Koktání u dítěte: Co dělat, když se objeví vada řeči?

img
19. 05. 2020

Přesný důvod, proč se koktání objevuje, není zcela zřejmý. Na toto téma se uskutečnilo už mnoho výzkumů a stále vznikají nové teorie o tom, jak tato…

Koktání u předškolních dětí je vada řeči, která patří k jedné z nejčastějších poruch komunikace, se kterou se rodiče u malého dítěte potýkají. Může se jednat o přechodný problém. Někdy se však stane, že tato vada řeči dítěti zůstane a znepříjemňuje mu celý život. Předejít celoživotnímu koktání dokáže včasná odborná terapie. Jak poznat, kdy je třeba vyhledat odborníka?

Čtěte také:

Jak rozmluvit dítě? Účinné rady, díky kterým se vaše batole naučí správně mluvit

Nejčastěji se koktání u dětí objevuje kolem tří let věku. Právě toto období je pro dítě klíčové z hlediska slovní zásoby. Často se tato vada řeči zaměňuje s pojmem vývojová neplynulost, která se většinou projeví opakováním zejména prvních slabik stále dokola. Dítě se tak snaží co nejrychleji sdělit druhému danou informaci a svoje koktání si obvykle neuvědomuje.

Co je příčinou koktání u dítěte?

Přesný důvod, proč se koktání objevuje, není zcela zřejmý. Na toto téma se uskutečnilo už mnoho výzkumů a stále vznikají nové teorie o tom, jak tato vada řeči vzniká. Přechodná koktavost mezi třetím a čtvrtým rokem života se podle odborníků objeví asi u 40 % dětí. Její příčinou je rychlý vývoj řeči a zrání celé osobnosti dítěte. Faktorů ovlivňující koktání může být více. Velký vliv ve vývoji řeči hraje dědičnost, psychika dítěte nebo taky stres.

Jak se koktání projevuje?

 • opakování prvních hlásek a slabik
 • napětí v obličeji
 • gestikulace při řeči
 • neovladatelný pohyb rtů a jazyku
 • prodlužování slov
 • zrychlené mluvení
 • vyšší tón hlasu

Kdy vyhledat odborníka?

Koktání se může zpravidla během tří měsíců samo upravit, pokud by však přetrvávalo déle, raději neváhejte a zajděte s dítětem k odborníkovi. Čím dříve se vada řeči u dítěte začne řešit, tím rychleji se dostaví výsledky. V takovém případě je nutné se obrátit na logopeda, případně na psychologa po dohodě s obvodním lékařem. Na základě vedení rozhovoru s dítětem logoped dokáže určit, zda se jedná o neplynulost řeči nebo koktání, a navrhne terapii.

Jak může logoped pomoci při koktání?

Koktání podle odborníků nelze zcela odstranit. Přesto logoped svými metodami dokáže dítěti výrazně pomoci, aby jeho řeč byla plynulejší. Čím dříve se dítě ke specialistovi dostane, tím snáze lze s jeho řečí pracovat. Častou terapií koktání je práce s tempem mluvy a dechem, cvičení měkkého hlasového začátku nebo rozbor vlastního mluvení. Logoped k terapii přistupuje hravou formou a většinou se jí účastní také alespoň jeden z rodičů dítěte, který s odborníkem úzce spolupracuje.

koktani1

 Jak mluvit s dítětem, které trápí vada řeči

Rodiče při komunikační terapii zaujímají vždy nejdůležitější roli, protože jsou s dítětem, u kterého se vada řeči objeví, v každodenním kontaktu. Je důležité, aby rodiče spolupracovali s logopedem, který jim poradí, jak k problému koktání přistupovat. Zpravidla rodiče s dítětem doma sami cvičí. Jejich komunikace by měla být co nepřirozenější. Rozhodně není vhodné dítě upozorňovat na chyby a tlačit na něj. Rodič by měl být pro své dítě tím největším řečovým vzorem.

Existuje několik obecných zásad, kterých by se rodiče při komunikaci s malým dítětem měli držet:

 • Vytvářejte doma klidné prostředí a mluvte s dítětem radostným tónem.
 • Snažte se s dítětem mluvit v tichém prostředí, vypněte telefon, rádio, televizi.
 • Nepřerušujte dítě při projevu, mějte trpělivost.
 • Nenuťte dítě do mluvení, pokud vidíte, že nechce.
 • Nedokončujte za dítě slova ani myšlenky, neopravujte ho.
 • Čtěte! Klidné a pomalejší předčítání je velmi účinnou metodou.
 • Mluvte na dítě pomaleji a snažte se sami dobře vyslovovat.
 • Když s vámi dítě mluví, věnujte mu veškerou svoji pozornost.
 • Promluvte si o koktání dítěte s jeho učitelem ve školce. I učitelé by na dítě měli mluvit klidně a dát mu dostatečný prostor k odpovědi.
 • Nenechejte sourozence ani příbuzné, aby dítě při koktání opravovali a přerušovali.

Napsat komentář: Koktání u dítěte: Co dělat, když se objeví vada řeči?

RE: Koktání u dítěte: Co dělat, když se objeví vada řeči?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.