Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?Třetí oko, duchovní, mystické oko má schopnosti mimosmyslové vnímání. Představuje mimořádnou možnost vnímání, předvídání, jasnozřivosti, jasnovidectví. Jedná se o fenomén, který je zmiňován v historii napříč různými kulturami. Třetí oko je oko, kterým nevidíme, ale můžeme jím prohlédnout to, co svýma běžnýma očima vidět schopni nejsme.

Dle vědeckého výkladu se jedná o šišinku mozkovou neboli epifýzu. Tento orgán je nepárový, umístěn uprostřed mozku, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza, která mimo jiné své funkce produkuje spánkový hormon melatonin. Tento hormon ovlivňuje cirkadiánní biorytmy, spánek a bdění a rovněž činnost pohlavních žláz.

Schopnost mimosmyslového vnímání spojují staré civilizace i novodobí mystikové s činností a tzv. aktivací třetího oka, jehož sídlem je právě stejné místo, kde se nachází zmiňovaná epifýza.

Třetí oko znali už ve Starém Egyptě

Zřejmě nejstarší zmínku o třetím oku nalézáme ve Starém Egyptě.  Z Egypta je známý symbol Hórova oka. Bůh Hor (také Horus) je ve starověkém egyptském náboženství symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Dle legendy při soupeření s tyranem Sutechem (také Sethem) ztratil bůh Horus oko (nebo obě oči), a tak stvořil další, přímo na čele uprostřed mezi obočím. To mu posléze umožňovalo vidět to, co je běžným očím skryto. To, co se nachází pod povrchem věcí a událostí. Tzv. Hórovo oko dohlíželo nad náboženskými obřady a zákony. Nejvíce asi známe symbol třetího oka z hinduismu. Nositelem třetího oka je zde Bůh Šiva, který představuje nejvyšší moudrost, pochopení zákonitostí světa a nadpřirozené schopnosti. Někdy je nazýván také Trinetríšvara = Pán se třema očima. Bůh vášně Káma byl spálen třetím okem Šivy, když se jej snažil přerušit v meditaci.

Když zabrousíme dále do legend a starého vyprávění, pak se se třetím okem setkáme u bájných bytostí – Kyklopů. Kyklopové jsou zmiňováni i ve Starém zákoně. Byli vysocí, velcí a měli pouze jediné oko uprostřed čela. Tento orgán uměly tyto bytosti mistrně ovládat, komunikovaly mezi sebou výhradně telepatickým přenosem. Později, vlivem hmotného světa, se vyvinuly oči dvě, které umožňují vidění v běžném pozemském světě.

čakryOlmécká kultura, jedna z nejstarších známých objevujících se ve střední Americe, zobrazuje některé své bohy s rýhou na čele, zřejmě se zde také jedná o znázornění třetího oka. Ve védské tradici je třetím okem šestá čakra. Symbolizuje emoční inteligencí, intuici, intelektuální schopnosti, poznávací funkce. Díky této čakře můžeme slyšet hlas vyššího já a vidět různé vize. Staří Číňané třetí oko nazývali nebeským okem. Taoisté užívají názvu palác niwan a filozof Descartes definoval šišinku jako sídlo naší lidské duše. Novověcí učenci předpokládali, že šišinka je sídlem schopnosti obrazotvornosti a díky ní má naše duše a mysl vliv na fyzické tělo. Je skutečně možné, že tento malý orgán ukrytý v našem mozku představuje potenciál k nahlížení do nepoznaných míst a má schopnosti, které věda nedokáže tak jednoznačně pochopit?

Třetí oko z pohledu současné vědy

Krom toho, že epifýza neboli šišinka mozková vykonává řadu důležitých funkcí, jako je ovlivňování sexuálního vývoje člověka, výroba melatoninu, řízení metabolismu a denního rytmu, pak u ní byly objeveny vlastnosti, pro které jednoznačné vědecké vysvětlení není tak jednoduché. Lékařská věda objevila, že krom výše zmíněných funkcí obsahuje tato žláza i fotočidlové buňky. Má důležitou fotosenzorickou funkci, tj. vědecky uznávaný tělesný proces.  Kdybychom odstranili obě oči a anatomickou část v přední části šišinky bychom následně vystavili světlu, pak by tento orgán stále byl schopen reagovat na podněty, podobně jako to umí naše oči. Tato skutečnost vede některé vědce k úvahám, zda není šišinka mozková víc, než jen zakrnělé oko. Je možné, že mnohé z dosud nepochopených procesů mozku sídlí v tomto kónickém prostoru. Dle názorů některých vědců souvisí aktivita šišinky blízce s psychickou aktivitou spojenou s meditací či zvýšenou představivostí. Šišinka je zodpovědná za vylučování DMT – dimethyltryptaminu, nazývaného také jako molekula duše. Uvolňování této molekuly je považováno za jeden z nejsilnějších známých halucinogenních neuropřevaděčů.

Třetí oko – sídlo intuice

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?Intuice znamená vhled nebo náhled, označuje schopnost rychlého chápání a rozhodování, které není podpořeno žádným logickým uvažováním a rozhodováním, přičemž je však provázeno pocitem jistoty a rozhodnosti. Je to schopnost vnímat a vyhodnocovat reálné i skryté motivy a situace. Otevřením třetího oka se otevírá rovněž kanál intuice. Pokud tuto schopnost získáme, pak je potřeba naslouchat intuici, vnitřnímu hlasu. Tyto impulzy postupem času nepřicházejí pouze v záblescích a krátkých myšlenkách, ale stávají se přesvědčením provázeným radostí a pocitem správného jednání. Když se nám podaří odstranit nefunkční systémy, které nás obklopovaly a brzdily v našem konání a jednání, pak jasnost našeho vědění zvýší naše sebevědomí i jistotu v konání.

Třetí oko je sídlem nejen intuice, ale i telepatických schopností. Otevřením třetího oka získáváme možnost vytvářet nové reality na fyzické a hmotné úrovni a ty staré rušit. Otevřením třetího oka získáme a zesílíme schopnost odpovídat sami za sebe. Mnoho lidí je velice odpovědných ve vztahu k ostatním, ale na sebe zapomíná. Jejich vlastní duše jsou pak velmi nenaplněné. Každý z nás má třetí oko, ale málokdo ho umí používat. Aktivizování třetího oka slouží především pro vlastní duchovní rozvoj a vývoj, pomáhá nám lépe si poradit s vlastním životem, správně se rozhodovat, rozvíjet svoje schopnosti a intuici.

Občas se můžeme setkat se zvýšenou citlivostí jedince na okolí a na materiální svět. Tato citlivost se projevuje nošením tmavých brýlí, patka nebo vlasy do čela, oči zakrývající si rukama. Tito lidé bývají vnitřně, i když třeba nevědomky přesvědčeni o tom, že v tomto světě nelze dosáhnout harmonie. Tito lidé bývají zranitelní a citliví na kritiku. Otevření třetího oka jim může velmi pomoci, třeba právě tím, že si uvědomí svoji vlastní hodnotu a schopnosti. Takovýto typ lidí potřebuje být ujištěn o tom, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí již dále schovávat.

Nemoci a problémy spojené s problematickou funkcí třetího oka:

  • bolesti hlavy a migrény
  • problémy s viděním, ať už krátkozrakost nebo dalekozrakost
  • záněty horních cest dýchacích
  • problémy s dutinami

Otevírání třetího oka

Pro otevírání třetího oka existuje celá řada cvičení a postupů, které vycházejí z různých filozofií a zkušeností. Setkat se tedy jistě můžete i s mnohými jinými, než zde uvedenými. Veskrze však jakékoliv cvičení na podporu otevření třetího oka by mělo mít pro vás pozitivní vliv. Stupňovat, podporovat a obohacovat vaše duchovní schopnosti a síly. Centrujete svoji energii a zároveň podporujete svoji lepší náladu a rozháníte depresivní stavy a nálady.

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?

Cvičení pro podporu otevírání třetího oka

Aktivace třetího oka v meditaci

Posaďte se do své oblíbené meditační pozice, případně se položte na podložku. Zasoustřeďte se na svůj dech a začněte pomalu nadechovat a vydechovat nosem a zavřete oči. Očima se jakoby dívejte a soustřeďte na bod dva prsty nad kořenem nosu mezi obočím (oči stále zavřené, cvik provádíme „za víčky“). Abyste podpořili soustředění na tento bod, nejdříve se tohoto místa dotkněte nebo jej i mírně sevřete prsty. Oči musíte mírně obrátit, je možné, že to pro vás bude mírně nepříjemné, ale zkuste vydržet.

Zhluboka se nadechněte a vydechněte, přitom však nezadržujte dech. Zkuste tuto pozici vydržet tak dlouho, jak jen je pro vás možné bez velké námahy. Posléze oči opět uvolněte, ale neotvírejte ihned.

Toto cvičení můžete opakovat několikrát za den, stupňují se takto vaše duchovní schopnosti a síly. Dochází k centrování energie a lepšímu hormonálnímu hospodaření. Toto cvičení můžete praktikovat také při silném psychickém vypětí, prospěje vám a rovněž pomůže rozhánět deprese a špatné nálady.

Aktivace třetího oka hleděním do zrcadla

Hleďte na svoji tvář v zrcadle se světlem tlumeným v pozadí. Trénujte jen v případě, že nejste úplně unavení, avšak drobná fyzická i mentální únava není ke škodě věci. Hleďte na svoji tvář v zrcadle a zkuste se uvolnit. Zaměřte se na jeden bod na vaší tváři, nejlépe na tzv. místo třetího oka a pohled již neměňte. Vydržte se na tento bod soustředit tak dlouho, jak jen to bude možné.

Za pár chvil ucítíte vibrace a teplo v oblasti krku a nad ním. Možná začnete cítit pulzující energie. Pokud pocítíte jakékoliv změny, které pro vás budou složité nebo namáhavé, můžete zavřít oči a potom je znovu otevřít. Buďte klidní a uvolnění. Staňte se pouze pozorovatelem, nesuďte a nezkoumejte to, co vidíte. Pokud po dvou až třech minutách tohoto cvičení nepocítíte změnu, pak cvičení přerušte a nechte na jindy. Hledění do zrcadla provádějte po dobu maximálně deset minut.

