head

Homeoterapie Iva Vladíková Brno

Pomáhám dospělým i dětem najít cestu k vnitřní harmonii. S velkým nadšením se věnuji nové metodě, která vychází z klasické homeopatie. Homeoterapie jde ještě o krok dál, pracuje především s vědomím klienta. Emoční a psychickou harmonii můžeme společně obnovit také pomocí Bachových květových esencí.

homeoterapie • Bachovy květové esence • harmonizace

Co je homeopatie a homeoterapie?

Fotolia_118991901_XSCo je homeopatie a homeoterapie?Homeopatie je věda stará přibližně 200 let, a to bezesporu krásná, dobrodružná věda o tom, jak lze ovlivnit zdraví i duchovní cestu člověka za použití těch nejjemnějších přírodních substancí. Samuel Hahnemann systém objevil díky celoživotnímu experimentování a celý život zasvětil jeho zdokonalování. Přitom zjistil, že příznaky a symptomy nemoci nejsou jen samotnou nemocí, ale že jsou to i spolehlivé indikátory k pro vyléčení nemoci. Během času homeopatie ukázala, že může léčit jak poruchy psychické, tak emoční a fyzické.

Jak homeopatie funguje?

Všude se dočteme, že homeopatie znamená léčení podobného podobným. Ale jak to tedy funguje? Jak je to možné? Homeopatika podaná klientovi „napodobují“ vnitřní zranění, „upomínají“ tělo, jak je má odblokovat a vyřešit tak, aby trauma zmizelo přirozenou cestou. Tím, že se zbavíme vnitřních zranění, odezní vnější příznaky, takzvaná nemoc. Homeopatika jsou vysoce ředěné a potencované látky, které mají svou vibrační dynamickou sílu větší, než je nemoc. To znamená, že symptomy nemocí doslova „vytlačí“ z těla ven. To si můžeme uvést na konkrétním případě:

Například rulík zlomocný (homeopatikum Belladonna) obsahuje alkaloidy atropin a hyoscyamin a v materiálních dávkách způsobuje otravu rulíkem s agitovaností centrální nervové soustavy – nesnese hluk, světlo, dotek, horečkou, zrychlenou srdeční činností, pocením, zčervenáním. Přitom homeopatikum Belladonna můžeme užít k léčení symptomů podobným těm, které se vyskytly při otravě rulíkem - tedy například při horečnatém onemocnění, které vykazuje právě tyto příznaky. (Prosím pozor, ne každé horečnaté onemocnění lze léčit tímto homeopatikem! To je velký omyl mnoha lidí, na léčbu horečnatých stavů existuje mnoho dalších homeopatik, přičemž příznaky se musí shodovat, jinak není léčba účinná!)

Dalším typickým příkladem může být senná rýma. Máme mnoho homeopatických léků, které do pár minut zastaví projevy alergií, což je úžasné, a když je to třeba, užívám je i já. Opět se jedná o homeopatika zvolená podle projevů alergie – kýchání, slzení, svědění očí, zarudnutí očí atd. To jsou příznaky, které v podstatě okamžitě potlačím vhodně zvoleným homeopatikem. Někdo si vybere homeopatika, někdo dá přednost medikamentu jako je např. Zyrtec. Kromě toho, že homeopatie nemá (na rozdíl od alopatie) vedlejší účinky, efekt je přibližně stejný. Na nějaký čas utlumím projevy alergie. Ale i homeopatikum musím v takovém případě opakovat a nedojde k vyléčení. Stále jsem alergik, na příčinu jsme nedosáhli. Pouze jsme potlačili projevy, což může být velice záslužné a ulevující v dané chvíli, ale jádro problému zatím jen obcházíme.

Ale existuje i situace, kdy vybraná homeopatika pokryjí vibračně celého člověka. Nicméně ne všechna homeopatika mají rozsáhlý mentální nebo emoční obraz. Ale vezměme si třeba homeopatikum Nux vomica. Jde o velký polychrest, přičemž na vibrační frekvenci této rostliny je dnes velká spousta lidí západního světa. Nux vomica má v obraze vodnatou rýmu. Lze ji užít jak na běžnou, tak na alergickou rýmu. Alergickou rýmu mohou provázet výrazné záchvaty kýchání, hojný vodnatý výtok z nosu, svědění v uchu skrz Eustachovu trubici, šimrání v krku, bolest hlavy, přecitlivělost očí, pocit odřených očních koutků a světloplachost. Pokud ji použiji akutně na výtok z nosu, a zároveň jako člověk funguji na podobné frekvenci, jako tato rostlina, může být vyléčení z alergie úplné nebo dlouhotrvající a úleva přijde i v jiných oblastech života. Úleva pak trvá po delší dobu.

