Barvy aury a jejich význam

Fotolia_18686796_XSBarvy auryJedná se o fenomén, který není možné vědeckými pokusy potvrdit, ale existuje mnoho lidí, kteří čas od času vidí auru a můžete se setkat i s fotografickými přístroji, které mohou auru člověka vyfotit. Podle alternativní medicíny a parapsychologie je aura energetickým obalem obklopující všechny živé organismy. Svoji osobitou auru tedy nemají pouze lidé a zvířata, ale také rostliny a stromy.

Vlastnosti aury

V každém organismu je velké množství energie, která proudí mezi ním samotným a okolím neustále. Aura není elektromagnetická, tudíž není vědeckými metodami změřitelná. Vědecké poznatky zastávají názor, že fotografie aury je pouze optický klam. Přesto je mnoho vyznavačů vidění aury.

U aury rozeznáváme několik základních vlastností:

 • Prvním vodítkem je její velikost, u některých jedinců energie přesahuje jen o pár centimetrů, u dalších jedinců, především u těch duchovně vyspělých je to i přes metr.
 • Další vlastností aury je její barva a barevnost. Aura může mít všechny barvy duhy, u naprosté většiny lidí však převládají dvě až tři barvy.
 • Aura má i složky stálou a tzv. náladovou, ty se v průběhu let mohou měnit a mění. Stálá aura poukazuje na stádium, ve kterém se dotyčná osoba nachází, na jeho zdravotní stav i psychické zdraví, duchovní vyspělost a podobně. Náladová složka dává najevo momentální rozpoložení dotyčného, které se týká nejbližších dní a hodin. I jednotlivé orgány a části těla mohou mít svoji auru.
 • Pokud je daný jedinec v harmonii, pak je aura celistvá. V případě psychických obtíží daného jedince či zdravotních neduhů, pak se na místě problému objevují v auře těla trhliny, jinak barevné pruhy, zúžení aury, nejasné barvy atd.

Barvy aury a jejich význam

Auru lze posuzovat pouze jako celek, ale jednotlivý výklad barev v auře nám může k pochopení významu dopomoci. I odstíny jednotlivých barev nesou odlišnou informaci.

Červená barva

Červená barva symbolizuje tyto hodnoty: tělesnost, smyslnost, vitalitu, agresi, silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Lidé, jejichž aura je červené barvy, bývají obvykle silnými a odolnými jedinci, získávají často vedoucí a zodpovědná postavení, jsou předurčeni k tomu, dosáhnout úspěchu. Bývají citově orientovaní a založení, mívají dobré srdce. Tito jedinci mají obvykle velmi rozvinutou schopnost aktivovat a inspirovat své okolí. Negativními jejich projevy bývá výbušnost, agresivita, nepřiměřená sebeláska, egocentrismus. „Přebytek“ v červené auře může způsobovat sklony k nervovým obtížím a sklony k nervovému přepětí. Z astrologického hlediska pak červená barva odpovídá planetě Marsu a vlastnostem, které nese, těmi jsou náhlost až hrubá síla.

Barevné odstíny jsou velmi důležité:

 • Silná až šarlatová červená symbolizuje obvykle velmi silné ego až zahleděnost do sebe sama, objevuje se v auře sobeckých lidí.
 • Tmavočervená patří lidem s velkou energií a temperamentem, tito jedinci mívají silnou vůli, touhu po sebeprosazení, tendence k vůdcovství a odvahu. Negativem je hněv, vztek, zloba. Šedivé záblesky v auře této barvy ukazují na únavu a psychickou vyčerpanost.
 • Světle červená barva znamená radost, smyslnost a sexualitu, rovněž lásku, ale také nervozitu a impulzivnost.

Růžová barva

Růžová barva bývá chápána a vykládána jako mírnější, něžnější varianta červené. Vyjadřuje duševní pocity lásky na nejvyšší duchovní úrovni. Znamená citlivost, jemnost, emocionalitu, lásku, sentimentalitu, někdy také „marné toužení“. Často se objevuje v auře mladých lidí, u starších může symbolizovat narušený vztah k realitě. Podvědomou snahu vnímat svět skrze „růžové brýle“.

Oranžová barva

Tato barva v auře zastupuje harmonii a schopnost spolupráce s druhými. Takovýto člověk bývá přirozeně intuitivní, taktní, dá se s ním dobře vyjít, má schopnost zklidnit emoce druhých a bývá i poměrně praktický. Oranžová symbolizuje rovněž sexualitu, ale na rozdíl od agresivní červené, člověk s převažující oranžovou barvou vytváří sexuální vztahy na mnohem jemnější úrovni. Symbolizuje lásku spojenou s vroucími city a touhami. Lidé s dostatkem oranžové ve své auře většinou zvládají úskalí života s lehkostí, nechybí jim potřebná sebedůvěra. V rámci astrologické symboliky je oranžová spojená s vlastnostmi Slunce, tedy s energií, dynamikou, teplem, vývojem a životní energií. Abychom však „oranžové“ jen nechválili, jejich negativními vlastnostmi může být lenost a lajdáckost.

A nyní se ještě zmíníme o hlavních odstínech oranžové:

 • zlatooranžová vyjadřuje plnost života
 • hnědooranžová symbolizuje utlumené ambice, lhostejnost až lenost
 • jemně pastelově oranžová, meruňková je vnímána jako velmi pozitivní barva. Přináší energii obnovy a cirkulace energie
 • červenooranžová symbolizuje přebytkem červené touhu po dobrodružství, potěšení, vzrušení

Žlutá barva

Čistě žlutá barva aury je barvou zdraví, myšlení, intelektu a inteligence. Osoby s převahou žluté v auře mívají organizační talent a jsou disciplinovaní. Přemíra žluté ukazuje na sebepřeceňování, očekávání něčeho od druhých. Takovýto člověk se velice snadno pro něco nadchne, ale bývá velmi proměnlivý. Má sociální cítění a rád vede dlouhé debaty a diskuze. Učí se snadno, ale někdy se pouští do mnoha věcí zároveň, což může vést k přetěžování organismu. Z astrologického hlediska odpovídá žlutá barva planetě Merkur, která nese vlastnosti komunikace, myšlení, ale i písmo. Stejně jako u ostatních barev v auře, i zde je důležitý odstín žluté.

Odstíny žluté barvy v auře:

 • zlatá žluť symbolizuje univerzální lásku, ideály, velkorysost, šlechetnost
 • žlutooranžová je známkou sebevědomí, snaživosti a intelektu
 • žluť se zabarvením do rumělkova je symbolem plachosti, ostýchavosti, slabé vůle, v chování se projevuje pocity méněcennosti a nerozhodnosti
 • žlutozelená, to je soucit, sympatie, upřímnost, komunikace, mírumilovnost

 

Fotolia_52740292_XSBarvy aury a jejich význam

Zelená barva

Zelená je barvou přírody, uzdravování, klidu a léčitelských schopností. Je také barvou služby a oddanosti, harmonie a míru, naděje. Negativní stránkou může být neměnnost a názorová nepoddajnost.

Opět je třeba se orientovat také na jednotlivé odstíny zelené:

 • tmavá zelená je barvou důstojnosti a prestiže, značí materialistický přístup
 • zelenomodrá zvyšuje sílu zelené barvy a vyjadřuje spolehlivost
 • smaragdová zeleň je barvou lidí, kteří rádi pomáhají ostatním, říká se jí také barva lékařů
 • zelenomodrá zvyšuje sílu zelené, ukazuje na spolehlivost

Modrá barva

Modrá barva v auře symbolizuje sílu. Je barvou víry a odevzdanosti, ale také touhy po poznání. Modrá má úctu k řádu a povinnosti. Lidé, kterým v auře převažuje modrá, bývají samostatní, až samotářští, jedná se většinou o introverty oddané svým ideálům. Negativní stránkou může být jejich náladovost.

Odstíny modré:

 • Světle modrá obvykle náleží hledačům cesty. Jedná se o lidi, kteří jsou oddáni nějakým ideálům, ale hledají duchovní podstatu. Někdy bývají svárliví.
 • Tmavě modrou mívají ve své auře osoby, které již našli svoji cestu, svoje poslání a jsou zcela pohrouženi do práce, směřují k naplnění svého cíle. 

Indigová

Tato barva symbolizuje starostlivost a péči o druhé. Lidé s indigovou barvou v auře často působí v humanitární oblasti. Někdy se jí říká barva vykoupení. Objevuje se u starších osob.

Fialová

Fialová je barvou intuice, duchovního života, jasnovidectví. Člověk s takovouto barvou aury se duchovně vyvíjí po celý život.

Stříbrná

Je poměrně neobvyklé najít tuto barvu v auře jako hlavní, bývá spíše barvou doplňkovou. Symbolizuje intuici, idealismus, snění a vizionářství. Takový člověk je plný ideálů, ale bývá nepraktický. Negativní stránkou takovýchto lidí je přespřílišné snění a častá ztráta motivace.

Zlatá

Pokud se tato barva v auře vyskytuje jako základní, pak dává člověku ohromné schopnosti dosahovat svých úkolů a vytyčených cílů. Takovýto člověk bývá klidný a vyzařuje z něj osobní kouzlo. Svého úspěchu dosahuje obvykle až v pozdějším věku.

Vidění aury

Na to, abyste zahlédli auru a postupem času se ji třeba naučili i vidět je potřeba, abyste zvládali relaxovat, naučili se auru cítit a posléze se ji naučíte i vidět. Zpočátku ji možná uvidíte jen několik málo centimetrů kolem těla, ale cvičením se tato Vaše schopnost bude zlepšovat. Na vidění aury budete potřebovat světlo, čím silnější světlo, tím lépe ji budete vidět.

Při normálním vidění přijímají oči světlo, světlo je formou energie. Oční čočka zaostřuje světelnou energii a vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, tím zahájí řetěz chemických reakcí. Ty vedou k převedení signálů na elektrický potenciál, vzruch, který nadále přenáší informaci do zrakových center mozku. Mozek tyto signály následně vyhodnotí jakožto obraz.

 Fotolia_4670851_XSVidění aury

Cvičení na vidění aury

1. Pozorování oblohy

Při dobrém počasí, kdy je obloha celá modrá, případně šedivá, upneme zrak do jednoho místa a setrváme. Po chvíli začneme vidět drobné záblesky a světýlka. Pokud se tyto záblesky pohybují stejně, jako hýbeme očima, pak nejde o záblesky aury, ale o zrakovou vadu nebo poškození na sítnici.

2. Sepnutí rukou a ostření zraku

Sepneme ruce tak, že se konečky levé ruky dotýkají konečků pravé ruky. Ruce oddálíme asi 50 cm od těla, dlaně jsou od sebe vzdáleny. Skrze prsty pozorujeme pozadí, například bílou stěnu nebo strop. Díváme se stále skrz a nepřeostřujeme na dlaně. Po chvíli ruce oddálíme a opět pozorujeme, co vidíme.

3. Pozorování aury nad stromy a nad rostlinami

Zadívejte se na vrcholek některého ze stromů a pozorujte, co vyzařují. Možná ji budete vnímat jako jakousi fontánku. Aura stromů se v průběhu roku mění.

4. Lidská aura

Lidská aura je záře kolem lidského těla, odráží se v ní momentální rozpoložení: pocity, emoce i nemoci. Pulzuje a roztahuje a stahuje se jako živá. Nejlépe ji uvidíte, když je za člověkem bílá stěna. Trénovat vidění aury můžete tak, že se budete soustředit na konečky prstů a auru zahlédnete kolem nich.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 113378x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Já jsem se auru naučila vidět čirou náhodou. Teď se mi stačí jen soustředit a pak ji vidím. U mě je stálou barvou zlatá. S tím že vidím auru občas zahlédnu Anděly, nebo naopak duchy. Není to příjemný pocit ale vidění aury se vyplatí.

Pořád se na mě lepí modrá barva - nosím vše modré ani nad tim nepřemýšlím, mam sytě modré oči atd. Zajimalo mě jaky jestli nahodou nemam modrou auru a zde popsana charakteristika zcela vystihuje mou povahu. Fascinující.

Dost se zajímám o čakry a aury a chtěl bych se je naučit vidět (aury) nějaké rady

Okolo ruky si vidim pri bielom pozadi len svetlo zelenu a pri tmavom pozadi vidim okolo ruky tmavo modru v rozpati 5 cm a za modrou tu zelenu. Cim to je?

Blíže k tělu se vyskytuje ještě astrální tělo, které mívá světle modré, šedivě namodralé, šedivé či až bílé zabarvení.

Dobrý den,mám dojem,že se před rokem podařilo fotografce vyfotit mou auru.Při focení u této fotky,jsem v duchu řekla ,prosím anděly at´jsou u mne....https://www.youtube.com/watch?v=7ZWQi1BMcgo
Děkuji za reakci.

Je mi jedenáct let a včera jsem viděla tátovu auru a potom jsem viděla svojí.

Fakt? A jakou barvu auru měly rodiče ?

Táta měl červenou a mamka žlutou. :) Já mám růžovou.

Jako malá jsem viděla auru automaticky u všech, lidi byli pro mě "barevní". Třeba žlutá paní, zelenej pán apod.Teď v dospělosti už se na to musím soustředit, ale schopnost vidět auru mi zůstala. Moje dcera měla také podobné schopnosti asi do 5let,… celý příspěvek

Mě to vydrželo pořád,je mi 13 a mám učitelku která má červeno hnědou auru,někdy mi přijde že je až agresivní A taky ráda ubližuje Mít ji za třídní je peklo :(


Doporučujeme k tématu

Čakrový náramek RŮŽENÍN

Originální stylový náramek z drahých kamenů s kovovými korálky  Sedm…

Cena: 320 Kč

Čakrový náramek KŘIŠŤÁL

Originální stylový náramek z minerálů Sedm korálků z polodrahokamů v…

Cena: 320 Kč

Čakrový náramek TYRKENIT

Originální stylový náramek z minerálů, s kovovými korálky Náramek je…

Cena: 320 Kč

Čakrový náramek LÁVA

Originální stylový náramek z lávových kamenů a polodrahokamů, s kovovými…

Cena: 320 Kč

Čakrový náramek ONYX

Stylový energetický náramek pro muže i ženy z matného onyxu a minerálů v…

Cena: 320 Kč

Čakrová svíčka mini

Malá čakrová svíčka různých odstínů Palmový vosk ve skleničce, na níž…

Cena: 85 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte