Bachovy esence - 38 květů

Bachovy kapky s vybranými esencemi můžete zakoupit zde v našem e-shopu
 
B A C H O V Y    K V Ě T O V É     E S E N C E
1 Agrimony
Řepík lékařský
agrimony Člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem
2 Aspen
Topol-osika
aspen nejasné, neurčité úzkosti, nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozícího neštěstí, strach z pronásledování, z neviditelné moci, pověrčivost
3 Beech
Buk lesní
beech kritický, arogantní, netolerantní k ostatním, odsuzuje druhé bez snahy o pochopení, pouze on má pravdu. Chybí soucit a porozumění s ostatními, vidí jen jejich slabosti. Dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých.
4 Centaury
Zeměžluč
centaury neumí říct ne, je pasivní, plachý, chová se podřízeně, neumí požádat o pomoc, má slabou vůli. Jeho dobromyslost je často zneužívána, dělá druhým otroka. Má přehnané reakce na přání jiných, bývá bledý a bez energie, rychle se unaví
5 Cerato
Rožec
cerato nedostatečná důvěra ve vlastní názor, nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi
6 Cherry Plum
Slíva třešňová
Cherry-Plum strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě
7 Chestnut Bud
Poupě jírovce nebo koňského kaštanu
Chesnut-Bud Člověk opakuje stále stejné chyby (stejní partneři, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy..) Ještě nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších. Své zkušenosti nevyužívá
8 Chicory
Čekanka obecná
Chicory majetnické sklony a vlastnické chování, manipulace s lidmi, dogmatická a přehnaně kritická osobnost, chce mít své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, očekává od svého okolí přehnanou pozornost
9 Clematis
Bílá lesní réva
Clematis Denní snílek, fantasta, myšlenkami je stále někde jinde, nejeví zájem o okolní dění, je duchem nepřítomný, žije v budoucnosti, bývá zamyšlený, snadno usíná a dlouho spí, bývá bledý, mívá studené nohy a ruce
10 Crab Apple
Plané jablko
Crab-Apple člověk se cítí zevnitř i zvenčí nečistý, poskvrněný, špinavý, infikovaný. Puntičkář. Nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled. Posedlý pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií. Tato esence je čistící, podává se v pubertě
11 Elm
Jilm
elm člověk má přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, nedorostl své úloze nebo své zodpovědnosti. Pocity zodpovědnosti, která vyčerpává. Pochybuje o svých schopnostech, cítí se zavalený prací a úkoly, neví, kde začít
12 Gentian
Hořec podzimní
gentian předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, malomyslný, rychle ztrácí odvahu. Téměř vychutnává svůj pesimismus. Přepadá ho lehká sklíčenost a mírné deprese. Věci se nedaří jak mají.
13 Gorse
Hlodaš
Gorse velká beznaděj, zklamání a pesimismus, vzdání se, pocit, že už nic nemá cenu, že se s tím nedá už nic dělat, rezignace, stagnace, vnitřní únava, například po mnoha neúspěšných terapiích
14 Heather
Skotský vřes
heather člověk zabývající se plně sám sebou, potřebuje stále publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, nechce dávat, jen brát, je bez empatie, chová se jako malé dítě, neustále vyžadující pozornost
15 Holly
Cesmína ostrolistá
holly žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist, pocity závisti na všech úrovních, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje
16 Honeysuckle
Zimolez, kozí list
honeysuckle touha a lítost po minulém, nežije v přítomnosti, ale v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, podává se při ztrátě blízké osoby a dětem, kterým se stýská.
17 Hornbeam
Habr
hornbeam únava, mentální vyčerpání, chybí elán a potěšení, člověk má pocit že nezvládne denní povinnosti (bez stimulantů), stav jako po opití, tlak v očích, ráno vstává unavený a bez síly
18 Impatiens
Netýkavka žlázonosná
impatiens popudlivost, podrážděnost, netrpělivost, přestřelující a překotné reakce, nervozita, člověk rychle mluví a přemýšlí, vadí mu pomalost ostatních, popohání druhé ke spěchu, cítí vysoký vnitřní tlak
19 Larch
Modřín
larch nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, malé sebevědomí, předem očekává neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, snadno podléhá ostatním
20 Mimulus
Kejklířka skvrnitá
mimulus specifické strachy ze známých věcí, které se dají pojmenovat – ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání, před světem apod. Koktavost, červenání se, plachost zdrženlivost
21 Mustard
Divoká hořčice
mustard hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, člověk propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřený v ulitě smutku, zasmušilý
22 Oak
Dub
Oak Vyčerpaný a sražený bojovník, co se přesto nevzdá a bojuje dále, silný pocit odpovědnosti jej nutí zdolávat překážky, ale pak přichází sklíčenost a vyčerpanost. Neodpočívá, přehlíží únavu nebo nemoc
23 Olive
Oliva
olive Extrémní únava těla i ducha, úplné vyčerpání, po dlouhé práci či nemoci, přetažením nemůže usnout, „je toho na člověka moc“, bylo spotřebováno mnoho energie
24 Pine
Skotská sosna
pine sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí a pocity viny, stále se omlouvá – i za chyby druhých, sklíčenost, nesmělost, cítí se nehodnotný, méněcenný, říká: “promiň že jsem se narodil“
25 Red Chestnut
Červený kaštan
red-chesnud přehnaná starostlivost a obavy o druhé (o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného
26 Rock Rose
Devaterník penízkovitý
rock-rose Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy, pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru
27 Rock Water
Voda z léčivých pramenů
Rock Water člověk je na sebe příliš tvrdý, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány
28 Scleranthus
Chmerek roční
Scleranthus nerozhodný ,těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory.
29 Star Of Bethlehem
Snědek okoličnatý
star-of-bethlehem zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti – trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání
30 Sweet Chestnut
Jedlý kaštan
sweet-chesnut nejhlubší zoufalství, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá „temnou noc duše“
31 Vervain
Sporýš lékařský
vervain snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí
32 Vine
Vinná réva
vine silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli
33 Walnut
Vlašský ořech
walnut přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti, podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu..
34 Water Violet
Žebratka bahenní
water-violet Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě, pláče zřídka
35 White Chestnut
Jírovec maďal
white-chesnut Myšlenky krouží neúnavně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout
36 Wild Oat
Sveřep větevnatý
wild-oat Nejasnost ohledně životní cesty, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr, nevyčerpal svůj talent a schopnosti
37 Wild Rose
Planá růže, šípková růže
wild-rose Nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu
38 Willow
Žlutá vrba
willow zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých pomoc
39 Rescue Remedy
Krizová esence
rescue-remedy „Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.

Bachovy kapky s vybranými esencemi můžete zakoupit zde v našem e-shopu


Stáhnout v PDF

Přečteno: 7603x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.