Bachovy esence - 38 květů

1. Agrimony (Řepík lékařský)

agrimony

Člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem

2. Aspen (Topol-Osika)

aspen

Nejasné, neurčité úzkosti, nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozícího neštěstí, strach z pronásledování, z neviditelné moci, pověrčivost

3. Beech (Buk lesní)

beech

Kritický, arogantní, netolerantní k ostatním, odsuzuje druhé bez snahy o pochopení, pouze on má pravdu. Chybí soucit a porozumění s ostatními, vidí jen jejich slabosti. Dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých.

4. Centaury (Zeměžluč)

centaury

Neumí říct ne, je pasivní, plachý, chová se podřízeně, neumí požádat o pomoc, má slabou vůli. Jeho dobromyslost je často zneužívána, dělá druhým otroka. Má přehnané reakce na přání jiných, bývá bledý a bez energie, rychle se unaví

5. Cerato (Rožec)

cerato

Nedostatečná důvěra ve vlastní názor, nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi

6. Cherry Plum (Slíva třešňová)

Cherry-Plum

Strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě

7. Chestnut Bud (Poupě jírovce nebo koňského kaštanu)

Chesnut-Bud

Člověk opakuje stále stejné chyby (stejní partneři, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy..) Ještě nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších. Své zkušenosti nevyužívá

8. Chicory (Čekanka obecná)

Chicory

Majetnické sklony a vlastnické chování, manipulace s lidmi, dogmatická a přehnaně kritická osobnost, chce mít své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, očekává od svého okolí přehnanou pozornost

9. Clematis (Bílá lesní réva)

Clematis

Denní snílek, fantasta, myšlenkami je stále někde jinde, nejeví zájem o okolní dění, je duchem nepřítomný, žije v budoucnosti, bývá zamyšlený, snadno usíná a dlouho spí, bývá bledý, mívá studené nohy a ruce

10. Crab Apple (Plané jablko)

Crab-Apple

Člověk se cítí zevnitř i zvenčí nečistý, poskvrněný, špinavý, infikovaný. Puntičkář. Nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled. Posedlý pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií. Tato esence je čistící, podává se v pubertě

11. Elm (Jilm)

elm

Člověk má přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, nedorostl své úloze nebo své zodpovědnosti. Pocity zodpovědnosti, která vyčerpává. Pochybuje o svých schopnostech, cítí se zavalený prací a úkoly, neví, kde začít

12. Gentian (Hořec podzimní)

gentian


Předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, malomyslný, rychle ztrácí odvahu. Téměř vychutnává svůj pesimismus. Přepadá ho lehká sklíčenost a mírné deprese. Věci se nedaří jak mají.

13. Gorse (Hlodaš)

Gorse


Velká beznaděj, zklamání a pesimismus, vzdání se, pocit, že už nic nemá cenu, že se s tím nedá už nic dělat, rezignace, stagnace, vnitřní únava, například po mnoha neúspěšných terapiích

14. Heather (Skotský vřes)

heather

Člověk zabývající se plně sám sebou, potřebuje stále publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, nechce dávat, jen brát, je bez empatie, chová se jako malé dítě, neustále vyžadující pozornost

15. Holly (Cesmína ostrolistá)

holly

Žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist, pocity závisti na všech úrovních, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje

16. Honeysuckle (Zimolez, kozí list)

honeysuckle

Touha a lítost po minulém, nežije v přítomnosti, ale v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, podává se při ztrátě blízké osoby a dětem, kterým se stýská.

17. Hornbeam (Habr)

hornbeam

Únava, mentální vyčerpání, chybí elán a potěšení, člověk má pocit že nezvládne denní povinnosti (bez stimulantů), stav jako po opití, tlak v očích, ráno vstává unavený a bez síly

18. Impatiens (Netýkavka žlázonosná)

impatiens

Popudlivost, podrážděnost, netrpělivost, přestřelující a překotné reakce, nervozita, člověk rychle mluví a přemýšlí, vadí mu pomalost ostatních, popohání druhé ke spěchu, cítí vysoký vnitřní tlak

19. Larch (Modřín)

larch

Nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, malé sebevědomí, předem očekává neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, snadno podléhá ostatním

20. Mimulus (Kejklířka skvrnitá)

mimulus

Specifické strachy ze známých věcí, které se dají pojmenovat – ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání, před světem apod. Koktavost, červenání se, plachost zdrženlivost

21. Mustard (Divoká hořčice)

mustard

Hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, člověk propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřený v ulitě smutku, zasmušilý

22. Oak (Dub)

Oak

Vyčerpaný a sražený bojovník, co se přesto nevzdá a bojuje dále, silný pocit odpovědnosti jej nutí zdolávat překážky, ale pak přichází sklíčenost a vyčerpanost. Neodpočívá, přehlíží únavu nebo nemoc

23. Olive (Oliva)

olive

Extrémní únava těla i ducha, úplné vyčerpání, po dlouhé práci či nemoci, přetažením nemůže usnout, „je toho na člověka moc“, bylo spotřebováno mnoho energie

24. Pine (Skotská sosna)

pine

Sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí a pocity viny, stále se omlouvá – i za chyby druhých, sklíčenost, nesmělost, cítí se nehodnotný, méněcenný, říká: “promiň že jsem se narodil“

25. Red Chestnut (Červený kaštan)

red-chesnud

Přehnaná starostlivost a obavy o druhé (o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného

26. Rock Rose (Devaterník penízkovitý)

rock-rose

Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy, pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru

27. Rock Water (Voda z léčivých pramenů)

Rock Water

Člověk je na sebe příliš tvrdý, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány

28. Scleranthus (Chmerek roční)

Scleranthus

Nerozhodný ,těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory.

29. Star Of Bethlehem (Snědek okoličnatý)

star-of-bethlehem

Zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti – trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání

30. Sweet Chestnut (Jedlý kaštan)

sweet-chesnut

Nejhlubší zoufalství, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá „temnou noc duše“

31. Vervain (Sporýš lékařský)

vervain

Snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí

32. Vine (Vinná réva)

vine

Silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli

33. Walnut (Vlašský ořech)

walnut

Přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti, podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu..

34. Water Violet (Žebratka bahenní)

water-violet

Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě, pláče zřídka

35. White Chestnut (Jírovec maďal)

white-chesnut

Myšlenky krouží neúnavně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout

36. Wild Oat (Sveřep větevnatý)

wild-oat

Nejasnost ohledně životní cesty, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr, nevyčerpal svůj talent a schopnosti

37. Wild Rose (Planá růže)

wild-rose

Nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu

38. Willow (Žlutá vrba)

willow

Zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých pomoc

39. Rescue Remedy

rescue-remedy

Krizová esence rescue-remedy „Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.

Bachovy kapky s vybranými esencemi můžete zakoupit zde v našem e-shopu


Stáhnout v PDF

Přečteno: 7878x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.