Obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha je duševní onemocnění, při kterém má dotyčný nutkavé myšlenky (obsese) vykonat určité jednání (kompulze). Vtíravé myšlenky doprovází úzkost, která se snižuje po vykonání rituálu. Obsedantně kompulzivní porucha se tedy řadí mezi úzkostné (neurotické) poruchy, podobně jako fobie, panická porucha nebo generalizovaná úzkostná porucha. Obsedantně kompulzivní porucha je známá po staletí, říkalo se jí nejrůznějšími názvy - posedlost ďáblem, puntičkářství nebo kompulzivní neuróza.

Obsese

Obsese jsou vtíravé myšlenky a představy, které se objeví po určitém spouštěcím podnětu. Nutkavé myšlenky vyvolávají úzkost, jsou nesmyslné a cizí, neodpovídají vlastním zájmům a přáním nemocného. Vedou k jeho psychické nepohodě. Nemocného nutí vykonat určitou činnost. Po provedení rituálu se do určité míry sníží vyvolaná úzkost, ale jen na přechodnou dobu. Záhy se objeví nová obsese a nová potřeba ji snížit.

Nemocní s obsedantně kompulzivní poruchou žijí svůj život v bludném kruhu. Nutkavé myšlenky mění jejich aktivity. Musí vykonávat spoustu rituálů, aby zmírnili svoji úzkost.

Druhy obsesí

Mezi nejčastější obsese patří strach z nákazy nutící danou osobu k neustálému mytí rukou, strach ze zapomenutého úkonu – zamčení dveří, vypnutí sporáku nebo zavření oken. Někdo může starost, že ztratí peněženku, doklady nebo klíče a neustále si kontroluje svoje tašku či batoh. Jiný se cítí nervózní, protože má doma nepořádek, neporovnané věci, špatně složené oblečení. Závažnější jsou obsese k násilnému a agresivnímu chování až zabití. Důležité je, zda mají nutkavé myšlenky i kompulzivní komponentu, která postiženého neustále nutí k vykonávání rituálu.

Výskyt obsedantně kompulzivní poruchy

Choroba postihuje asi 2 – 3% naší populace, i když je velmi poddiagnostikovaná. Muži i ženy jsou postiženi stejně často. Nemocní nejsou zpravidla léčeni psychiatrem nebo psychologem, ale jsou pacienti jiných lékařských oborů – dermatologie (kožní) v případě ekzému z neustálého mytí rukou, interny pro strach s infekčního onemocnění nebo zubního lékařství z důvodu ložisek sliznice dutiny ústní pro časté a intenzivní čištění zubů.

Dvě třetiny z nich se současně léčí s depresí. Může se ale kombinovat i s jinou psychiatrickou diagnózou, nejčastěji alkoholismem, poruchami příjmu potravy nebo jinou úzkostnou poruchou.

Obsedantně kompulzivní porucha a její průběh

Obsedantně kompulzivní porucha obvykle začíná v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti okolo 15. roku života. Zpravidla má chronický průběh. Postupně se zhoršuje, což souvisí s tím, že nemocný nevyhledá odbornou pomoc. V jedné třetině případu je průběh kolísavý. Nutkavé myšlenky a jednání mají závažné důsledky na kariéru, životní styl i rodinný život. Rituály narušují schopnost pracovat, jedinci s nutkavými stavy opakovaně nastupují na dlouhodobou pracovní neschopnost a porucha nezřídka vede k invaliditě. Nemocní většinou žijí izolovaně, do manželství vstupují v pozdějším věku a mají méně dětí. Mají častěji sebevražedné sklony, zvláště pokud současně trpí depresemi.

Příčina obsedantně kompulzivní poruchy

Na vzniku obsedantně kompulzivní poruchy se podílí kombinace více faktorů – dědičné, biologické i sociální. U příbuzných s obsedantně kompulzivní poruchou je popsán zvýšený výskyt této choroby.
Rozvoj poruchy může souviset biologickou příčinou - úrazem hlavy, postižením mozku vlivem nedostatečného zásobení kyslíkem při porodu (perinatální encefalopatie) nebo nedostatkem antidiuretického hormonu (regulujícího hospodaření těla s vodou) při chorobě zvané diabetes insipidus. Osoby trpící nutkavými stavy mají zvýšenou aktivitu určitých mozkových okruhů (limbického systému, bazálních ganglií a čelního laloku) a zvýšenou citlivost na neurotransmiter serotonin, jednu z chemických substancí zajišťující komunikaci mezi nervovými buňkami.

Jak vzniká obsedantně kompulzivní porucha

Existuje několik teorií, jak obsedantně kompulzivní porucha vzniká. Při mechanismu dvoustupňového učení nejprve dochází ke klasickému podmiňovaní. Určitý podnět vyvolá u daného jedince úzkost. Vzniku úzkosti se snaží zabránit vyhýbavým chováním, které se stále častěji opakuje, stává se rituálem. Ve druhé fázi (podmiňování vyššího stupně) se vyvolávající podnět spojí s určitou myšlenkou či představou, vyvolá úzkost nutící jedince ke kompulzivnímu jednání. Snižování úzkosti vede k posilování opakování rituálu.

Psychodynamická teorie klade důraz na význam raného psychosexuálního vývoje. Při masivní frustraci nebo velmi příjemných prožitcích v tomto období může dojít k nastartování obranných mechanismů k potlačení nepřijatelných agresivních a sexuálních podnětů.

Obsedantně kompulzivní porucha - diagnostika

Správnou diagnostiku a léčbu obsedantně kompulzivní poruchu může poskytnout jen odborník - psychiatr, lékař zabývající se psychickými poruchami.

Každý z nás má jistě více či méně často nutkavou myšlenku, která ho vede k vykonání určitého jednání. Proto musí být ke stanovení diagnózy obsedantně kompulzivní poruchy splněna určitá kriteria. Nutkavé myšlenky a chování se musí objevovat neustále nejméně po dobu dvou týdnů, pro daného jedince jsou nepříjemné, považuje je za nesmyslné, ale nedokáže jim odolat. Přitom ví, že to dělá on. Narušuje psychosociální adaptaci, schopnost pracovat, žít rodinný život a vykonávat běžné denní aktivity.

Je důležité odlišit obsedantně kompulzivní poruchu od schizofrenie, psychotického onemocnění projevujícího se bludy, halucinacemi a nepochopitelným jednáním. Rozhodující je rozlišení nutkavých myšlenek a bludů. O nutkavých myšlenkách však daný jedinec ví, že jsou nesmyslné a snaží se jim bránit.

Léčba obsedantně kompulzivní poruchy

Terapie obsedantně kompulzivní poruchy je založena na kombinaci psychoterapie a užívaní léků. Základním předpokladem úspěšné léčby je dobré vedení nemocného a jeho rodiny založené vysvětlení podstaty choroby, léčebných možnostech i dlouhodobé prognóze. Při neúčinnosti konzervativní léčby se v přísně indikovaných případech přistupuje k terapii neurochirurgické.

Medikamentózní léčba

V medikamentózní léčbě jsou nejúspěšnější léky ovlivňující serotoninergní systém. Jedná se o tricyklické antidepresivum Anafranil (zabraňující zpětnému vychytávání noradrenalinu a serotoninu) a antidepresiva ze skupiny SSRI (zabraňující zpětnému vychytávání serotoninu) Citalec, Sertralin, Serlift Parolex, Prozac, Deprex, Asentra, Zoloft nebo Fevarin. Příznivý efekt se dostavuje po 5 týdnech užívání, kdy nastoupá účinek těchto léků. Ke zlepšování dochází i v dalších týdnech, ideálně je užívání minimálně po dobu 10 týdnů. Při dlouhodobé léčbě je výhodou málo nežádoucích účinků a snadné dávkování (1 - 2 tablety denně). Potíže se nemocnému bohužel po několika týdnech vracejí až v 80% případů, proto je k dlouhodobému efektu léčby nezbytná psychoterapie.

Jiné skupiny psychiatrické medikace nejsou v léčbě obsedantně kompulzivní metody účinné. Lze ovšem uvažovat o kombinaci s antipsychotiky (Haloperidolem) u nutkavých stavů a tikových poruch.

Ke zmírnění úzkostných stavů se klasicky podávají anxiolytika ze skupiny benzodiazepinů. U obsedantně kompulzivní poruchy je jediným účinným Rivotril, zlepšení se dostavuje během několika dnů. Benzodiazepiny nejsou vhodné k dlouhodobé léčbě, vzniká na ně závislost a asi po čtyřech měsících se snižuje jejich účinnost. Navíc mohou při delším užívání narušit prostorovou představivost, schopnost učit se a vyjadřovat emoce nebo poškodit paměť.

Psychoterapeutické metody

Psychoterapie je založena kognitivně-behaviorálních postupech. Nemocný nejprve vylíčí situace vyvolávající úzkostné pocity a rituály, kterými je usměrňuje. Následně je těmto situacím a činnostem opakovaně vystavován. V poslední fázi terapie se nemocný vědomě snaží zdržet se nutkavého chování a naučených rituálů. Při dostatečně dlouhé a kvalitní psychoterapii je efekt dlouhodobý. Nevýhodou je časově, technicky i finančně náročná léčba.

Neurochirurgická léčba

U závažných a na léčbu nereagujících forem se přistupuje k neurochirurgickému výkonu – cingulotomii. Při této metodě se přerušují nervová vlákna vedoucí z čelního laloku do závitu kolem kalózního tělesa (gyrus cinguli), jež jsou zodpovědná za zprostředkování úzkosti, obsese a bolesti. Provádí se ozářením gama nožem nebo vysokofrekvenčním proudem.

Prevence obsedantně kompulzivní poruchy

Vzniku choroby nelze prakticky zabránit. Můžete však snížit riziko jejího návratu.

Pokud užíváte léky na obsedantně kompulzivní poruchu a pomohly vám, předčasně jej nevysazujte. Podávání by mělo pokračovat 18 – 24 měsíců po dosažení úlevy. Jinak je vysoké riziko návratu choroby. Při opakované epizodě můžete léky užívat několik let.

Nadměrný stres může způsobit návrat nutkavých myšlenek a jednání. Zvyšujte svoji odolnost vůči stresu tím, že si budete plánovat, jak obtížné situace zvládnete. Zamyslete se, které stresové situace vás v nejbližší době čekají a jak se na ně připravíte.

Obsedantně kompulzivní porucha - doporučení

O svých vtíravých myšlenkách a rituálech mluvte se svým lékařem otevřeně. Nestyďte se za ně, jsou projevem nemoci ne vaší slabé vůle. Již samotné popsání obsesí je součástí léčby.

Jestliže obsedantně kompulzivní poruchou trpí váš blízký, podporujte ho v léčbě. Nikdy se nenechejte vtáhnout do jeho rituálů a nemoralizujte. Obě skutečnosti rozvoj choroby podporují. Raději se zaměřte na běžné rozhovory a aktivity s ním i na vytváření normálních rodinných vztahů.

Diskuse k článku

 • Alice

  08:29 4. 8. 2021 0
  Dobrý den,
  V článku píšete , že postižené osoby si uvědomují, že to, co dělají, je nesmyslné. Známá si určitě víc jak 10x denně čistí zuby, pasta ji vydrží na pár dní.
  Má však za to, že je to zcela ok. Že je správné si čistit zuby po každém jídle. Přináší ji to dobrý pocit. Že jako si někdo potrpí na, dejme tomu, značkové oblečení, zatimco jiný ne, ona si potrpí na čisté zuby.
  Ve volném čase si čistí zuby pořád dokola, vždy velmi důkladně. Řekne třeba zrovna jsem si vyčistila zuby a za 5 minut řekne, hned, jen si ještě vyčistím zuby.
  Domnívala jsem se, že se jedná o tuto poruchu . Má smysl o tom s ní mluvit, pokud ano, tak jak? Je mladá, ale na zubech už je to zacházení vidět, dlouho ji nevydrží.
  Děkuji za odpověď, Alice
  • Renda

   09:57 4. 8. 2021 0
   Zdravím Vás. A jsou u Vaší známé vidět i další "zvláštnosti"? Porucha popsaná v článku se co já mám zkušenost projevuje spíše v "balíku" různých činností a spíše se pak bavíme o intenzitě nebo "hloubce" poruchy, tedy jak je to moc markantní.
   Obecně čištění zubů po každém jídle, tak jak jste to řekla, na tom není nic špatného, někdo z odborníků to dokonce i doporučuje. A když si na zuby netlačíte jak s rejžákem, nemělo by to zubúm škodit, jinak se sklovina a zub jako takový saozřejmě ohobluje :-) Spíše má Vaše známá nějakou svou utkvělou představu, že bez tak častého vyčištění zubů ji sežerou bakterie :) a vytvořila si takový návyk, který se častým opakování logicky prohlubuje, stejně jako když opakujete jakoukoli činnost.. Třeba by pomohlo nastudovat jiné názory na čištění zubů... třeba naopak jednou denně, když je to správně jak má být a se vším všudy, podle některých stomatologú nebo paradentologů, zubních hygieniků.. i tohle stačí. Ale na odborné vyjádření by musela známá jít k psychiatrovi nebo psychologovi :-) Samozřejmě i z počátku nevinně vyhlížející návyk nebo přesvědčení se může změnit ve zdraví nebo společensky škodlivou posedlost. Patologické odchylky ve fungování mozku však mají obvykle více příznaků a souvislostí v chování dotyčného.
 • Tým Academy - Anička

  09:34 22. 5. 2018 0
  Jistě, chápu, také jsem si to neuvědomila. Vaši žádost jsem již zapracovala :)

  Mějte úspěšné dny, Anička
 • Pavla

  09:33 22. 5. 2018 +3
  Dobrý den, prosím bylo by možné poslat mi kontakt na lékaře, který psal tento článek? Po přečtení jsem nemohla zadržet pláč, bylo tak úlevné se zde dočíst "sama o sobě". Sice mě před pár lety správně diagnostikovala psychiatrička, ale já jí bohužel tehdy neřekla úplně celý podtext svých obsesí. Některé pro mě byly děsivé je vůbec vyslovit a myslela jsem si tehdy, že se jedná o něco jiného, na co ještě nikdo nepřišel. Mohla bych se prosím objednat k lékaři, který psal tento článek? A děkuji za podrobné vysvětlení, aniž bych musela cokoli říct a být paralyzovaná strachem. Moc děkuji.
 • Tým Academy - Anička

  09:33 22. 5. 2018 0
  Dobrý den Pavlo,

  jsme rádi že Vám náš příspěvek pomohl a věříme, že v současné
  době jste správně léčena svým specialistou. Náš portál by měl právě pomoci v základní edukaci a zorientování se v problematice např. ještě před tím, než se člověk sám odhodlá na základě svých obtíží vyhledat lékaře apod. Z těchto důvodů není bohužel v naší kompetenci předávat kontakty na lékaře, kteří
  přispívají na Academy. V tomto konkrétním případě lékař praxi v daném oboru nyní neprovozuje.

  Držíme Vám palce v boji s tímto onemocněním a přejeme Vám
  přínosnou spolupráci s Vaším terapeutem.

  Tým Academy
 • Pavla

  21:05 21. 5. 2018 -1
  Dobrý den Aničko,
  moc děkuji za informaci, autor článku velmi dobře vysvětlil celý podtext této nemoci - myslím že správné pochopení vlastního problému je důležitý prvek ve zvládnutí těchto stavů... Takže děkuji, že jsem si to mohla přečíst a tím pádem pochopit strach ze svých strachů :-)
  Měla bych ještě jednu prosbu, zda by bylo možné z mého komentáře a odpovědi odstranit moje příjmení - já jsem si totiž při psaní neuvědomila, že tam bude zobrazeno, byla bych raději anonymní.
  Děkuji a mějte se hezky, s pozdravem Pavla
 • zdeněk

  11:09 25. 1. 2017 -1
  Je mi 44.mám to od cca.25let.
  5až10×se musím přesvědčit,že jsem zamkl.
  Při čtení se musím vracet,protože jsem si nazapamatoval nějaké již přečtené slovo.
  To samé,když jedu autem.Musím zacouvat např.zpět k nějakému nápisu.
  Asi nejhorší je představa,že jsem na něčem zanechal svůj otisk prstu z rukou,či nohou.Ponožka,či rukavice neni pro tuto myšlenku překážka.Musím se vrátit a otisk prstu smazat.Když tak neučiním,stane se nějaká zlá věc.
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

SOBOTA 18. 09. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
NEDĚLE 19. 09. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 20. 09. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 21. 09. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, dnes je úplněk. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se umělecké…
více o tomto dni
STŘEDA 22. 09. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ČTVRTEK 23. 09. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
PÁTEK 24. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Kdo řekl, že chystat svatbu je zábava???!!

Tak já ti nevim. Všechny ženský se těšej jako malý na to, až si voblíknou ty bílý šaty a vezme si je jejich životní láska. Jenže to, co tomu předchází, je tak trochu psycho. Teda aspoň pro mě. Já jsem člověk, kterej má rád svůj klid... a tohle mě tedy vytáčí. Jsem pořád jenom ve stresu poslední měsíc a už mě to začíná, pardón za to slovo - srát!