Kdy je homeopatie nejúčinnější a kdy na homeopatika nespoléhat?

Každý homeopat potvrdí, že homeopatie je velmi silná v kramflecích, pokud jde o chronické stavy. Tam dosahuje úžasných výsledků. Doménou homeopatie jsou alopatickou medicínou obtížně léčitelné stavy, které mají svůj původ v psychice, v mentálním či emočním bloku, traumatu nebo v příliš dlouho zadržovaných emocích atd. To je důvod, proč není možné vyléčit nemoc, dokud pracujeme jen s tělem. Když je příčina jinde, než na fyzické úrovni, jak by taky bylo možné, aby nás lékař vyléčil, když se zaměřuje pouze na tělo, tedy na odstranění viditelného důsledku, ne příčiny?

Naopak ve většině akutních stavů (přestože i zde homeopatie může být výrazně nápomocna), je vhodné obrátit se na klasickou medicínu. U akutních mechanických poranění není lepší cesty, než vyhledat chirurga. Stejně tak je tomu i v případě, kdy je patologický zdravotní stav dlouho zanedbávám. Nový kyčelní kloub je dozajista lepší, než invalidní vozík. Podobně v případě život ohrožující nemoci mohou být antibiotika tím nejlepším způsobem, jak zachránit pacientovi život. Ani při používání homeopatie nesmí chybět zdravý „selský“ rozum.

Z čeho se vyrábí homeopatika?

  • z rostlin (heřmánek, koniklec, rulík, arnika, jitrocel atd.)
  • z minerálů (sůl, křemík, síra, fosfor, měď, zinek, arsen atd.)
  • z živočichů nebo jejich produktů (hadí jedy, včelí jed, ale i mateřská mléka různých živočichů atd.)
  • z mikrobiálních, případně z patologických sekretů nemocných (nosody)

Výčet homeopatik není zdaleka konečný, v současné době se počet odhaduje na cca 3000 a stále se zkoušejí nové, neboť příroda nabízí bohaté a dosud neprobádané možnosti řešení.

Homeopatie je věda, která kromě hlubokých znalostí o tom, jak působí široká škála používaných látek, vyžaduje také určité životní zkušenosti terapeuta, jeho schopnost empatie, porozumění. Homeopatie je holistický systém. Není třeba mu věřit. Víra v homeopatii je úplně zbytečná. Placebo efekt zde nehraje žádnou roli. Účinnost si lze jednoduše ověřit na vlastní kůži. Homeopatie není náboženství, ale věda.

Na tomto místě se pokusím udělat jasno v některých termínech, které se širokou veřejností často zaměňují, nebo v nich vůbec laická veřejnost nevidí rozdíl, přitom se však jedná o zcela odlišné přístupy a metody. Řekneme si, co je to klinická, resp. akutní homeopatie, co je klasická homeopatie a co je homeoterapie. Tento článek by měl pomoci zorientovat se každému v tom, co hledá a jaká cesta je vhodná právě pro něj. Jde o hodně odlišné přístupy, proto i výsledky terapie se liší. Pokusím se v tom nyní udělat trochu jasno.

Co je klinická homeopatie?

Klinická homeopatie, nebo také akutní homeopatie je přístup, který nejčastěji používá laická veřejnost, ale také lékaři. Zde se homeopatika používají velice zjednodušeně. Jednoduchým příkladem může být bolavé koleno. V této oblasti je centrem zájmu pouze ono koleno, nikoli celý člověk. V tom se klinická homeopatie podobá běžné alopatické léčbě. Proto je klinická homeopatie blízká lékařům, kteří ji dnes v hojné míře takto praktikují. Léčba pak probíhá tak, že shromáždím symptomy kolene – pouze kolene - kde bolí, kdy, při jakém pohybu, co koleno zlepšuje, co zhoršuje atd. Na základě souboru informací o koleni vyberu vhodné homeopatikum. A je vyhráno? Někdy ano, někdy ne. Potíže mohou ustoupit, ale nemusí. Když ustoupí, mohou se vrátit. Nebo se mohou přesunout do jiné oblasti na těle. Pokud homeopatikum nezasáhne kromě fyzické úrovně i úroveň, na které problém vznikl, nemůže se jednat o úplně vyléčení. Záleží, do jaké míry se homeopatikum shodlo s celkovou vibrační frekvencí daného člověka, nestačí pouhá shoda se symptomy kolene. Vibrační úroveň jedince bývá v těchto případech zasažena v podstatě jen mimoděk.

Co je klasická homeopatie?

Klasická homeopatie, nebo také konstituční homeopatie se zaměřuje na výběr tzv. konstitučního léku. Pokud se člověk dostane ke konstitučnímu homeopatovi, který se věnuje klasické homeopatii, pak je celý člověk posuzován komplexně, homeopata zajímá takřka vše. Sezení vypadá většinou tak, že homeopat sesbírá mnohastránkový výčet informací o klientovi. Do těchto informací bude patřit jak zdravotní anamnéza, tak oblíbené chutě, averze, oblíbené barvy, povaha, zvláštní symptomy, nemoc, se kterou přichází – o té se klasický homeopat bude chtít dozvědět co nejvíce. Na základě všech těchto údajů vybere homeopat vhodné homeopatikum, které se co nejvíce shoduje s informacemi od klienta. Hledá tedy onu podobnost, která bude mít nejvyšší shodu s tím, co klient popsal. Jedná se o komplexní přístup, který klade stejnou důležitost příznakům nemoci, fyzické konstituci, mentálním, emočním symptomům a dalším.

Zde bývá největší procento obávaných „homeopatických zhoršení“. Dodnes není mezi homeopaty jednoznačná shoda na tom, proč se to děje, proč se to děje jen u někoho atd. Moje odpověď je tato. Při podání konstitučního léku můžeme odkrýt něco, co ještě není připraveno k řešení, nebo není vhodná doba, a můžeme spustit výrazné obranné reakce člověka. A to proto, že homeopatikum není vybráno s citem, s ohledem na aktuální situaci ani s ohledem na to, co klient teď potřebuje řešit. Výběr homeopatika je, jak už jsem řekla, zaměřen výhradně na to, že hledá největší shodu se zadanými údaji. A to se občas ukazuje jako nevhodný přístup ke klientovi.

Ve všem, co uvádím v tomto článku, vycházím ze svých osobních zkušeností. Sama jsem procházela terapiemi, po kterých následovala jen zhoršení, a to i bez následného zlepšení, stejně tak jako bez jakéhokoli uvědomění. Přicházely jen nepříjemné fyzické stavy a já jsem nevěděla, proč. A mého klasického homeopata to ani hlouběji nezajímalo. Tato „léčba“ byla pro mě prakticky bezvýznamná. To změnilo až setkání s někým, kdo provozoval homeoterapii.

Co je homeoterapie?

Homeoterapie ke klientovi přistupuje ještě jinak. Je to poměrně nový přístup, který však odráží potřebu dnešní doby. Vychází z toho, že alfou-omegou člověka je jeho stav vědomí. Tam je prvotní příčina všeho, co se člověku děje a co prožívá. To, jak se vibrační úroveň vědomí projevuje na tělesné úrovni, není tak podstatné, někdy to může být i zavádějící. Traumata a emoce se mohou projevovat desítkami příznaků na tělesné rovině, ale to není v této chvíli podstatné. Podstatné je uvidět, odkud přichází příčina potíží, ať už jsou jakéhokoli druhu.

Terapeuta zajímá životní příběh člověka, to, proč se dostává do určitých životních situací, proč cítí to, co cítí, jaký je jeho úkol a téma zde na Zemi, které má být zpracováno a vědomě uchopeno. Terapeut také nehledá jeden konstituční, univerzální lék, který by klienta sám o sobě uzdravil. Hledá jeho současnou energetickou vibraci, a to na základě toho, co je v dané chvíli klient ochoten a schopen řešit, snaží se pomoci s tím, s čím v tu chvíli klient přichází. Pak se mohou pozvolna odlupovat vrstvy, až se dostaneme k místu, kde leží samotná příčina.

To může u každého trvat jinou dobu. U někoho se může vše odehrát při prvním setkání. U někoho to bude trvat déle. Záleží na otevřenosti klienta, a také na tom, jak terapeut dokáže vidět „za slova“ klienta, jak se dokáže naladit na jeho vlnu a vcítit se do toho, co klient prožívá. Homeoterapeut nesbírá obsáhlá data. Homeoterapeut se snaží pochopit příběh člověka a pomoci vědomě uvidět to, co je příčinou jeho trápení. V tomto bodě nastává uzdravení duše. To je na prvním místě.

O tom, že uzdravení vědomí, duše a emočního těla bude mít dopad i na emoční pohodu a fyzické zdraví, asi není třeba dlouze hovořit. Toto je nová cesta, jiná cesta, než je klasická homeopatie. To je cesta, kterou si vyžaduje dnešní doba, která je jiná, a které nestačí povrchní řešení. Žijeme v době, která si žádá hlubší uvědomění, nejen odstranění nemoci na fyzické rovině, i když to je většinou hnacím motorem pro to, abychom na sobě začali pracovat.


Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte