břicha může souviset také poranění urogenitálního systému, nejčastěji k protržení močového měchýře. Při takovém zranění dochází k úniku moči a krve do dutiny břišní. Spolu s únikem moči do břišní dutiny dochází ke vzniku septického šoku. K septickému šoku dochází také v případě, že došlo k protržení střev, a tím úniku obsahu střev do břicha. Může tak dojít k střevní infekci dutiny břišní.

V souvislosti s poraněním břicha může dojít k mnoha závažným komplikacím. Nikdy takový úraz nepodceňujte a vždy vyhledejte lékařské ošetření!

Napsat komentář: První pomoc při poranění břicha

RE: První pomoc při poranění břicha

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.