Aktivace třetího oka drahými kameny

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Umíte ho aktivovat?Drahé kameny, které nám mohou pomoci aktivovat třetí oko, jsou ametyst, azurit, a chryzokol. Tyto kameny přikládáme na místo třetího oka, když jsme klidní a odpočíváme, dýcháme klidně a soustředíme se na svůj dech.

  • Ametyst je fialově zbarvená odrůda křemene. Jeho název pochází z řečtiny a znamená opojný. Je symbolem čistoty, klidu, lásky, ochrany a štěstí. Svou energií nás dokáže hluboce uvolnit a uklidnit. Pomůže navodit klid nutný k přijímání energie.
  • Typická barva azuritu je modrá. Má detoxikační účinky, pomáhá při problémech s kostmi a klouby, léčí rovněž kůži a je vhodný i při potížích s krkem. Celkově čistí čakry, odbourává stres a mírní obavy. Umožňuje nám lépe se ponořit do meditace, zvyšuje intuici a podporuje duchovní růst.
  • Chryzokol pochází z Peru, jeho barva je modrá až smaragdově zelená. Vyrovnává emoce, zmírňuje neklid a vtíravé pocity, učí trpělivosti, nadhledu, toleranci a klidu v řešení vypjatých situací.
  • Další kameny, které můžeme přikládat jsou sodalit, vltavín a křišťál.

Stáhnout v PDF

Přečteno: 157656x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Nedávno jsem byla u paní na kreniální masáž(alespoň si myslím že se to tak jmenuje) mezitím co jsem ležela tak jakobych viděla oči a po rár minutách tam bylo jenom jedno velké modré oko,(jeste potom se mi podařilo dostat do astrální dimenze) ale potom co jsem se dostala zase zpet do normalu , byla jsem uplne mimo (takovy to kdyz tvrde spite a… celý příspěvek

Mohl by pomoct červený nebo zelený pomander,
Uzemní po meditaci a podobných praxích. Udrží vás ve vašem vlastních prostoru. Vcelku, pohromadě :-)
Dá se vyzkoušet - prodává se i v 2,5ml minisprejících.

každý tady píše něco o bibli, a přitom je to jen sbírka zákonů, kterými by se měl hloupý člověk řídit, aby se nedopátral pravdy, a třetí oko je na to, aby se nám pravda ukázala, takže, kdyby někdo z vás to třetí oko měl, tak by dokázal zpochybnit celou bibli, kterou nám od věky věků upravují naše žití zde na zemi, myslím si že tak nějak by to… celý příspěvek

Víte víra v boha je pro některé lidi opravdu důležitá, pomáhá jim vidět věci tak že prostě bude lépe. Kdyby jim člověk tuto víru ihned vyvrátil, neměli by pro co žít. Víra jim dává naději v zázraky a to je myslím důležité. Bez radosti by byl život prázdný i kdyby víra skutečná nebyla a lidé to zjistili, někteří by se jí nedokázali vzdát. Lepší je… celý příspěvek

jedna vec je verit v boha (v dobro) a dalsia vec je verit v cirkev (zlo,zotrocovanie)

Já otevřel své třetí oko kvůli telekinezi, která mi díky tomu jde.

Dobrý den, poradíte mi jak na telekinezi, potřeboval bych poradit od někoho se zkušenostmi, děkuji.

Po otevření 3. oka opakovaně vidím vlčí oči a mám husí kůži, mám to vzdát?

@Franta Bastlik - vaše komentáre stoja za to ...

teda nevidím na tom nic složitýho,aktivovat třetí oko -mi de kdykoli vlastně se ním dívám dost často s vědomým že obsah těchto řekněme ("vizí") je můj vlastní a to bez nějakých technik a podobnejch,dovolim si napsat blbostí........nevim kdy přestat moh bych pokračovat do nekonečna =D =)

doporuč osvědčený praktiky rád se přiučím

No ctu to tady tak se musim s vama podelit .Meditaci jsem provadela vleze na luzku,zavrela oci uvolnila dech souatredila jsem se na stred cela nad oboci a po peti minutach zhruba jsem videla mali svitilko jako zablesk ato nekolik krat a potom jsen porad videla jakoby neco fialkoveho v podobi oka jako ze se otvira ale neuplne .Rikala jsem si ze to… celý příspěvek

Nesnižujte,prosím, pozitivní účinky aktivace třetího oka tím,že budete psát obludné gramatické chyby,stejně jako autor nahoře.To si všeobsáhlý Duch určitě nepřeje,aby se z nás stali negramotní tupci....!

Stalo se mi přesně to samé, ale v noci. A úplně samo. Nikdy jsem se o to nezajímal až teď. Fialový mrak uvnitř kterého bylo přimhouřené oko, možná ještě trojúhelník.

