Neplodnost u žen

img
09. 08. 2020 Přečteno: 1062x

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Neplodnost neboli infertilita u žen (anglicky female infertility) se popisuje jako neúspěšná snaha otěhotnět po dobu alespoň jednoho roku. Celosvětově neplodnost postihuje miliony párů. Odhady zmiňují, že 10 až 18 procent párů má problémy s početím dítěte nebo pak ženy s úspěšným donošením. Světová zdravotnická organizace rozlišuje několik kategorií neplodnosti. Primární neplodnost se označuje jako naprostá absence početí i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku. Sekundární neplodnost je typ, kdy v minulosti došlo k úspěšnému těhotenství, ale následná se nedaří přes všechny snahy uskutečnit.

Neplodnost u žen je v dnešní době aktuální problém a výskyt stále stoupá. Odhaduje se, že neplodnost souvisí přibližně z jedné třetiny s ženskými faktory, z jedné třetiny je „na vině“ muž a zbývající třetina pokrývá kombinovanou infertilitu (problém je na straně muže i ženy). U malého procenta případů se na přesnou příčinu neplodnosti nikdy nepříjde.

Příčiny vzniku neplodnosti u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K neschopnosti početí může vést řada přirozených nebo poměrně jednoduchých příčin. Mezi ně patří laktace (kojení), užívání antikoncepce nebo snížená sexuální aktivita. Příčiny vzniku neplodnosti u žen můžeme rozdělit na několik druhů podle anatomické struktury, která vede k infertilitě. Jednou z nejčastějích příčin je abnormální ovulace, neboli uvolnění zdravého a zralého vajíčka z vaječníku. K poruchám ovulace může vést hormonální imbalance, cysty (k častným příčinám patří syndrom polycystických ovárií) nebo nádory v oblasti vaječníků, poruchy příjmu potravy (anorexie nebo bulimie), nadužívání alkoholu, omamných látek nebo léků, dále pak onemocnění štítné žlázy, nadváha nebo obezita, stres, abnormálně vysoká tělesná aktivita (ta může vést ke ztrátám tělesného tuku a to vede k abnormální ovulaci) nebo extrémně krátký menstruační cyklus, kdy vajíčko nestačí dozrát. Další strukturou, která může stát za vznikem neplodnosti u žen, jsou vejcovody. Vejcovody jsou velmi tenké trubice, které spojují vaječníky s dělohou.

Pokud dojde k  neprůchodnosti vejcovodům spermie se nemůžou dostat k vajíčku a oplodnit ho, nebo se oplodněné vajíčko (je mnohem větší než spermie) nedostane do dělohy, kde se za normálních okolností uhnízdí a roste v plod. Vejcovody mohou být porušeny zánětlivým procesem v oblasti malé pánve, endometriózou nebo fibroidní tkání, zjizvením nebo srůsty či narušením předchozím ektopickým těhotenství (zárodek se neuhnízdil v děloze, ale ve vejcovodu, ten prasknul nebo se poškodil a zjizvil). Vejcovody ústí do dělohy. Pokud existuje nějaký problém v oblasti dělohy, zárodek se nemá kde uhnízdit a růst. K tomu mohou vést některé vrozené abnormality (abnormální tvar nebo velikost dělohy) nebo příliš tenká děložní sliznice, polypy, výrůstky nebo nádory. Děloha je zakončena děložnim krčkem a děložním čípkem. Tato oblast intenzivně produkuje v období ovulace hlen, který podporuje pohyb spermií. Pokud je hlenu nedostatek, nemá správnou konzistenci nebo obsah, spermie nemohou proniknout do dělohy a vejcovodem k vajíčku a dochází tak k infertilitě. Oblast děložního čípku a krčku může být také z mnoha důvodů zúžená a tím pak brání průchodu spermií. Jednotliě zmíněné poruchy se u některých žen mohou vyskytovat jako kombinace několika z nich a to pak celou situaci komplikuje. Důležité je zmínit, že celému pohlavnímu ústrojí ženy velí mozkové struktury. K velmi důležitým patří hypothalamus a hypofýza neboli podvěsek mozkový. Ten produkuje důležité hormony (folikuly stimulující hormon FSH a luteinizační hormon LH).

Mnoho stavů může narušit přirozenou produkci těchto hormonů a to opět může vést k neplodnosti u ženy. Příkladem je nádorový růst v této oblasti, stres, výrazné změny tělesné hmotnosti. Je také obecně známým faktem, že se zvyšujícím se věkem ženy její schopnost početí klesá. Každá žena se narodí s limitujícím počtem vajíček a zdravá a zralá vajíčka se během života přestávají uvolňovat. Jako velmi důležitou příčinu vzniku neplodnosti je nutno zmínit pohlavní onemocnění. Patří k nim chlamydiové onemocněné, syphilis nebo kapavka.

Příznaky a průběh neplodnosti u žen

Hlavním příznakem neplodnosti u žen je neschopnost otěhotnět a to i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk. Různé příčiny vzniku neplodnosti mohou vést k typickým příznakům. Klasický menstruační cyklus ženy by měl trvat v rozmezí mezi 21 a 35 dny (cyklus se počítá od prvního dne menstruace po první den následující menstruace). Pokud je cyklus příliš krátký, příliš dlouhý nebo nepravidelný, může to znamenat, že nedochází k uvolnění zralého vajíčka a žena je tak neplodná. Průměrný menstruační cyklus ženy trvá 28 dní. Pokud se délka cyklů dramaticky mění (jeden cyklus 26, následující 36 dní), jde o nepravidelný cyklus. Nepravidelný menstruační cyklus bývá často způsoben syndromem polycystických ovárií, stresem nebo změnami tělesné hmotnosti. K dalším příznakům můžeme zmínit velmi bolestivé menstruační krvácení. Téměř každá žena asi zmíní určitý dyskomfort nebo bolest, ale pokud je bolest nesnesitelná tak, že narušuje běžný život, může to být známka endometriózy, která často vede k neplodnosti.

Tak zvaná amenorrhea je pak označení pro nepřítomnost menstruačního krvácení. Některé ženy během života zaznamenají, že nepřišlo menstruační krvácení. Pokud se jedná o jednotlivou událost, s největší pravděpodobostí žena porcházela stresovou situací, měla vysokou tělesnou aktivitu nebo významnou změnu hmotnosti. Pokud je absence menstruace dlouhodobá (krom těhotenství), může to znamenat abnormalitu, která může vést k neplodnosti. Průběh neplodnosti je velmi individuální. V dnešní době existuje mnoho možností, jak neplodnost léčit, ale bohužel existuje stále mnoho případů, kdy žena nebude schopna početí nikdy. Průběh může být tedy od krátkodobého problému po celoživotní záležitost.

Diagnostika neplodnosti u žen

Jelikož může být infertilita u žen způsobena mnoha příčinami, existuje také poměrně rozáhlý seznam možností diagnostiky. K první diagnostice u každé ženy prakticky dochází při narození nebo ještě před narozením, kdy se ultrazvukem nitroděložně nebo pohledem po narození mohou odhalit vrozené strukturální vady pohlavního ústrojí. Pokud je na první pohled vše v pořádku, první preventivní gynekologické vyšetření se doporučuje většinou někdy kolem 15. roku věku ženy  (dříve pak po prvním pohlavním styku či při nějakých potížích). V tomto období mohou být odhaleny abnormality při vývoji pohlavních orgánů, nepravidelné nebo problematické menstruační cykly, bolest při mentruaci apod. Pokud se žena snaží otěhotnět a nedaří se, krom běžného preventivního vyšetření (pohledem, palpačně, ultrazvukem nebo odběrem vzorků) je možné použít další metody. Fertilitu neboli plodnost ženy lze vyšetřit například odběrem vzorků krve nebo vzorku moči. Pátrá se po přítomnosti zánětu (pohlavní choroby) a zjišťují se hodnoty hormonů (například prolaktin, hormony štítné žlázy a ženské pohlavní hormony).

neplodnost zena 

K další možné metodě patří odběr hlenu z děložního čípku a odběr vzorků okolní tkáně. Vyšetření může pomoct odhalit, zda dochází k ovulaci. Hysterosalpingografie je rentgenové vyšeření, kdy se do dělohy a vejcovodů aplikuje kontrastní látka a pořídí se snímky dutého systému. Toto vyšetření slouží k odhalení neprůchodnosti vejcovodů a ke zjištění vnitřního tvaru struktur. Hysteroskopie je metoda, kdy se do dělohy zavede tenká trubička, na jejímž konci je zdroj světla a někdy také kamera. Takto je možné prakticky přímým zrakem vyšetřit obsah dělohy. Všechny výše zmíněné metody jsou relativně neinvazivní. Laparoskopické vyšetření je pak operační zákrok, kdy se několika drobnými vstupy zavede kamera a nástroje přímo do břišní dutiny a sledují se všechny struktury. Imunologická a genetická vyšetření mohou také napomoc k odhalení příčiny neplodnosti. Jako poslední a asi nejčastější diagnostickou metodu je nutno zmínit velmi jednoduché ovulační testy k domácímu použití. Žena může sama v pohodlí domova sledovat hladiny luteinizačního hormonu pomocí diagnostických papírků nebo tyčinek, které napomohou ke sledování a předvídání ovulace. Hodnocení plodnosti či diagnostika neplodnosti párů jsou postupné procesy, které vyžadují čas a trpělivost. Některé případy jsou jednoduché, jiné naopka potřebují mnohá podrobná vyšetření. Konečné vyhodnocení testů pomohou lékaři (většinou gynekologovi) odhalit nebo vyloučit možné příčiny neplodnosti. Na základě výsledků jsou pak navrženy možnosti léčby.

