Poranění páteře

K poranění páteře dochází při různých příležitostech - při pádu z výšky, automobilových nehodách nebo při sportu.  Úrazy páteře vidíme také často při tzv. adrenalinových sportech, jako jsou horolezectví, paragliding, skoky do vody či sportovní létání. Jak poskytnout první pomoc při poranění páteře? To se dozvíte v tomto článku.

Nejvíce náchylná k úrazu je krční páteř, pak bederní a nakonec hrudní. Rozlišujeme poranění páteře bez poranění míchy a poranění páteře spolu s poraněním míchy. Izolované poranění páteře se projevuje především bolestí postižené oblasti. Při současném poranění míchy se navíc může projevit také ztrátou citlivosti některé části těla či přímo ochrnutím.

V případě, že se zraněný nachází ve stavu bezvědomí, musíme s ním vždy nakládat tak, jako by k poranění míchy došlo. Nicméně každé poranění páteře je velice vážné a může zanechat i trvalé následky.

Poranění páteře - nejčastější příznaky:

 • bolesti zad a krku
 • nemožnost pohybu celého těla nebo jeho části
 • necitlivost částí těla
 • mravenčení v končetinách
 • neschopnost udržet moč a stolici
 • bezvědomí, zástava dechu a tepu

Máme-li podezření na poranění páteře, vždy voláme zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155) a až do jejího příjezdu s postiženým pokud možno nijak nemanipulujeme.

Poranění krční páteře

Postižený s poraněním krční páteře je vždy v ohrožení života, neboť především první dva krční obratle představují životně důležité místo v prodloužené míše, ze kterého je řízeno jak dýchání, tak krevní oběh. Zlomeniny těchto obratlů nazýváme laicky „zlomený vaz“.

Poranění hrudní a bederní páteře

Tato poranění páteře znamenají pro postiženého ohrožení trvalou invaliditou. Poranění míchy přitom může být způsobeno až dodatečně neopatrnou manipulací se zraněným např. při nešetrném vyprošťování nebo při transportu. V těchto případech by se mělo se zraněným manipulovat tak, aby nedocházelo k ohýbání těla ani k rotaci trupu kolem své osy. Zásadou zůstává, aby při transportu byla poloha neměnná a zraněný se nepřekládal. Pokud je přeložení nezbytné, měly by jej provádět alespoň tři osoby.

První pomoc při poranění páteře:

Položte poraněného na záda na rovnou a tvrdou podložku (deska, prkno, dveře..) a poučte jej, že se nesmí hýbat, tzn. nesmí zvedat či otáčet hlavu, obracet se na bok apod. Při každé manipulaci se zraněným je nutné, aby s ním manipulovalo více osob. Postiženého také nepřenášejte, pokud to není nezbytně nutné.

Nikdy zraněného nezvedejte za ruce a nohy!

Při podezření na poranění krční páteře je vhodné páteř znehybnit. K tomuto účelu poslouží např. dva větší sáčky s pískem, kamínky, boty, deky apod., které položíme vedle hlavy z obou stran. Hlavu můžeme navíc přilepit k podložce přes čelo širokým pruhem náplasti.

Pokud se postižený dusí zvratky nebo krví, musíte jej otočit. Otočení provádějte alespoň ve dvou, a to tak, aby páteř stále zůstávala v jedné rovině.

Vyčkejte příjezdu sanitky a dohlédněte, aby se postižený nepohyboval!

Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, zahajte resuscitaci, neprovádějte však záklon hlavy! Při zajišťování dýchání, průchodnosti dýchacích cest a nepřímé masáži srdeční může dojít k takové manipulaci s postiženým, která může nepříznivě ovlivnit stav raněného vzhledem k potenciálnímu poranění páteře. Oživování má ovšem přednost, neboť jinak by zraněný nemusel vůbec přežít.

Autonehoda a poranění páteře - první pomoc

Kromě obecných zásad pro první pomoc (viz výše) je důležité mít v případě autonehody na paměti i následující:

 • Zachovejte klid a přemýšlejte dříve, než začnete jednat. Nejvíce škod lze totiž způsobit právě zbrklým počínáním!
 • Cílem první pomoci je pacienta ještě více nepoškodit a umožnit mu rychlý a bezpečný transport do zdravotnického zařízení!
 • Ochrnutí páteře může být způsobeno až následně díky neopatrné manipulaci s páteří či zlomeným obratlem!
 • Pokud je to možné, nechejte postiženého v původní poloze a stejně jako v případě šoku zabráníme tepelným ztrátám.
 • Rizikovou činností je vyprošťování z vraků aut. Není-li zraněný bezprostředně ohrožen na životě, přenecháme tuto činnost odborníkům!

Pokud má zraněný na sobě helmu, tak by mu ji měli sejmout pokud možno dvě osoby. Jedna z nich drží přilbu za dolní okraj a mírně rovnoměrně ji táhne vzhůru. Asistující drží poraněného pod krkem a za bradu a udržuje neutrální polohu hlavy. V případě, že je u postiženého jen jedna osoba, opatrně posunuje přilbu a stále podporuje hlavu a šíji poraněného v ose.

Při poranění páteře o výsledku nerozhoduje čas, ale správný postup!!!

Syndrom poranění krční páteře při autonehodě

Mezi nejčastější poranění páteře při autonehodách patří tzv. „Whiplash Injury“. Jedná se o poranění, které vzniká při prudkém, nečekaném pohybu hlavy, a to vlivem vnějšího nárazu.

Klíčovou roli zde sehrává odstředivá síla, která vede ke zpětnému trhnutí hlavou. Whiplash Injury může postihovat několik anatomických oblastí najednou (hlava, krk, mícha, páteř, vazy, svaly, zrak, rovnovážné ústrojí, čelistní kloub, atd.). Ženy a děti jsou ke vzniku tohoto syndromu náchylnější, protože nemají tak silně vyvinuté krční svalstvo jako muži.

Příznaky poranění krční páteře při autonehodě

Bezprostředně po úrazu mohou být příznaky poranění zcela minimální.  Dokonce i rentgenové vyšetření těsně po nehodě bývá často negativní. U většiny pacientů se ale do 24 hodin po nehodě rozvinou typické příznaky Whiplash Injury:

 • bolest a ztuhlost šíje,
 • bolest hlavy,
 • závrať,
 • bolest spánkové a čelistní kosti,
 • bolest zad

Mezi doprovodné příznaky řadíme např. chrapot, poruchy polykání, únavu, bolest rukou, pociťování slabosti v rukou, poruchy vidění (např. dvojité vidění), zvonění v uších.

Poranění páteře – úraz ve vodě

Úrazy páteře v bazénech, ale i při koupání v přírodě vznikající zejména při nebezpečných skocích do předem neprozkoumané či neznámé vody. Z hlediska vzniku trvalých následků patří k těm nejzávažnějším, protože při nich velmi často dochází k poranění míchy.

Nejnebezpečnější skoky do vody jsou skoky po hlavě s následným kontaktem hlavy o dno bazénu či o předmět skrytý pod hladinou. Tato poranění končí z velké části ochrnutím zraněného. První pomoc může i v těchto případech hrát zcela zásadní roli při záchraně lidského života.

První pomoc při úrazech ve vodě

Cílem první pomoci v těchto případech je zajistit základní životní funkce zraněného a nezhoršit neodbornou manipulací poranění páteře.

Při záchraně postiženého je nutné:

 • Rozpoznat z mechanizmus úrazu, že mohlo dojít k poranění páteře
 • Stabilizovat zraněného na vodní hladině
 • Zvolit postup záchrany podle jediného kritéria (zraněný při vědomí x v bezvědomí)
 • Okamžitě zavolat zdravotnickou záchrannou službu na tel. 155

První pomoc - zraněný při vědomí

Zraněný v poloze na zádech obličejem nad vodou a při vědomí – první pomoc:

 • Šetrně vstupujeme do vody, abychom nevytvářeli vlny.
 • Se zraněným komunikujeme.
 • Jednou rukou podložíme ramena zraněného, druhou ruku dlaní dolů podložíme bederní část páteře.
 • Zahájíme pohyb po hladině ve směru hlavy zraněného tak, aby se dolní končetiny volně vznášely a tělo bylo ve vodě ve splývavé poloze na zádech.
 • Ihned voláme o pomoc člověka na břehu. Je nutné přivolat záchrannou službu.