Zdravi)pokazdy nez usnu tak to zkousim nekdy vidim jak kolem fialoveho svetla se to porad otaci no nepochopim vubec co to vlastne znamena trojugelnik jsen videla taky jen jednou .Nevi clovek co ale s tim co ted dal Znamen to urcite neco musi .Ja to… celý příspěvek

jednou jsem zkoušela zrcadlo, viděla jsem svojí tvář se změnit, byla to tvář mladého muže s bradkou a knírkem, delšími světlými vlasy.Pak jsem upravila svoji fotografii o ty vousy, byla to přesně ona. Že by z minulého života? Musím to vyzkoušet znovu.

Já už pozoruji několik let, že když se dívám delší dobu do zrcadla, tak je přede mnou najednou tvář Ježíše. Vyloženě věřící nejsem, ale mám občas určité vidiny, pocity....Nedávno, je to pár dní jsem měla sen, že jsem se otočila na druhý bok v posteli a vedla mě ležel anděl. Viděla jsem jen hlavu, tělo ne, žádná křídla, ale byla jsem si jistá, že… celý příspěvek

A ještě malou poznámku - nejsem Svědek Jehovův. Organizace Strážná věž je dceřinnou společností zednářství. Stačí se podívat, co ve skutečnosti učil jejich zakladatel C. T. Russell, pyramidolog a okultista nejvyššího řádu, zednář a držitel posledního 33. stupně. Ale podvod a tajemství vládne tomuto světu a naprostá většina členů této organizace o tom nemá nejmenší tušení. Věří, že oni Bibli rozumět nemohou a jejich organizace je výhradním… celý příspěvek

Velmi zajímavé tvrzení. Ale v zásadě s Vámi souhlasím :) . Jen mám pochybnosti o autentičnosti Bible , lidský výklad nemusí být přesný, že? ;)

Bible je "poskladana" jen z del, ktere se tehdejsi cirkvi hodily. Jeste zazrak by byl, kdyby i tato vybrana dila byla ouvodni a nepozmenena,ani tomu neverim. Bylo mnoh vice zvesti Apostolskych. Vsechny je cirkev zlikvidovala, rika se ze vykreslovali Jezise a historie kolem neho a jeho vztah k "Bohu", k Jidasi a vubec obecne k zivotu casto uplne… celý příspěvek

Odvolávání se na selský rozum při zkoumání biblických textů není vůbec dobrý nápad. Inteligence našeho stvořitele je nesrovnatelně vyšší, než naše lidská inteligence. Pokud k tomu člověk přistupuje tak, že čemu nerozumím, to si upravím, abych tomu rozumněl, pak se dostane akorát do "bažin".
Řekl bych, že dnešní ateistická společnost je dokonale připravená k závěrečnému velkému podvodu, o němž Bible mluví. Ateista je je ten, kdo věří jen tomu, co vidí. Ateistovi ale stačí předložit pár šikovných eskamotérských kousků, které budou vysoko nad hranicí jeho rozlišovacích schopností a autorovi těchto kousků uvěří doslova vše a bude mu zobat z… celý příspěvek

Bible byla postupem času přepracovaná, z původních asi 30-ti evangilií bylo použity pouze 4, v roce 325 n.l. Konstantin vypustil z Bible jakoukoliv zmínku o reinkarnaci, která byla původně součástí učení Ježíšova. Někteří raní křesťané jako např. gnostici používali meditaci a některé techniky změny vědomí podobné jako u budhismu. Tyto křesťanské větve byly pronásledovány a věřící zabíjeni. Důvod, proč se křesťanské učení tolik změnilo je fakt, že ho využili mocní tehdejší doby a vytvořili z něj svůj nástroj moci k ovládání velkého počtu lidí.… celý příspěvek

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Možná máte na mysli "apoštoly", kteří následovali Šimona čaroděje, ten byl mezi podvodníky skutečně mistr mezi mistry. Tito apoštolové s trochu jiným poselstvím (gnosticismus) se snažili již v době Ježíše Krista infiltrovat křesťanství. Zpočátku bez valného úspěchu, postupně se jim to však podařilo a vrcholem tohoto snažení bylo založení Římsko-katolické církve. Ohledně křesťanských písem svatých je situace obdobná. I zde existují dvě větve, jedna původní, nezfalšovaná a druhá podvodná. Nezfalšovaná větev vychází z Antiochie, prvního velkého křesťanského centra. Zfalšované rukopisy mají původ v Alexandrii nebo Římě. Nenechte se mýlit i… celý příspěvek

Znovu děkuji,ani nevíte jak =)

Jen pro informaci, jestli nekdo veri verohodnosti obsahu bible (predevsim jde o osobni pribeh Jezisuv a jeho apostolu), tak veri bludu, ktery byl ucelove sestaven cirkvi v prvni tretine prvniho tisicileti po te, co se krestanske cenzure nehodilo 10… celý příspěvek

Tomu, co je v Bibli nevěřím jen tak pro nic za nic, ale protože Bible s děsivou přesností odhaluje, co se tady na Zemi již od pradávna odehrává. Myslím si, že hlavně splněná proroctví jsou známkou spolehlivosti. A také malá otázka. Proč všechny světové elity praktikují okultismus a satanismus ? Proč ho máme ve filmech, literatuře, hudbě,… celý příspěvek

Ve filmech, knihach atd se tyto temata premilaji nebot jsou ctenarsky a divacky zajimava, klasicka poptavka a nabidka :-) Ovsem to neni jedine tema, je to jen jedno z mnoha a stejne by jste se mohl ptat i na dalsi temata, proc se o nich pise a toci filmy - co treba o Lasce a Pravde, ktera zvitezi a podbne :-)) I Vy tedy patrite do teto cilove skupiny (do te "magicke"), kdyz se o to zajimate. Jinak se objektivne domnivam, ze zde pokud vubec… celý příspěvek

Je pravda, že většina lidí tyto zlověstné a neustále sílící signály ve společnosti sice vidí, ale zároveň má tendenci je bagatelizovat, přehlížet a zesměšňovat. Ale ve skutečnosti nejde jen o nějaké hrátky a recese, je to velmi vážné ! Kam až nové pseudonauky sahají si lze snadno odvodit z toho, jakou filozofií se řídí OSN. Obecně přijímanou a praktikovanou doktrínou OSN je teosofie (ze které vychází New Age), která má za hlavní úkol infiltraci křesťanství a jeho likvidaci a zavedení jedné všeobecně přijímané celosvětové nauky. Říká se tomu ekumenické hnutí a je to odporné sjednocení pod hlavičkou Velkého Babylonu, je to sjednocení pod vedením Satana. Bible o tomto jasně mluví, že se přesně toto bude v čase konce dít. Dobře si všimněte… celý příspěvek

dobrý den,velice mne zaujal Váš komentář,četla jsem jej několikrát,abych pravdu řekla udeřil jste hřebík na hlavu,popisujete přesně události mého života,bibli jsem četla.ale smysl mi dala až po přečtení knih od Josepha Murfiho a pak to mělo rychlý spád,myslím události.jsem velmi zmatená,pokud jsme smrtelní a nemáme duši proč má Satan takový zájem… celý příspěvek

Satan je mimozemská inteligentní entita z nižší dimenze, která se živí lidskou energií, kterou člověk dostal od tvůrce pro svůj duchovní růst. Aby toto bylo možné musí člověk ustrnout ve svém vývoji na nízkých vibracích aby S mohl čerpat jeho energii. K tomu slouží strach zabíjení války a i Bible - máte dědičný hřích, jste jen ovce, nemůžete se stát bohem to je rouhání.. Ale mi jsme bozi jen o tom nevíme a S je nízká bytost nemůže se s námi… celý příspěvek

Satan je mimozemská inteligentní entita z nižší dimenze, která se živí lidskou energií, kterou člověk dostal od tvůrce pro svůj duchovní růst. Aby toto bylo možné musí člověk ustrnout ve svém vývoji na nízkých vibracích aby S mohl čerpat jeho energii. K tomu slouží strach zabíjení války a i Bible - máte dědičný hřích, jste jen ovce, nemůžete se stát bohem to je rouhání.. Ale mi jsme bozi jen o tom nevíme a S je nízká bytost nemůže se s námi… celý příspěvek

Satan je mimozemská inteligentní entita z nižší dimenze, která se živí lidskou energií, kterou člověk dostal od tvůrce pro svůj duchovní růst. Aby toto bylo možné musí člověk ustrnout ve svém vývoji na nízkých vibracích aby S mohl čerpat jeho energii. K tomu slouží strach zabíjení války a i Bible - máte dědičný hřích, jste jen ovce, nemůžete se stát bohem to je rouhání.. Ale mi jsme bozi jen o tom nevíme a S je nízká bytost nemůže se s námi… celý příspěvek

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

dobrý den.velmi děkuji.že jste si udělal čas a také děkuji.že jste mi otevřel oči.jsem Vám opravdu vděčná,se srdečným pozdravem Míla,mějte krásný život

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Zdravím vás. Satan nenávidí člověka z více důvodů, ale nejsilnější je závist. Závidí člověku to, že ho Bůh miluje a hlavně to, že může být spasen. V jeho srdci musí být obrovská nenávist, když vidí, jak ten slabý ubohý člověk, jehož znalosti jsou v porovnání se satanovými tak nicotné, znamená pro Boha tak mnoho, zatímco on už je definitivně odsouzen k věčné smrti, jen se ještě nenaplnil čas a nebyl vykonán rozsudek. Díky pádu do hříchu žijeme v tomto nedokonalém ubohém a smrtelném těle po krátký čas za ubohých podmínek. A protože většina lidí nevěří na hřích a odpuštění, nezná Slovo Boží, snaží se zoufale urvat největší část koláče za jakoukoli cenu, ať je síla tělesných prožitků co největší, nehledě na rozum. Člověk koná podle toho, čemu… celý příspěvek

S nezávidí člověku Bible je zmanipulovaná kniha. On si nás chová tak jak mi dobytek na maso což nám hodně snižuje vibrace. Myslí si že mu patříme a má nás označkované, jeho hlídací psy _zednářský globální mocenský systém nás pak drží na uzdě řídí školství učí lidi co je pravda, manipuluje vědu, mění dějiny totálně zahladil stopy po Atlantitě, Lemurii, Hyperborei, Rámově říši, duchovně a technicky nám nadřazená globální civilizace byla scela vymazána. Každý kdo zvíší své vibrace je zaznamenán a atakován před okamžikem osvícení ti nejslavnější… celý příspěvek

S nezávidí člověku Bible je zmanipulovaná kniha. On si nás chová tak jak mi dobytek na maso což nám hodně snižuje vibrace. Myslí si že mu patříme a má nás označkované, jeho hlídací psy _zednářský globální mocenský systém nás pak drží na uzdě řídí školství učí lidi co je pravda, manipuluje vědu, mění dějiny totálně zahladil stopy po Atlantitě, Lemurii, Hyperborei, Rámově říši, duchovně a technicky nám nadřazená globální civilizace byla scela vymazána. Každý kdo zvíší své vibrace je zaznamenán a atakován před okamžikem osvícení ti nejslavnější… celý příspěvek

Vetsina lidi dnes veri spouste prezentovanych bludu. Clovek si az pripada, ze je mimo kdyz jim taky neveri. Ale ja osobne jsem za to rad a o tovic me tesi Vas pohled. Za me k Vasim komentarum - Velmi Ano. Souhlas nad souhlasy.

Děkuji...Mám stejný názor .

???? Absolutně nerozumím vaší odpovědi......Chtěla jsem se jen podělit o zážitek. Podobných " zážitků " jsem zažila už několik a věřte, že ne vždy se jednalo o Ježíše nebo anděli...nejsem věřící, v Boha nevěřím, jen v něco , co je mezi nebem a zemí.....

To se nedivím. Nebudu zbytečně žvanit, o co v této hře jde můžete dobře pochopit třeba z filmu Bohové New Age

Přeji vám, abyste se nikdy nedostala do rukou nějakého podobného esoterického gurua.

Kdo opravdu zná obsah Bible, ten také ví, kdo je Satan a padlí andělé. Tito se všemi možnými způsoby snaží ovládnout lidskou mysl. Hlupák je ten, kdo jim to dovolí. Třeba pomocí meditačních technik, opakovaným odříkáváním manter do zblbnutí, apod. Je dobré, když má mysl začne ztrácet kontrolu nad mým tělem a dovolím duchovním silám, aby přebraly kontrolu ? Být opravdu věřícím znamená posílit svoji mysl zcela vedomě poznáním biblické pravdy.… celý příspěvek

Já vím, kdo je Satan, a to je mi 16... v 11/12 jsem ho vyvolal, já i kámoš jsme viděli dlań ve tmě,a třetí oko přichází téměř samo. Asi to není ani možný, ale je to tak ... nevím, jestli s okem má něco společného on, nebo já sám, každopádně křestan ani satanista, nic jiného nejsem... jestli bych měl říct, které náboženství by mi bylo nejbližší,… celý příspěvek

Před jakoukoliv prací či meditací je potřeba provézt ochranu. Je to neznalost a nebo nezodpovědnost lidí, když se pouští do takovéhoto rizika. To je zkrátka absolutní základ.

Nemám absolutně žádné zkušenosti s třetím okem nebo jinými jevy. Všude je že třetí oko je na čele, no já mám problémy přímo u kořene nosu, nevím jestli za to může přímo třetí oko, pravděpodobně ne, ale jde o to že cokoliv se mi přiblíží ke kořenu nosu tak to silně tlačí a nemůžu kvůli tomu nosit ani brýle, je to fakt nepříjemné. Už jsem to… celý příspěvek

Ahoj,taky se mi to stává,tlak,takové svědění,šimrání,nevím jak přesně to popsat. Ale třetí oko se sice nachází ve středu čela,ale má rozsah tvaru kruhu velikosti cca10 cm. Čím větší dosáhne člověk duchovní úrovně,tím víc se jeho třetí oko… celý příspěvek

Ahoj,jsem v techto vecech zacatecnik,ale krom tretiho jsou pry i oci 4-7 a u korene by to melo byt 4 oko,tak zkus google nebo youtube a treba prijdes zamyslenim na nejakou spojitost a prijdes na vysledek. Chce se to tim decentne prohrabat. Jen me to napadlo. At se to podari.

Teda, vy mi dáváte! 7 očí!!
Já jsem četla jenom o tom, že 3. oko- ( u lidí zakrnělou šišinku ), má funkční nějaká ryba od Nového Zélandu.

Ahoj

Neporadím vám, ale stává se mi to taky. Přesně ten samý pocit ale asi 1-2 cm nad nosem. jako by mně tam někdo tlačil

Chriss, a zkoušela jsi kraniosakrální terapii? Mohla by ti pomoct.

Chtěla bych se zeptat, autorka v článku píše o problémech způsobených problematickou funkcí třetího oka. Je možné, že by tyto problémy mohly úplně vymizet nebo být potlačeny jeho aktivací?

