bg4

Nestátní zdravotnické zařízení COMHEALTH, s.r.o. se zabývá komplexní diagnostikou a terapeutickou péčí o pacienty s vrozenými i získanými poruchami sluchu, hlasu a řeči, osobami trpícími bolestmi pohybového aparátu, onemocněním dýchacích a polykacích cest, po úrazech a náročných operacích, i bojujícími s nadměrnou stresovou zátěží. Diagnostika i léčba se odehrávají v příjemném prostředí za využití moderních přístrojů a efektivních metod. 

Logopedie  - náprava komunikačních schopností

LogopedieKlinická logopedie se zabývá problémy s komunikačními schopnostmi, od vad řeči, kdy jde o chybnou výslovnost jedné hlásky, přes masivní řečové poruchy, až po úplnou nemluvnost. Logopedická péče zahrnuje prevenci, diagnostiku, terapii, léčebnou rehabilitaci a poradenskou činnost pro dospělé i děti. 

Logoped nepomáhá pacientům pouze s nápravou řeči, ale také s rozšiřováním slovní zásoby, rozvíjením jazykového citu, rozvojem smyslového vnímání a procvičováním jemné i hrubé motoriky, což napomáhá k celkovému rozvoji pohybové koordinace

Pro koho je logopedie určená?

Logopedická péče je vhodná jak pro dospělé, tak pro děti. Logoped přistupuje ke každému individuálně, s ohledem na jeho problémy i věk - jinak bude samozřejmě vypadat sezení s malým dítětem, které špatně vyslovuje R a Ř a jiná terapie bude čekat dospělého muže, který má problémy s koktáním. 

Jaké problémy logopedie řeší?

Na problémech s komunikačními schopnostmi se mnohdy podílí více faktorů. Proto je nezbytná úzká spolupráce logopeda s dalšími specialisty z oboru pediatrie, foniatrie, psychologie či neurologie. Díky tomu klinická logopedie pomáhá docílit u dětí i dospělých maximálních komunikačních schopností. Logopedie řeší: 

 • vady výslovnosti
 • koktavost, breptavost
 • narušení vývoje řečových funkcí
 • narušení či ztrátu řečových vzorců při poškození CNS
 • opoždění řeči u lehké mozkové dysfunkce a specifických poruch učení
 • palatolalie, huhňavost
 • poruchy článkování řeči
 • narušení artikulace na základě dětské mozkové obrny
 • dětskou epileptickou afázii – Landauův-Kleffnerův syndrom
 • poruchy komunikace spojené s poruchami sluchu či zraku 
 • poruchy komunikace při mentální retardaci
 • neurózy řeči
 • poruchy řeči z psychických příčin 

         Foniatrie           

        Logopedie          

   Hlasová terapie  

           Masáže             

      Rehabilitace       

Otorinolaryngologie
ORL - ušní, nosní, krční

více zde >

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte