Gynekomastie

img
26. 01. 2017 Přečteno: 6830x

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Zvětšení prsní žlázy u mužů – tzv. gynekomastie (z řeckého gyné = žena, mastos = bradavka) je poměrně častý problém dospělých mužů. Gynekomastie bývá vnímána jako kosmetická vada a může být zdrojem značných psychických problémů. Příčin je celý řada od nezávažných až po smrtelná nádorová onemocnění. V některých obdobích života se může vyskytovat i fyziologicky. Muži často nemají kromě zvětšení prsou žádné další potíže, někteří mohou mít pocit tlaku či bolesti, zvětšení prsou je obtěžuje. Léčba je cílena na vyvolávající příčinu.

Od pravé gynekomastie také z důvodu léčby se odlišuje pseudogynekomastie, kdy prsa jsou podobně zvětšená, ale příčinou je nadměrné ukládání tuku kolem bradavek, ne zvětšení prsní žlázy jako takové.

Gynekomastie - příčiny fyziologické

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských pohlavních hormonů přes placentu na plod. V pubertě se v různých stupních projeví zvětšení prsní žlázy až u 70% chlapců, zhruba po půl roce se upraví. Je to způsobeno relativní nadprodukcí ženských pohlavních hormonů (estrogenů) ve varlatech oproti mužskému pohlavnímu hormonu testosteronu. Muži i ženy totiž produkují oba typy pohlavních hormonů – androgeny i estrogeny, právě jejich nerovnováha způsobuje hormonální odchylky. Ve stáří asi u poloviny mužů produkce testosteronu opět výrazněji klesá, proto se opět může fyziologicky objevit zvětšení prsou.

Gynekomastie - příčiny patologické

Gynekomastie může mít celou řadu příčin. Mezi ty nejčastější patří především vedlejší účinek léčiv a porucha funkce varlat (vrozený či získaný hypogonadismus).

Polékové zvětšení prsní žlázy je časté jako vedlejší účinek při užívání různých hormonů (estrogeny, steroidy) nebo například antiandrogenů v léčbě nádoru prostaty. V běžné populaci středního věku se nejčastěji setkáte s léky užívanými v kardiologii (ACE inhibitory na léčbu vysokého krevního tlaku, spironolakton při srdečním selhání, amiodaron ke kontrole srdečního rytmu aj.).

Gynekomastie se může objevit i při cytostatické léčbě nádorů, u protivředových léků (cimetidin, omeprazol), při užívání léků proti nespavosti či depresi, u léků proti AIDS a dalších. Nežádoucí účinek se nemusí objevit u každého! Důležité je myslet na změnu léčiv a hledat případnou souvislost s objevením se gynekomastie, kdy se zpravidla dá jednoduše vyměnit lék a nežádoucího účinku se zbavit.

Některé léky však zaměnit za podobné nelze – pak je třeba individuálně řešit s lékařem, zda výhody užívání léku převyšují nežádoucí účinek. Návykové látky – alkohol, heroin, marihuana, mohou být také příčinou vzniku gynekomastie. Za zmínku jistě stojí přírodní anabolika a anabolické steroidy, tedy látky cíleně zvyšující svalovou hmotu v těle. Zejména anabolické steroidy mohou být velmi nebezpečné svými nežádoucími účinky na psychiku, plodnost a mnoha dalšími.

Endokrinologické poruchy se týkají žláz s vnitřní sekrecí, tzn. produkujících hormony. Při hypogonadismu se nedostatečně tvoří pohlavní hormony ve varlatech, vzniká neplodnost. Příčiny mohou být vrozené (například genetická vada Klinefelterův syndrom) – ty se projeví nerozvinutím typických pohlavních znaků již v pubertě, či získané (záněty, nádory či úrazy varlat, útlum tvorby hormonů ve varlatech v důsledku jiné protinádorové léčby, útlum v důsledku nefungování řídícího centra v mozkové hypofýze). Z dalších hormonálních poruch bývá gynekomastie příznakem nadměrné hladiny hormonu prolaktinu v krvi či poruchách funkce štítné žlázy.

Při pátrání po příčinách je třeba myslet na nádorová onemocnění. Jedná se zejména o karcinom prsu, u mužů sice vzácný leč vyskytující se, a také nádory varlat či nadledvin.

Při selhávání ledvin či dialýze se může vychýlit hormonální rovnováha mezi estrogeny a androgeny. Z dalších příčin je dobré myslet na nemoci jater, obezitu i naopak podvýživu. A proč třeba u obezity vzniká pravá gynekomastie? Je to opět dáno efektem estrogenů, které jsou částečně produkovány i tukovou tkání. Při podvýživě je příčina v nedostatku krevních bílkovin, které přenášejí hormony k cílovým buňkám. Zkoumán je i možný nadbytek fytoestrogenů, tedy estrogenů vyskytujících se v některých plodinách (např. sóji). U části gynekomastií příčinu odhalit nedokážeme, pak se hovoří o idiopatické gynekomastii.

Gynekomastie - průběh a projevy

Muž sám či jeho blízcí si všimnou zvětšení obou či jednoho prsu. Často to bývá jediný příznak, který může značit patologii v těle. Někdy také můžete pociťovat tlak či napětí v prsou, vzácněji i „šimrání“ prsních bradavek, bolestivost či výtok z bradavky. Potíže se vyskytují spíše ze začátku, při déletrvající gynekomastii ustupují. U dětí a dospívajících se v naprosté většině prsní žláza zmenší sama. Poléková gynekomastie se zpravidla také upraví při změně daného léku. Pokud však trvá zbytnění žlázy dlouho, postupně se přeměňuje tkáň na vazivo a šance na zmenšení běžnou léčbou se výrazně snižuje. Možností pak zůstává plastická operace.

Gynekomastie - diagnostika

Základem pro léčbu je správné určení příčiny. Lékař s vámi důkladně probere vaší anamnézu, zaměří se také na léky a doplňky stravy, které užíváte. Při klinickém vyšetření by se měl pohledem a hmatem zaměřit na vyšetření prsou, varlat, spádových uzlin. Také pátrá po známkách selhávání jater či ledvin nebo snížené funkci štítné žlázy. Pro potvrzení diagnózy se využívá ultrazvukového či mamografického vyšetření, které zobrazí prsní žlázu a přilehlou oblast. Odběr krve je zaměřen individuálně směrem k možné příčině dle anamnézy a klinického vyšetření.

V rámci diferenciální diagnózy je nejprve odlišení od pseudogynekomastie (viz výše). Velice důležité je vyloučit přítomnost karcinomu prsu, pro který je typická asymetričnost, tuhý útvar obvykle mimo bradavku, různé ďolíky v kůži či krvácení z bradavky. V nejasných případech je prováděna mamografie, tedy zobrazení prsu pod rentgenem na speciální přístroji – mamografu. Také se mohou vyskytovat nezhoubné např. tukové nádorky.

Gynekomastie - léčba

Nejprve je třeba vyloučit postupně léky a doplňky stravy s možným nežádoucím účinkem vedoucím k rozvoji gynekomastie. Některé léky však nejsou zastupitelné a nemocný je může potřebovat pro závažnější diagnózy (například některé kardiologické léky). Sami si léky nikdy nevysazujte! Vždy je třeba hledat individuálně řešení s příslušným lékařem.

Z léků lze především v počátcích zvětšení prsou úspěšně využít léky cílené proti estrogenům (např. tamoxifen). Trvá-li gynekomastie více než rok, tvoří se vazivová tkáň, která nereaguje na léky a zmenšení prsou léčivy bývá jen částečné. Pak jsou možné kosmetické zákroky k odstranění přebytečného tuku liposukcí nebo odstranění prsní žlázy tzv. mastektomií.

Pokud zbytnění prsní žlázy nereaguje na léčbu, je dlouhodobé či nelze vyloučit možný nádorový proces, pak je voleno taktéž chirurgické řešení. Sami či s pomocí výživových poradců byste se měli zaměřit na snížení hmotnosti, trpíte-li nadváhou. Je to důležité právě také před plastickou operací prsu, aby výsledek zákroku byl co nejlepší.

Radikální postup je volen v případě průkazu zhoubného karcinomu prsu. Pak je podobně jako u žen chirurgicky odstraněna prsní žláza s následnou další léčbou (nejčastěji radioterapie).

Gynekomastie miminek a dospívajících obvykle sama ustoupí bez léčby, při delším trvání či výrazném obtěžování u dospívajících chlapců je možno s pomocí endokrinologa taktéž využít hormonální léčbu k potlačení účinku estrogenů.

Nápomocné mohou být i některé přírodní doplňky právě na principu potlačení ženských hormonů v mužském těle či zvýšení testosteronu. Je třeba však nejprve pátrat po příčině, která by mohla být jednoduše odstranitelná i bez léčby nebo naopak by mohl být zastřen závažný problém vzniku gynekomastie. Proto více než u jiných nemocí je třeba ptát se a pátrat: "Proč?".

Gynekomastie - prevence

Gynekomastie se může stát významnou psychickou zátěží pro muže a mít také kromě psychiky dopad na sociální vztahy. Je proto dobré řešit tento problém hned, jak si ho všimnete, neboť léčba je nejúspěšnější právě v začátcích. Gynekomastie také může značit závažné onemocnění. Proto při zvětšení prsou či změnách na varlatech konzultujte lékaře!

Zvlášť na zřeteli mějte asymetrické zvětšení prsou, hmatné útvary v prsu, vtažení či krvavý výtok z bradavky a podobně. Mohlo by se jednat o závažný karcinom prsu. Vhodné je také pravidelné samovyšetření varlat, při kterém si snáze všimnete případných změn. Nedoporučuje se ani radikální úprava stravy (např. makrobiotická), protože výrazný přebytek fytoestrogenů v potravě by také mohl být sám o sobě příčinou gynekomastie. Naopak ani vyloučení plodin, které je obsahují, ze stravy není správné.

Snažte se o přiměřeně zdravou a pestrou stravu, zdravý životní styl. Vyvarujte se přejídání a nadváhy, nadměrnému pití alkoholu. Neužívejte drogy. Pokud posilujete, dobře si rozmyslete, zda vám užívání přírodních či steroidních anabolik k růstu svalů stojí za možné zdravotní komplikace.

Napsat komentář: Gynekomastie

RE: Gynekomastie

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.