Respektování intuice může přinést šťastnější život, tím zastavit "vnitřní pláč", což jsou tyto problémy. Tak mi to připadá. Tedy pokud člověk věří, že zdravotním problémům předcházejí ty citové.

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

Také trénuji, dokonce jsem si pořídil domů pyramidu a meditace provozuji v ní. Kdyby si někdo chtěl občas vyměnit své postřehy, zkušennosti a úspěchy, budu rád. dotech-most@seznam.cz

Dobrý den,také se pokouším otevřít to třetí oko,ale zatím jsem došel jen k tomu,že když se soustředím tak se mě rozsvítí tečka, jako když je na obloze jasná hvězda,někdy jde kolem ní fialová záře,jako když vstupuje do ní, pak se kolem ní vytvoří jasný kruh a na čele zevnitř se mě rozsvítí světlo, buď v le vo ,nebo uprostřed nebo v pravo ,podle… celý příspěvek

Zdravim.Zaujalo mne to co pisete.No presne to co jste videl presne tohle videla aji ja.Taky nevim co to znamena ale neco na tom bude.Jak jstecna tom vy?mate neco novyho?Dekuji Ljuba

Milos bud kludny som v presne rovnakom bode ako ty..uz dlhsi cas, nemusim mat pri tom zatvorene oci, aby som spatril tu trblietavu gulu :) ak prides k niecomu zaujimavemu, prosim napis mi na moju adresu dohnansky.peter@ centrum.sk Vdaka a vela zazitkov na spiritualnej ceste prajem

Já taky, jenomže mi ještě utíká, když se na ní podívám, tak uhne. Prý se do ní má koukat jako do klíčové dírky a pocitově se jí snažit roztáhnout, aby měla větší průměr a bylo víc vidět.

Dělá tu někdo i lucidní snění? Mám nějaký úspěch a potřebuji konzultaci. Konkrétně moje "cedule s návodem" byla v Tibetštině, tibetsky neumím, ale údajně v době Vikingů migrovala část Tibeťanů na naše území, takže nějaké procento Čechů má tibetské… celý příspěvek

Nako, moje poslední cedule byla v sanskrtu, ačkoliv přepsaného latinkou. Byla to jen 2 slova, to druhé bylo moc dlouhé, trochu jsem protestovala, že si ho nezapamatuji, tak se mi změnilo v hebrejské :-) No chápeš to? Ani jeden z jazyků přitom neznám (ale poznám).

Už jsem si všimla toho článku dole. :)

Dobrý den, zdál se mi sen, ve kterém sem viděl své 3. oko aniž bych tento pojemkdykoliv zaslechl. Byla to taková bíle zářící kružnice na čele, ve které se uvnitř něco odehrávalo. Ráno jsem se vzbudil a ihned se mi vybavil tento pojem. Nevíte někdo jaký měl tento sen význam?

Vím :-)
Máš si ho otevřít, to je jasný pokyn.
Sny jsou založené na symbolech, ale tohle je úplně jednoznačné!
Neváhej!

Lidi videli ste take tvare v zrcadle??

stavalo se mi drive, kdyz jsem se zadival dele do zrcadla - asi tak jak to myslite, ze jsem videl po chvili mnoho tvari..nekdy me z toho az mrazilo. Dnes uz ne.. divam se do zrcadla a vidim divny ksicht.. a jsem to bohuzel vazne ja sam.

to je běžné, pro citlivého člověka.......to co jsi viděl, jsou všechny obličeje z minulých životů...když se člověk dlouho dívá do zrcadla (malého zrcadla) začnou se mu postupně přehrávat obličeje...:-)

lze videt i zvirata?

Zoji, to netuším, četla jsem to v nějaké knize od OSHO a on tam o tom píše...jakože se promítají minulé obličeje, tak je možné, že aj zvířat...
Osobně jsem také zkoušela koukat do zrcadla déle a zjevil se mi tam takový nehezký ksicht.... :-D tak jsem toho raděj nechala...

Ahoj, jen se chci zeptat, když mě bolí v oblasti 3. oka už několik let. RTG negativní. Tak to mám asi hodně zablokovaný, že? Může to způsobovat špatné myšlení. Díky

Mně to připadá jako úporné řešení problému. Já třeba když si zoufám, cítím bolest oboustranně na hlavě šikmo shora . Když záměrně změním myšlení na veselejší, tak bolest vypne jako po stisknutí vypínače.
Dokonce mě to dohnalo ke zpracování emocí a smíření. :)

spatne mysleni je svina, jinak receno, vse na co myslime, tim jsme.. ostatni z toho vyplyva logicky

Mozna tu treti oko neni od toho,aby poskytlo adrenalinove zazitky,ale mne je teda poskytlo a to jsem do toho zrcadla koukla, az kdyz jsem nahodou zpozorovala v jinych vecech, co zrcadli, veci, co vam asi vedecky nikdo nevysvetli. Co jsem tam videla, teda krome aury,kterou vidim uz nejakou chvili, to si asi radeji necham pro sebe. A ze to zacalo v… celý příspěvek

Fakt nevím, nakolik je to práce Ega, ale když si dáš kámen k uchu, tak zřetelně mluví. Jestli ho máš doma, tak o něj pečuj. Kameny se rády koupou, sluní a tak.

Dobrý den,už delší dobu se snažím otevřít třetí oko,ale marně.Známá mi to skoušela i přes reiki a to má 4 stupeň.Můžete mi ještě nějak poradit?děkuji

Viem zapnúť tretie oko,ale je to dosť časovo naročne,postrebujete mriežku zeme,silne energeticke pole ktore vam to zapne, a voda.Ja mam zapnute tretie oko a ako som spominal je to veľmi časovo naročne a potrebujete k tomu aj vek -40 rokov

S pozdravom Edmund

Lucko,a copak s tim tretim okem chcete delat? :-) Kazdy clovek ma do urcite miry schopnosti, ktere zcela otevrene Treti oko realizuje naplno. V nekterych kulturach pry Treti oko otvirali ritualne i fyzicky.. mechanicky, ze proste jeddnoduse zamerne "poskodily" lebku nad nosem, v miste, kde se ma Treti oko nachazet.. ale tohle bych Vam vazne nedoporucoval :-) Pokud se budeme bavit o Treti oko jako o jedne z caker.. obecne plati, ze cim vice mate v rovnovaze vscehny cakry, tim lepe muzete logicky vyuzit mozbosti a schopnosti cakry jednotlive. Treti oko tu neni od toho, aby Vam adrenalinove, nebo ze zvedavosti poskytlo zazitky a schopnosti,… celý příspěvek

,Dobrý den, prosím o radu, můj vnuk tříletý má jít na malou operaci varlete , nespadlo mu dolu. Vím, že má vliv měsíc. Kdy je pro něj vhodná doba.
Je blíženec

pro operace je vhodný ubývající Měsíc, ne však dny Štíra. Vhodný termín si snadno najdete v tabulkách: www.spektrumzdravi.cz/lunarni-kalendar/2013/zari

Mě třetí oko už tak 14 dní silně vibruje, nijak jsem ho neaktivovala, ani tou dobou nějak více nemeditovala. Nejdřív začalo vibrovat hned po tom co jsem zavřela oči, momentálně, je můžu mít otevřený a jsem jen trochu v klidu a uvolněná, samo se… celý příspěvek

No chce otevřít! Nezahánět!
Udělejte všechno pro jeho otevření.
Řekla bych, že ví, že je jeho čas.

Dobrý den
Mám absolutně stejný ,,problém,, :-)))
a začíná my to být celkem nepříjemné.
Jsem přesvědčen že cesta vede hlavně skrze lásku a zatím co lásky je pomálu, třetí oko jede jak blázen. Občas si připadám jako kdybych měl na hlavě čelovku… celý příspěvek

tak to myšleno opravdu nebylo :-D

Aktivace třetího oka hleděním do zrcadla:
toto prosím nezkoušet!!!!pár lidí se už zbláznilo.Pohled do zrcadla na tvář dlouhou dobu při ztlumeném světle je hazard

..tyhle hlasky bez vysvetleni (zadne ani neni) jsou fakt bezva :-))) pokud se mi nedela spatne z vlastni tvare..tady nekomu zrejme ano :-))), tak pozorovani sama sebe v zrcadle urcite skodlive neni.. ani dlohodobe :-))) naopak to muze byt fajn terapie pro lidi, kteri si sami prilis neveri :-)

Tady je řeč o aktivaci třetího oka pomocí malého zrdcádka kde člověk může vidět tváře svých minulých životů a ne každý to vztřebá. A ano pozorování sama sebe v zrdcadle není škodlivé, ale určitě platí ,,Všeho moc škodí,, :)

To je divné ja se ničím jiným něž třetím okem nedívám. Myslel jsem, že to tak vnímají všichni o tom s tým zrdcadlem jsem nikdy nepřemyšlel, takže vaše obava ve mě vyvovala taky obavy a šel jsem do toho se strachem, takže jsem viděl jen dá se říct… celý příspěvek


Doporučujeme k tématu

Ženšen 1000mg 90tbl.

Kořeni dlouhověkosti - energie, vitalita Ženšen pravý, latinsky Panax ginseng,…

Cena: 285 Kč

Aromaterapeutické pastilky Kardamom, Citron

Osvěžení a energie Osvěžující pastilky BONNE SANTÉ pastilky s přírodními…

Cena: 45 Kč

Kitl životabudič 500ml - sirup na…

Energetický elixír na povzbuzení Elixír se vyrábí ze zahuštěné hroznové…

Cena: 187 Kč

Kitl Životabudič pro muže 500ml

Energetický bylinný elixír pro muže Kitl životabudič je vyroben ze…

Cena: 202 Kč

Čakrový náramek KŘIŠŤÁL

Originální stylový náramek z drahých kamenů s kovovými korálky  Sedm…

Cena: 280 Kč

Čakrový náramek Tyrkenit

Originální stylový náramek z drahých kamenů s kovovým přívěskem Stromu…

Cena: 240 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte