Vynášení Morany symbolizuje konec zimy. Vítání jara je však spojeno i s dalšími očistnými rituály

Vítání jara a vynášení MoranyMoranaI když to při pohledu z okna nevypadá příliš aktuálně, blíží se jarní období, a s ním i tradice vítání jara. Jarní rituály v našich končinách pocházejí především ze starých pohanských zvyků. Loučení se zimou a vítání jara bylo pro naše předky významnou událostí a i v dnešní době je vhodné ukončit nějakým rituálem období zimy a přivítat jaro, i kdyby mělo jít třeba jen o pořízení si nového kousku do našeho šatníku.

Vynášení Morany 

Tento starodávný pohanský zvyk, vynášení Morany (Moreny, Mořeny, Mařeny neboli smrtky), se na mnohých místech zachoval až do dnešních dnů.

K zhotovení symbolické ženské postavy - Morany se používaly a používají již nepotřebné větve, sláma apod. Tuto ženskou figuru pak většinou mladé a svobodné ženy nastrojily do starých šatů a na krk jí navlékly náhrdelník z bílých vyfouknutých vajíček, některé Morany se zdobily zase náhrdelníkem z prázdných ulit šneků. V některých oblastech se Morana ozdobila i stuhami.

Dominantními barvami, ve kterých je figurína smrtky oblečena jsou černá a bílá. Nazdobená a oblečená Morana se poté nastrčila na tyč a za zpěvu obřadních písní byla vynesena z vesnice. Za vesnicí pak byla vhozena do vody, do příkopu, spálena nebo zakopána do země. Morana je symbolem nejen zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých tmavých nocí a vůbec všeho, co lidem škodí. Po vhození Morany do vody nebo příkopu se pak se všichni zúčastnění rozutekli zpátky do vesnice.

Symbol zničení Morany není o jejím znehodnocení, ale spíše o jejím poslání zpět do podzemní říše, do podsvětí. 

V Lužici se smrtka oblékala do košile člověka, který zemřel ve vesnici jako poslední a byla ozdobena do závoje poslední nevěsty. Nejsilnější dívka z vesnice byla pak pověřena nesením figury a ostatní po ní metali kameny a klacky.

Jakožto pozdější přídavek k Moraně se na Moravě a ve Slezku oblékal i Mařoch – mužská figura. Tu zase připravovali chlapci a mladí muži z vesnice.

Zvyk vynášení smrtky z vesnice je starým pohanským zvykem. První zmínka o tomto rituálu pochází roku 1366. Z tohoto zápisu vyplývá veliká oblíbenost tohoto obyčeje. Popěvky, tento zvyk doprovázející, byly v době rozmachu křesťanské víry odsouzeny jakožto pověrečné a kněžím bylo přikázáno všem, kdo se těchto zvyků účastní, zakázat přístup ke svátostem, dokud jim arcibiskup nestanoví vhodnou pokutu.

Rituál vynášení Morany se však v průběhu času i tak zachoval, jeho důležitost však postupně upadá a v 19. století již mívá jen podobu mládežnických her.

Vyrábění májíčku

Pokud úspěšně vynesete Zimu, nezapomeňte, že je stejně tak důležité dovolit si přijmout Jaro, jeho požehnání a schopnost nechat se naplnit jeho silou.

Opakem Morany, symbolu zimy, byl májíček, májka, líto neboli lítečko. Májíček symbolizoval nový život, novou sílu a příchod jara. Vyráběl se z barevných a živých materiálů – hlavně ze dřeva borovic, smrků nebo břízy. Ze stromu jsou odstraněny větve a kůry, pouze vrchní část je ponechána v původní podobě. Staví se v noci na prvního května na návsi, v dřívějších dobách také u domů svobodných dívek. Důležitým úkolem bylo také májku uhlídat, aby se nestala obětí přespolních, kteří si na ní dělali zálusk. Proto se u májky držely denní i noční stráže. Pokud byla májka ukradena nebo předčasně pokácena, znamenalo to pro vesnici skutečnou pohromu. Za normálních okolností se kácela až koncem měsíce a tato událost byla spojena s vesnickou veselicí.

Vítání jara v Polsku

V Polsku je lítečko nazýváno Dziewanna. Vytvářelo se ze zeleného stromu nebo ratolesti, která byla zdobena barevnými vajíčky, kokardami, řetízky, stužkami nebo papírovými holubičkami či jinými ozdobami většinou v červeném nebo zeleném provedení. Líto bývalo občas nahrazováno symbolickou panenkou, jež byla nošena na rukou. Tato panenka bývala uchovávána na další roky. Jiné alternativy líta měly kulovitou podobu symbolizující solární symboliku. Tento způsob se v jistých oblastech zachoval déle, než samotné vynášení smrti.

Doprovodem líta byla obvykle panenka coby symbol budoucnosti a plodnosti. S nimi pak omladina obcházela vesnici, přičemž u každého domu oznamovali obřadními zpěvy a říkankami, že zima je už pryč. Za to mladí dostávali od obyvatel domů výslužku ve formě jídla nebo pití, po jehož nashromáždění uspořádali hostinu se zábavou, muzikou, tancem a zpěvem.

Vítání jara ve Velké Británii

V britských tradicích se setkáváme se zvykem zahánění zimy tancem. Tzv. Morris dance se původně objevoval v keltských tradicích tanců jara, které měly za úkol zastrašit a odehnat zimní duchy. První zmínky o těchto tancích se objevují už v průběhu 15. století. Původně se jednalo o májové tance, v pozdějších dobách se staly součástí oslav svátku Velikonoc. Důležitým atributem tanců byl kostým tanečníků, obvykle bílá košile, bílé nebo tmavomodré kalhoty (u žen převládala hlavně červená nebo jinak barevná sukně). Tanečníci byli ozdobeni barevnými šerpami, klobouky s květy, barevnými stuhami nebo zvonečky.

Vítání jara na severu

V severských zemích, hlavně pak ve Finsku, je svátek vítáni jara spojen s Velikonocemi. Finové slaví tento svátek v březnu až dubnu, ačkoliv v těchto zeměpisných šírkách vládne tuhá zima. Finské děti zasadí v malých hrncích semena jílku vytrvalého. Zelená tráva je symbolem jara i přesto, že v tomto období roste pouze v okenních římsách. Dalším finským symbolem jara jsou kočičkové vrby nebo březové větvičky, které se umisťují ve vázách v interiéru domu. Jako ve většině evropských zemí ale v dnešní době bývají nahrazovány klasickými liliemi, tulipány nebo narcisy, které bývají dovezené z jiných evropských zemí.

Jarní rovnodennost

Z mýtů se rovněž dozvídáme, že rovnodennost je čas, kdy se můžeme rozhodnout, na kterou stranu se přidáme, zda tmavou nebo světlou. Rovnodennost neboli Ostara, což je původní germánský název svátku, bývala časem rovnováhy mezi světlem a tmou. Lidé tedy mohli žádat o rovnováhu těchto elementů do kteréhokoliv aspektu svého života. S tím souvisela tzv. očista, zahrnující jarní úklid, jehož záměrem bylo přerušit energetická spojení s těmi předměty, které už nekorespondovaly s danými aspekty života.

Jarní rovnodennost a její rituály

  • Jarní očistné a detoxikační kúry a půsty mají za úkol ozdravit a zregenerovat naše tělo.Vítání jaraJedním z rituálů jarní rovnodennosti bylo zapálení několika svíček v bílé a černé barvě na různých místech v místě domova. Pozorování hoření svící mohlo symbolizovat celkovou harmonii v jednotlivých místnostech.
  • Dalším rituálem bylo barvení vajíček neboli kraslic. Vajíčka byla nabarvena přírodními barvami, ne ně pak byly malovány magické symboly jako runy a astronomické nebo osobní symboly, spojené s jednotlivými přáními.
  • Případně se vyráběla panenka či figurka, která symbolizovala právě končící temnou polovinu roku, do níž se vložilo symbolicky vše, co souviselo s odcházející zimou, čeho se lidé chtěli zbavit. Panenka se pak hodila do vody nebo ohně, jako znamení nového začátku.
  • Někdy se vložila přání do semínek trávy tím způsobem, že se do nich zašeptala a následně zasadila. Na již vzrostlou trávu se pak položila vajíčka, která byla symbolem plodnosti a celistvosti.
  • Vajíčka se také vařila natvrdo, poté se ozdobila a popsala daným přáním, což ho nabilo energií a následně bylo snědeno, aby tak jeho síla přešla do strávníka.
  • S jarní rovnodenností docházelo také k obměně ošacení, ušití nových šatů a odkládání toho starého, což symbolizovalo nový začátek.

Jarní deprese a Bohové

Ačkoliv je jaro všeobecně především spojeno s rozpukem sil, novými začátky, plozením, růstem a radostí, má jaro i svoji odvrácenější stránku, a tou jsou jarní chmury a deprese. Tuto nevítanou stránku jara však můžeme přijmout také jako jakousi obrodu. Podíváme-li se do mytologie, tak toto náročné přechodové období je zmiňováno i tam. Vstup jarních božstev na trůn totiž není právě snadný. Jejich ohnivý aspekt a válečný charakter dává možnost nám lidem vytrhnout se ze zajetí zimní tmy a energie smrti. Na základě těchto mytologických symbolů si můžeme uvědomit, že na pozadí depresivních jarních stavů stojí pohřbený oheň v nás, kterému jsme nedovolili přirozeně propuknout.

Jarní očistné rituály

Očistný přechodový rituál si můžete udělat i sami. Pokuste se vytvořit si svoji figurku Morany, a při jejím vyrábění do ní pomocí vizualizačních technik, slov, křiku, psaní či kresby přeneste vše, čeho se chcete zbavit. Zkuste uvolnit a popustit vše, co jste dlouhodobě potlačovali a popírali v sobě, je nezbytné touto fází projít. Důležitou součástí takovéhoto rituálu je i odevzdání našeho břemene bohům Smrti s vědomím, že to, co projde jejich branou, už nepřivoláváme zpět. Zbavení se Smrtky probíhá jejím odevzdáním – zapálení, zakopání nebo puštění Smrtky po vodě vám ukáže, nakolik jste schopní se zbavit svých starých traumat a nefunkčních vzorců.

Jarní půst

Jarní očistné a detoxikační kúry a půsty mají za úkol ozdravit a zregenerovat naše tělo. Stejně tak je možné takovýto půst prožít duchovně, což ukazuje naši ochotu pustit se něčeho nezdravého, ať už jde o životosprávu, zvyky nebo myšlení.

Jarní úklid

Jarní úklid slouží k tomu, abychom z domu vymetli všechny stopy temnoty. Učení feng šuej hovoří o tom, že stav našeho domu je zobrazením našeho nitra. Nezáživné uklízení tak můžete proměnit v jistou formu relaxace a terapie, v očistný rituál. Úklidem domu podpoříme i naše snahy o úklid v duši nebo ve vztahu s lidmi, se kterými byt či dům obýváme.

Náš majetek je v pravém slova smyslu součástí naší osobnosti. Staří Římané to chápali doslovně, dá se říci, že vše, čeho se dotkneme, je součástí našeho energetického pole a všechny vazby spojené s tímto předmětem si přejímáme do svého pole. Takový jarní úklid se pak může stát činností doslova magickou, kdy můžeme uvolnit spoustu zablokované energie tím, že se důkladně zamyslíme nad tím, co si chceme ponechat a co chceme nechat v našem životě růst a čeho se naopak chceme zbavit.

Vítání jara novým oblečením

K příjemným jarním zvykům patří i jeden týkající se našeho šatníku. Vyhažte ze skříní vše, co už nepotřebujete, odhoďte tak zároveň i vaši "starou" osobnost, kterou nepotřebujete a objevte tu novou, která je možná i plná zářivých barev. Pořizování nového šatníku je také typem duchovní očisty a navíc je to aktivita pro mnohé velmi zábavná. 


Stáhnout v PDF

Přečteno: 3081x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte