První pomoc při pokousání zvířetem

img
08. 06. 2017 Přečteno: 2227x

rána krvácí poraněné místo je zhmožděné, devastované, okraje rány nejsou hladké lze se setkat i s amputacemi, nejčastěji prstů, nosu či…

Napadení a pokousání psem je častým rizikem, které hrozí dospělým i dětem. Nebezpečná jsou však i další zvířata - kočky, fretky, krysy, netopýři i koně mohou být přenašeči nakažlivých chorob. Měli bychom proto znát rizika, která nám při napadení zvířaty hrozí, a v případě potřeby být schopni poskytnout první pomoc.

Jak vypadá rána po kousnutí zvířetem?

 • rána krvácí
 • poraněné místo je zhmožděné, devastované, okraje rány nejsou hladké
 • lze se setkat i s amputacemi, nejčastěji prstů, nosu či uší

První pomoc při pokousání zvířetem

 • Zastavíme krvácení aplikací sterilního krytí, tzn. přiložení a sterilních vrstev gázy, kterou přitlačíme k ráně.
 • pokud došlo ke kousnutí v místě tepny, může dojít i ke krvácení tepennému, které je třeba neprodleně a účinně zastavit. Stlačte ránu prsty, případně celou pěstí, nejlépe přes kapesník nebo igelit. Stlačení prstů v ráně je nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem zastavení krvácení. Lze použít i tlakový obvaz a v krajním případě zaškrcovadlo.
 • Poranění očistěte od nečistot, vymyjte mýdlem a vodou.
 • Ránu i okolí rány důkladně dezinfikujte (Betadin, Ajatin, případně alkohol).
 • Ránu sterilně kryjte a vyhledejte lékaře, nejlépe chirurga, vhodné je s sebou vzít očkovací průkaz, zejména u dětí.
 • Po dobu hojení sledujte ránu, zda se neobjeví známky infekce (otok, zčervenání, bolestivost, výtok z rány). Pokud ano, vyhledejte lékaře!

První pomoc při amputované části těla

 • Pokud při pokousání zvířetem došlo k úplnému oddělení prstu, nosu a podobně, je nutné ránu rychle vyčistit a sterilně krýt.
 • Oddělenou část zabalíme do čisté navlhčené látky s přidaným co největším množstvím ledu.
 • Okamžitě voláme ZZS na telefonní číslo 155 a dispečerovi oznámíme, že došlo k amputaci. V takovém případě jde o čas, neboť čas je rozhodující pro skutečnost, zda budou schopni lékaři úspěšně replantovat amputovanou část těla zpět.

Pokousání psem - proč je nutné psa zajistit a vyšetřit?

Při pokousání psem je nutné psa zajistit, pokud je to možné.  K tomu můžeme využít i Policie ČR na telefonním čísle 158. Pokud je pes neznámý, doporučuje se oznámit pokousání na infekčním oddělení a konzultovat riziko výskytu vztekliny. Pokud se vám podaří zjistit majitele psa, jeho povinností je do druhého dne navštívit se psem veterinární ordinaci, a to bez ohledu na to, kdy byl proti vzteklině naposledy očkován. Pokud majitel odmítá nebo se nedostaví se psem k veterináři, opět se obraťte na Policii ČR. Nikdy se nespokojte s pouhým tvrzením majitele, že jeho pes je zdravý a v pořádku. Pokud se nepodaří psa vyšetřit, pokousaného čeká pobyt na infekčním oddělení.

Riziko přenosu vztekliny a tetanu při pokousání zvířetem

Vzteklina je vážné virové onemocnění končící smrtí. Inkubační doba je od několika dnů až po měsíce. Očkovat proti vzteklině je možné až do doby, než se objeví příznaky této nemoci. Pokud se již příznaky objeví, vzteklina propukla a stává se smrtelnou. Léčba vztekliny neexistuje. Z tohoto důvodu vyhledejte lékaře vždy, pokud máte sebemenší pochybnosti o zvířeti, které vás kouslo.

Česká republika patří do oblasti zvané „Rabies free", což znamená, že se zde vzteklina nevyskytuje, s možnou výjimkou, že sem mohla být importována nebo došlo ke kousnutí netopýrem.

Mimo území ČR hrozí riziko vztekliny i při pokousání jinými zvířaty, pokud země nemá oficiální status tzv. „rabies-free“. Informaci o tom, jak na tom konkrétní oblast či země je, nám poskytnou hygienické stanice či epidemiologická centra.

Prvotní příznaky vztekliny jsou: únava, nespavost, dezorientace, zmatenost, emoční neklid, zvýšená teplota. Následně se objevuje nechutenství, pocení, zvýšená produkce slin, bolestivost svalů, dušnost, vzrušivost, agresivita, úzkosti, bolesti, křeče, srdeční selhání.

Dalším rizikem je přenos tetanu. Tetanus je rovněž závažná a smrtelná nemoc, kdy k úmrtí dochází až v 50 % případů. Proto je vhodné vzít s sebou k lékaři i očkovací průkaz, pokud si nepamatujete, kdy jste byli očkováni naposledy. Pokud tuto informaci nemáte, lékař vás preventivně proti tetanu přeočkuje.

Pokousání psem u dětí

Děti bývají nejčastějšími obětmi napadení psem. U malých dětí do čtyř let je poranění hlavy a krku způsobeno ze dvou třetin právě kousnutím psem. Bohužel zdravotní následky mohou být pro pokousané dítě trvalé. Kromě rizika přenosu vztekliny, tetanu a dalších infekčních nemocí, dochází u dětí často také k deformacím pohybového aparátu s nevratnými následky, k závažným kosmetickým defektům, poranění vnitřních orgánů, nebo poranění velkých cév, čímž může dojít i k vykrvácení, v nejhorším případě ke smrti.

Nesmíme opomenout také doživotní duševní trauma, kterým může dítě po pokousání psem trpět po zbytek života. Proto není vhodné podceňovat kontakt se psy. Dítě by vždy mělo být pod dozorem dospělé osoby a nemělo by být ponecháno samo se psem či jiným zvířetem.

Co dělat při ohrožení cizím psem?

 • Nekoukejte psovi přímo do očí.
 • Zachovejte klid a vyčkejte, až se pes sám vzdálí.
 • Opatrně couvejte, neutíkejte a hlavně nekřičte!
 • Pokud pes srazí dítě na zem, mělo by se stočit do klubíčka a chránit si hlavu rukama.
 • Při pokousání psem neprodleně poskytněte první pomoc a s dítětem vždy navštivte lékaře!

Napsat komentář: První pomoc při pokousání zvířetem

RE: První pomoc při pokousání zvířetem

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.