Domov pro seniory Nopova zřizovaný Magistrátem Statutárního města Brna poskytuje sociální služby klientům nad 65 let. Posláním organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb pro klienty se sníženou soběstačností. Domov pro seniory Nopova je…
Společnost LONGEVITA SENIO byla založena v roce 2005 za účelem pomoci rodinám při řešení náročné situace v oblasti péče o seniory v Plzni a okolí. Svým klientům poskytuje profesionální sociální služby, které zahrnují zejména pečovatelskou službu a…
Hledáte v Hradci Králové obecně prospěšnou společnost zaměřenou na péči o seniory, zdravotně postižené a osoby v těžké životní situaci? Pak se obraťte na Centrum sociální pomoci a služeb, které se činnosti v sociální sféře na území Hradce Králové a…
Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP patří mezi nová specializovaná zdravotnická zařízení určená pro pacienty z Uherskobrodska a Uherskohradišťska. Ústav se zaměřuje na péči o těžce nemocné a umírající osoby, a to včetně zajištění…

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou

Benátky nad Jizerou, Náměstí 17. listopadu 593
Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou (MěCKP) poskytuje zdravotní a sociální služby v pobytové, ambulantní i terénní formě. Cílem této příspěvkové organizace je zajistit pomoc a podporu starým a hendikepovaným osobám, kteří ji…