Popálení a poleptání

Poleptání

Poleptání a chemická poranění jsou závažná poranění, ke kterým dochází v laboratořích, při hašení vápna, ale i v domácnostech. K poleptání může dojít při kontaktu s kyselinou či zásadou, ať už přímým stykem nebo parami. V případě zasažení oka může dojít ke ztrátě zraku nebo devastaci oka. Závažné je požití kyselin či zásad, např. napitím se z nesprávné láhve. Poleptané tkáně se jizví, v případě požití dochází k zúžení jícnu, hrozí jeho protržení a vznik života ohrožujícího zánětu. První pomoc je v případě poleptání vždy zásadní. Příznaky poleptání Poleptání kyselinou - pH < 7: v důsledku dehydratačních účinků se vytvoří příškvar tmavé barvy Poleptání zásadou - pH > 7: na rozdíl od kyselin působí více do hloubky, rána je rozbředlá, žlutohnědá nebo zelená První pomoc při poleptání Podnikneme kroky pro zabránění dalšího působení chemikálie, dbáme však na vlastní bezpečí a zachování zdraví, postižené místo oplachujeme vodou a to takovým způsobem, aby voda nestékala po zdravých...

POKRAČOVÁNÍ

Popálení a poleptání: Zásah bleskem

Blesk je výboj mezi mraky nebo mezi mrakem a zemí. Energie blesku představuje až 1 miliardu voltů a až 20 000 ampér. Jeho délka trvání je však velmi krátká. Odpor kůže má v tomto...

Popálení a poleptání

Poleptání

Poleptání a chemická poranění jsou závažná poranění, ke kterým…
další témata >

Záchvaty

Vysoká horečka u dětí

Když dítěti stoupá horečka, každý rodič obvykle ihned znejistí a…
další témata >

Poranění od zvířat

Jak vytáhnout klíště

Návody na to, jak odstranit klíště, se stále mění. Již dávno neplatí…
další témata >

Krvácení

Dopravní nehoda

Svědky dopravní nehody se v dnešní době může každý z nás stát…
další témata >

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc - základní…

Jeden ze způsobů využití homeopatie, je akutní homeopatie, kterou lze velmi…
další témata >