Skvělé zázemí pro předškolní vzdělávání

Prostory MŠ Boloňská jsou moderně zařízené, barevné, prostorné a přizpůsobené činnostem dětí. Jedná se o školu pavilonového typu, jejíž vnitřní prostory jsou rozděleny do dvou pater. Výuka probíhá ve čtyřech věkově smíšených třídách. Každá třída má vlastní oddělený vchod. Prostory tříd jsou zařízené s důrazem na prostornost a světlost a samozřejmě vyhovují hygienické normě při stanoveném počtu dětí.

Součástí MŠ je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti s ohledem na dodržení zásad zdravé výživy. K pobytu dětí venku slouží krásná velká zahrada i víceúčelové hřiště o rozměrech 14x7 metrů.

Mnoho aktivit i pestrá nabídka zájmových kroužků

Mateřská škola Boloňská upřednostňuje každodenní dostatek přirozených pohybových činností, a to jak ve třídách, tak na školní zahradě. Pedagogové podporují spontánní hru dětí, stejně tak i činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii. Děti mají zajištěný pravidelný denní rytmus a řád. Ten je dostatečně flexibilní, a tak je možné organizaci dne přizpůsobit aktuální situaci i potřebám dětí.

V případě zájmu si mohou děti vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků. Patří mezi ně například tanečky, výuka hry na zobcovou flétnu, jóga, angličtina pro nejmenší a mnohé další. Škola pro děti pravidelně připravuje různé výlety, exkurze, divadelní představení a jiné kulturní i sportovní aktivity.