bg

Obchůdek Spektrum Zdraví - zdravá výživa Ivančice

Nekonečný obchůdek Spektrum Zdraví se nachází v centru jihomoravského města Ivančice. Najdete zde široké portfolio produktů pro váš zdravý životní styl - zdravá výživa, ekodrogerie, biokosmetika, ájurvéda,...

Mandaly jsou prostředkem sebepoznání i harmonizace

Mandala vyjadřuje touhu člověka po celistvosti, po seberealizaci.  mandalaMandala je slovo pocházející ze staroindického jazyka, ze sanskrtu a v překladu znamená kruh či střed. Od nepaměti je lidstvo fascinováno motivem kruhu. Kruhový princip je všude kolem nás zastoupený, ať už ve tvarech, tak i v pohybu, v čase,… Kruh je dokonale pravidelného tvaru, organizovaný kolem pevného bodu a představuje nekonečno, věčnost, ale i ideální jednotu s pevným středem. Je symbolem odrážejícím určité duchovní principy, které provází lidstvo od nepaměti.

Mandaly můžeme nalézt v prostředí kolem sebe, nebo si je vytvářet. Svými specifickými vibracemi pomáhají s harmonizací člověka, i s léčbou psychických a fyzických obtíží.

Mandalu můžeme najít zřejmě ve všech kulturách po celém světě, i když jsou tyto mandaly různých forem. V rámci historie se zřejmě mandala nejvíce zapsala do tibetské tradice. Buddhistická mandala se skládá se soustředných kruhů, také čtverců, i dalších symbolů. Představuje obraz světa, obraz nitra člověka i ideál existence. Symbolizuje i cestu, jak dosáhnout vyrovnanosti a harmonie

Mandala jako nástroj sebepoznání

Mandala vyjadřuje touhu člověka po celistvosti, po seberealizaci. V kresbách malých dětí se kruh objevuje jako symbol zrodu jejich identity, je ukázkou toho, jak se člověk začleňuje do světa, prostoru, času i místa. O mandalách hovoří i známý psychoterapeut a lékař Carl Gustav Jung, který je chápe jako samotné tušení středu osobnosti člověka. Mandaly se tak mohou stát nástrojem sebepoznávání člověka, jsou vynikajícím pomocníkem při tvoření mapy vnitřní reality. Jung považoval mandalu za zrcadlo vnitřního světa člověka, ve kterém je možno nalézt pomyslný bod, od něhož se odvíjí složky osobnosti, například to, jak se člověk chová, k čemu inklinuje nebo co je pro něj důležité, a podle kterého je nitro daného člověka uspořádáno. Osobní mandaly jsou tedy podle něj obrazy z nevědomí a dávají příležitost lépe poznat vnitřní svět člověka.

Při tvoření mandaly si může člověk uvědomit, co je jeho střed, co stojí v jeho centru. Sebepoznání relaxace a navozování vnitřní rovnováhy je možné i při vybarvování mandalových předloh, které je navíc velmi uklidňující.

Mandaly všude kolem nás

Existence mandal jakožto forem je však ve skutečnosti starší, než sama historie člověka. Dá se říci, že její historie je vlastně stará jako vesmír sám. Jako mandaly je možné vnímat jednotlivé galaxie, sluneční soustavu, planety, i naši domovskou planetu Zemi. Stavebními kapkami oceánů jsou kapky, tedy také mandaly. Vše živé se skládá z buněk s jádry, takže se také jedná o jakési mandaly. Soustředné kruhy vzniknou na hladině, hodíme-li kámen do vody, letokruhy stromu tvoří také mandalu, kopretina či sedmikráska v plném květu je rovněž mandalou, zvětšené sněhové vločky jsou dokonalými mandalami, je to i pavučina, rozkrojený pomeranč a tak dále. Mandaly jsou tedy v přírodě všude kolem nás.

Působení mandaly

Vytvořená mandala dosahuje obdobných účinků, které přináší její tvorba. Výsledný obrázek zrcadlí vnitřní pochody, touhy, přání a potřeby a uvolňuje energii, která do ní byla vložena při jejím vytváření. Tyto její vibrace lze využít k harmonizaci prostředí, v němž si mandalu vystavíte.

Mandala je archetypálním symbolem, který v sobě zahrnuje určité duchovní principy, jak vnější, tak i vnitřní. Tyto principy jsou součástí vesmíru a přírody. Mandala je biorezonátor, vyzařující specifickou vibraci, která je u každé mandaly jiná. Navozuje příjemné pocity, atmosféru, uklidňuje a léčí.

Mandaly jsou prostředkem sebepoznání.

Mandaly napříč kulturami

Kruhové obrazce se objevují napříč kulturami, filozofickými systémy, náboženstvími. S mandalou se setkáváme na všech kontinentech, i když ne všude pro kruhové obrazce slovo mandala používají.

Mandaly v Indii jsou nazývány jantry a jsou chápány jako sídla bohů. I některé starobylé chrámy jsou stavěny ve tvaru mandal a to nejen v Indii.

V Tibetu vysypávají z různobarevných písků mandalový obrazec mnichové. Po jejím dokončení je pak zničena a písek z ní vhozen do vody, symbolizuje tak pomíjivost všeho.

V Evropě se můžeme s mandalami v křesťanství. Jsou jimi rozetová okna nad vstupem do katedrál, kruhové obrazce na kupolích chrámů, labyrinty v zahradách apod.  

Různobarevné mandalové obrazce se objevují v kultuře Jihoamerických Inků a Aztéků i severoamerických Indiánů. Známý lapač snů je mandalou a také se v Americe v indiánské minulosti vyráběly kruhové štíty na obranu proti zlým duchům. Indiáni také tvořili písečné obrazy, které byly léčivé. Vytvářely se proto, aby dodaly nemocnému, který je posazen do vlastního středu kruhového obrazce vědomosti, které zapomněl, a proto je nemocný.

Mandala jako symbol a léčivé mandaly

Barva, která symbolizuje ženskou energií a tvar, který je symbolem energie mužské, se potkávají v mandale a vytvářejí tak harmonický celek.

Tvoření nebo sledování pravidelných mandalových obrazců zklidňuje duši, uspořádává náš vnitřní svět a dochází k léčení na všech úrovních, tedy léčení fyzického stavu i psychiky člověka. Uplatňuje se zde princip harmonie vznikající na papíře, která se přenáší do nitra tvořícího. Princip je podporován jednoduchostí obrazců, která působí na nevědomé úrovni, a to i v případě, že nejsme s významem mandal obeznámeni.

Mandalové obrazce dle posvátné geometrie obsahují informace o uspořádání celého našeho světa od jeho stvoření až po současnost, při práci s tímto systémem dochází také k lepší spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry a k řadě dalších harmonizačních procesů, jako třeba i sjednocování naší ženské i mužské stránky.           

více zde >

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte