Močová inkontinence

Močová inkontinence

Močová inkontinence je jinými slovy neovladatelný únik moči neboli ztráta kontroly nad svěrači zajišťujícími udržení moči v močovém měchýři (laicky pomočování). Jde o bohužel velmi častý problém, který je nepříjemný, obtěžující a často velmi ponižující. Močová inkontinence je velmi často dočasným stavem, kdy dochází k občasnému úniku nebo ukapávání při kašli či smíchu, ale může vygradovat až do urgentního stavu, kdy dochází k náhlému nečekanému silnému a neovladatelnému pomočení.

Existuje několik základních typů močové inkontinence a celé téma močové inkontinence je poměrně složité.

Čtěte také:

Pomočování u dětí

 • stresová inkontinence
 • urgentní inkontinence
 • inkontinence z přeplněného měchýře
 • funkční inkontinence
 • smíšená inkontinence
 • anatomické a vývojové abnormality
 • dočasná inkontinence

Správná funkce močového měchýře a správné močení

Močová inkontinence se vyskytuje dvakrát častěji u žen než u mužů. Můžou za to anatomické poměry žen, případně těhotenství a jiné stavy typické pro ženy.

Moč je tvořena ledvinami, odkud z každé ledviny odtéká tenkým močovodem do močového měchýře. V močovém měchýři dochází ke stagnaci moči, kdy pak měchýř můžeme vědomě vyprázdnit ve vhodný čas. Močový měchýř je svalnatý orgán s poměrně silnou stěnou a navazuje na oporu svalů pánevního dna. Některé z těchto svalů pak obalují močovou trubici, která vychází z močového měchýře na povrch těla a kterou pak moč z těla vytéká ven. Močová trubice má za úkol držet celý systém uzavřený tak, aby nedocházelo k únikům moči a otevře se naší vůlí tak, jak to potřebujeme.

Jakmile dojde k naplnění močového měchýře, mozek dostane o této informaci signál, jakmile jste připraveni k močení, mozek odešle zpět signál svalům pánevního dna, ty se relaxují (uvolňují), močová trubice se otevře a močový měchýř se vyprázdní jeho kontrakcí, kdy vytlačí moč ven. Jakmile dochází k porušení jednoho z kroků močení, může dojít ke vzniku močové inkontinence.

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence je nejčastější inkontinencí u žen. Jde o únik moči při kašli, smíchu, cvičení, kýchnutí, zvedání těžších předmětů a ostatních činností, které zvyšují intraabdominální tlak (tlak v břiše). Zvýšením intraabdominálního tlaku dochází k tlaku na močový měchýř a tím se spustí úkon močení, které je v tomto případě nechtěné.

Příčinou tohoto typu inkontinence u žen je oslabení svalů pánevního dna, tedy svalů mezi močovým měchýřem a pochvou. Možná je také změna polohy močového měchýře, kdy oslabením okolních svalů spadne měchýř dolů, a tím dochází k jiným anatomickým poměrům. K tomuto typu inkontinence dochází nejčastěji u žen po porodu, kdy je svalovina unavená a oslabená. Další možnou příčinou je také oslabení svaloviny močového měchýře, svěračů močové trubice, poškození nervového řízení způsobené některými nemocemi jako je cukrovka. Roli také u žen hraje hormonální nerovnováha se snížením hladiny estrogenů v období menopauzy. Estrogeny způsobují za normálních okolností zvýšený tonus svalů, a tím i pevnější uzávěr svěračů. Hormonální nerovnováha má pak za následek oslabení svalů svěračů.

Stresová inkontinence se může v menším procentu případů vyskytnout také u mužů. V tomto případě je příčinou zvětšení prostaty, případně karcinom prostaty. Útlakem okolí dochází ke stagnaci moči v měchýři. K uvolnění moči pak dochází stejně jako u žen zvýšením intraabdominálního tlaku (smích, kašel, zvedání těžkých předmětů atd.).

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence se projevuje pravidelným náhlým nutkáním k močení s částečnou kontrolou nad močovým měchýřem. Příčinou jsou nepřiměřené kontrakce močového měchýře. K tomuto dochází nejčastěji v době spánku, při pití nebo při poslouchání tekoucí vody. Tento typ inkontinence se někdy také nazývá spastický močový měchýř neboli hyperaktivní močový měchýř, možné je také pojmenování reflexní inkontinence. Urgentní inkontinence se hodnotí podle počtu nutkání k močení.

K nechtěnému pohybu svalů močového měchýře může dojít po poškození nervů měchýře nebo poškozením nervového systému (míchy či mozku) nebo dále poškozením svalů měchýře. Typickými nemocemi s projevy urgentní inkontinence jsou Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, mozková mrtvice a další. To vše poškozuje nervy či svaly měchýře.

Hranicí pro určení obtíží je více nutkání k močení než 7x během dne a pak více než dvakrát během noci. Tento typ je typický spíše pro starší dospělé osoby. Urgentní inkontinence může být chybně zaměněna za zánět močových cest, který se projevují také častým nutkáním k močení. Nutné je proto vyšetření moči a močových cest.

Stejné symptomy se dále vyskytují u poranění močových cest, v případě nádoru močových cest, při zvětšené prostatě, zánětu stěny močového měchýře, zánětu prostaty, po císařském řezu (ukončení těhotenství chirurgickým otevřením břišní stěny a dělohy a vyjmutí plodu ven), po operaci dělohy, po operacích v oblasti konečníku nebo střev obecně.

prostata_1_1600x900ms

Inkontinence z přeplnění

Lidé s tímto typem inkontinence nemají správně vyprázdněný močový měchýř. Neustále přítomné reziduum moči spouští pocit plnosti močového měchýře a dochází tak k ukapávání moči nebo k časté návštěvě toalety. Tento typ je typický u oslabení svalů močového měchýře, u cukrovky a dalších nemocí. Další možností je ucpání oblasti ledviny nebo vývodných cest močovým kamenem (konkrementem), nádorem, zvětšenou prostatou (benigní nebo maligní), po operaci močového měchýře u žen, vrozené vývojové vady močového systému.

Funkční inkontinence

Tento typ inkontinence je poměrně častý u starších nemocných lidí. Lidé trpící artritidou, Parkinsonovou chorobou nebo Alzheimerovou nemocí neumí kontrolovat močový měchýř, takže často toaletu vyhledají příliš pozdě. Jsou limitovaní převážně pohyblivostí, uvažováním a komunikací s okolím.

Smíšená inkontinence

Někteří lidé trpí dvěma a více typy inkontinence současně. Typickou kombinací je stresová a urgentní inkontinence. Smíšená inkontinence se častěji vyskytuje u žen.

Další příčiny inkontinence

Inkontinence často bývá způsobená anatomickými nebo neurologickými abnormalitami. Možností jsou výše zmíněné úrazy nebo vnitřní onemocnění. Někdy se únik moči může objevit v návaznosti na užívání některých léků, konzumaci určitých potravin nebo nápojů. Například alkohol způsobuje zvýšené nutkání k močení a stimuluje močový měchýř. Stejně tak nápoje s kofeinem. Pokud v krátké době vypijete velké množství tekutin, zvýší se v krátké době množství moči v měchýři, a tím i nutkání k močení. Některé léky především k léčbě vysokého krevního tlaku (diuretika) taktéž zvyšují frekvenci močení a odvodňují organizmus, tím pak snižují krevní tlak. K dalším lékům způsobujícím inkontinenci patří sedativa, svalová relaxancia apod. Všechny zmíněné příčiny jsou dočasné a není příliš obtížné se v těchto případech inkontinence zbavit.

Inkontinence u dětí

Pro inkontinenci u dětí platí pravidlo, že pomočování je v rámci normy do 5ti let věku dítěte. Pokud se pomočování vyskytuje u dítěte staršího, je třeba vyhledat pomoc. U dětí jsou příčiny inkontinence často podobné příčinám dospělého věku, ale specifické je tzv. enuresis noctura, což je noční pomočování. Příčin existuje řada, od neurologických poruch až po noční děsy s pomočením. Léčbě se vyhýbáme do věku 6ti let a pak vybíráme z možností medikamentózní léčby, častého buzení dítěte a připomenutí močení apod.

Diagnostika inkontinence

Pokud trpíte inkontinencí a nejedná se o krátkodobou formu spojenou s nachlazením nebo jednorázový problém, je třeba vyhledat lékaře. Problémem inkontinence u žen se zabývá většinou gynekolog, u mužů pak urolog. Prvním krokem by mělo být odebrání anamnézy, kdy by se vás lékař měl zeptat na vznik obtíží, formu obtíží, u žen na gynekologickou anamnézu (porody, menopauza), u mužů pak zda se neléčí se zvětšenou prostatou.

premiertox_step_by_step_urine_collection_and_testing_processNezbytná je analýza moči (přítomnost infekce a jiné abnormality), odběr a vyšetření krve. Vhodné je založení deníku, do kterého si několik dní až týdnů zapisujete detaily o močení, kdy a za jakých okolností k úniku dochází. Dále by měl obsahovat, kolik tekutin denně vypijete, množství moče, kterou vymočíte. Nutné je vždy zmínit, jaké léky užíváte, zda jste prodělali v poslední době nějakou operaci nebo úraz, zda prožíváte stresovou situaci apod.

Dalším krokem jsou testy, jako je měření objemu močového měchýře, měření objemu rezidua na konci močení (cévkováním nebo ultrazvukem po vymočení maxima), stresový test (vyčká se naplnění měchýře, pacient silně zakašle a měří se únik moči), ultrazvukové vyšetření, cystoskopie (zavedení kamery s osvětlením do močových cest až do močového měchýře a sledování struktur), urodynamika (měření tlaku v močových cestách po vymočení a při naplnění močového měchýře, měření proudu moči), která se provádí tak, že lékař zavede do močové trubice cévku (močový katetr), přes tu maximálně naplní močový měchýř tekutinou a sensorem sleduje tlakové změny. Tímto vyšetřením se dá zjistit typ inkontinence, zda máte funkční svěrače, svalovinu močového měchýře a okolních struktur.

V případě, že lékař zjistí nějaké rezidua v močovém měchýři po maximálním vymočení, může to znamenat, že jsou močové cesty utlačeny (nádor, kamínek) nebo máte poruchu svaloviny nebo inervace. Dalším vyšetřením je cystogram, kdy se měchýř naplní radiokontrastní látkou a provede se rentgenový snímek. Tak se zobrazí tvar a struktury močových cest.

Léčba inkontinence

Konkrétní léčba inkontinence vždy závisí na typu inkontinence a závažnosti obtíží. Lékař by vám měl vždy nabídnout vhodnou možnost případně zmínit několik alternativ a popsat postup léčby. V některých případech je nutné použít kombinace léčby. Prvním krokem v léčbě by měla být léčba pokud možno neinvazivní (bez zásahu do těla). K této léčbě patří změna životního stylu, techniky procvičování pánevního dna (existuje řada pomůcek pro zpevnění pánevního dna) a udržování moči v močovém měchýři, jakmile se objeví nutkání k močení, elektro stimulace nebo farmaka.

Při nacvičování udržení moči se začíná tak, že při každém pocitu nutkání se snažíte moč držet alespoň 10 min a po té měchýř důkladně vyprázdníte. Cílem je pak udržení moči tak, abyste toaletu navštěvovali pouze každé 2 - 4 hodiny bez úniku moči. Dalším cvičením je trénink pro úplné vyprázdnění měchýře a ten probíhá tak, že se vymočíte, počkáte několik minut a jdete se pokusit měchýř vyprázdnit znovu. Tím můžete zabránit inkontinenci z přeplnění.

Pokud trpíte urgentní inkontinencí, doporučuje se uklidnit se, dýchat pomalu a zhluboka nebo se snažte zaměstnat nějakou činností tak, abyste na pocit urgence k močení nemysleli. Lékaři také často doporučují, abyste chodili močit pravidelně podle časového plánu a vůbec nečekali na první pocity nutkání k močení. Při léčbě inkontinence je důležité vyvarovat se alkoholu, kofeinu a kyselým jídlům. Vhodné je omezit pitný režim na nezbytné minimum, zhubnout a zvýšit tělesnou aktivitu. Jak už jsme řekli, také posilování pánevních svalů má velký význam. Pravidelným cvičením posílíte svaly svěračů okolo uretery a měchýře. Cvičení má vliv hlavně na stresovou inkontinenci.

cos-02-the-Squeeze-pelvic-floor-exercise-de

Elektrostimulace je proces, kdy jsou vám dočasně zavedeny elektrody do konečníku nebo pochvy. Jemná stimulace pak může mít svůj efekt u léčby stresové inkontinence nebo urgentní inkontinence. Musíte ale počítat s tím, že efekt se může dostavit až za několik měsíců a nutná je opakovaná léčba.

Pesaroterapie je léčba využívaná pro stresovou inkontinenci u žen. Do pochvy se zavádí pesar (gumová čepička), ten změní anatomické poměry v malé pánvi a stabilizují močovou trubici . Další možností je farmakologická léčba. U hyperaktivního měchýře lékař většinou předepisuje anticholinergika (oxybutinin, tolterodin, solifenacin, trospiumdarifenacin, fesoterodin). Nežádoucím účinkem anticholinergik je pak sucho v ústech, zácpa, rozdvojené vidění nebo návaly horka. U žen, především s obtížemi v menopauze, se někdy doporučuje nízká dávka estrogenů. Většinou se aplikují jako vaginální krém nebo vaginální kroužek a estrogeny pak zlepší tonus svalů v okolí močové trubice a pochvy. Imipramin je tricyklické antidepresivum, které se používá k léčbě smíšené inkontinence, dalším antidepresivem je duloxetin. V některých případech, především při drobném ukapávání, je možné použít speciální tampóny, které se zavádějí do močové trubice a zabraňují nechtěnému úniku, především při urgentní inkontinenci. Tato metoda je vhodná k prevenci inkontinence, která je typická jen pro některé aktivity během dne (sport), není možné tampóny využívat celých 24 hodin denně.

Pokud jedna z výše zmíněných možností nepomůže vašim obtížím, nastupuje léčba chirurgická, pokud je to možné. Jednoduchou mini chirurgickou léčbou je aplikace botulotoxinu (botoxu) do oblasti svalů močového měchýře. Metoda může být účinná pro léčbu hyperaktivního měchýře. Dále se do oblasti krčku močového měchýře a okolo močové trubice můžou zavést speciální proužky nebo kousky tkáně, které pak tlakem na okolí pomáhají uzavřít močovou trubici. Možné je dále aplikovat speciální náhrady svěračů močové trubice (Jsou to kroužky obkružující a uzavírající močovou trubici, speciálními manévry se pak kroužek uvolní a vy jste pak schopni ve vhodný čas vyprázdnit močový měchýř. Využívají se většinou u mužů po operaci karcinomu prostaty, kteří mají poškozeny svěrač). Kolpopexe je operace, kdy se zavádí speciální materiál mezi močový měchýř a močovou trubici, opět se změní anatomické poměry a inkontinence by měla pominout.

Operačních metod je celá řada. Pokud ale ani tento způsob léčby nepomůže, existuje velká nabídka speciálních vložek do spodního prádla, sběracích sáčků apod. Ty samozřejmě inkontinenci nevyléčí, ale alespoň zvýší váš komfort a zabrání nepříjemnému zápachu spojenému s inkontinencí.

Komplikace spojené s inkontinencí

Asi není třeba nijak zdůrazňovat, že inkontinence sama o sobě je velmi nepříjemným stavem. Bohužel nese také řadu komplikací. Jednou z nich je chronické zarudnutí kůže až vznik vředů. Moč je velmi agresivní tekutina, která kůži maceruje, ta se odlupuje a reaguje zánětem. Proto je důležité dodržovat správnou hygienu a využívat vhodných pomůcek v podobě vložek, kalhotek apod. Únik moči také zvyšuje riziko vzniku infekce močových cest. Moč, která stagnuje v močovém měchýři, je plná bakterií, které se množí a infekce může vzniknout poměrně rychle. Dalším problémem je, že inkontinence narušuje běžné životní aktivity, může omezovat při sportu a pohybu obecně, brání návštěvě bazénů apod. Nutí vás plánovat vaše aktivity tak, aby vždy byly po ruce toalety a může být velice omezující při zaměstnání (snížení soustředění a zvýšení nervozity a stresu, zhoršení spánku a vznik únavy).

Prevence inkontinence

Inkontinence bohužel není nemocí nebo poruchou, které jde vždy předcházet. Některé typy inkontinence jsou bohužel také velmi špatně léčitelné. Nicméně riziko vzniku inkontinence můžete alespoň trošku snížit několika zásadami. Dbejte na to, aby vaše tělesná hmotnost byla v rámci normy, nekuřte a vyhýbejte se alkoholu.

Pravidelně cvičte a to také svaly pánevního dna. Jednoduchý cvik je, když při močení zadržíte na několik sekund moč a stejně tak můžete při každé volné chvíli stahovat svaly pánevního dna (pocit zastavení stolice nebo močení). Pokud jste na toaletě, netlačte při močení a močový měchýř vždy řádně vyprázdněte. Vyhýbejte se stresovým situacím a pokud se problémy s inkontinencí objeví, nepodceňujte a poraďte se s odborníkem. 

Diskuse k článku

 • Vlasta

  10:22 16. 6. 2021 0
  Zdravím, hezký článek. Mně nakonec s inkontinencí pomohli přímo v ordinaci rehabilitací , důležité bylo řešit to včas.
 • Emma

  18:53 10. 4. 2014 +1
  Já jsem si nikdy neuvědomovala, jak velký problém může znamenat, že téma inkontinence je v naší společnosti naprosto tabu do chvíli, než začala mít s únikem moči problémy moje maminka. Řekla mi to až po zhruba ročním trápení, kdy se sama snažila nějak se toho zbavit a styděla se sama za sebe. V tomto období téměř přestala kamkoli chodit, tak teď už vím aspoň proč. Naštěstí to neměla až tak vážné, podařilo se nám to společně vyléčit pomocí kegelových cviků a dýňových tablet a už má pokoj, ale tehdy jsem si uvědomila, jak strašně to pro ty lidi, kteří touto nemocí trpí, musí být.

Lunární kalendář

NEDĚLE 01. 08. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 02. 08. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
ÚTERÝ 03. 08. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
STŘEDA 04. 08. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
ČTVRTEK 05. 08. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PÁTEK 06. 08. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 07. 08. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Říkám: "No stress!"

Už za necelý dva měsíce se vdávám. Vobčas mám nerva, že nestíhám zařídit co potřebuju... Včera jsem ale řekla, že se stresovat fakt nebudu. A taky, že výzdobu a různý "serepetičky" nepotřebuju... Prostě to bude jednoduchý, hezký a hlavně milý. Beztak si všichni budou pamatovat jenom to, jak se nažrali a ožrali, no ne?!