Astigmatismus

img
02. 04. 2014 Přečteno: 15718x

Astigmatismus je vada nejčastěji vrozená. Přesná příčina vzniku není zcela známá. Postihuje jak děti, tak dospělé. Drobná hodnota astigmatismu se…

Astigmatismus je zraková vada, kdy dochází k nepravidelnému zakřivení rohovky. Onemocnění se také někdy označuje jako cylindrická oční vada, pravidelný astigmatismus nebo asférická refrakční oční vada. Obecně rozlišujeme tři základní oční vady - krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. U všech poruch jde o vrozené oční vady a vnější vlivy průběh onemocnění většinou neovlivňují. Astigmatismus se může vyskytovat v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí a nebo je zcela samostatnou vadou.

Lidské oko je zrakový orgán, který snímá světlo a mění ho v elektrochemický impuls. Ten je pak veden nervovými buňkami do mozku a je dále zpracováván. Oko je poměrně složitý optický systém. Zadní stěnu oka tvoří sítnice obsahující tyčinky a čípky, což jsou buňky zajišťující zrak s barevným kontrastem a hloubkou. Lidské oko je schopné zachytit až 10 milionů. Oko má sférický tvar, ale není dokonalou koulí.

Čtěte také:

Dalekozrakost

Skládá se z přední části, která je více zaoblená a pak zadní části. Přední, zaoblenější část tvoří průhledná rohovka a na ní navazuje rozsáhlejší bělima. Rohovka s bělimou tvoří vnější pevné pouzdro celého oka. Stěna oka je tak tvořena třemi vrstvami, vnější je zmíněná rohovka a bělima, prostřední tvoří uvea a vnitřní vrstvu pak sítnice. Barvu oka tvoří duhovka se zornicí uprostřed, což je její výřez, kterým pak prochází světlo až do zadní části oka. Za duhovkou je pak oční čočka. Celé oko je vyplněnou gelovitou hmotou, která se nazývá sklivec. Za normálních okolností nelze pouhým okem prohlédnou oko skrz až do zadní části, za potřebí je přístroj oftalmoskop.

Za normálních okolností oko funguje tak, že jsou paprsky světla směřovány celým optickým systémem oka na sítnici. Astigmatismus je ale cylindrická refrakční vada, kdy světlo není přesně zaostřeno na sítnici. Dochází k tomu, že oko v osách na sebe kolmých má různou optickou mohutnost. Při astigmatismu pak dochází k tomu, že daný předmět není zobrazen zcela ostře. Obrazně řečeno je čtverec vnímán jako obdélník nebo kosodélník. Bod by nebyl vnímán jako bod, ale jako dvě čáry atd. Vada je nejčastěji způsobena nestejným zakřivením ploch rohovky nebo čočky.

Příčiny vzniku astigmatismu

Astigmatismus je vada nejčastěji vrozená. Přesná příčina vzniku není zcela známá. Postihuje jak děti, tak dospělé. Drobná hodnota astigmatismu se může vyskytovat fyziologicky, tedy přirozeně, a to při působení tlaku víček na oko. Tlak víček způsobí mírné zvětšení zakřivení ve svislém směru. Tento stav je normální a nemá žádný vliv na kvalitu vidění. Pokud jde o patologický astigmatismus, ten ale už významně zhoršuje kvalitu vidění. Podkladem astigmatismu je nestejné zakřivení ploch rohovky nebo čočky. Možností je také změna polohy oční čočky, kdy vychýlení její pozice změní lomivost nebo změna složení čočky například při šedém zákalu. Další možností vzniku můžeme zmínit vznik astigmatismu po úraze oka, kdy může dojít ke zhmoždění oka a rohovky nebo ostrá rána, která se přemění v jizvu, ta změní zakřiveni rohovky a opět vzniká astigmatismus.

Důležité je zopakovat, že jde o onemocnění vrozené, dlouhodobé sledování televize nebo počítače, čtení při baterce nebo v šeru na vznik astigmatismu nemá opravdu žádný vliv. Existuje několik možností získaného astigmatismu během života, a to zejména po zmíněném úraze, zánětech očí nebo různých onemocněních postihujících oči. Podle statistik trpí astigmatismem poměrně často alergici, uvažuje se proto o příčině vzniku mechanickým drážděním očí (časté protírání i očí). Rozlišujeme několik typů astigmatismu.

Pravidelný astigmatismus je takový, kdy je možné najít dvě ohniska a jim příslušné osy zakřivení, které jsou na sebe kolmé. Tento typ lze léčit brýlemi, kontaktními čočkami nebo operativně. Tento typ tvoří převážnou část všech astigmatismů v populaci. Pravidelný astigmatismus lze dále dělit podle charakteru vady (polohy ohniska) na jednoduchý astigmatismus, kdy obraz jedné roviny vzniká na sítnici, ale druhé pak před nebo za ní (tím pak vzniká kombinace s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí). Složený astigmatismus je takový, kdy oba obrazy vznikají před a nebo za sítnicí a smíšený astigmatismus, kdy jedna rovina leží před a druhá za sítnicí.

Astigmatismus nepravidelný nemá dvě ohniska zaostření, rozdílná lomivost není pravidelně uspořádaná. Tento typ nelze řešit brýlemi, pouze speciálními tvrdými čočkami nebo operativně.

Průběh astigmatismu

Všeobecně není astigmatismus jako takový nemocí oka, ale jde o jeho vlastnost, která může být i naprosto fyziologická. Rohovka ani oční koule celá není dokonale symetrickou koulí, jde spíš o elipsoidní tvar. Pokud dojde ale k přílišnému zakřivení zánětem, vrozenou vadou apod., fyziologický astigmatismus se změní v nepravidelný, který už je oční vadou. V takto postiženém oku se bod nezobrazuje jako bod, ale jako čára. Je to způsobeno asymetrií optické mohutnosti rohovky. Může jít i o méně časté postižení čočky.

Stupeň astigmatismu je udáván v dioptriích stejně jako dalekozrakost nebo krátkozrakost. Na rozdíl od těchto vad ale astigmatické oko nevidí ostře ani do blízky, ani do dálky. Nemocný vidí rozmazaně nebo zkresleně, může si stěžovat na únavu očí, bolesti hlavy a to především když se snaží zaostřit na nějaký předmět. Při čtení může docházet k záměnám znaků jako je písmeno H, M a N. U číslic pak nejčastěji 0 a 8.

Diagnostika astigmatismu

Fotolia_38691189_XSPokud máte potíže se čtením nebo nedohlédnete do dálky nebo obojí, je na čase navštívit očního lékaře. Ten může k diagnostice provést řadu vyšetřeních od těch nejjednodušších, ke kterým je zapotřebí pouze tabulka se znaky až po složitá přístrojová vyšetření.

První vyšetřením bývá vyšetření zrakové ostrosti do dálky, kdy se využívá tzv. Snellenových znaků, což je tabulka s písmeny, čísly, znaky nebo obrázky, které jsou v každém řádku menší a menší. U vyšetření se pak spočítá, jak velký znak bylo oko schopno správně rozlišit z jak velké vzdálenosti. Výsledek 20/20 znamená, že vaše oko je prakticky schopné vidět do vzdálenosti 20ti metrů, to, co zdravé oko. Výsledek 20/80 znamená, že vaše oko je schopné vidět do vzdálenosti 20ti metrů, i když zdravé oko je daný předmět schopné normálně vidět až do 80ti metrů atd. K vyšetření refrakce je zapotřebí speciální přístroj, který obsahuje řadu korekčních čoček, které se postupně dávají před nemocné oko. Tím lékař také zjistí, která korekční čočka je pro vaši konkrétní oční vadu nejlepší.

K vyšetření také patří vyšetření očního reflexu, kdy se retinoskopem lékař podívá skrz oko až na oční sítnici. Keratometr je další přístroj, který měří zakřivení rohovky. Zdravá rohovka je více méně symetrická oblá přední část oka. Astigmatická rohovka naopak symetrická není. Keratometr umí zjistit místo rohovky, které je nešpičatější a které je naopak nejplošší, umí odhadnout tvar rohovky a zaostření. Keratometr se používá také k vyšetření před aplikací očních čoček nebo po operacích oka, kdy vyšetří úspěěšnost operace.

Topografické vyšetření rohovky je nadstandardní vyšetření, které díky speciální technologii detailněji popíše stav a tvar rohovky. Počítač umí zobrazit a sestavit barevnou mapu z naměřených hodnot. Tento obrázek pak dovolí lékaři zhodnotit stav rohovky.

Léčba astigmatismu

Nejčastěji a nejjednodušeji lze tuto oční vadu korigovat brýlemi. Vada se koriguje speciálními čočkami, jejíž hodnota je v dioptriích a je nutné ji co nejpřesněji změřit během vyšetření u očního lékaře. Většinou jsou brýle snášeny bez větších problémů, ale především v počátcích a při větším astigmatismu může nošení brýlí činit obtíže. Obraz se může zdát deformovaný, můžou se objevit bolesti hlavy nebo nevolnost až pocit na zvracení.

Další možností je nošení kontaktních čoček. Většina sportovců preferuje tuto metodu, ale najdou se i tací jedinci, pro které je aplikace na povrch oční koule nepřijatelná. V případě kontaktních čoček je také nezbytné dodržovat zvýšenou hygienu, pravidelně vyměňovat roztok určený pro kontaktní čočky. Před každou aplikací je nutné si pořádně umýt ruce. Nutné je také sledovat životnost kontaktních čoček a při vypršení jejich exspirace je včas vyměnit za čočky nové.

Fotolia_58428116_XS

Jak brýle, tak kontaktní čočky tuto oční vadu pouze korigují, ale neléčí jí. Jedinou možností trvalého zbavení se astigmatismu je nitrooční operace. Operuje se nesouměrná rohovka nebo je možné zcela nahradit oční čočku umělou čočkou. Jde o velmi složité metody, které musí vždy provádět jen velmi zkušený lékař. Tyto operace jsou známy jako nitrooční nebo laserové operace očí. Jednou z metod je také mikroskopické nařezávání rohovky speciálním skalpelem, po zahojení se pak může rohovka detailně doopravit laserem. Operace se většinou doporučuje pouze dospělým osobám s plně stabilizovanou oční vadou. Dětské oko prochází vývojem a stabilizuje se nejčastěji ve věku mezi 17 - 20 lety života. Pokud by se operovalo nedospělé nestabilizované oko, mohlo by během pár let dojít k novým obtížím. Ani tak ale není zcela zaručeno, že se potíže se zrakem neobjeví u operovaných dospělých osob. Technologie a věda jde v tomto směru ale velmi kupředu a úspěšnost operací je vysoká. Nutné je ale vždy specializované vyšetření.

Možnosti prevence vzniku astigmatismu

V případě dědičné vady prevence astigmatsmu neexistuje. Pokud ale máme oči zdravé, základem prevence je předcházet očním poraněním a zánětům očí. Pokud už k nějakému zánětu oka dojde, snaha je o brzké vyléčení zánětu, tak aby nedošlo k žádnému nezvratnému poškození očních struktur. Důležité je mít na paměti, že jsou oči velmi citlivý a zranitelný orgán a zrak je prakticky nejdůležitějším lidským smyslem. O oči bychom se proto měli starat. Jednou z možností je nosit ochranné brýle při jakékoliv aktivitě, která by teoreticky mohla oči poškodit (sekání dřeva, práce s kovy a dřevem, práce v prašném prostředí). Důležité je také používat sluneční brýle ve kterémkoli ročním období.

V případě alergií je dobré mít na paměti, že by se oči neměly zbytečně protírat a to obzvláště špinavýma rukama. Dobré je zavčas vyhledat alergologa, který může s nepříjemnými příznaky alergie, jako je svědění očí, poradit. Pokud pracujete s počítačem, oko je poměrně dost zatěžováno, kdy dlouhodobě sleduje objekt bez mrknutí, tím dochází k vysušování jeho povrchu, proto je vhodné používat umělé slzy v podobě kapek. Ty oko zvlhčí.

Napsat komentář: Astigmatismus

RE: Astigmatismus

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.