Farní charita Studenec u Horek poskytuje ošetřovatelskou službu pro všechny věkové kategorie, v současnosti zejména pro seniory. Farní charita zajišťuje domácí péči pro všechny, kteří potřebují zajistit ošetření v domácím prostředí. O veškerou péči…

Stacionář mezi mosty Trutnov

Trutnov, Náchodská 359
Máme-li v rodině osoby, které trpí mentálním, duševním nebo tělesným postižením, je to vždy složitá situace. Může se stát, že se o naše bližní nejsme schopní z jakýchkoliv důvodů sami postarat a je nutné je svěřit do odborné péče. Právě v takovou…

Domov pro seniory U Pramene Louny

Louny, Rakovnická 2502
Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací, zajišťující profesionální péči o seniory nad 65 let. Cílem zařízení je poskytnout kvalitní plnohodnotnou péči pro osoby, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jejichž zdravotní…
Přibližně 15 km od města Mělník se nachází malá malebná obec Vidim, ve které se nachází domov seniorů. Domov seniorů Vidim je určen pro všechny seniory, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a nejsou ji schopni překonat sami ani s pomocí…

Domov pro seniory Máj České Budějovice

Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice
Domov pro seniory Máj České Budějovice tvoří domov seniorům i lidem trpícím demencí a Alzheimerovou chorobou. O všechny klienty se stará vyškolený personál, který si zakládá na lidském přístupu. Domov pro seniory Máj provozuje i denní stacionář a…