Léčba neplodnosti u žen

Jakmile jsou odhaleny příčiny neplodnosti, je možné vyhotovit individuální léčbený plán. Pokud jde o strukturální abnormality, je možné například odstranit polypu či jiné výrůstky v děloze. V mnoha případech je možné zprůchodnit vejcovody, tak aby vajíčko mělo dostatek místo k sestupu do dělohy. Pokud žena trpí nepravidelnými cykly, je možné indukovat (povzbudit nebo podpořit) ovulaci speciálními léky. Ty se mohou užívat perorálně nebo injekční formou. Tyto léky stimulují vaječníky, aby uvolnily jedno nebo více zralých vajíček. Pokud je problém v oblasti děložního čípku, je možné využít metody asistované reprodukce (umělé oplodnění), kdy se například pročištěné spermie aplikuje ženě tenkou hadičkou přímo do dělohy. Další složitější metodou asistované reprodukce je IVF neboli in vitro fertilizace. Jde o proces, kdy se muži odebere vzorek spermií a ženě vajíčka. V laboratorních podmínkách se vajíčko spermií oplodní a vznikne embryo, které se pak ženě implantuje do dělohy. Výhoda je, že je možné oba typy buněk vyšetřit a zjistit případné abnormality.

Další obrovskou výhodou je, že se zmražené vajíčka i sperie mohou uchovat do budoucna po desetiletí. Embryo se pak může implantovat ženě, která mladém věku prošla chemoterapií (autoimunitní onemocnění nebo nádorové onemocnění) a vajíčka byla toxickými léky poškozena natolik, že by již fyziologické těhotenství nebylo možné nebo by bylo při nejmenším riskantní. Různé příčiny neplodnosti ze strany ženy mají tedy různé možnosti řešení. Pro zhrnutí, porucha ovulace-hormonální léčba nebo asistovaná reprodukce; poškození vejcovodů-chirurgická léčba, asistovaná reprodukce; endometrióza-hormonální léčba, chirurgický zákrok; záněty dělohy nebo srůsty-protizánětlivá léčba, hormony, chirurgická léčba a asistovaná reprodukce; imunologické příčiny-imunosupresivní léčba, asistovaná reprodukce; psychogenní příčiny-psychoterapie, asistovaná reprodukce nebo alternativní metody (yoga, akupunktura, homeopatie, hypnosa a mnoho dalších).

Prevence neplodnosti u žen

Pokud se žena rozhodne, že by chtěla otěhotnět a to v nejbližší době nebo do budoucna, existují doporučení pro podporu optimální plodnosti. Udržování normální tělesné hmotnosti je prvním z nich, jelikož nadváha nebo naopak podváha vedou k abnormální ovulaci. Kouření má prokázaně mnoho nežádoucích vlivů na plodnost a nejen na ni. Těhotenství a kouření nejsou vhodnou kombinací. Stejně tak alkohol může vést k mnoha potížím, snižuje plodnost a mlže vést k poškození plodu a retardaci dítěte (fetální alkoholový syndrom). Doporučuje se redukce stresu, jelikož stres může aké vést k neplodnosti. K dalším doporučením patří neotálet s těhotenstvím. Je prokázáno, že zvyšující se věk ženy vede ke zvyšujícímu se výskutu neplodnosti.  Velmi důležité je také praktikovat bezpečný pohlavní styk a předcházet pohlavním chorobám, které mohou vést k neplodnosti. Užívání omamných látek a některých léků může taktéž vést k infertilitě a konzumace se nedoporučuje. Pravidelná důkladná hygiena je taktéž velmi důležitá a nesmíme zapomenout na pravidelné roční preventivní prohlídky gynekologem, které by mohly včas odhalit problémy, vedoucí k neplodnosti.

Napsat komentář: Neplodnost u žen

RE: Neplodnost u žen

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.