Zraněný v poloze na břiše, po otočení při vědomí – první pomoc:

 • I zde platí, že šetrně vstupujeme do vody.
 • Zraněného uchopíme za paže a opatrně jím pohybujeme po vodní hladině. Paže vzpažíme přitisknutím k hlavě zraněného a za neustálého pohybu vpřed otočíme zraněného podél osy páteře obličejem nad vodu.
 • Ihned zkontrolujeme vědomí zraněného a voláme o pomoc, která musí přivolat záchrannou službu.
 • Paže fixují krční páteř, proto je držíme neustále přitisknuté k hlavě zraněného.
 • Vzpažené ruce opřeme o rameno, svoji druhou ruku vložíme pod bederní část a širokými úkroky se pohybujeme vpřed do příjezdu záchranné služby. Tělo kopíruje vodní hladinu.
 • S postiženým komunikujeme do příjezdu záchranné služby.

První pomoc - zraněný v bezvědomí

Zraněný v poloze na zádech obličejem nad vodou a v bezvědomí - první pomoc:

 • Pokud při šetrném vstupu do vody, oslovení a podložení zraněného zjistíme, že je v bezvědomí, ihned voláme na pomoc další osoby a současně se se zraněným rychle přibližujeme ke břehu.
 • Pomocníkům vysvětlíme, že musí své ruce podložit pod trup a dolní končetiny, zachránce se přesune za hlavu zraněného a uchopí jej kolejnicovým hmatem, kdy je hlava podložena na předloktí obou rukou.
 • Všichni současně vytáhnou zraněného z vody na břeh.
 • Ihned uvolníme dýchací cesty a kontrolujeme přítomnost normálního dýchání. V případě, že zraněný nedýchá nebo nedýchá normálně, zahájíme resuscitaci.
 • Neopomeneme volat záchrannou službu.

Zraněný v poloze na břiše, po otočení v bezvědomí  - první pomoc:

 • Zraněného uchopíme za paže a opatrně se s ním pohybujeme po vodní hladině.
 • Paže vzpažíme přitisknutím k hlavě zraněného a za neustálého pohybu vpřed jej otočíme podél osy páteře hlavou nad vodu.
 • Když zjistíme, že po otočení je zraněný v bezvědomí, okamžitě jej transportujeme ke břehu.
 • S pomocí ostatních jej vyneseme na břeh, kde ihned po uvolnění dýchacích cest kontrolujeme přítomnost normálního dýchání.
 • V případě, že zraněný nedýchá nebo nedýchá normálně, okamžitě zahájíme resuscitaci.

Volání záchranné služby je samozřejmostí!


Stáhnout v PDF
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Krém na obličej a tělo s kurkumou Ayuuri…

Krém na problematickou a citlivou pleť, zklidňuje a hojí Pleťový krém je…

Cena: 180 Kč  228 Kč 

Krém na obličej a tělo s neemem Ayuuri

Na mastnou a problematickou pleť, antibakteriální účinky Pleťový krém je…

Cena: 180 Kč  228 Kč 

Propolisový sprej pro svěží hrdlo 20ml

Doplněk stravy určený k péči o horní cesty dýchací s mentolovou příchutí.…

Cena: 99 Kč  129 Kč 

LIVER PLUS 60kps.

Přípravek z ájurvédských bylin určený pro játra Účinky: Chebule…

Cena: 199 Kč  230 Kč 

První pomoc

První pomoc: Vyvrknutý kotník

Vyvrknutý kotník je podle lékařů nejčastějším úrazem, se kterým se…
další témata >

Záchvaty

Hyperglykémie

Hyperglykémie je akutním stavem, který může provázet cukrovku (diabetes…
další témata >

Poranění od zvířat

První pomoc při pokousání zvířetem

Napadení a pokousání psem je častým rizikem, které hrozí dospělým i…
další témata >

Krvácení

Porod

Porod je završení těhotenství - nejúžasnější, ale i nejobávanější…
další témata >

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc - základní…

Jeden ze způsobů využití homeopatie, je akutní homeopatie, kterou lze velmi…
další témata >

Úrazy

První pomoc: Vyvrknutý kotník

Vyvrknutý kotník je podle lékařů nejčastějším úrazem, se kterým se…
další témata >

Otrava (intoxikace)

Otrava léky

Otrava léky patří k poměrně častým druhům intoxikace u nás. K otravě…
další témata >

První pomoc pro děti

Vysoká horečka u dětí

Když dítěti stoupá horečka, každý rodič obvykle ihned znejistí a…
další témata >

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte