Mentální anorexie může potkat kohokoliv!

img
06. 02. 2012 Přečteno: 3346x

Poprvé příznaky mentální anorexie popsal již ve 2. století Galén, jeden z nejznámějších lékařů starověku, ve 12. – 15. století byly zaznamenány…

Mentální anorexie se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy (společně s např. bulimií). Tato duševní nemoc spočívá v odmítání potravy i tekutin a ve zkreslené představě o svém těle. Osoby trpící touto nebezpečnou chorobou se zaměřují na velmi drastické diety a v nadměrné míře se věnují sportům, při nichž vynakládají co nejvíce námahy, aby zahnaly pocit hladu. Postupem času se anorektičky stávají čím dál posedlejší svým vzhledem a úbytek na váze je pro ně neustále nedostačující.

Čtěte také:

Mentální bulimie

Mentální anorexie není problémem jen moderní doby

Poprvé příznaky mentální anorexie popsal již ve 2. století Galén, jeden z nejznámějších lékařů starověku, ve 12. – 15. století byly zaznamenány případy žen, které formou hladovění očišťovaly své tělo od hříchů, v 16. století byly tyto anorektičky označovány církví za posedlé ďáblem. Diagnosticky vymezena a jednoznačně identifikována byla mentální anorexie v druhé polovině 19. století. Nejznámější anorektičkou v historii byla císařovna Sissi, jejíž váha podle historických záznamů nepřekročila hranici 55 kg při výšce 172 cm, ovšem po většinu času byla její hmotnost ještě daleko nižší. Sissi držela drastické diety, při kterých pila šťávu ze syrového masa a jedla jen ovoce.

Počet nemocných mentální anorexií rapidně vzrostl po roce 1967, kdy módní časopis Vogue otiskl na titulní straně modelku Twiggy, jejíž váha se pohybovala kolem 40 kg při výšce 170 cm. Dodnes se mluví o tom, že Twiggy odstartovala módu anorektických modelek, i když se sama později stala velkou bojovnicí proti tomuto módnímu trendu.

V dnešní době existuje spousta skupin bojujících proti mentální anorexii, na internetu lze však najít spoustu blogů, na kterých jsou popsány drastické metody na hubnutí a anorektičky se zde navzájem povzbuzují k tomu, aby ve svém úsilí zcela se zničit nepolevily. Často si také vyměňují tipy na to, jak utajit projevy mentální anorexie před okolím.

Rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií

Mentální anorexie je často zaměňována za bulimii a naopak. Rozdíl mezi těmato poruchami příjmu potravy je v jejich podstatě. Anorektičky se vyhýbají potravě a úzkostlivě si hlídají příjem kalorií, zatímco bulimičky trpí záchvaty přejídání, po kterých následuje snaha dostat potravu z těla jakýmkoliv způsobem (vyvolávání zvracení, projímadla atd.). Obě tyto nemoci ale mají společný znak. Pro okolí nemocných mentální anorexií nebo bulimií je tento problém mnohdy dlouhou dobu skryt, neboť hranice mezi zdravou štíhlostí a duševní poruchou příjmu potravy je velmi tenká, často nezpozorovatelná i samotnými pacientkami, které většinou využijí všechny triky k zakrytí prvotních příznaků.

Jak končí oběti mentální anorexie

Je-li mentální anorexie diagnostikována a léčena v raném stádiu, obvykle pacientky minou dlouhodobější následky, kterým se ovšem nevyhnou ti, kteří tento problém přehlížejí. Organismus v důsledku nedostatku potravy přestává fungovat jak má, což se dotýká všech důležitých orgánů. V pokročilém stádiu z důvodu podvýživy končí mentální anorexie smrtí.

Příčiny mentální anorexie

Až na ojedinělé výjimky, u kterých bývá mentální anorexie způsobena nároky na sportovní výkony (např. v gymnastice, baletu atd.), jsou hlavními příčinami:

 • Sociální a kulturní faktory – vliv reklamy a médií, kde se jako ideál krásy udávají extrémně hubené ženy, předpojatost společnosti vůči obézním lidem
 • Emocionální faktory – deprese, úzkost, neschopnost sebepřijetí
 • Biologické faktory – puberta, menstruační cyklus
 • Události – problémy v rodině nebo ve škole (šikana, posmívání,…), sexuální zneužívání, dlouhodobá nemoc, odloučení od rodiny, neúspěchy atd.

Projevy mentální anorexie

Nejviditelnějším projevem mentální anorexie je velký úbytek hmotnosti, ale tuto poruchu doprovází celá řada dalších projevů, které se ovšem nemusí objevit u každého.

Primární projevy mentální anorexie:

 • ztráta tělesné hmotnosti minimálně o 15% proti normálu pro daný věk a výšku nebo je-li BMI index menší než 17,5
 • BMI index vypočítáme ze vzorce: Hmotnost v kg / (výška v m)2
 • zkreslené představy o sobě a svém těle (přetrvávající strach z toho, že je daná osoba tlustá)
 • snaha o dodržování drastických diet
 • nespavost
 • špatné soustředění
 • extrémní sportovní nasazení
 • u mužů ztráta potence

Sekundární projevy mentální anorexie:

 • srdeční arytmie
 • hypotenze (nízký tlak krve v tepnách)
 • chudokrevnost
 • metabolické poruchy
 • záněty slinivky břišní
 • hypertrofie příušních žláz
 • zácpa
 • praskající kůže
 • záněty plic
 • atrofie mozku
 • poruchy paměti
 • slabost svalů a křeče
 • infertilita (neschopnost ženy donosit dítě)
 • ztráta menstruace
 • zkažený chrup

Psychické projevy mentální anorexie:

 • smutek
 • zoufalství
 • deprese
 • bezmoc
 • sebevražedné sklony

Léčba mentální anorexie

Při velmi výrazné ztrátě hmotnosti je nevyhnutelná hospitalizace zaměřená na záchranu základních životních funkcí. Je nutné ihned zabezpečit nitrožilní příjem živin, než dojde k úplné destrukci životně důležitých orgánů. Bohužel je v případě této akutní léčby úmrtnost 5 – 15%.

V další fázi léčby je nutné pacientovi vypracovat individuální stravovací plán s cílem postupného pomalého přibývání na váze. Tato fáze by měla probíhat v izolaci od běžných kontaktů nemocného a za pomoci psychoterapie.

V dalším stádiu léčby se podávají vitamíny, minerály, léky podporující chuť k jídlu a anabolika. Samozřejmostí by měla být součinnost ošetřujícího lékaře s rodinou pacienta, aby se předešlo chybám ve stravování po propuštění z nemocnice.

Napsat komentář: Mentální anorexie může potkat kohokoliv!

RE: Mentální anorexie může potkat kohokoliv!

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.