Závislost na hracích automatech dokáže zničit celý život gamblerovi i jeho blízkým

Fotolia_33842376_XSGamblerství patří mezi závažné formy závislosti.Gamblerství nebo též závislost na hracích automatech nebo chorobné hráčství jsou patologickým jevem, jehož výskyt v českém prostředí se v průběhu 90. let a dále zvýšil, a to zejména v souvislosti s nástupem éry výherních automatů, kasin a sázkových her. Gamblerství je popisováno jako porucha, která se manifestuje opakovanými epizodami hráčství. Ty se objevují v životě gamblera bez ohledu na jeho materiální, sociální, rodinné a pracovní závazky a hodnoty.

Rozvoj závislosti na hracích automatech

Gamblerství a rozvoj závislosti na "hraní" se dá rozdělit do několika typických fází. První fází je tzv. období výher. V tuto dobu ještě chování hráče nevykazuje žádné znaky patologie. Hraní probíhá v klidu a u dotyčného převažuje pocit, že vyhrává. Pro první stádium je typické, že se hráč věnuje hře pouze příležitostně, jeho úspěchy značně převyšují neúspěchy. Hráč postupně propadá iluzi o možnosti velké výhry, následkem toho se oddává gamblerství častěji a investuje do hry více a více prostředků.

Druhou fází je období prohrávání. V tomto čase se rozvíjí chorobná závislost na hraní. Čas, který dotyčný hraní věnuje, se prodlužuje, gambler tráví v herně mnohem více času, než tomu bylo dříve, nedokáže si již poručit a hru ukončit, zvyšuje své sázky, až nakonec ztrácí sebekontrolu a znaky patologického chování se prohlubují. Potěšení ze hry se mění na nezvladatelnou vášeň. Nepřijatelnost a nezvladatelnost svého chování si sice hráč uvědomuje, ale není schopen puzení odolat. Finanční potíže, potíže v soukromém životě i v práci se kupí.

V následném stádiu, které je označováno jako fáze zoufalství, se subjekt dostává do plné závislosti na hře. Peníze na hru a na placení dluhů je schopen si obstarat i pácháním závažných trestných činů. Gamblerovi se rozpadá rodinný život, ztrácí přátele, dochází k poškození jeho pověsti. Negativní vlivy patologického hráčství se odráží i v psychice gamblera (objevují se pokusy o sebevraždu, deprese apod.), dochází k celkovému úpadku osobnosti. V případě rozvinuté závislosti je již jedinou cestou ven pouze léčba.

U dětí a teenagerů se obvykle objevuje závislost na hracích automatech a sázení, u starších jedinců to bývá závislost na hracích automatech, ruletě, na karetních hrách, stíracích losech atd. Projevy a rozvoj závislosti se mohou odlišit, ve většině případů se ovšem objevují následující znaky v prožívání a chování:

 • stálé a čím dál intenzivnější až neovladatelné nutkání ke hře
 • zaujetí myšlenkami na hru (i v zaměstnání a při činnostech vyžadujících soustředění)

Jak poznat závislého hráče = gamblera

Typickým příznakem je zanedbávání školní nebo pracovní docházky i jiných povinností, mění se celé chování člověka i jeho osobnost. Potřeba peněz na hru stoupá, stále více si půjčuje nebo začíná krást. Peníze jsou potřeba rychle a je jich potřeba stále více, z toho důvodu se objevují u závislých podvody, defraudace, někdy i prostituce.

Konkrétní příznaky gamblerství

 • náhlá uzavřenost
 • neustálá potřeba přísunu peněz – dřívější zálohy, předčasné platby apod.
 • náladovost, podrážděnost
 • půjčování si peněz, rozprodávání majetku
 • snižující se životní úroveň
 • nedostatečná péče o vizáž

Objevuje se stále více absencí v práci, výmluvy na nemoci apod. jsou stále nápadnější a neuvěřitelnější. Rodinu i přátele gambleři zanedbávají, na vedlejší kolej odsouvají i svoje koníčky, rezignují na dřívější aktivity - např. sport, kulturu apod.

Gambleři se vzrůstající závislostí mají také stále větší dluhy, které jim přerůstají přes hlavu a stále rapidně narůstají. Půjčky peněz jsou ve stále větším okruhu lidí – u rodiny, přátel, kolegů v práci, nakonec už i od neznámých lidí, např. pochybných společností nabízejících nevýhodné půjčky. Gambler nestíhá splácet, zaplétá se do finančních problémů, ale i do lží, sliby o brzkém zaplacení se vrší, avšak nedaří se mu to. V období plné závislosti přicházejí deprese, které mohou vyústit až k pokusu o sebevraždu. Pomoci takovému člověku můžeme jen prostřednictvím odborníků.

Fotolia_8442898_XSZávislost na hracích automatech dokáže zpřetrhat všechny vztahy.

Gamblerství a současná situace v ČR

V naší republice je odhadem více než 100 000 patologických hráčů. Nacházejí se v různých věkových skupinách a napříč sociálním spektrem. Nejvíce je u nás rozšířena závislost na hracích automatech, na kterých také hráči prohrávají nejvíce peněz.

Rizikové faktory vzniku závislosti na hře a výherních automatech

Zvýšené riziko vzniku gamblerství se objevuje u profesí, kde zaměstnanci procházejí rukama velké finanční částky, což je nejen primární pokušení, ale poté někdy i zpronevěry atd. Dalším rizikovým faktorem je stres, dohánění pracovních restů, únava, syndrom vyhoření, hledání smyslu práce, práce na směny, náročné pracovní prostředí – hluk, zakouřené prostředí atd. Užívání alkoholu a drog vede často sekundárně i k rozvoji patologického hráčství, vysoké riziko vzniku závislosti představuje práce v hernách.

Terapie gamblerství

V současné sobě neexistuje jednotný pohled na léčbu patologického hráčství. Při léčbě patologické závislosti na hře je možné využít některé postupy podobně jako při léčbě jiných závislostí (na alkoholu nebo drogách).

Základem léčby je psychoterapie. Patří sem motivační trénink a změna životního stylu. Gamblerství je často spojeno se stresem. Důležitou součástí terapie jsou proto relaxační techniky. V ambulantní terapii se tedy klade důraz na psychoterapii (identifikace spouštěčů hraní, vytvoření splátkového kalendáře dluhů, opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům apod.). Velmi důležitá je spolupráce s rodinou a její dohled nad průběhem terapie.

Ústavní léčba je dobrovolná a záleží na ochotě a vůli pacienta, stejně jako u jiných závislostí, a je spojena s úpravou denního režimu. K předání do ústavní péče dochází na základě neúspěchu léčby ambulantní.

Chorobné hráčství má číslo diagnózy F 63.0 podle mezinárodní klasifikace nemocí. Léčba gamblerství je náročná a dlouhodobá stejně jako léčba jiných závislostí. Je nutná maximální spolupráce pacienta. Pokud na sobě hráč rozpozná příznaky patologického gamblerství, léčba je často tím jediným, co mu může pomoci.

Gambleři jsou často tělesně nemocní lidé, vyčerpaní, nevyspalí a unavení ze stálého hraní. Dále i psychicky vyčerpaní z neustálého přemýšlení, jak z bludného kruhu ven, kde sehnat peníze na další hru, jak zaplatit dluhy a co říct věřitelům. Jsou často vznětliví až agresivní, podezíraví nebo naopak apatičtí, mají velmi často snížené sebeovládání.

Jste závislý na hře?

Americké sdružení Gamblers Anonymous vytvořilo následující dotazník na patologické hráčství, který se může stát vodítkem pro ty, kteří nevědí, zda třeba nejsou závislí. Patříte-li mezi ně, zkuste si pravdivě odpovědět na následující otázky:

 • Půjčili jste si někdy peníze na hru?
 • Hrajete někdy nebo vždy déle, než jste původně zamýšleli?
 • Hrajete, abyste zapomněli na starosti, problémy v rodině nebo v práci?
 • Spíte špatně kvůli hraní?
 • Když máte štěstí, máte chuť se odměnit neplánovaným dalším hraním? Stal se váš rodinný život kvůli hře problémový?
 • Utrpěla kvůli hraní vaše osobní pověst, prestiž?
 • Míváte po hře výčitky svědomí?
 • Hrajete převážně do té doby, než prohrajete i poslední peníze, které máte u sebe?

 

Stejně tak existují různé návody pro hráče, které jsou určené k tomu, aby se u nich nevyvinula závislost. Jsou to konkrétní návody - kdy nehrát, kdy nechodit do kasina a nesedat k automatu. Je to podobné jako v případech jiných závislostí, a to v případě stresu, únavy, akutních finančních problémů, rodinné krize. Dále jsou to pokyny k tomu, jak si osvojit určité zásady chování. Např. nikdy si nepůjčovat na hru, stanovit si nejvyšší možnou prohru i nejnižší možnou výhru, po kterých se od hry odchází a tak dále.

Gamblerství a právo

Z pohledu práva je hráčství závažným jevem zejména z toho hlediska, že je to právě gamblerství, které se považuje za jednu z nejrizikovějších oblastí vzniku kriminality. Jednak se jedná o trestnou činnost, která je páchána samotnými gamblery. Ti se ve snaze opatřit si peníze na hru a na placení dluhů v největší míře dopouštějí majetkové trestné činnosti. Výjimkou není však ani prostituce, která se objevuje především u mladistvích či mladých gamblerů, dále trestná činnost související s distribucí drog. Gambleři se také dopouštějí, ale to méně často, i závažných trestných činů, jako je vražda nebo ublížení na zdraví.

Kromě výše zmíněného se na hráčství obvykle nabaluje i mnohá další trestná činnost. Jde většinou o pachatele, kteří svým jednáním naplňují skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry – tedy o osoby, které páchají trestné činy v přímé souvislosti s provozováním hazardních her.

Závislost na hracích automatech ničí i životy blízkých osob

Gamblerství je velmi závažná forma závislosti, proto pokud na sobě pozorujete známky začínající nebo již pokročilé závislosti, nebojte se a neváhejte vyhledat odbornou pomoc, než se vám věci úplně vymknou z rukou. Jakmile se závislost na hracích automatech stane nezvladatelnou, může se vám zhroutit celý svět. S vaším úpadkem se zničí i veškeré vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří se nechtěně stanou součástí vašeho bludného kruhu závislosti a narůstajících dluhů.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 6287x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Kde hledat pomoc v Ostravě?

Kam se obrátit když je tento problém?Díky za odpověď-Praha

Kde konkrétně v Praze nevím, osobní zkušenost nemám, ale mělo by se tak dít v rámci psychiatrických klinik, nepletu-li se. Přeji hodně štěstí.

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce


Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

Kozlík lékařský kapky 50ml

Originální bylinné kapky Dr.Popova Kozlík lékařský přispívá k…

Cena: 60 Kč

Osvěžovač vzduchu a textilu LEVANDULE

Přírodní osvěžovač vzduchu a textilu levandule Uklidňující a relaxační…

Cena: 160 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte