6. prosince slaví svátek Mikuláš. Byli jste hodní, nebo bude uhlí?

Svátek svatého Mkuláše v ČR připadá na 6. prosince. Mikulášská nadílkaSvatý Mikuláš patří mezi jednoho z řady oblíbených světců. Legenda, historie a tradice se spojují, aby vytvářeli obraz Mikulášovy osobnosti jakožto pestrý obraz biskupa, mučedníka, ale i patrona a pomocníka v nouzi.

Mikuláš je mužské jméno, které má svůj původ v řečtině. Původní varianta tohoto jména Nikoláos, jehož významem je „vítězství lidu“. Má i další mnohé varianty, např. Mikoláš, Mikuš. Podle českého kalendáře připadá Mikulášův svátek na 6. prosince a právě v předvečer svého svátku obchází Mikuláš v doprovodu anděla a čerta domácnosti s dětmi.

Mikuláš, Anděl a Čert neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici a narozdíl od mnohých jiných mizejících a pomalu zapomenutých tradic, má tento svátek své pevné místo i nyní, v 21. století.

Jméno Mikuláš

K mužskému křestnímu jménu Mikuláš není jeho ženský protějšek. Obdobou téhož jména je Mikoláš. Významově jsou mu příbuzná i jména Nikolas a Nikola. Stejný význam mají i jména Vítězslav a Viktor, také Nikodém, Nikita nebo Veronika. Domácké podoby tohoto jména jsou Mikulášek, Miki, Mikeš, Mikuš, Mikulka, Mikuška, Mikuš, Miška aj. Jméno Mikuláš se používá i na Slovensku. Anglické varianty jména jsou Nicolas, příp. Nicholas, německá Nikolaus. Francouzská verze tohoto jména zní Nicolas nebo zkráceně Nikol, italské verze zní Nicola či Niccolo, španělská Nicolás. Polština jméno zná jako Mikołaj, maďarština jako Miklós, ruština jako Nikolaj.

Jméno Mikuláš je pravděpodobně nejčastěji spojováno se svatým Mikulášem z Myry. Nositelem jména byl i významný polský astronom 15. století Mikuláš Koperník, který byl tvůrcem heliocentrické teorie. Jméno nosil i český spisovatel a šlechtic Mikuláš Dačický z Heslova nebo slavný český malíř Mikoláš Aleš.

Svatý mikuláš - historie

Historicky doloženými daty jsou, že Mikuláš se kolem roku 300 stal jako mladý muž biskupem v Myře. Kult Mikuláše se šířil asi dvě století po jeho smrti. K největšímu uctívání svatého Mikuláše došlo od 8. století v Rusku, jehož je patronem. O slávu Mikulášova kultu se dodnes dělí dvě města: Demre v Turecku, dřívější Myra, tedy místo světcova úmrtí a Bari v Apulii, kde jsou uchovávány ostatky světce. Obyvatelé Bari slaví svátek svatého Mikuláše 8. května.

Mikuláš si již během svého života získal oblibu mezi lidmi. Proslul zejména svojí štědrostí, zachraňoval nespravedlivě obviněné a ochraňoval víru před pohanstvím.

Nejznámější z legend o svatém Mikulášovi vypráví o tom, že jeden zchudlý šlechtic poslal své 3 dcery do veřejného domu, aby si tam vydělaly na své věno. Mikuláš je zachránil tím, že hodil každé z dívek sáček se zlaťáky, aby se nemusely prodávat a mohly se vdát.

Jiná legenda hovoří o tom, jak Mikuláš pomohl jedné zchudlé rodině. Otec tří dívek měl skončit ve vězení pro dlužníky a jeho dcery měly být prodány do nevěstince. Díky penězům, které této rodině poskytl Mikuláš, mohly splatit své dluhy a dívkám zbylo i na věno.

Další legenda o tomto svatém hovoří o tom, jak Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zavraždil a uložil nasolené do sudů zlý hostinský. Vzkříšením bylo rozuměno také Mikulášovo přezkoumávání rozsudků smrti a zachránění nespravedlivě odsouzených před smrtí. 

Mikulášská nadílka patří mezi oblíbené české tradice, které se dochovaly až do dnešních dní. 

Mikuláš je patronem Ruska a Lotrinska, ministrantů, dětí, panen, poutníků a cestujících, také advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, zajatců, za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři, ke znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům.

Tradice a zvyky na svatého Mikuláše

U nás svátek svatého Mikuláše připadají na již zmíněného 6. prosince. Předvečer svého svátku navštěvuje muž s bílým plnovousem v doprovodu anděla a čerta děti, které buď je kárá pro jejich způsoby, nebo dostanou pochvalu a také jsou obdarovány. Ve východních zemích je Mikuláš dokonce nejuctívanější osobou po Panně Marii. Zvyk, že Mikuláš navštěvuje děti, vznikl v 10. století v Německu a zachoval se až do dnešních dní. Tradice se vyvinula z tzv. „biskupské hry“. V klášterních školách takto jeden žák vždy přebíral jednou v roce funkci opata nebo biskupa a „vládl“ nad celým klášterem či školou. Nejstarší zmínky o Mikulášské nadílce v Čechách najdeme ve 14. století.  

Mikulášská pochůzka a nadílka

Návštěvy Mikuláše byly krajově rozdílné. V chudších oblastech dávali děti do okna před spaním punčochu a ráno v ní pak nacházely svoji zaslouženou odměnu za svoje celoroční chování. V krajích bohatších chodil za dětmi na návštěvu Mikuláš osobně. Doprovázen andělem a čertem vzbuzoval v dětech posvátnou úctu, anděl pak pohodu, bezpečí a klid a čert měl za úkol nahnat jim trochu strach a pohrozit uličníkům, aby se polepšili.

Mikuláš se obvykle optal rodičů, jak se děti chovaly nebo našel jejich prohřešky v knize hříchů a byl-li spokojen, pak děti obdaroval ořechy, jablky nebo cukrovím. Kdo však po dobu roku hodně zlobil nebo s jeho chováním jinak Mikuláš nebyl spokojen, ten byl obdarován pouze bramborou nebo několika kousky uhlí. 

Ještě v 18. století býval zvykem mikulášský průvod, ten míval spíše masopustní ráz. V průvodu bylo k vidění obvykle hned několik Mikulášů, andělé, čerti, ale i husaři, dragouni, hajduci a další mnohé dnes již neznámé masky.

Nedílnou součástí oslav svátku svatého Mikuláše bývaly mikulášské trhy. Na nich se prodával perník, marcipán a figurky čertů ze sušených švestek a tzv. Světy. Svět bylo větší jablko na třech dřevěných nožkách, nahoře ozdobené sušenými plody.

Znázorňování svatého Mikuláše a legendy

Téměř vždy je Mikuláš znázorňován jako starší biskup se středně dlouhým až dlouhým vousem. Na východě se setkáme často s vyobrazením Mikuláše jakožto holohlavého muže s vousy a také západní vyobrazení se často opírají o východní umění. Mikuláš sebou mívá zlatou knihu.

Postava Mikuláše obcházejícího domácnosti bývá nejčastěji oděna do dlouhé bílé košile, jako kabát je dlouhý, zlatem vyšívaný plášť, většinou v kombinaci barev červená a bílá. Na hlavě mívá biskupskou čepici červené nebo bílé barvy se zlatým křížem vpředu. V jedné ruce nosívá berlu, v druhé vak s dárky. Obvykle bývá Mikuláš vyšší postavy a chodívá pěšky.

Čert a Anděl

  • Čert je pohádkovou bytostí, která má tradici ve slovanské mytologii. Má rohy, ocas, kopyto a peklo opouští jenom proto, by na zemi získal nějaké duše hříšníků. Čerti umí létat a také se přemísťovat z místa na místo. Umí i kouzlit, kvalita kouzel je závislá na postavení čerta v hierarchii. V pekle jsou duše váženy, aby se prokázala míra jejich viny, když váha klesá, dotyčný propadne peklu. V mnohých pohádkách se však omylem či záměnou octnou v pekle i duše čisté, těm se však nakonec podaří vždy peklo opustit a osvobodit se. Peklu vládne nejvyšší čert – Lucifer.
  • Anděl je kouzelná vznešená bytost, kterou křesťanství považuje za dokonalou. Je obdařena rozumem a vůlí, podřízena Bohu a slouží mu jakožto posel mezi lidmi. Bývá čistě ustrojen v bílých šatech a má velká andělská křídla. Anděl stráží lidi i jejich duše, pomáhá nejen na zemi, ale i v nebi, kde má spoustu úkolů.

Mikuláš, Anděl, Čert, zdroj foto: www.mikulas-cert-andel.estranky.czMikuláš, Anděl, Čert

Proč chodí Mikuláš společně s Andělem a Čertem?

Původ čerta a anděla v tradiční sváteční trojici objasňují legendy. Námořníkům, jejichž loď se ocitla v průběhu bouře v nesnázích, prý Mikuláš pomohl. Ukázal posádce zadrhnutá lana, mezi kterými seděl čert. Anděla pak pro něj poslal Bůh, když jej chtěl povolat k sobě. Vznikla tak trojice, která dnes chodí na návštěvu do domácností.

Mikulášská nadílka dnes

Mikulášská nadílka není o hodnotných darech, její význam je spíše symbolický. Jde o gesto a podstatu rozdávání dárků, proto se rozdávají jen pamlsky, ovoce a menší dárečky.

Tradice by se ale rozhodně neměly zneužívat. Někteří rodiče svoje děti, které neposlouchají, zlobí čertem už dlouho dopředu. Když se pak k tomu připojí řádné vystrašení od čerta, mohou si děti odnést i pořádné trauma. Nezapomínejte na to, že zejména malé děti mají bujnou fantazii a takový zážitek je může řádně vystrašit. Nejcitlivějším obdobím je podle psychologů věk mezi 3. a 4. rokem dítěte a rovněž 1. třída, tedy kolem 7. roku. V tomto období bývají děti nejbázlivější, navíc děti do 7 let ještě nechápou, že se nejedná o reálné postavy. Zvete-li Mikuláše k malým dětem, pak raději vynechejte čerta, nebo ho poproste, aby se držel spíše v pozadí a neprojevoval se přespříliš.  

Pokud k vám domů zvete mikulášskou trojici, je vhodné, abyste alespoň jednoho člena osobně znali a dobře si dopředu domluvili scénář setkání s dětmi.

Mikulášské říkanky

Mik Miku

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš
přišel s čertem na koláč.

Čerte, čerte chlupatý,
nechej pytel za vraty.

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš,
Přinesl nám zimní čas.

Mikuláš

Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál,
v ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku,
z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

Mikuláš II.

Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám,
přines prosím trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého máš jich dost.

Mikuláš III.

Kdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,
zjistit jestli nezlobím.

Mikuláš ztratil plášť

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni,
hledali, nenašli, byli oba smutní.

Staročeská

Až přijde Mikuláš,
řeknu mu Otčenáš,
nastavím košíček,
on mi dá jablíček
a já mu zazpívám
jak v háji slavíček.

Přijde-li rohatý
s metličkou do chaty,
schovám si hlavičku
v proutěném košíčku,
nedám mu jablíčko
ani svou dušičku.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 1070x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Solná LED lampička STROM růžový

Solný krystal z Himaláje z růžové soli, vybroušený do tvaru stromu, s…

Cena: 299 Kč

Vánoční papírové kostky - Zlaté…

Kostka ve slavnostním viktoriánském stylu 16 x 6 různých příchutí, 96…

Cena: 365 Kč

Vánoční papírové kostky - Červené…

Kostka ve slavnostním viktoriánském stylu 16 x 6 různých příchutí, 96…

Cena: 281 Kč  365 Kč 

Dětský vánoční čaj PERNÍČEK

Limitovaná vánoční edice - 40 sáčků Balení obsahuje: 40 sáčků v kanystru…

Cena: 155 Kč

VÁNOČNÍ ČAJ "Coffee Cream" - plechovka 15…

Vánoční čaje s kávou a kakaem, vhodné pro celou zimní sezónu SLOŽENÍ:  …

Cena: 238 Kč

VÁNOČNÍ ČAJ "Vánoční Noc" - plechovka…

BIO vánoční čaje vhodné pro celou zimní sezónu SLOŽENÍ:         Černý…

Cena: 238 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte