Grafologie: Naučte se číst typy písma

img
07. 02. 2020 Přečteno: 1318x

Naše osobnost se promítá do našeho písma. Z toho vychází grafologie. Může tak zjistit, zda jsme introvertní anebo extrovertní, zda si jdeme za svým…

Grafologie je oficiální věda. Zkoumání lidské osobnosti většinu z nás fascinuje. Zatímco psychologové se soustředí na lidské projevy, chování a pohyby, grafologie se zajímá o písmo. Různé typy písma mohou odhalit o člověku i to, co sám neví.

Čtěte také:

Automatická kresba je prostředek sebepoznání i nápravy

Grafologie odhalí vše od poruch, přes sebevědomí až po sexualitu. Jakkoli skvěle to zní, grafologie má svá úskalí. Poradíme, jak z písma vyčíst co nejvíce a na co si dát pozor.

Grafologie zkoumá písmo a tím i člověka

Naše osobnost se promítá do našeho písma. Z toho vychází grafologie. Může tak zjistit, zda jsme introvertní anebo extrovertní, zda si jdeme za svým anebo zůstáváme v minulosti. Písmo toho umí prozradit daleko více, jako třeba sklony k sebestřednosti, psychické labilitě anebo agresi.

 • Grafologii zajímají nejrůznější prvky písma. Sklon, délka slov, tlačení na tužku, pravidelnost anebo ozdobnost. Vše totiž o člověku něco vypovídá.
 • Aby se mohlo písmo opravdu dobře zkoumat, je zapotřebí dostatek písemných dokumentů. Například několik popsaných listů A4 z různých časových období. Pisatel by také měl uvést, v jakém psychickém rozpoložení se nacházel. Jinak totiž píše člověk ve velkém stresu a jinak v úplné pohodě.
 • Grafologie a zkoumání, jak typy písma souvisí s lidskou osobností, vznikla už v 19. století. Od té doby jí řada vědců rozpracovala a obohatila.
 • Grafologie není jen jedna. Přístupy různých grafologů se mohou velmi lišit.

Jak rozluštit typy písma?

Každý píšeme trochu jinak. Grafologie říká, že to není jen záležitost toho, co nás naučili ve škole. Typy písma, sklon písma, jeho uspořádání a velikost o nás dokážou mnohé prozradit. Ačkoli spolehlivý rozbor písma dokážou udělat profesionálové, menší test si můžeme udělat i my. Jak se podle grafologie typy písma rozlišují?

Typy písma: Sklon

Písmo si můžeme představit tak, že vlevo leží naše minulost, ve středu naše přítomnost a napravo naše budoucnost. Typy písma to odrážejí.

 • Písmo s pravým sklonem: Čím více nakláníme písmo doprava, tím více míříme k budoucnosti. Jsme extrovertnější, emocionální, vřelí a pouštíme se do nejrůznějších činností. Ale jsme trochu nestálí a impulzivní. Soustředíme se na to, co bude.
 • Kolmé písmo: Pokud je naše písmo kolmé, držíme se přítomnosti. Jsme racionální, dokážeme si zachovat chladnou hlavu a stojíme nohama na zemi. Jsme stálí a střízliví. Ale jsme také citově nedostupní, máme zábrany a sklony ke skepticismu. Žijeme tím, co se děje nyní.
 • Písmo s levým sklonem: Jestliže máme náklon naopak doleva, setrváváme v minulosti. Možná se budoucnosti obáváme anebo jsme prožili trauma, které nás stále drží uvězněné v minulosti.

Typy písma: Směřování

Do způsobu, jakým tvoříme písmo, vkládáme náš postoj k životu. Podívejme se na naše písmo. Typy písma se mohou buďto navracet doleva anebo směřovat doprava.

písmo pero

 • Písmo točící se doleva: Pokud píšeme tak, že se linie našeho psaní jakoby vracely zpět, zakroucení textu nemíří příliš doprava, ale jemně se navrací zpět doleva, máme spíše introvertní povahu. Obracíme se k minulosti a k životu máme spíše pasivní postoj. Náturou jsme pesimističtější a okolí příliš nedůvěřujeme. Můžeme žít naším vlastním světem, dokážeme si stát za svým a jsme citlivější.
 • Písmo točící se doprava: Pokud je ale písmo dynamičtější, uhání po papíře hned k dalšímu slovu a vypadá, že je psáno v rychlosti, jsme osobností, která je energická, extrovertní a nebojí se udělat další krok v životě. Vyznačujeme se spontánností. Ale jsme také trochu netrpěliví, vznětliví a snadno se necháme strnout. Stejně tak máme i horší sebeovládání.

Typy písma: Zóny

Písmo si můžeme rozdělit na tři zóny. Ve střední zóně se nachází většina malých písmen. Jako je například o, a, nebo m. Horní zóna obsahuje typy písma jako je k, l či h. A dolní zase písmena jako je j, y anebo p. Každá z těchto zón v našem písmu může mnohé prozradit.

 • Horní zóna: Představuje intelekt, spiritualitu a myšlení. Najdeme zde naše směřování, ideály a ambice. Pokud převažuje horní zóna, jsme ctižádostiví, jdeme si za svým a jsme aktivní. Také jsme svobodomyslní, chceme poznávat svět a máme silnou duchovní stránku. Ale můžeme být odtržení od reality a ne vždy se nám podaří naše ambice naplnit.
 • Střední zóna: Zobrazuje naši vědomou stránku, každodenní život a to, co v něm zažíváme. Pokud je střední zóna velká, ukazuje to na pisatelovo sebevědomí, ctižádost a někdy i namyšlenost. Velká a převažující střední zóna může znamenat důraz na sebe sama. Jsme extrovertní, sebejistí a praktičtí. Je pro nás důležitý výkon. Ale zvětšená střední zóna také značí sebelásku, nestálost a vztahovačnost.
 • Dolní zóna: Značí nevědomou stránku naší osobnosti. Najdeme zde instinkty, pudy a to, co si běžně neuvědomuje. Patří sem sexualita, důraz na pudy a biologické potřeby. Převažující dolní zóna znamená, že nás to táhne k materiálním věcem, tělesnosti a pudům. Máme rádi svou jistotu, nejjednodušší řešení je pro nás to nejlepší a v práci jsme důkladní. Jsme konzervativní, stabilní a důležitá je pro nás rodina a tradice. Pokud je dolní zóna obzvlášť dlouhá, máme neuspokojené základní potřeby.

Grafologie: Věda anebo pavěda?

Kontroverzní, ale stále oblíbenější. Grafologie si našla jak své příznivce, tak kritiky. Zatímco některé studie ukazují, že grafologie není ve svých závěrech přesná, jiné ukazují, že závěry grafologa se mohou velmi blížit závěrům klinického psychologa. Tak kde je pravda? Kvalita grafologického rozboru vždy záleží na tom, jak zkušený a vzdělaný je grafolog. Najdeme řadu nabídek od grafologů, ale málokdo z nich opravdu ví, co dělá. Rozebírat písmo kvůli pisatelově osobnosti je totiž opravdu věda.

Napsat komentář: Grafologie: Naučte se číst typy písma

RE: Grafologie: Naučte se číst typy písma

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.